voorouders van prof. Joan van den Honert geb. 1693
voorouders  1536
Joan
van den Honert
* Dordrecht ±
1610
Norden
25
aug
1682

1660 burger Norden; stadsmajoor en wachtmeester aldaar
voorouders  vdMeijde 1537
Haesgen / Hasia
van der Mey(de)
* Dordrecht?
Norden?


Zij nam in Norden de opvoeding op zich van kleinzoon Taco Hajo
wapens grafsteen
1538 Take Hajen
Hayunga/Hajunga/Hayenga/Hajenga
* 1616/7

beg.
Embden
Upleward
28 feb 1666

"uit een edel en overoud geslagt in Oostvriesland", administrateur vd Standen van Oostfriesland.
Wapen op grafsteen in Upleward: lelie boven hart
geen link
1539
Modera
Detleffen (Deteleff)

* 1612


beg.


Upleward
2 dec 1655

dr. v. Enno Meiners Deteleff, ook administrateur vd Standen van Oostfriesland.
Wapen op grafsteen: 2 ossenhoorns met voorhoofdsstuk.
Wapen eerder door Eilart Deteleff overgenomen van zijn schoonvader Enno Meiners.
            Van Asperen: zie Ons Voorgeslacht 1990
6160.  Barent Gijsbrechtsz. van Asperen, * ± 1528, † <1589,
              notaris, secretaris en koster te Streefkerk, tr 2e
6161. Ariaentgen Leendertsdr, nog vermeld 1594
3080. Gijsbrecht Barentsz van Asperen, * Streefkerk,
              schoolmeester? en secr. v. Alblasserdam (1601-2),
              tr. Zwijndrecht 10 jan 1601
3081. Janneken Ariens, j.d. op Zwijndrechtsveer.
             vanAsperen
voorouders hierboven  1540
Anthony
van Asperen
* Alblasser-
dam
1602


secretaris en schoolmeester van Hendrik Ido Ambacht, stedehouder, schout en secretaris van Puttershoek
geen link
1541
Janneken
Pietersdr
*


wsch. dr. v. Pieter Willemsz, schout van Hendrik Ido Ambacht, en Leendertje Gerritsdr.
tr. 2e 1653 Leendert Cornelisz Clootwijck
De Witt  1542
Thomas Jansz
de Witt
* mei 1605

23 dec 1652

kapitein te Dordrecht,
uit de bekende Dordtse regenten- familie, zie

De Witt
spacer
geen link
1543
Geertruyd Crijnen
de Koning
* Raamsdonk-
veer

2 apr 1644

dochter van
Crijn/Quirijn de Koning.
Bij huw. won. Geertruidenberg.
tr. 5 aug 1631 tr. tr. H. Ido Amb. 16 mei 1627 tr. Dordrecht 19 sep/12 okt 1632
768. Joan van den Honert
(Johann von Honart)
* Dordrecht ?? jan 1636
~ Gouda (Janskerk) 20 jan 1636
Norden
19 juli 1721

ingenieur en cartograaf,
krijgscomm. vd Vorst van Oost-Friesland, overste Dijk- en Watergraaf vd Hertog van Brunswijk, Lüneburg en Celle
LINK

tr. 1e Tjake Etta Uldricher
tr. 2e Johanna van Haarlem
tr. 4e Judith Cramer, wed. v. Bonno Hayunga (link)
769. Ida Hajenga

* Norden 24 apr 1645
Norden
20 apr 1666

770. Gijsbert van Asperen

~ Puttershoek 22 feb 1637


veertigraad te Dordrecht
771. Maria de Witt

* Dordrecht? 19 dec 1636


tr. tr. Dordrecht 13 apr 1659
384.  Taco Hajo van den Honert
* Norden (OFr) 16 mrt 1666
Leiden
23 feb 1740

Predikant Hendrik Ido Ambacht 1689, Den Briel 1694, Amsterdam 1698
hoogleraar theologie te Leiden 1714

tr. 2e Elisabeth van Midlum (huwelijk kinderloos)
385.  Jacomina van Asperen
* Dordrecht 21 dec 1665
Amsterdam
10 aug 1705

tr 1e Hendrik Ido Ambacht 5 sept 1689
prof. Joan van den Honert 192. Joan (Johannes) van den Honert
*/~  Hendrik Ido Ambacht 1/2 dec 1693        
 †  Leiden 6 apr 1758  
  lijkrede
  predikant te Katwijk 1719, Enkhuizen 1721, Haarlem 1724
hoogleraar theologie te Utrecht 1727 en Leiden 1734
  In de strijd tussen Cocceianen en Voetianen een gezaghebbend Cocceiaan.
Voetius was orthodoxer en gaf de kerk meer macht, de Voetianen werden meer gesteund door Oranje; Cocceius stond een vrijere interpretatie toe en gaf de staat meer macht over de kerk, de Cocceianen werden meer gesteund door de regenten.


tr. Enkhuizen 11 aug 1728     Johanna van Loosen     van Loosen

               verder nakomelingen                                 index