voorouders van Rochus van Wesel
van Wesel
voorouders
98304
Thomas
van Wesel

zie verder   
  fam. Van Wesel en Van den Honert celbreed


98305 celbreed


98306

zou Heer Costijn van Berchem zijn. Deze heeft wel bestaan, maar van een dochter Machteld is niets bekend; zeer dubieus celbreed


98307 celbreed
Slingeland met de pot
98308
Jan Pietersz
van Slingeland
* Oud-Alblas? ± 1415
Dordrecht 1472

Van Slingeland "met de kookpot".
raad Dd 1462, broer van voorvader Hendrik, z.v. Pieter, * ± 1390, † 1445-56, en Maryken Adriaensdr.; klz. v. Willem Jansz., in 1429 landpoorter van Dordrecht uit de Alblasserwaard
(zie NL 2001)


98309
Vroonken (Veronica) Walichsdr.

*
> 1483

dochter van Walich Pietersz.
De informatie van Balen en Schaep over haar is onjuist.


98310
celbreed


98311
celbreed
tr. tr. tr. ± 1445 tr.
49152. Cleijs van Wesel


49153. Machteld van Berchem


door Balen "van Verge" genoemd; de versie "van Berchem" is waarschijnlijker, een aanzienlijke familie bij Antwerpen. Het blijft dubieus, want het kan een mystificatie zijn om de familie aan de Antwerpse Van Weseles te koppelen.
49154. Pieter van Slingeland
* ± 1440

1472

Schaep: "Pieter van Slingeland stierf 1472".
Maar ook genoemd in 1472 na de dood van zijn vader met broers Jacob en Willem en (minderjarig) Dirk en Jan.
49155. Adriana Adriaen Jansdr.


Schaep: "Pieter van Slingeland stierf 1472, getrouwd met Adriana Adriaen Jansdr."
tr. tr.
24576. Thomas van Wesel


vestigde zich te Dordrecht, volgens Balen komend uit Brabant
n24577. Christina van Slingeland
* ± 1480
plaats
datum

door Balen genoemd als dr. v. Pieter van Slingeland, zoon van Jan van Slingeland en Veronica "Wyboutsdr. Walig"
tr.
Rochus of een broer?12288. Rochus Thomasz van Wesel
Dordrecht ± 1515
 †  Dordrecht? vóór 1564
houtkoper, evenals de vader van zijn vrouw Maryken van Tol(l), Frans Floriszoon van Toll (deze 1529-30 en 1540-42 burgemeester van 's Heren wegen)
Hout was zeer belangrijk voor Dordrecht en het gildebroederschap van de houtkopers bracht een groot prestige met zich mee.

Afbeelding: volledig met meer informatie hier.
  tr. Dordrecht 1544    Maryken Fransdr van Tol    echtgenote

               verder nakomelingen                                 index