New  Agenda Inspiration HotBooks   Links  Satsang  India  Tibet

LivingSatsang
wake up and roar

news for an awakening world
This site is created for  
Y O U  by  Prembuddha

 eNjOy oUr SiTe ! 

Prembuddha interviews Miten and Deva Premal op YouTube,
in Schouwburg Almere, 20 minutes. Nederlands ondertiteld.
Blijf op de hoogte, geef je op voor de livingsatsang nieuwsbrief
mail


Imagine:
veronderstel dat je de oordelen die in je naar boven komen niet meer oppakt, maar ze voorbij laat gaan,
en je negativiteit geen energie zou geven...........
the love that is the default state of existence would shine .......
what a wonderful world it would be!!

Living satsang offers:

Satsang news, articles, books, poetry, agenda,
- communities etc.
- Innerviews with Isaac, Eckhart Tolle and so on
- Vision for a satsangcenter/community in Spain 
- You can contribute to this creation by sending us your  articles, vision, book reviews, news and JOY!


Living Satsang e-mail nieuwsbrief:
stuur een
mail: o.v.v. toezending nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar
  

        i amsterdam

amsterdam, the first city that realized that it is all about Being!


having fun today?

This site is partly in (double) dutch / partly in english
tHiS sItE iS LiKe A jUnGle, tAkE tHe JuMp
inTo tHe UnkNowN no nEeD to pOsTpoNe!


Wordt wakker en zoek uit wat waar is!'
is het thema van de meeste boeken van Samsara.
Verwoord door auteurs als Lenne Gieles, (Thuis, leven vanuit oorsprong)
Jed McKenna, Tony Parsons, Jeff Foster, Adyashanti, Robert Adams, Isaac Shapiro, Nisargadatta, Ramana Maharshi, ShantiMayi, Douglas Harding, Wolter Keers, U.G. Krishnamurti, Alexander Smit, Ramesh Balsekar, Jan van Delden.
www.samsarabooks.com


Bring awareness to each act.
Walking on the road, walk fully alert; eating, eat with awareness.
Whatsoever you are doing, don't let the past and the future interfere.
Be in the present.
That's what awareness is all about. " Osho


ho'oponopono a movie about Hew Len who used the native Hawaiian way of healing in a mental hospital, and explains how it works, you can use it in your on life, fascinating (did you know Aloha means be in the presence of god?)

The awakened life- Adyashanti
Where everybody is so sure that happiness will come when something is different than it is now, you know that it won't.

Beyond Finite Consciousness,
a beyond death experience of an unknown beauty,

Elke poging is gedoemd te mislukkken, een interview met Alexander Smit uit 1988, geeft een bijzondere kijk op het leven van Alexander Smit en zijn relatie met Nisargadatta.

Een blik in het universum, de mooiste en indrukwekkendste voorbij de dood ervaring die je ooit kunt lezen.

Geluk heeft geen oorzaak - Wolter Keers

Loving life - Osho

Shanti Children Project
In Tiruvannamalai in India, de plaats waar Ramana Maharshi aan de voet van de heilige berg de Arunachala leefde, (nu het mekka van de satsangs), helpt een kleine stichting meer dan 80 straatkinderen en kinderen van arme ouders door ze goed onderwijs en onderdak te geven.
Info: www.shantichildrenproject.org


Stichting Living Satsang heeft als doel het meewerken aan een samenleving waar menselijke waarden centraal staan i.p.v. economische waarden.
We leven in een overgangstijd naar een nieuwe mens, een mens die als waarden harmonie, samenwerking nastreeft, leeft uit liefde en bewustzijn i.p.v. vanuit ego.
De stichting stelt zich achter de visie van b.v. Eckhart Tolle in zijn boek de Nieuwe Aarde en die van Osho in de Nieuwe Mens.
De stichting organiseert activiteiten om deze nieuwe visie te verspreiden en te realiseren.
Concreet houdt dit in dat living satsang regelmatig een nieuwsbrief stuurt aan bijna 9000 belangstellenden met informatie over allerlei spirituele activiteiten en nieuws wat er o.a. op wetenschappelijk gebied op dit terrein gebeurt. Deze website versterkt eveneens veel info daartoe.
Living Satsang heeft zelf een aantal festivals georganiseerd, new man festivals, nieuwe mens festivals, in Amsterdam en een Osho filmfestival.
Ook organiseren we kleine activiteiten zoals b.v. videosatsangs en lezingen. Daarnaast organiseert de stichting meditatieve concerten, ondersteunt andere centra en activiteiten door advies, publiciteit en medewerking.
Een doelstelling van de stichting is een gemeenschap te realiseren waar de visie van de nieuwe mens geleefd en gerealiseerd kan worden. Door al deze activiteiten draagt living satsang bij aan een liefdevolle, bewuste, sociaal en spiritueel rijke, duurzame samenleving.


great resources:
www.consciousmedianetwork.com
OUR VISION: To have the largest and most respected multi-media library of imperative and inspiring information serving the global conscious community.
Interviews with people like Byron Katie, David Icke, Hale Dwoskin etc.
http://conscious.tv
The channel aims to stimulate debate, question, enquire, inform, enlighten, encourage and inspire people in the areas of Consciousness, Healing and Psychology.
www.here-now-tv.com
Here-Now-TV – the platform for satsang videos, festival film reports and interviews with spiritual teachers and wise human beings.
www.nevernothere.com
Lots of video's from satsang teachers etc. Our goals are to: Make it easier to find teachers, masters, gurus and experiential philosophers who coach us in our lives,
World Tour 2020.

Deva Premal, Miten and Manose and Band

Komen op 21 en 22 oktober 2020 wederom in de schouwburg van Kunstinie Almere Flevoland

Kaarten bestellen vanaf begin 2020 via de website van de schouwburg, www.kaf.nl
Of via het bespreekbureau en aan de kassa .
Alle Info op www.heartfire.nl


KRISHNA DAS komt terug in Nederland in 2021


Nieuw interview van Patrick Kicken met Prembuddha over Advaita Vedanta, Osho en Living Satsang

'
Wat een ongelooflijk mooi interview. Alles zo helder weergegeven en prachtig in balans verteld. Zonder enige opsmuk, maar puur jezelf de eigen ervaringen en inzichten delend. Ik denk dat zeer vele sannyasins zich zullen herkend hebben. Dank voor alles. Love', Satyananda
Het staat op nondualisme.nl
Een website waar je niet uitgekeken raakt, zoveel interviews, video's, boeken


We leven in roerige tijden dat mag duidelijk zijn.
Maar laten we ons daardoor niet van de wijs laten brengen! We kunnen er niet meer onderuit te zien dat we op een klein luxe nog steeds veilig eilandje in de wereld wonen. Vluchtelingen kloppen op onze deur en terroristen brengen het geweld af en toe in onze hoofdsteden.
Maar als we naar de cijfers kijken leven we in een naar verhouding veilige tijd, er liggen wel veel gevaren op de loer.
Natuurlijk we wilden zo graag dat er een ommekeer zou blijken te zijn. Een ommekeer dat een nieuwe tijd die eindelijk grond onder de voeten krijgt. En ja die nieuwe tijd is voor wie ogen heeft om te zien op veel plekken zichtbaar.
Talloze mensen demonstreerden met de boodschap: we zijn allemaal mensen en we laten ons niet meer tegen andere mensen opzetten. Het oude systeem is nog steeds aan de macht en wil die niet zo maar loslaten, de stuiptrekkingen ervan zijn heviger dan verwacht. De echte keus die we nu moeten maken is of we leven vanuit angst of uit liefde. En angst wordt ons door alle media constant ingegoten.
Trembling and shaking kunnen we er voor kiezen vertrouwen te blijven hebben terwijl we als we de krant lezen elke dag het bewijs van het tegendeel zien. In het Chinees heeft het teken Crisis twee betekenissen het ene is Gevaar en het andere Kans, Mogelijkheid.
Creëren we als mensheid zo'n gevaarlijke situatie zodat we wel wakker moeten worden? Het lijkt er wel op. Natuurlijk is het beter wakker te worden, bewust te worden, door steeds opnieuw te kiezen voor leven vanuit onze werkelijke naatuur: bewustzijn en liefde i.p.v vanuit ego. Des te langer we er als mensheid mee wachten wakker te worden, des te heftiger worden de lessen die we moeten leren aangeboden.

The next step in human evolution is not inevitable, but for the first time in the history of our planet, it can be a conscious choice.
Who is making that choice?
You are. And who are you?
Consiousness that has become conscious of itself.

Eckhart Tolle.


Rays of Light, Het begin van het eind van het materialisme. Ecovillages als brengers van een nieuwe tijd. enz. enz.

Hoe Osho in mijn leven kwam - Prembuddha

Wat is advaita vedanta?


When we get out of our own way, when we begin to transform the ideas we have about ourselves, a door will open to what we really are.
We all have this natural yearning for happiness and freedom. At the core none of us wants to suffer.
When our hearts begin to open, it becomes clear that none of us wants to cause anyone else to suffer. Adyashanti.

New innerview on the site:
Not knowing- an innerview with Unmani


a choice to make
Geen enkele zekerheid is meer zeker en de toekomst is een groot open vraagteken. Het wordt tijd voor iets nieuws, het oude systeem is niet levensvatbaar meer maar vecht desondanks hard om zijn bestaan.
Een duurzame en liefdevolle samenleving, wat verlangen we daarnaar!
We zien de eerste signalen ervan aan de horizon en hopen dat de stuiptrekkingen van het oude niet de hele boel gaat verwoesten. En tegelijkertijd: wat een tijd voor bewustwording, wat een tijd voor transformatie!

Er is in feite geen andere keus. Doorslapen en 'business as usual' kan gewoon niet meer. We worden ons tegen wil en dank bewust hoe alle leven samenhangt en dat we met het opeten van de planeet de bodem onder ons eigen bestaan vandaan zagen. Wat kunnen we zelf doen? Zijn we alleen maar slachtoffers van onze eigen cultuur en de eigen persoonlijke hebzucht? Nee natuurlijk. Wat we individueel en collectief kiezen bepaald hoe het verder gaat op onze planeet.
Bewustwording, liefde, het is allemaal al eeuwen gepredikt op onze planeet, er is veel lip service aan bewezen. We kunnen het ons niet meer permitteren het niet te gaan leven, we moeten wel om te overleven! We hebben onszelf collectief voor het blok gezet!

We hebben elk moment een keuze om in elke situatie mee te gaan met het ego; de hebzucht, de jaloezie, gelijk hebben, de makkelijke bekende weg. Of: bewust waar te nemen, te zien wat er zich afspeelt en je niet mee te laten slepen door alle bekende patronen, die waar te nemen en ervoor kiezen uit bewustzijn en liefde te handelen, tegen alle oude conditioneringen en patronen in.

Elke keer opnieuw, elke moment ervoor te kiezen te handelen uit liefde en bewustzijn, niet vanuit ego maar vanuit je werkelijke natuur.
A choice to make!


this site is powered by Source
Mail us


Nieuw   Boeken   Gastenboek   Links   Satsang  Agenda  Spanjecentrum   Tibet

Free counter and web stats