wapen
AFSTAMMING VAN JAN I GRAAF VAN EGMOND

Deze afstamming was gebaseerd op de aanname, dat 24808. Groot Allert (zie voorouders Van Loosen) een bastaardzoon was van "Manke" Jan, de eerste graaf van Egmond. Dat werd nog vermeld in de Genealogie der heren en graven van Egmond van dr. A.W.E. Dek uit 1958.
Helaas blijkt daar toch geen bewijs voor te zijn, in de tweede druk van 1970 werd het door de heer Dek herroepen.
Hoewel Willem van Oranje het kennelijk al geloofde (en zijn eigen vader was eerst getrouwd met een dochter van Manke Jan), lijkt "de legende Egmond" door de familie Semeyns in de wereld gebracht te zijn om hun eigen status te verhogen. Zij gebruikten wapens waarin Semeyns en Egmond zelfs gedeeld werden, zoals Pieter Semeyns, burgemeester van Enkhuizen, in 1666: Semeyns-wapen (CBG), zie met name Thijs Postma - Van Egmonds wapen.

Egmond was eens het aanzienlijkste, machtigste en rijkste adellijke geslacht van Holland.
De heren en later graven van Egmond stamden af van de advocati (voogden, beschermheren) van de abdij van Egmond. Die bouwden hun hoeve uit tot een burcht en toen een kasteel "op den Hoef". Zij heetten Berwout of Dodo.
Berwout II had zonen Dodo en Allard, Dodo volgde hem in 1174 op als advocatus maar stierf kinderloos.
Opvolger werd de zoon van Allard, die in 1168 bij Schoorl was gesneuveld tegen de West-Friezen:

"Kwade" Wouter, de eerste heer van Egmond, ridder, ovl. 13 sep 1208, geh. m. Mabilia of Mabelia

zoon:

Gerard van Egmond, geh. m.
Elisabeth van Strijen, ovl. 16 dec 1297

zoon:

Wouter II, heer van Egmond, ovl. 3 sep 1321, geh. m.
Beatrijs van de Doortoge, geb. ca 1290, ovl. 11 sep 1323,
      d.v. Dirk van de Doortoge, ovl. voor 28 jan 1306 (z.v. Floris van Brederode), en Ermegaerd.

zoon:

Jan I, heer van Egmond, geb. ca 1310, ovl. 28 dec 1369, geh. m.
Guyote van IJsselstein, dr. v. Arnoud van Amstel, heer van IJsselstein, ovl. ca 1363
     z.v. ridder Gijsbert van Amstel, vermeld 1290-1342, beleend met IJsselstein, stichter van de stad
    (zoon van ridder Arnoud van Amstel, heer van Benschop, broer van Gijsbrecht IV,
            zonen van ridder Gijsbrecht III van Amstel),
     en Maria, bastaard van Henegouwen
     (deze was de dochter van Gwijde (Guy) van Avesnes, bisschop van Utrecht,
     z.v. Jan van Avesnes en Aleida van Holland, d.v. graaf Floris IV,
     lijnen naar Karel de Grote, zie reeksen 2 en 31,
         zie ook genealogie Van Amstel/IJsselstein daar.)

Zegel van Gijsbrecht IV van Amstel, hangende aan de zoenbrief
van de heren van Aemstel met graaf Floris V, 27 oktober 1285: zie LINK 

zoon:

Arend, heer van Egmond, geb. ca 1340, ovl. 9 apr 1409, geh. m.
Jolanda, Gravin van Leiningen, geb. 1352, ovl 24 apr 1434,
  dr. v. Friedrich VIII van Leiningen en Jolanda van Gulik

zoon:

Jan II, heer van Egmond, geb. ca 1385, ovl. 4 jan 1451, geh. m.
Maria van Arkel, ovl. 19 juli 1415, dr. v. Jan V, heer van Arkel, geb. ca 1362,
      ovl. ca 1428, en Johanna van Gulik

via Johanna van GULIK is er ook een afstamming van de hertogen van Gulik en Gelre
en vele andere hertogen, graven en koningen, zie beneden.

zoon:

Willem, heer van Egmond, geb. 26 jan 1412, ovl. 17 jan 1483, geh. m.
Walburga van Meurs, vrouwe van Bahr en Lathum, overleden op 08-05-1459, begraven te Renkum, dochter van Frederik Walraven graaf van Meurs en Engelberta van Kleef.

zoon:

Jan I graaf van Egmond  Jan, eerste graaf van Egmond, bannerheer van Bahr en Lathum,
 stadhouder van Holland en Zeeland, geb. 3 apr 1438, ovl. 21 aug 1516,
  zie verder voorouders Johanna van Loosenvia Johanna van GULIK:

De Flamenses waren de voorlopers van de graven, later hertogen van Gelre. Het in de elfde eeuw gevluchte geslacht kreeg door bemiddeling van keizer Koenraad II de heerlijkheid Wassenberg als allodiaal bezit. Wassenberg ligt in Duitsland ± 15 kilometer ten zuidoosten van Roermond.
wapen: mispelbloemen   mispel

Gerard I Flamens (± 970 - na 1042), vluchtte rond 1033 uit Vlaanderen

Gerard II Flamens (± 1000 - voor 1052, misschien dezelfde als Gerard I),
∞ eendochter van Diederik van Hamaland, zv Adela van Hamaland, dv graaf Wichman IV van Hamaland

Gerard III Flamens (ca. 1022 - kort voor 1076), heer van Wassenberg, wordt ergens "comes Flamensis" (Vlaamse graaf" genoemd, ∞ (?) een dochter van Hendrik I van Leuven († 1038)

Gerard I van Gelre = Gerard IV Flamens (± 1090-1133), "de Lange", "een van de machtigste edelen van Neder-Lotharingen", heer van Wassenberg 1085 - 1129, vanaf 1096 als Gerard I ook graaf van Gelre,
∞ (1) gravin Sophia (2) Clementia van Poitiers of Gleiberg, wed. van Koenraad I van Luxemburg

Gerard II van Gelre ∞ Ermgard van Zutphen (1130-<1179): Gelre en Zutphen verenigd

Hendrik I van Gelre (1117-1182) ∞ 1186 Agnes van Arnstein (1130-<1179)

Otto I van Gelre (1150-1207) ∞ 1186 Richarda van Beieren (1173-1231)

Gerard III van Gelre (1185-1229) ∞ 1206 Margaretha van Brabant (1190-1231)
      Haar overgrootvader was Stephanus van Blois, koning van Engeland 1135-1154,
      kleinzoon van Willem de Veroveraar

Otto II 'De Lamme' van Gelre (1215-1271) ∞ 1253 Filippa de Dammartin (±1226-±1280)

Reinoud I van Gelre (1255-1326) ∞ (2) Margaretha van Dampierre (van Vlaanderen, 1272-1331)
dochter van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen 1278-1305, en Isabella van Luxemburg

Reinoud II van Gelre (1295-1343)
∞(1) Roermond 1329 Sophia Berthout, dv Floris Berthout († 1332), heer van Mechelen, en Mathilde (van der Mark) van Mechelen,
      kleindochter van Engelbert I van der Mark.
∞(2) Nijmegen 20 okt 1331 Eleonora van Engeland (1318-1355),
      dochter van koning Edward II van Engeland (1284-1327)
       en Isabella, dv Philippe IV, koning van Frankrijk, en Eleonora van CastiLië
Uit het 2e huwelijk
    Reinoud III (1333-1371), 1e opvolger Gelre
    en Eduard (1336-1371), 2e opvolger Gelre
Uit het 1e huwelijk:
   ↓
Maria van Gelre (-nov 1397)
∞ dec 1362 Willem, 2e hertog van Gulik (± 1326-13 dec 1393),
    tweede zoon van graaf, vanaf 1356 hertog, Willem I/VI van Gulik (1299-1361)
    en van Johanna van Henegouwen-Holland (ca. 1315-1374)
• Willem I (1364-1402), hertog van Gelre (1372) en als Willem III hertog van Gulik (1393)
      wapen Gelre-Gulik wapens van Gelre en Gulik indsdien gecombineerd
• Reinoud IV (1365-1423), hertog van Gelre en Gulik vanaf 1402,
    ∞ 1405 Maria van Harcourt, dan hertogin van Gelre. Dit huwelijk bleef kinderloos.
Johanna van Gulik († 1394 of 1415) ∞ 1376 graaf Jan V van Arkel (1362-1428)
    (Haar kleinzoon Arnold van Egmont volgde haar broer Reinoud op als hertog van Gelre.)

Maria van Arkel (–1415) ∞ Jan II van Egmond (1385–1451)

• Arnold van Egmond (1410–1475), hertog van Gelre , ∞ Katharina van Kleef (1417–1476);
    zoon Adolf ∞ Catharina van Bourbon ouders van hertog Karel van Gelre ∞ Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg.
Willem, heer van Egmond (26 jan 1412-17 jan 1483)
   ∞ Walburga van Meurs, Vrouwe van Bahr en Lathum, † 8 mei 1459, begraven te Renkum, onze voorouders, zie boven.

        afstammelingen Van Loosen  verder         index