DE WITT

wapen kannetje gouden bruiloft
wapen: een haas, een hazewind en een brak; Herman van den Honert en Anna de Witt

Because of their origins in the timber trade and their multiple functions in the government of the town of Dordrecht and in the province of Holland, the members of the Van Wesel-Van den Honert families had frequent contacts with the famous De Witt family. A number of marriages took place. Because theology professor Taco Hajo van den Honert married Jacomina van Asperen, I am also descended from the De Witt family myself.

Onze voorvader Rochus Thomaszoon van Wesel was houtkoper, evenals een aantal van zijn nakomelingen. Rochus trouwde met Maryken van Toll, dochter van houtkoper (en later burgemeester) Frans van Toll.
Ook de familie De Witt was een houtkopersfamilie, Rochus´ zuster Maryken trouwde met Willem de Witt.
Cornelis en Johan de Witt werden nog lid van het prestigieuze houtkopersgilde, hoewel hun vader de zaak al verkocht had.
Andries de Witt, * 1573, opvolger van Johan van Oldenbarnevelt als raadpensionaris, oudere broer van Jacob en dus oom van Cornelis en Johan, trouwde met Elisabeth van den Honert, dochter van Thomas van den Honert en Ida de Jonge.
Zijn zuster Lydia de Witt trouwde met Jan Jansz van Wesel, zie Van Wesel.
Kleinzoon van Elisabeths broer Rochus, secretaris en later burgemeester Herman van den Honert trouwde verder met Anna de Witt, dochter van de vermoorde raadpensionaris Johan de Witt, en zijn dochter Catharina Wilhelmina trouwde in 1718 met Cornelis de Witt, kleinzoon van zowel de raadpensionaris Johan als van diens broer Cornelis de Witt!
Hermans neef Johan (die baron werd) trouwde met Cornelia de Witt, ouders mij onbekend.
Doordat prof. Taco Hajo van den Honert trouwde met Jacomina van Asperen, hebben wij ook rechtstreekse voorouders De Wit(t).

De ouders van Klara van Beveren waren Willem Jacobsz van Beveren, 1484 stadssecretaris van Dordrecht, † 9 feb 1506, en Maria Nicolaesdr van Bakel, † 29 juni 1514, beiden net als Klara en haar man begraven in de Beveren-(= Sint-Elisabeths-)kapel van de Grote Kerk. Zie Nw. Ned. Biogr. Wb., site Zuiderent en hun portretten.
Klara's broer Claes Willemsz van Beveren tr. Jacomina Snouck, hun dochter Anna Claesdr van Beveren tr. Adriaan Adriaansz Louff (moeder wsch. Anna Reyers de Jonge), hun dochter Jacomina Louff tr. Jan Bartholomeusz van Baresteyn; hun dochter Jacomina van Baresteyn * 1572 tr. Jan Willemsz de Witt, zie hieronder:

Stamboom De Witt volgens Matthijs Balen,
Beschrijvinge der stad Dordrecht, 1677

deWitt

gemaakt met GenoPro freeware http://www.genopro.net/

namenlijst