voorouders van Cornelis Isack Thooft, geb. 1714
wapen Thooft
wapen Trip
de drie "trippen" van de familie TripGoris en Cocx
Goris met drie kaarsen en de moriaan van Moringh, en Cocx met het châtillon-wapen van de familie De Cocq (drie palen van vair) en drie 'coquilles'.
THOOFT, in Ned. Patr. 15 (1925) en 55 (1969)

TRIP, zie over deze familie
site Beernink en wikipedia.

Gerrit Jansz in den Trip (een huis in de Kerkstraat te Zaltbommel), genoemd 1495, † 1535

Jan Gerritsz in den Trip, † 1561

Gerrit Jansz Trip, * ± 1525, † ± 1584, bedreef rivierhandel, schepen Zaltbommel 1575
  tr. Jenneke Mattheus (Theeuwsdr), † 17 mei 1597
zonen
 • Jan Gerritsz Trip, van wie de Amsterdamse familie afstamde, kleinzoon Elias Trip.

 • Mattheus Gerritsz Trip, * ±1550, † 1606; schipper/ haringkoopman te Emmerik, 1577 burgerrecht Zaltbommel, 1587 stadsrentmeester, schepen

  Cornelis Mattheusz Trip, bedreef rivierhandel

  Jan Cornelisz Trip, wijn- en ijzerhandelaar, tr. Dordrecht 1608 Lijsbeth Peters Rijcken.

  Gerart Jansz Trip, * Dordrecht 20 jan 1614, † 10 mrt 1689, woonde eerst te Amsterdam, daarna schepen, raad, en tijdens het beleg van 1672 burgemeester van Zaltbommel,
  tr. Zaltbommel 12 okt 1658 Judith Mesteecker (wapen: in goud drie zwarte sterren), d.v. Aernt Gillisz Mesteecker en Johanna Goris, zie hieronder.
  Zie wapenalbum Bommelerwaard

  883. Johanna Elisabeth Trip tr. 882. dr. jur. Hendrick de Laet

 • Cornelis Gerritsz Trip, * ± 1556, † 2 jan 1609, kwartiermeester 1583, stadsrentmeester etc.
  ∞ (1) Peterken Mathijs van Riet (2) Geertruij de Laet, uit 1e huw.: ↓
  • 1765. Mariken Cornelisdr Trip, * Zaltbommel 24 dec 1579, † Zaltbommel 1609
     tr. Zaltbommel 9 nov 1610 Rochus Hermansz de Laet, zie beneden.
  • Gerrit Cornelisz Trip ∞ Merken Goris

   Heleke Gerrits Trip, * 1575, tr. 1600 of 1604 Lenert Goris, zie hieronder.

GORIS
"Goris stamt uit Baarlo en is een regentenfamilie in Venlo, die grotendeels overging naar het protestantisme en daarom Venlo moest verlaten en naar Zaltbommel vertrok, waar ze ook in de stadsregering kwam.", zie genwiki Limburg.

Jacob Goris, 1562 rentmeester Venlo, tr. Helena Moringh.

Jacob Goris "de Oude", * ± 1536, † Zaltbommel 15 juni 1623, ondertekende in 1579 de Unie van Utrecht, schepen 1580-86 toen Venlo protestants was en 1584 burgemeester, was genoodzaakt uit te wijken naar Zaltbommel toen Venlo door de Spanjaarden werd heroverd,
tr. Geertruij Cocx van Amsterdam.

Lenert Goris, * Venlo 26 mei 1563, schepen van Zaltbommel 1597-1623, burgemeester 1604,
tr. 1600 Heleke/ Hilleke Gerrits Trip, * 1575, d.v. rentmeester Gerrit Cornelisz * 1515 en Merken Gorism zie boven.

Johanna/ Jenneken Goris, † Zaltbommel 23 sep 1655,
tr. Aert Jillisz Mesteecker, † 17 mei 1656, schepen in de Hoge Bank van Tuil, heemraad in de Hoge Schouw van de Tielerwaard.

Judith Mesteecker, tr. Gerart Trip, zie hierboven.

DE LAAT, zie site Tijhoff
wapen De Laat Wapen:
in goud een rennende rode vos;
in zilver een blauwe lelie vergezeld van
zes liggende rode blokjes

De van deze familie afstammende familie De Laat de Kanter combineert het wapen De Kanter met dit wapen.
"Deze Herman de Laet droeg dus nog de voornaam van zijn Venlose voorouders" (bron),
zie De Laet aldaar op genwiki. Ander wapen, dus klopt dat wel?

Herman de Laet, * Venlo?, † Zaltbommel 12 mei 1589
  tr. Mariken Rochusdr, † Zaltbommel 1609
Misschien Herman Cornelisz de Laet. Deze was rentmeester en 1579-1586 schepen in Venlo en kan zijn uitgeweken vanwege de godsdienst.
zoon:
Rochus Hermansz de Laet, rentmeester der domeinen te Zaltbommel,
  tr. Zaltbommel 9 nov 1610
  Mariken Cornelisdr Trip (zie boven), * Zaltbommel 24 dec 1579, † 1649
zoon:
ds. Herman de Laet, predikant te Tuil (t.o. Zaltbommel), tr. NN
zoon:
dr. Hendrik de Laet, burgemeester Zaltbommel, tr. 1685 Johanna Elisabeth Trip, * 1662
dochter:
Ida Johanna de Laet, ~ Zb 15 dec 1685,   tr. Zaltbommel 10 mei 1708 Jacobus Thooft, zie hieronder
 
voorouders onbekend
1760
Dirk Bastiaensz
Thooft
*

mei 1682

drossaard en dijkgraaf van Empel en Meerwijk, 1671 aannemer van de fortificatiwerken van Den Bosch,
z.v. Bastiaen Jansz. Thooft (z.v. Jan Jansz. en Anna van der Muelen?), en wsch.
... Emmichoven.
voorouders onbekend
1761
Maria
van der Veen
* 's-Gra-
venhage


dr. v. Cornelis Mattheusz. v.d. Veen en Margaretha Woestenhoven
voorouders onbekend
1762
Laurentius
Hartongh


voorouders onbekend
1763
Maria
van der Velde


voorouders  1764
ds. Herman
de Laet
*
Zalt-
bommel
12 mei 1589

predikant te Tuil (t.o. Zaltbommel)
voorouders onbekend
1765
Mariken Rochusdr

*
Zalt-
bommel
1609

voorouders  1766
Gerard Jansz
Trip


spacer
voorouders onbekend
1767
Judith
Mesteecker


in 1697 weduwe
tr. 2e 's-Hertogenbosch 20 okt 1637 tr. tr. tr.
880. mr. Cornelis Thooft
* ± 1640
's-Hertogenbosch
1 feb 1698

advocaat, schepen en vice-president 's-Hertogenbosch,
stadhouder van de hoogschout,
gebruikte het afgebeelde wapen
881. Ursula Hartongh
* Fort Crèvecoeur, Empel en Meerwijk
's-Hertogenbosch
15 sep 1701

882. dr. Hendrick de Laet
*


burgemeester van Zaltbommel
883. Johanna Elisabeth Trip
* 1662


tr. ´s-Hertogenbosch 28 juli 1668 tr. 1685
440.  Jacobus Thooft
~ 's-Hertogenbosch 11 aug 1682


kapitein-luitenant infanterie
441.  Ida Johanna de Laat
* Zaltbommel 15 dec 1685


tr. Zaltbommel 10 mei 1708
 220. Cornelis Isack Thooft
Hardenberg 27 mei 1714
 †  Zaltbommel 9 april 1786
 
  generaal-majoor infanterie bij de Armée van de Staat,
majoor effectief regiment Van Hardenbroek, zie link regimenten.

tr. 2e Zaltbommel 27 dec 1756 zijn nicht Maria Gerarda de Laat
      (zie link Tijhoff).
 

tr. 1e Sas van Gent 21 feb 1734 Catharina Apollonia van den Brande    echtgenote

               verder naar kwst MSE Vermeulen   nakomelingen                                 index