voorouders van Joan van den Honert, geb. 1599 (?) voorouders voorouders
voorouders  12288
Rochus Thomasz
van Wesel
*
< 1567

latere afb. met wapens Van Slingelandt en Van Wesel, Rochus of een broer?houtkoper
voorouders  12289
Maryken
van Toll

*
> 1567

Dochter van Frans Florisz van Toll, houtkoper, burgemr. v. 's Heren wegen 1529-30 en 1540-42, en Catharina Besemer.
Van Toll zou via Van Teijlingen afstammen van de Graven van Holland.
link voorouders
wapen Mol, wapenbord te Norden
12290
mr. Dirk Hendriksz
Mol
*
begr. Dordrecht

graf in de Grote Kerk te Dordrecht

Afb. wapen Mol te Norden, veld wsch. correcter zilver


12291
Geertruid
Ariensdr

*
begr. Dordrecht

graf in de Grote Kerk te Dordrecht
wapen Van Nuijssenburg, wapenbord te Norden
voorouders  12292
Willem Jansz
van Nuijssenburg
* Dordrecht ± 1515
< 1562

'diende keyzer Karel de V, op zijn eygen beurse, met thien knechten te paarde; waar voor hem van dien keyzer is te leen gegeven zeker land in Papendrecht'
Z.v. Jan v. Nuyssenburg (z.v. Barthout Dircksz van Nuyssenburg en Luctretia Loffrijs) en Anna van Alblas (dr. v. Willem Jansz. van Alblas en Maria Willemsdr. van Drenckwaert).
Deze lijn loopt door naar Karel de Grote, zie site.


12293
Wilhelmina
Visscher

* ± 1516
1573/74


dr. van Jan Visscher, burger van Kalkar, en Kataryna Tack(s).
12294
Herman van der Bies
Herman Hendriksz
van der Bies

* 1505
1572

1545 schroodmr,
1547 heemraad Zwijndrecht
vader deken gilde lakenkopers

12295
Grietgen Snoucx
Margriete/Grietgen Cornelisdr
Snoeck/Snouck/ Snoucx
*
1573

klik op de portretten
tr. tr.
6144. Pieter van den Honert

*


noemde zich naar een stuk land, dat zijn broer Thomas in 1570 verwierf, zie Van den Honert-pagina.
 
6145. Helena Mol

*


wapen Moll in Balen wapen Mol in Balen
6146. Johan van Nuijssenburg

* 1531/2
Dordrecht
1596

bestuurder van de Hoekse Waard

Schaep: "die 1596 sturf out 64 jaer".
6147. Geertruijd van der Bies

*


een van de dochters op het familieportret
tr. tr. 1e
3072. Dirk / Diederick van den Honert

*
Dordrecht
1625 (als raad)

houtkoper, acht en raad te Dordrecht,
wonend aan het Steegoversloot
 
3073. Geertruijd van Nuijssenburg

*


tr. Dordrecht 13 april/18 mei 1597


1536. Joan van den Honert

Dordrecht juli 1599?
 †  Norden (Oost-Fr.) 26 aug 1682
Koopman; kapitein landdrost tussen Lek en Zuiderzee (zie op deze site "Tussen Lek en Zuiderzee").
Kwam naar Norden rond 1659, ingeschreven als burger daar in 1660
Hij was 1659-1664 stadsmajoor en wachtmeester van Norden.
      tr. 5 aug 1631    Hasia van der Meijde    echtgenote

               verder nakomelingen                                 index