voorouders van mijn betovergrootvader August Philips, geb. 1823

HARTOG: deze naam is ontstaan uit de Hebreeuwse naam "Tswi" = hert
840.
841.
Hartog (=Tswi) Levi, kwam ± 1727 met zijn gezin naar Zaltbommel;
Marrigje (=Mirjam) Izak, † Zaltbommel 20 jan 1781

Levi
420.

421.
Levi (de) Hartog, * Druten ± 1718, begr. Zaltbommel (Oliemolenbegraafplaats, door hem gesticht) 11 mrt 1794,
vleeshouwer en leerhandelaar, handelde ook in goud en zilver, woonde Kerkstraat, tr.
Marianne (Mirjam) Jacobs, * Gulik ± 1700, begr. Zaltbommel (Oliemolenbegrpl.) 10 jan 1786

  PRESBURG
414.        David Meyer Presburg
415.        Jutl
The Presburg ancestors of Marx and Philips can be found on many places on the internet, but they are not totally certain. David Meyer is left out and Jutl mentioned as the wife of (his father?) Meyer Preßburg.
But it seems to be certain that they are descended from
Simon Mich(a)el whose father was born in Györ in Hungary, German Raab. Since 1693 Simon Michael lived in Preßburg, now Bratislava in Slovakia but then also in the Austrian-Hungarian Empire, and on June 29th, 1718 he died in Vienna where he was called Preßburg or Preßburger.
He is mentioned as an important man, providing money, food and other goods to the armies, and as representing all the Jews on this side of the Danube. He married
Channah Menzeles, their daughter Sarah Lea married Lazarus son of Joseph von Geldern, from them the famous romantic poet Heinrich Heine was descended. Lazarus supplied the troups of the Empire in his capacity of representative of the Imperial Court Jew Marx Schlesinger.
Jewish Virtual Libray:
"A number of Court Jews in particular, such as Samuel Oppenheimer, Samson Wertheimer, Simon Michael, and Joseph von Geldern, were permitted to live in Vienna. Their households included Jewish clerks and servants.
In 1752 it is estimated that there were 452 Jews living in Vienna, all of whom were connected with 12 tolerated families. "

 

       COHEN -  
      BRANDEIS
dutchjewry
3434.  Joseph/Juzpe Kalker, † A'dam dec 1698, begr. Muiderberg 20 Kislev 5459.
1716.  Eliaser/Lazi Minden, tr. ± 1660
1717.  Gittele Joseph/Juzpe Kalker, † A'dam feb 1710, begr. Muiderberg 18 Shevat 5470.
1718.  Elia Elieser Chazzan, * A'dam 1644, † A'dam 26 dec 1716, begr. Muiderberg 12 Teveth 5477; lid van de godsd. vereniging Gemiluth Chasadim; tr.
1719.  Marianne Mata, † A'dam 19 okt 1709, begr. Muiderberg 15 Cheshvan 5470.
  858.   Abraham Eliaser/Leizer/Lazi Minden, * Amersfoort, † A'dam 8 apr 1743, begr. Muiderberg, tr. A'dam ± 1695
  859.   Jent Elia Kotnem/Kotnum, * A'dam, † A'foort 18 juni 1741, begr. Muiderberg 5 Tammuz 5501.
  428.   David Leonard Cohen-Chazzan, * Amersfoort, tr. ± 1732
  429.   Fijtje Abraham van Minnen/Minden.
  430.  Marcus/Mordechai Eliaser Brande(i)s, menaker, † A'dam 1769, begr. Zeeburg-begraafplaats 3 Sivan 5529; . dutchjewry;
                wsch.: talmudist in Frankfurt a.d. Main, auteur van זכרון מעשה en זכרון תרועה , zie Jewish Encyclopedia.
 
208
Philip
(= Pais)
Philips

koopman uit Noord-Duitsland, stamvader van de Ned. zakenfamilie Philips.
209
Rebecca
van Crefelt

dutchjewry
d.v. Abraham van Crevel(t), * Krefeld 1680, † Veenendaal 6 juli 1754, bg. Wageningen
210
Isaac Leviesz
(de) Hartog
* Zb 1741/42
† Zb 19 apr 1817
veekoper en koopman
211
Rebecca Izaksdr
van Gelder
* Medemblik ± 1738
† Zb 2 juli 1816

212
Hijman David
(Presburg)
dutchjewry
† ± 1775
z.v. David Meyer en Jutl,
rabbijn te Presburg (Bratislava) en Biedschuf (waar zoon Israel werd geboren in 1767, volgens diens akte van bekendheid in Bohemen)
213
Hentje/Hendrina Isaac
Stoekoetz
(Kutsch)
dutchjewry
† na 1785
214
Salomon/Shlomo David
Cohen-Chazzan
dutchjewry
* A'foort ± 1732
† A'dam 28 sep 1804,
begr. Muiderberg
moree, cantor 2e synagoge te A'dam
215
(Chaja-)Sara
Marcus/Mordechai
Brande(i)s
dutchjewry
* Offenbach
 am Main ± 1736
† Nijmegen 28 jan 1810
tr. tr. tr. otr. A'dam 14 mei 1762
104
Benjamin Philips
Benjamin
 *  Veenendaal 22 mei 1767
 †  Zaltbommel 6 mei 1854

handelaar in textiel en later tabak.
105
Lea (de) Hartog
 *  Zaltbommel 15 juni 1775
 †  Zaltbommel 14 aug 1838

106
Isaac/Jaques Heijmans Presburg
dutchjewry
 *  Presburg ± 1747
 †  Nijmegen 3 mei 1832

wsch. 1775 naar Ned., koopman in textiel, geldwisselaar, cantor in de synagoge van Nijmegen
107
(Hendele/)Nanette Salomons Cohen
 *  Amsterdam ± 1764
 †  Nijmegen 7 apr 1833

Hendele←Hannah; Nanette←Anna
tr. Zaltbommel 18 aug 1794 tr. Nijmegen 8 apr 1785
52. Lion Philips
* Zaltbommel 29
okt
1794
Zaltbommel 28
dec
1866

handelaar en fabrikant: tabak, thee, koffie etc.
zoon Frederik (1830) en diens zoon Gerard Philips (1858)
waren de grondleggers van de multinational, groot gemaakt door
Gerards broer Anton (1874) en diens zoon Frits (1905).
53. Fijtje/Sophie Presburg
Sophie Marx Lion's nephew
 *  Nijmegen 15 nov 1797
 †  Zaltbommel 7 aug 1854
haar zuster, Henriette Presburg, was
de moeder van Karl Marx, die de familie
in Zaltbommel graag opzocht.
tr. Nijmegen 15 nov 1820
 bron 26. August Philips
 *  Zaltbommel 3 dec 1823
 †  Amsterdam 10 okt 1891                  advocaat en deken der Orde van Advocaten te Amsterdam, adviseur van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, de Ned. Rijn Spoorweg Mij., de Rotterdamsche Bank, de Nederlandsche Bank, de Nederlandsche Handel Mij., de Amsterd. Kanaal Mij. etc., lid Prov. Staten van Noord-Holland, ridder in de orde van de Ned. Leeuw.
tr. Zaltbommel 18 sep 1851  Madelon S.E. Vermeulen echtgenote          

        verder  verder                 index


oom Abraham = August
Mijn betovergrootvader August Philips werd wel genoemd naar zijn 13½ jaar oudere oom August Philips, later tabaksfabrikant in Duitsland.
Deze August staat, pas geboren, in het bevolkingsregister van 1810 als Abraham, zijn joodse naam.