voorouders van Madelon Sophie Elisabeth Vermeulen, geb. 1825
DUTRY (van HAEFTEN)
wapen Dutry van Haeften
wapen Dutry van Haeften,
uit Vorsterman van Oijen,
Stam- & Wapenboek
Ned. Patr. 11, 1920 begint met Jean du Try, koopman, * Tonneins 26 feb 1628, die naar
Nederland komt. De geboortedatum klopt niet met onderstaand verhaal, dus was hij wel
de zoon van Jean du Try van 1611? Was die inderdaad de zoon van Bertrand?
Het wapen met de stijgbeugel (étrier) is in ieder geval zeker dat van Du Trieu in België
(zie link), met in het hart dat van Haeften.                                                      
De familie werd eerder behandeld in de Byvoegzels op het Vaderlandsch Woordenboek,
1798 (Google Books), in Vorsterman van Oijen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke
Nederlandsche Familiën (1885-90). en door C.B. Dutry van Haeften,
Stam- en wapenboek van de familie du Trieu (1907).
 
56064  Erme du Trieu, tr.
56065  Isabeau de le Bèche.
28032  Pierre du Trieu, * 1523, tr.
28033  Péronne le Velu.
14016  Pierre du Trieu, tr.
28033  Jeanne Lisebe(r)t.
7008  Bertrand du Trieu, * Ronegie(?) 1569, † 1635 op zijn landgoed bij Tubize, tr. 2e Marie le Tailleur, tr. 1e
7009  Margueritte del Motte.
7012  Jean Troncquoij, *
7013  Margriete de Bruijn, *
3504  Jean du Trieu of du Try, * sep 1611, † Tonneins 5 feb 1683. Hij werd op reis door Frankrijk protestants en zou volgens een aantekening in het CBG-dossier daarom onterfd zijn door zijn vader. Hij bleef wonen in Tonneins (Lot et Garonne, Z.-Frankrijk) en tr. 1e Susanna Lavergne, dr. v. Jean Laverne en Margaretha Maget; tr. 2e
3505  Marie Lorieux, * 1 dec 1596 (wapen "gironné de gueules et d'argent", in Rietstap bij "de la Lorie").
Volgens bovengenoemde bronnen was 1752 Jean Dutry hun zoon.
3506  Denijs/Dionys Troncquoij, voerde als kapitein het bevel over verschillende oorlogsschepen, * A'dam 1596/7, tr. A'dam 9 apr 1627
3507  Maria/Marritje Deijman(s), *
1752
en  
1756
  J(e)an Dutry, koopman, * Tonneins 25 feb 1633 (maar waarchijnlijk juist Ned. Patr.: 26 feb 1628), begr. Amsterdam 8 feb 1714, lid kerk AS'dam 22 mei 1655, poorter 16 dec 1656. Hij woonde in het huis Saxenburg, nu Keizersgracht 224.
Tr. 1e Amsterdam NK 15 juni 1655? Maria Pinel, tr. 2e A'dam 17 feb 1658
1753
en  
1757
  Geertruijd/Gertrudis de Troncquois of Tronquoij, ~ A'dam 27 jan 1636, † A'dam 30 jan 1705, dr. v. (Jean) Denys Tronquoij, kapitein ter zee, † 27 jan 1696, begr. NK, ∞ 9 apr 1627 Maria Deijmans.
(Wapen Troncquois: in goud een liggende verkorte boomstronk van natuurlijke kleur, getopt met drie groene bladeren, naast elkaar, op groene grond.)
Twee zonen zijn onze voorouders:
876  1. Benjamin Dutry (van Haeften), * Amsterdam 25, ~ 29 jan 1668, † Haeften 10 juni 1751, bewindvoerder VOC, kocht 1712 de heerlijkheid Haeften, tr. 23 juli 1690
877  Maria Anna de Roy, * Alicante, † 3 nov 1700, dr. v. Cornelis de Roy en Cornelia de Keyser.
Hun zoon: 438. Cornelis * 1693.
878  2. Cornelis Dutry, * Amsterdam 23, ~ 26 mei 1669, † 1738. Werd RK. Tr. Gent
879  Anna Maria Wesaert.
Hun dochter 439. Geertruidis.
438  Cornelis Dutry, heer van Haeften, * Amsterdam 4 juni 1694, † Haaften 28 juni 1768, burgemeester van Zaltbommel (burgemeesters van Zaltbommel),
tr. 2e Maria van Niel, tr. 1e
439  Geertruidis Dutry, ~ Amsterdam 19 jan 1699.
Hun dochter was 219. Maria Anna.
van LITH, van BIJSTERVELT, NOTHAEUS
wapen Van Bijsterveld
zegel Van Lith in beeldbank Rivierenland -
boven drie hermelijnstaartjes.
Hetzelfde zegel tezelfdertijd bij Willem (Jansz) van Lith, stadsrentmeester Zaltbommel, † 1706-08, Johans vader?

wapen Van Bijsterveld
zegel Van Bijsterveld
in beeldbank Rivierenland
In blauw een zilveren kruis beladen met een blauwe hellebaard, en vergezeld van vier zilveren klaverbladen (CBG/Muschart)
Van Bijsterveld
Veel informatie van families Bommelerwaard.
6962  Jorien van Bijsterveld, * ± 1530.
3480  David van Bijsterveld, * ± 1575, tr. (1) Elisabeth Michiels van Herwijnen. tr. (2)
3481  Henderske Martens.
1740  Jeuriaen van Bijsterveld, * ± 1617, † 1682-87, tr.
1741  Margaretha van der Heijden.
870  Aernout van Bijsterveld, * Zaltbommel (elders: Zwolle) 1648, tr.
871  Helena Nothaeus, zie hieronder.
434  Johan van Lith, schepen (zegels, zie links, van 1684 tot 1729) en burgemeester van Zaltbommel, tr.
435  Agneta van Bijstervelt, * 1675, † 1755.
Hun dochter Petronella tr. Rijk Vermeulen, zie hieronder.
 
Nothaeus (Notheus, Notaeus, Noteus)
6968  Aegidius Nothaeus, 'Swertensis' = * Schwerte bij Dortmund, † Nieuwland 1622. "Een vechtersbaas, die deed wat hij zelf wilde ".
In 1579 wordt op de synode gevraagd "te gedencken des studiosi Ægidii Nothaei Swertensis, die recommandatie gebracht heeft van de professoren te Leijden". Maar als predikant te Pernis (1581-1583), Spijkenisse en Hekelingen (1583-92, geschorst) en Lopik (1593-95), verzuimde hij de diensten, maakte zich schuldig aan ergerlijke uitspraken over woeker (van hem mocht die tot 25 of zelfs 100% gaan), verachtte hij de kerkelijke vergaderingen en "dat hy uutdaegende een vechterije tegen syns wijffs suster en ander persoonen heeft gehadt" ... (bron). Er waren ook leerstellige problemen, waarschijnlijk neigde hij ook naar de remonstranten zoals zijn beide zoons. Op het matje geroepen gaf hij alles toe en kreeg een nieuwe kans als predikant te Sluipwijk en daarna te Nieuwland (1604-1622).
3484  Marcus Jillisz Nothaeus, * Nieuwland (wsch. Nuland) ± 1585. Zie NNBW. Student Leiden 1601 en 1604, 1615 predikant te Ophemert, werd in 1618 om remonstrantse gevoelens afgezet. Hij ging onderwijs geven in Tiel, waar hij ook werd uitgezet. In 1628 te Goes rector Latijnsche School te Goes als opvolger van zijn oudere broer Samuel Nothaeus (volgende artikel in NNBW); 1633 conrector, later rector Latijnse School Zaltbommel, waar de classis hem eindelijk (besluiten 1635 en 1639) het prediken weer toestond.
Tr. (2) A'dam otr. 9 jan 1627 Trijntje Jans, tr. (1)
3485  Heijltje Ottens.
1742  Herman Nothaeus. Ik neem aan dat hij de zoon was van Marcus (die naar Zaltbommel kwam) en de vader van Helena (=Heiltje), die haar oudste zoon, die predikant werd (1700 in Dordrecht), Herman noemde. In 1670 wordt de weduwe van Herman Nothaeus genoemd.
871  Helena Nothaeus, ∞ Johan van Lith, zie nr. 434 bij Van Bijsterveld hierboven.
Vermeulen voorouders  216
Rijk
Vermeulen
 
~ Waar-
den-
burg
16
juli
1702
bg. Zaltb.
13
jan
1790

heemraad en dijkschrijver Tielerwaard,
schepen Zaltbommel
Zie Vermeulen - van Rijnberck.
voorouders  217
Petronella
van Lith
 
~ Zaltb. 12
aug
1704
bg Zaltb.
11
nov
1778

d. v.
Johan van Lith en Agneta van Bijsterveld,
zie 434-435 hierboven.
voorouders  218
Christiaan
Verzijl
 
~ Zaltb. 29
mei
1718
bg Zaltb.
25
apr
1785

schepen in het Hoge Gericht van Zuilichem, ontv. gen. der gem. midd. v.h. Kwartier v. Nijmegen
voorouders  219
Maria Anna
Dutry van Haeften
* Zaltb. 6
sep
1722
R'dam
11
jan
1795

zie haar voorouders hierboven
Thooft voorouders  220
Cornelis
Isack
Thooft
~ Har-
den-
berg
27
mei
1714
Zaltb.
9
apr
1786

gen.-maj. tit. infant., maj. eff. regt. Van Hardenbroek
vdBrande voorouders  221
Catharina
Apollonia
van den Brande
* Delft 16
dec
1714
Zaltb.
23
mrt
1742?

Zie haar interessante voorouders uit Vlissingen en Middelburg (o.a. Schotte)
voorouders  222
Ernst Willem
Berg
 
* Maas-
tricht
8
mrt
1721
Breda
5
okt
1777

officier genie in Statendienst
Zie voorouders (Von) Berg, adel uit Estland
voorouders  223
Agatha
Agnes
Bagelaar
* Alblas 20
juli
1729
Breda
25
okt
1784

otr. Zaltb. 27 okt,
tr. Dalem 17 nov 1729
tr. tr. Sas van Gent 21 feb 1734 tr. Zuilen 20 mei 1751
108. Hermanus Vermeulen
* Zaltbommel 5 aug 1742
Zaltbommel
23 juli 1816

advocaat, richter Zaltbommel, Tieler- en Bommelerwaard,
schout Zaltbommel, heemraad Tielerwaard
109. Suzanna Jacoba Verzijl
* Zaltbommel 12 okt 1749
Zaltbommel
27 juni 1817

110. Johannes Philippus Thooft
* Zaltbommel 11 nov 1753
Zaltbommel
11 mei 1824

kapt. inf. regt. Van Hardenbroek, ontv. monopolie brandewijn en gedist. 1782, ontv. dir. bel. 1802
Joh. Ph. Thooft
111. Madelon Sophie Elisabeth Berg
* 's-Herto-
genbosch
19 jan 1757
Zaltbommel
23 mrt 1842

MSE Berg
tr. Leerdam 29 apr 1771 tr. Breda 29 sep 1782
54. mr. Rijk Peter Vermeulen
RP ~ Zaltbommel 25 aug 1776

† Zaltbommel 10 juli 1826


raad, burgemeester van Zaltbommel 1817-1826,
lid Prov. Staten Gld 1818 - 1826, curator Latijnse School

burgemeesters van Zaltbommel

eerder gehuwd Boxtel 10 juli 1813 met Elisabeth Hosina Hoevenaar.

55.  Catharina Apollonia Thooft
CA */~  Zaltbommel 23 mrt/16 okt 1794

  †   Zaltbommel 18 nov 1858


Haar broer Jacobus (1787-1872), secretaris en (1831?-1855) burgemeester Zaltbommel, lid Prov. St.

tr. Zaltbommel 11 nov 1823
MSEVermeulen 27. Madelon Sophie Elisabeth Vermeulen
Zaltbommel 27 okt 1825
 †  Amsterdam 22 mei 1904
 
 
 

echtgenoot     tr. Zaltbommel 18 sep 1851 August Philips    

verder nakomelingen                                 index