KWARTIERSTAAT VAN 6147. GEERTRUIJD VAN DER BIES:
Volgens de aantekeningen van Gerrit Schaep.
Mr. Gerard/Gerrit Schaep (1599-1655) was toen hij in 1628 naar Amsterdam vertrok schepen in Dordrecht, samen met o.a. Thomas Pietersz van den Honert, broer van onze voorvader Dirk die trouwde met Geertruid van Nuyssenburg, dochter van Geertruid van der Bies.
Hij heeft nauwgezet zijn voorouders uitgezocht. Zijn ouders waren Pieter Schaep en Margriet Jacobs Pauli Hallingh, grootouders mr. Jacob Pauli Hallingh en Cornelia van der Bies, zuster van Geertruid. Gerrit Schaep deelde dus met de kinderen van Dirk van den Honert en hun afstammelingen (met ons dus ook) de helft van zijn voorouders.
Van de ouders van Geertruid en Cornelia, Herman van der Bies en Margriet Snouck, trof hij de portretten aan met al hun kinderen bij "neeff vanden Honaerd, wonende inden Hage". Waarschijnlijk was dat een zoon (Thomas of Johan) van Rochus van den Honert, raadsheer in de Hoge Raad sinds 1601, en van diens vrouw Margriet Pauli Hallingh.

Voor meer informatie over de volgende personen zie site Zuiderent, gen. 15b (hier het portret van Herman van der Bies en zonen, zie noot 14 over Schaep) en gen. 16.
  1. Geertruid van der Bies, één van de dochters op de afbeelding, tr. Johan van Nuyssenburg
_____
   paneel
  2. Herman van der Bies, deken van het lakenkopersgilde, † 1572, tr.
  3. Margriet Snouck
_____
  4. Henrick van der Bies, tr.
  5. Adriana van Scharlaecken
  6. Cornelis Snouck, tr.
  7. Geertruida Heijmans (later heet deze familie Kolff, Colve of Colvius)
_____
  8. Jan Cornelisz van der Bies , tr.
  9. Cornelia Henricksdr van Slingeland(t)
  10. Gerrit Willemsz van Scharlaecken, tr.
  11. Lijsbeth ...
  12. Henrick Gerritsz Snouck , tr.
  13. Margriet Adriaensdr (van) Diemen
  14. Wouter Heijmans, tr.
  15. Margriet Woutersdr Boot
_____
  18. Henrick Pietersz van Slingeland, stamvader van het later in de adel verheven geslacht
(broer van voorvader Jan Pietersz van Slingeland), tr.
  19. Caterina Willemsdr van Steenhuijsen
  30. Wouter Boot , tr.
  31. Emmetge Stevens Wisse
_____
  36. Pieter Willemsz van Slingeland, ± 1390-1455
  37. Maryken Adriaensdr., † < 1485
  60. Cornelis Boot, burgemeester Dordrecht 1396
  61. Beatrix van Ratingen
_____
  72. Willem Jansz. van Slingeland, in 1429 landpoorter van Dordrecht uit de Alblasserwaard (zie NL 2001).
  120. Aert Boot
  121. Lijsbet Jansdr van Barendrecht
  122. Wormbout Tielmans van Ratingen, burgemeester Dordrecht 1367
_____
  240. Cornelis Boot van Duyvestein, schepen Dordrecht 1310 (zie verder site Verenigde Booten), tr.
  241.  
Geertruid Danielsdr van der Merwede
  242. Jan Gillisz (Oem), tr.
  243. Soete Jansdr van der Dussen
_____
  482. Daniel Godschalksz van der Merwede
  482. Gillis Cleysz Oem
_____
  964. Godschalk Danielsz van der Merwede, † 16 mrt 1271, tr.
  965. Mabilia van Arkel
_____

verder nakomelingen                                 index