voorouders van Catharina Apollonia van den Brande, geb. 1714

wapen vd Brande wapen vd Brande
      wapen Van den Brande bij de kerk van Kleverskerke
      (uit het in 1940 verwoeste woonhuis van burgem. Johan Pieter Van den Brande te Middelburg)
      I en IV in zilver een rode roos; II en III in blauw (bij J.P. rood) een gouden vlam;
      en in een gouden schildhoofd een gaande rode leeuw.

VAN DEN BRANDE

14144  Pieter van den Brande, "om de vervolging uyt Brabant, en die tot Bergen op den Zoom sig neder had geset en aldaar Ano 1574 den 10 Septemb. was borger geworden"
7072   Johan Pietersz van den Brande  Rijksmuseum
Jan Pietersse van den Brande, † 25 nov 1589, begr. Middelburg (Oude Kerk). Rentmeester van Bergen op Zoom, verhuisde omstreeks 1574 naar Tholen, burgemeester aldaar, gecommiteerd raad van Zeeland mei 1582; tr. 2e 10 nov 1587 Antoinetta Canoy, tr. 1e
7073 Sophia Resen, † 13 jan 1586, begr. Middelburg
3536  Jan Jans Pieterse van den Brande, * 28 dec 1564, †/begr (Gr.K.) Vlissingen 25/29 juli 1626, rentmeester-generaal der geestelijke goederen op Walcheren en stadhouder van de lenen van de Abdij van Middelburg 1594, schepen van Vlissingen, tr. 22 jan 1595
3537  Petronella van Borssele van der Hooge, * Middelburg 24 juni 1577, † 13 mei 1627 Vlissingen, begr Gr.K. aldaar; dr. v. Pieter van Borssele van der Hooge, heer van Ter Hooge, zie hieroner bij VAN BORSSELE VAN DER HOOGE
1768  mr. Philippus van den Brande, */ged. Vlissingen 16/23 juni 1598, gepromoveerd Franeker 9 mei 1623 o.s.; schepen (1628) en raad van Vlissingen, raad ter Admiraliteit op de Maas te Rotterdam (1631), tr. Middelburg 10 juni 1629
1769  Catharina Veth, * 1604/5, † 29 mei 1672, begr. Oude Kerk Middelburg, dr. v.:

VETH
wapen Veth

3538  Hugo Veth, secretaris van Middelburg, bergemeester 1605, 1608, tr.
3539  Apollonia (de) Looper(s), hertr. Pieter Reesen
Zoon Martinus in 1617 vijf jaar oud; Een Jan Veth (Hugo's broer? Zoon Martinus geb. 1615) was burgemeester van Middelburg in 1603; Zijn kleinzoon Adriaan Veth was secretaris en pensionaris van Middelburg en raadpensionaris 1658-1663, diens broer Jacob Veth ook secretaris en pensionaris van Middelburg.

VAN ROUBERGEN

7080  Jan van Roubergen, hoogbaljuw van Diest (Brabant, nu België), tr.
7081 Anna Silleman, vluchtte als weduwe om geloofsredenen naar Zeeland met haar elf maanden oude zoon:
3540 Jan (ook: Hans) van Roubergen, deurwaarder van de Staten van Zeeland, tr.
3541 Margaretha, dr. v. lid van de Hoge Raad Hermans uit Mechelen; hun tweede zoon:
1770 Johan van Roubergen,
raad Middelburg 1632, schepen 1633, burgemeester 1647, en had deze betrekkingen afwisselend tot 1659. Onder dit portret van hem:
   Dit's d'afdruk van de man die 't stier van oost en westen
   Van Vaderstad en Kerk hield voor 't gemeenebesten.

tr.
1771 Apollonia Schotte, zie hieronder bij SCHOTTE
885 Apollonia van Roubergen, † 6 mei 1670, begr. Gr.K. Middelburg
 
SC(H)OTTE
wapen Schotte "in rood een gouden arendsbeen"
14168  Simon (Laurensz?) Schotte, boer onder Souburg/Ritthem, tr.
14169 Neeltje Pieterse
7084  Jacob Schotte,
nam deel aan het beleg van Middelburg en versloeg de Spanjaarden in 1573 bij Brigdamme. Na de val van de stad vestigde hij zich te Middelburg, kreeg een plaats in de regering en werd in 1588 burgemeester. Later werd hij in Den Haag rekenmeester van de Generaliteit, daar overleed hij.
tr. 1e Leuntje van Thoor, hun zoon Simon Schotte (± 1570-1645), secr. v. Middelburg en 1627 naar Den Haag als lid van de Raad van State.
Uit het 2e huw. eerst Apollonius Schotte (± 1574-1639), jurist, theoloog, politicus en letterkundige (Rochus van den Honert droeg o.a. aan hem zijn toneelstuk Thamara op); pensionaris van Middelburg en als zodanig in 1610 opgevolgd door Jacob Cats, toen hij in Den Haag lid werd van de Hoge Raad.
Jacob trouwde 2e:
7085 Apollonia Geleinse of Gillisdr., hun 2e zoon:
3542  Jacob Schotte, ridder, * Middelburg ± 1586, † ald. 22 apr 1641, jurist, diplomaat, politicus en letterkundige; schepen te Middelburg en in 1615 en daarna vele keren burgemeester; 1617 bewindhebber O.I.C.; een van de 24 gedelegeerde rechters over Oldenbarnevelt; 1620 gezant naar Engeland voor bemiddeling in een twist met Bohemen, voor zijn verdiensten daar tot ridder geslagen, tr.
3543 Jacomina van Borssele van der Hooge, zie hieronder VAN BORSSELE VAN DER HOOGE. Zij hadden 5 dochters en 1 zoon, de oudste dochter:
1771  Apollonia Schotte, tr. Johan van Roubergen, burgemeester, zie hierboven.

VAN BORSSELE VAN DER HOOGE
wapen Langs twee wegen stammen we uit deze familie.
Deze tak van de familie Van Borssele (van Brigdamme) noemde zich naar het Huis ter Hooge, ten westen van Middelburg, gekocht in 1448 door Adriaan van Borssele (link). Heren daarvan waren Adriaan t/m Pieter, daarna nog Philips † 1662, Pieter † 1679, Philips † 1727.

113184  Adriaan van Borssele van der Hooge, zoon:
56592  Joos van Borssele van der Hooge, † 1505, zoon:
28296  Adriaan van Borssele van der Hooge, † 1548, zoon:
14148  Jan van Borssele van der Hooge, † 1573, zoon:
7074  Pieter van Borssele van der Hooge, † 1607, tr.
7075  Cornelia Bourgeois, dochter:
3537  Petronella van Borssele van der Hooge, zie hierboven bij VAN DEN BRANDE

3543 Jacomina van Borssele van der Hooge trouwde met Jacob Schotte (zie hierboven bij SCHOTTE), haar zuster Cornelia met Jacobs halfbroer Simon Schotte, en hun zuster Maria met Jacobs broer Apollonius Schotte. Zij waren de dochters van 7086 Jan Jansz. van Borssele van der Hooge en 7087 Anna van Borssele.
Misschien was hun vader Jan een broer van 7074 Pieter, zodat 14148 Jan van Borssele van der Hooge ook nummer 14172 krijgt.

DELFT: MONSOIJ - VAN DER MAST - VAN DER GRAEFF
(wapens van nagtegaal.org/familiewapens) in bewerking

xxxxx van der Graeff Arent Jacobsz van der Graeff, tr. portretten Prinsenhof
xxxxx Sara Pieters Bosschaert
xxxxx van der Mast Nicolaes/Claes Bartholomeusz van der Mast, tr.
xxxxx Catalina Arents van der Graeff


1768
mr. Philippus
van den Brande
*/
ged
Vlis-
sin-
gen
16/23
juni
1598
 † 
29
mei
1672

zie boven
1769
Catharina
Veth

  
 †  29 mei 1672

zie boven

1770
Johan
van Roubergen

  
  

burgem. v. Middelburg,

zie boven

1771
Apollonia
Schotte

  
  

 

zie boven

1772

(van) Monsoij

  
  

1773

  
  

1774
Pieter
van der Mast

  
  

1775
Maria
van Groenewegen

  
  

tr. M'burg 10 juni 1629
tr.
tr.
tr. Delft 1 juni 1650
884. Philip
van den Brande

 *  R'dam 15/16 mei 1636
  

secr. v. Middelburg, schepen en raad ald., griffier der Staten van Walcheren
885. Apollonia
van Roubergen

  
 †  6 mei 1670

tr. 1e schepen Jan Luycx
886. Adriaen
Monsoij

  
begr.    Delft OK 14 nov 1702

woonde in 't Vergulde Fortuijn aan de Lakengracht in Delft
887. Maria
van der Mast

  
begr.    Delft OK 18 jan 1709

in 1709 wonende in 't Rietveld te Delft
tr. dec 1664
tr. Delft Franse kerk 15 apr 1687
442. Philips van den Brande

 */ged. Middelburg 12/30 apr 1665
 †  Middelburg 31 juli 1717

raad en schepen te Middelburg

tr 1e Johanna Burt  

443. Machteld Monsoij

~  *  Delft 1689
  

tr. 2e Middelburg 2 aug 1712
221. Catharina Apollonia van den Brande

 *  Delft 16 dec 1714                     
begr. Zaltbommel 10 dec 1753
 

       echtgenoot   tr. Sas van Gent 21 feb 1734   Cornelis Isack Thooft  

     nakomelingen verder      index    

site hit counter