voorouders van Haesgen van der Meijde, ged. 1611
12296

van der Mey, van der Meyde(n), van der Meij, van der Meijde(n)
celbreed
12297


celbreed
12298


celbreed
12299


celbreed
12300
Johan
van Mijlen

Wsch. niet Johan Arentsz van der Mijle † 1609, want burgemr. Arent van der Mijl(e) had een eenhoorn als wapen. celbreed
12301


celbreed
12302
wapen Van Diemen volgens wapenbord te Norden

Huijg
van Diemen?

Wapen op rouwbord van Joan van den Honert te Norden: Jacob Francksz van Diemen. De familienaam is misschien juist.
12303 celbreed


6148. Herbert van der Meijde


6149. Aaltje Cornelis Luijten


6150. Joachim Jansz (van Mijlen)


6151. Haesken Huijgensdr
(van Diemen?)


volgens rouwbord: Maria Jacobs van Diemen, voornaam wsch. onjuist maar familienaam misschien juist.
tr. otr. Dordrecht 31 jan 1580
wapen Van der Meijde, wapenbord te Norden
3074. Cornelis Herbertsz van der Meijde

* Schoonhoven

< nov 1631

lakenhandelaar.
Zijn huis aan de Ril te Dordrecht werd nov 1631 door Joan van den Honert verkocht.
wapen Van der Mijl, wapenbord te Norden
3075. Maria Joachims van Mijlen

ged. Dordrecht 22 nov 1580


Deze doop: Maeijcken, d.v.
Joachim Jansz. (geen achternaam) en Haesken Huigen.
Ouders volgens rouwbord Norden:
Joachim van Mijlen en Maria Jacobs van Diemen.
(o)tr. Dordrecht 31 juli/14 aug 1605
    wapen Van der Meijde, wapenbord te Norden1537. Hasia/ Haesge(n) van der Meijde

~ Dordrecht 1611
†  Norden?

Zij nam in Norden de opvoeding op zich van haar kleinzoon Taco Hajo van den Honert.
echtgenoot   tr. 5 aug 1631    Joan van den Honert   

               verder nakomelingen                                 index