wapen

voorouders van Johanna van Loosen geb. 1701

Prof. Joan van den Honert trouwde met Johanna van Loosen. Haar ouders waren Jacob van Loosen en Grietje Buyskes, beiden uit invloedrijke Enkhuizense families.
De laatste zou via Weyda afstammen van Jan I graaf van Egmond, maar helaas lijkt dat al een oud fabeltje te zijn; zie Egmond.

 
49540   Meindert Semeyns, die geld verschafte voor de torenbouw te Bovenkarspel en daarvoor met het beste graf in de kerk aldaar werd vereerd (NNBW)
49542   Frederik Simonsz Swaert, alias Rijke Freeck Simonsz, grootschipper te Enkhuizen.
? 49616 Jan I graaf van Egmond   Jan I in het Rijksmuseum       Egmond voorouders Egmond
  Jan I graaf van Egmond, * 3 apr 1438, † 21 aug 1516, "Manke Jan", bannerheer van Bahr en Lathum,
Een van de voormannen van de Kabeljauwen tegen de Hoeken,
kreeg als beloning daarvoor van keizer Maximiliaan in 1486 de titel "graaf"
en werd benoemd tot stadhouder van Holland en Zeeland.
Hij trouwde in 1484 met Maximiliaans nicht Magdalena van Werdenburg/Waardenburgh.
Vanaf 1491 ridder in de orde van het Gulden Vlies.
Zie zijn voorouders, o.a. Gijsbrecht van Aemstel en Karel de Grote.
Groot Allert (zie nr. 24808 hieronder) zou geboren zijn (maar daar schijnt toch
niet voldoende bewijs voor te zijn) uit een relatie met
? 49617   Josina van Waervershoef.
 
24768   Luitge (Lucas) Buyskes
24770   Simon Meindertsz Semeyns, * < 1524, † Enkhuizen ± 1585,
koopman, goeverneur van Enkhuizen en het Noorderkwartier, eigenaar van zoutketen, touwbanen, rederijen en scheepstimmerwerven.
tr.
24771   Rijkele Swaert.
Over hen en hun nakomelingen P.J. Buyskes, Het Privilegie Semeyns, 1907, waaraan veel gegevens ontleend zijn.
Maar daarin werd ook bepleit dat hun nakomelingen trouwden met nakomelingen van Allert Jansz hieronder, bastaard van graaf Jan, zodat de familie Semeyns een band had met de familie Van Egmond. Weinig gefoofwaardig allemaal.

24808   Groot Allert Jansz. (van Egmond?), zou een bastaardzoon zijn (maar met de bewijzen lijkt behoorlijk gerommeld te zijn) van Jan I graaf van Egmond,
* Andijk ± 1483, † Enkhuizen ± 1534, vroedschap Enkhuizen, tr.
24809   Geerte Wiggerts
 
12384   Pieter Luitgesz Buyskes, schipper, koopman, gecommitteerde van Prins Willem van Oranje, tien keer burgemeester van Enkhuizen 1572-1597, tr.
12385   Frederikje Simons Semeyns.
12404   Jan Allertsz. Groot, * Enkhuizen ± 1500, † Enkhuizen ± 1546,
in 1537 presiderend burgemeester van Enkhuizen, tr.
12405   Griet Fredricks.
 
  via Jacob van Loosen:
6176   Laurens van Loosen
6178   Hendrik Jansz., van Wervershoof, † Enkh. 9 aug 1566, viskoper, in 't Hartshooft.
Zijn moeder Anna had als moeder Welmoet Jans.
6180   Egbert Haes .
6179   Joos(t) Simons, van Egmond, regentes Oude Armenweeshuis.
  via Grietje Buyskes:
6192   Luitge of Lucas Buyskes, * 1559, † 1619, tr. 1608
6193   Idde Groes.
6194   Cornelis Kuiper
 
6202   Volckert Jansz. Seylemaecker, * Enkhuizen ± 1532, † Enkhuizen > 1604, 1567/72 vanwege de godsdienst uitgeweken naar Emden, tr.
6203   Aeff Jans * Edam.
 
  via Jacob van Loosen:
    3088   Jan Laurensz van Loosen, in 1572 uit het prins-bisdom Luik uitgeweken naar Enkhuizen,
zie Westfriese families.
Handelaar / verscheper, mede-oprichter en bewindhebber Verenigde Oostindische Compagnie, schepen Enkhuizen, voogd Oude Armenhuis;
tr. Enkhuizen 1579
3089   Siebrich Hendriks, * Enkh. 2 nov 1561, † Enkh. 7 mrt 1647, en dat huwelijk "zal zeker aan zijn succes hebben bijgedragen" volgens genoemde link.
3090   Gerrit Egbertsz Haes, schepen te Enkhuizen, tr.
3091   Aef Pieters.
3094   Claes Pietersz Brouwer
  via Grietje Buyskes:
3096   Meinert of Meindert Luitgesz Buyskes, * 1583, † 1637, tr. 1636
3097   Griet Cornelis Kuiper
3100   Cornelis Weyda, nam in 1602 als zeekapitein 21 Duinkerkers gevangen, tr. ± 1589
3101   Griet Volckerts Seylemaecker, * Enkhuizen ± 1567
 
Jan Jansz van Loosen Jan van Loosen     Cornelis Haes Cornelis Gerrits Haes
  via Jacob van Loosen:
1544   Jan Jansz van Loosen, * Enkhuizen 28 mrt 1591, † hofstede Waartwijk 9 jan 1653; handelaar; schepen Enkhuizen, raad, burgemeester, voogd Provenhuis, weesmeester;
tr. Enkhuizen 21 sep 1614
1545   Cornelis Gerrits Haes, * Enkhuizen 5 apr 1701, † Leiden 15 juli 1779.
1546   Gerrit Segersz, raad schepen, 1655 enz. burgemeester te Enkhuizen, tr.
1547   Aefien Claes Brouwer
  via Grietje Buyskes:
1548   Pieter Meinertsz. Buyskes, * Enkhuizen 1611, † 1658, tr. 1636
1549   Griet Cornelis Kuiper
1550   Jan Cornelisz Weyda, ~ Enkhuizen 30 okt 1594, begr. Enkhuizen 27 jan 1653
1551   Vrouwtje Harmens
 

 
voorouders
1544
Jan
Jansz
van Loosen
 
zie boven
voorouders
1545
Cornelis
Gerrits
Haes
 
zie boven
voorouders onbekend
1546
Gerrit
Segersz
 

 
raad schepen, 1655 enz. burgemeester te Enkhuizen
voorouders
1547
Aefjen Claes
Brouwer
 
 
haar vader
nr. 3094 hierboven
spacer
voorouders
1548
Pieter Meinertsz
Buyskes
 
zie boven
spacer
voorouders onbekend
1549
Griet(jen) Cornelis
Kuiper
voorouders
1550
Jan
Cornelisz
Weyda
 
zie boven
spacer
voorouders onbekend
1551
Vrouwtje
Harmens
 
 
 
 
vader Harmen Teunisz.
tr. Enkhuizen 21 sep 1614 tr. tr. tr. Enkhuizen 30 juni 1636
772. Pieter Jansz van Loosen
* Enkhuizen 24 mrt 1635
Enkhuizen
21 jan 1709

Pieter Jansz van Loosen
schepen Enkhuizen, weesmeester
773. Wijntjen Gerrits
* Enkhuizen 28 sep 1636
Enkhuizen
19 mei 1670

774. Gerrit Pietersz Buyskes
* Enkhuizen 12 nov 1636
Enkhuizen
29 nov 1696

reder, bewindhebber VOC,
raad en burgemeester Enkhuizen.
775. Jantje Jans Weyda
* Enkhuizen 11 apr 1638
Enkhuizen
22 feb 1672

otr. Enkhuizen 18 nov 1656 tr. Enkhuizen 28 okt 1692
386.  Jacob van Loosen
* Enkhuizen 2 mei 1670
hofstede Waartwijk
14 juli 1749

haringkoper, bewindhebber WIC, schepen Enkhuizen
387.  Margaretha of Grietje Gerrits Buyskes
* Enkhuizen 1672
Enkhuizen
12 mei 1734

tr. Enkhuizen 10 juni 1698
193. Johanna van Loosen
Enkhuizen 5 apr 1701
 †  Leiden 15 juli 1779
 
  Uit een Enkhuizense familie van kooplieden en regenten. Ongetwijfeld heeft Joan van den Honert haar ontmoet toen hij predikant te Enkhuizen was (1721-1724).
 

echtgenoot     tr. Enkhuizen 11 aug 1728     Joan van den Honert

               verder nakomelingen                                 index                                     link: fam. Van Loosen