voorouders van Agatha Agnes Bagelaar, geb. 1729
`
1.
kwartierstaat
BAGELAAR
(BAGUELAER)
- VAN DEN VELDE   
DE MOUCHERON
Familie met vele "écuyers", Pieters broer Melchior noemt zich nog zo.
De afstamming van Jean de Moucheron, seigneur du Boulay, wordt verschillend gegeven,
zie bijv. De Goede en De Clercq (waar ik de link naar Bagelaar vond).
Het kasteel van Le Boulay-Saint-Clair ligt bij Boissy-lès-Perche, vroeger Boissy-le-Sec geheten, vroeger horend bij Normandië, nu dep. Eure-et-Loir.
Prachtig is het familieportret uit 1563 van Pierre de Moucheron en Isabeau de Gerbier met hun 18 kinderen, van wie een aantal als kooplui en diplomaten en door het organiseren van ontdekkingsreizen veel hebben betekend voor de Republiek
(links van de ouders hun schoonzoon, daarnaast Pieter):
zie Rijksmuseum
57128.   Jean de Moucheron, heer van Le Boulay, tr.
57129.   Marguerite de Coeuvres? de Cononos?
57202.   Albert Fredericksz (Banjaert), 1463 schepen van Enkhuizen.
--------  
28564.   Pierre de Moucheron, * Boissy-le-Sec 1508; hugenoot gevlucht in 1530, koopman in Middelburg en Antwerpen, tr.
28565.   Isabeau de Gerbier, d.v. Antoine de Gerbier, reder te Middelburg, bij wie Pierre in dienst kwam en wiens bedrijf hij voortzette.
28600.   Barend Albertsz (Banjaert), * Enkhuizen, † A'dam 21 aug 1544, brandmeester te Amsterdam aan de Oude Zijde in 1510,
won. 1535 Warmoesstraat, tr.
28601.   Wyburgh Willem Heyneszdr, * 25 sep 1484, † 29 sep 1542.
28602.   Pieter Pietersz van Neck, tr.
28603.   Weyntje Jans Oom.
--------  
14282.   Pieter de Moucheron, * Middelburg 1535, † Amsterdam, scheepsbouwer Arnemuiden, zette zijn vaders bedrijf in Antwerpen voort na diens dood en kwam in 1588 weer naar Middelburg; verdedigde de belangen van de Zeeuwse kooplieden als diplomaat in Engeland; tr. 4x, als eerste met
14283.   Marij Adriaens van Antwerpen (d.v. Adriaen Danielsz), * Vlissingen.
14298.   Laurens Spiegel, rijke zeepzieder, handelaar en grondeigenaar uit Nieuwe Niedorp, tr.
14299.   Anna Jans Gaef(f).
14300.   Cornelis Barendsz "in de Halve Maen" tr.
14301.   Weyntje Pietersdochter van Neck.
--------  
7138.   Otto Symensz, koperslager op de Zeedijk te A'dam met als uithangteken "de 7 gouden kandelaren" als toespeling op zijn 7
dochters, schreef over de Openbaringen van Johannes, otr. 31 juli 1599
7139.   Barbara Frerigs, van Emden
7140.   François de Bruijn, * 1575, tr. Veere 12 jan 1600
7141.   Margrieta de Moucheron
7148.   Herman Rodenburg, tr.
7149.   Elisabeth Laurens Spiegel,
 zuster van de dichter Hendrik Laurensz Spiegel (1549-1612, wiki)
7150.   Barend Cornelisz (Banjaert) van Neck, in 1587 benoemd tot baljuw en schout van Texel, tr.
7151.   Hendrina / Hendrikje Boel Jansdr.
Barend van Neck was de broer van admiraal Jacob Cornelisz (Banjaert gezegd) van Neck, leider van de tweede
Nederlandse expeditie naar Oost-Indië in 1598.
Kennelijk voer hij zelf ook, Bontekoe in zijn Merckwaerdige Reyse, blz. 65:
'.... Doe quam het schip Groeningen uyt het Vaderlandt daer schipper op was Tobias van Embden en koopman
Signeur van Neck, die schout op Texel hadde geweest'.
Wapen van Jacob van Neck (= wapen Banjaert ) bij Wazamar,
  zie portret Rijksmuseum (daar wapen gewend naar pendant met zijn vrouw).
--------  
3568. wapen Bagelaar regent
  Jan Bagelaer, * Norwich 1587/8, kaffawerker (1611), zijdenlakenkoper (1629),
behoorde bij de eerste regenten van het Walenweeshuis te A'dam (portret),
tr. 1e 1611 Mary de Potter,
tr. 2e Walenkerk A'dam 17 apr 1629
3569.   Abigail, dr. v. Otto Symensz
3570.   Jacob de Bruijne, juwelier, * Middelburg 1604/5, bouwde het huis in de Stilsteeg te Amsterdam (bij de Dam,
nu Paleisstraat) waarin Otto Bagelaar totaan zijn dood gewoond heeft; otr. (hij goudsmid won. Oudemannenpoort,
ouders dood, met broer Pieter; deze otr. zuster Marij Jans, met oom Cosmo de Moucheron) A'dam 28 apr 1628
3571.   Anna Jans, * 1609/10.
3572.   Lambert van den Velde, tr.
3573.   Clementia van der Hage
3574.   Jan Bets(en) Rodenburgh, broer van tomeelschrijver en diplomaat ridder Theodore Rodenburg die een aantal werken aan hem opdroeg (en ook in 1621 trouwde),
otr. Amsterdam 26 apr 1621 (hij met , zij met haar oom Jacob van Neck, zie boven bij 7150-01)
3575.   Agneta (tekent Angnietgen) Berents van Neck.
------------------
2.
kwartierstaat
VAN CAMPEN
BUYS
PAUW
         Zie deze kwartierstaat van 894. Otto van Campen veel uitvoeriger op de
         site van Pijk Kuipéri, waarvan ik deze gegevens grotendeels heb overgenomen:
457824.   Jakemard Hanoke uit Doornik, 1384 burger Oudenaarde
  (Hanoke genoemd rond 1300 in Picardië, zie boek van D.M. Annokkee)
--------  
228912.   Jacob Hanoke, stadsklerk te Oudenaarde
verhouding met
228913.   Marion Johan Pietersdr
228952.   Hendrik van der Goes, ridder, † 1460, tr.
228953.   Margriet van Rossum
     Zie fam. Van der Goes
228954.   Aert de Jode
228966.   Arnold von Gressenich, tr.
228967.   Maria von Broich, Erbin eines Freiguts zu Inden.
228970.   Clais Wolff, † 20 apr 1465, tr.
228971.   Lutgardis
--------  
114456.   Robbrecht Jacobsz Hanoke, * Oudenaarde ± 1434, bastaardzoon;
  stadsklerk Haarlem, tr. 2e Aertgen Jan de Mansdr, tr. 1e
114457.   Maritge Willemsdr van Borrendam
114476.   Pieter van der Goes, schepen 's-Gravenhage 1467, tr
114477.   NN de Jode Aertsdr
     Zie fam. Van der Goes
114478.   NN van Banchem
114479.   Anna van Dielbeke
114480.   Lambert von Zevel, tr.
114481.   Caecilia Harpers
114482.   Adam Daems, tr. 1460
.   114483
114484.   Thys Bestoltz, † 23 juni 1483, burg. Aken, tr.
114485..   Elisabeth Wolff
114486.   Johann von Kirberich, tr.
114487.   NN Scholler
114488.   Henrich Middelman, begr. Erkelenz, 1463 Vogt zu Erkelenz und Krüchten.
114492.   Coen Venendei, bezat goed ther Lynden in Oistrich bei Erkelenz, tr. ± 1450
114493.   Bela von der Hege, erfde een goed te Kückhoven.
--------  
57224.   Claes Jansz Arckenbout, chirurgijn en barbier te Heenvliet
57228.   Robbrecht Robyns (Annocque), pastoor op Texel;
wsch. verhouding met zijn huishoudster
57229.  
57236.   Nicolaas Everardsz of Nicolaus Everardi, * (omg.) Middelburg 1462, † Mechelen 1532, heer v. Grijpskerke, pres. Hof v. Holland, Zl. & Fr., pres. Grote Raad v. Mechelen (zie Wikipedia, De Gids), tr.
57237.   Elisabeth van Bladel.
Zij waren niet alleen de ouders van Everardus, maar ook van de Neoatijnse dichter Janus Secundus en zijn eveneens dichtende broers Grudius en Marius.
57238.  Aert van der Goes
   Aert van der Goes, * Delft 1475, † Delft 1 nov 1545,
  pensionaris v. Delft, landsadvocaat v. Holland, tr 2e
57239.   Margaretha van Banchem
     Zie fam. Van der Goes
57240.   Goswin von Zevel, † Inden 1519, schout aldaar, tr.
57241.   Catharina Daems, * ± 1465, † Inden 29 mrt 1539, gegoed in Pier
57242.   Peter Bestoltz, * 1460, † 1533, burg. v. Aken, tr.
57243.   Katharina von Kirberich
57244.   Wilhelm Middelman, tr.
57245.   Odilia
57246.   Henrich Venendei, * ± 1460, † 1524, gegoed in Erkelenz en Kückhoven, tr.
57247.   Ursel Roden
57272.   Cornelis Andriesz, boer
57274.   Pieter Pieter Wiggertsz, schipper
--------  
28612.   Jan Claesz Arckenbout, chirurgijn-barbier, secr. en burgem. (1544-48) Heenvliet
28614.   Vincent Robbrechtsz Annocque, * ± 1510
  woonde ± 1530 in Brielle, later schepen en burgemeester Geervliet
28616.   Joost Bets, * Gent ± 1493, † Bergen op Zoom 20 mei 1541,
  advocaat, pensionaris van Dordrecht, tr.
28617.   Anna Nicolaesdr, * ± 1498, † Bergen op Zoom 17 dec 1552
28618.   Everardus Nicolai, * Middelburg 1498, † Mechelen 10 mei 1561,
  advocaat te 's-Gravenhage, raad en pres. (1556) Hoge Raad van Mechelen,
    broer van de Neolatijnse dichter Janus Secundus 1511-1536
tr.
28619.   Genoveva van der Goes, * ± 1505, † 's-Gravenhage 27 mrt 1545,
  zuster van mijn voorvader mr. Adriaan van der Goes.
28620.   Junker Adam von Zevel, * omg. Valkenburg 1497, † Bardenberg 28 mrt 1565,
  textielfabrikant te Aken, burgemeester ald., tr.
28621.   Barbara Bestoltz, * Aken 27 juni 1496, † Bardenberg 21 juni 1562, gegoed aldaar
28622.   Gerhard Middelman, † 30 apr 1560, schepen te Erkelenz (1529),
  leenman 1536, tr.
28623.   Bela (Sibille) Venendei, † voor 1545
28636.   Jasper Cornelisz (van Vesanevelt), bakker te Leiden (ook in 1574), tr.
28637.   NN Pietersdr
28640.   wsch. Aert Buys, welgesteld molenaar te Amersfoort, tr.
28641.   Odilia Pouwelsdr. van der Eem.
--------  
14304.   Pieter van Campen
14306.   Olaert Jansz Arckenbout, * ± 1540, † ± 1615/20, chirurgijn en barbier te
  Heenvliet, 1587 rentm. v.d. heer v. Heenvliet, secr., waarn. baljuw etc., tr.
14307.   Jannitgen Vincentsdr Annocque
14308.   Jan Bets, † voor 1593, pres. Grote Raad te Mechelen, tr.
14309.   Soetje Nicolai
14310.   Peter von Zevel, * Aken 5 feb 1530, † 3 jan 1593, burgem. v. Aken, tr.
14311.   Odilia Middelman
14312.   Oth Sem, goudsmid te Utrecht, tr.
14313.   Mechteld Dirksdr Pels
14314.   (misschien) Beernt Jansz van Jaersvelt, deurwaarder, schepen en kameraar, tr.
14315.   Barbara Jacobsdr van Grieken
14316.   Jan Commersze, † ± 1601, bakker in Den Briel voor 1572,
  daarna schepen, burgem. ald., comm. Staten v Holland, tr.
14317.   Pieternella Gerritsdr, † ± 1620
14318.   Andries Jaspersz van Vesanevelt, * ± 1550, † Leiden 21 apr 1634,
  bakker ald., burgem. v. Leiden, ambachtsheer v. Leiderdorp etc., tr.
14319.   Maritge Pietersdr, * ± 1547, begr. Leiden 10 mrt 1630,
  regentes van het St. Catharinagasthuis in 1608
14320.   wsch. Paulus Buys, * Amersfoort 1531, † huis Capelle ter Vliet tussen Vianen en IJsselstein 1594, 1561 pensionaris van Leiden, steunde de Prins in de Opstand, 1572-1584 eerste landsadvocaat (raadpensionaris) na de eerste 'vrije' statenvergadering te Dordrecht, curator Leidse universiteit.
Heer van Zevenhoven en (vanaf 1592) Capelle ter Vliet.
--------  
7152.   Willem Pietersz van Campen, † Heenvliet 1624, secr. v. Heenvliet, tr.
7153.   Hester Arckenbout, † na 1626
7154.   Everard Bets, drost v. Gronsfeld (Limburg) (1598), rentmr, kastelein
  en schout te Kruiningen, tr.
7155.   Barbara von Zevel, † 's-Gravenhage 1608?
7156.   Balthasar Sem, schoenmaker te Brielle, otr. Utrecht 28 feb 1591
7157.   Anthonia Beerntsdr van Jaersfelt
7158.   Abraham Crommersteijn, * ± 1571, † Brielle 1644, raad, vroedschap
  etc. ald., tr. ald. 11 feb 1596
7159.   Maria Andriesdr van Vesanevelt
7160.   Cornelis Buys, * 1559. Hij was (bron) 1605-06 en 1675-82 auditeur in de Grafelijkheidsrekenkamer en zal dus wel de grootvader zijn van 1790. Cornelis Buys, die daar later griffier en auditeur was.
Hij was heer van Capelle ter Vliet en Zevenhoven en moet dus een zoon zijn van Paulus Buys, die Capelle ter Vliet in 1592 verwierf.
7161.  
--------  
3576.   Gabriel van Campen, * Heenvliet? ± 1598, † ± 1630,
  rentmeester, schout en kastelein van Kruiningen, tr. Heenvliet 1624
3577.   Anna Bets, * Alfen (Paltsgravenland). Zij hertr. Adriaen Mes.
3578.   Otto Sem, vroedschap en raad te Brielle, tr. ald. 27 okt/12 nov 1619
3579.   Maria Commersteijn, ~ Den Briel 1 mrt 1598
3580.   N.N. Buys, * ± 1590, wsch. zoon en vader van een Cornelis Buys, tr.
3581.   N.N.
3582.   Hopelijk: Adriaan Pauw, * Amsterdam 1585, † 1653, begr. Heemstede; pensionaris van Amsterdam 1611-27, bewindhebber VOC, curator Leidse universiteit, raadpensionaris van Holland in 1631-36 en 1651-3, hoofdonderhandelaar bij de Vrede van Munster.
Van 1627-1652 was hij (bron) rekenmeester in de Grafelijkheidsrekenkamer, welke functie later ook zijn zoon Gerard bekleedde. 1605-1607 was Cornelis Buys sr. daar auditeur, 1675-82 Cornelis Buys jr. (bron) die van 1649-77 griffier was.
Zijn dochter (Anna) Cornelia Pauw trouwde met Dirck Huygens (Arnhemse familie), maar deze overleed te Breda in 1644. Gezien Cornelis Buys jr. afstamde van landsadvocaat (raadpensionaris) Paulus Buys, lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat zij met hem hertrouwde.
3583.   Anna van Ruytenburgh
voorouders onbekend
1784
Otto
Bagelaar

~ A'dam 22
mei
1631
voorouders onbekend
1785
Margareta
de Bruijne

~ A'dam 31
okt
1632
beg. A'dam
14
feb
1664

voorouders onbekend
1786
Jan
van den Velde
* 1620
plaats
3
okt
1690

koopman en makelaar te A'dam, won. 's zomers buitenplaats Vijfhuizen
voorouders onbekend
1787
Hendrina
Rodenburg

* 1621/
 1622

9
feb
1705

begr. NK A'dam
voorouders  1788
Everard (Evert)
van Campen
* Krui-
nin-
gen
±
1627
's-Hage
1673

1671 secr. Rekenkamer v Holland
voorouders  1789
Anthonia
Sem
*
bg Zie-
rik-
zee
16
okt
1693

voorouders  1790
(wsch.)
Cornelis
Buys


Grafelijkh.rekenk. griffier 1649-77 en auditeur 1675-82, rentm.exploten Hoge Raad Den Haag 1666-72 & 1681-82
voorouders  1791
(wsch.)
Cornelia
Pauw


ms. dezelfde als Anna Corn. Pauw, wier man Dirck Huygens in 1646 overleed
tr. A'dam 30 juli/15 aug 1652 otr. A'dam 24 apr 1653 otr Hellevoetsluis 18 sep,
tr Den Briel 4 okt 1650
otr. 's-Gravenhage 15 mrt 1648
892. Jan Bagelaar
~ A'dam 3 dec 1655

4 juli 1726

koopman te Amsterdam,
begraven te Zuilen
893. Nisia/Niesje/Agnietje van den Velde
*/~ A'dam 7/10 aug 1660
plaats
28 dec 1754

begraven te Zuilen
 klik
894. Otto van Campen
~ Den Briel 27 juli 1655rentmeester der exploten van de Hoge Raad in Den Haag 1715-24
895. Agatha Buys


tr. 1 jan 1686 otr. 's-Gravenhage 26 mrt 1684
446.  Johannes (van den Velde) Bagelaar
*/~ Amsterdam 5/6 sep 1695
's-Hertogenbosch
21 dec 1766

predikant te Oud-Alblas (1720-36) en Sluis, auteur van 'De Ware Gereformeerde Christelike Catechismus in 52. klink-digten' (1694)
447.  Anna van Campen
* 's-Gravenhage 1694
Sluis
22 feb 1761

tr. 24 apr 1726
Agatha 
                  Bagelaar 223. Agatha Agnes Bagelaar
Oud-Alblas 20 juli 1729
 †  Breda 25 okt 1784
 
 
 

echtgenoot    tr. Zuilen 20 mei 1751  Ernst Willem Berg

               verder nakomelingen                                 index