voorouders van mijn betovergrootvader Adrianus van den Bosch

Doen Beijensz Er zijn van Adrianus meer zeer vroege voorouders bekend, doordat hij via
        2363. Neeltje Aertsdr van Driel behoorde tot de afstammelingen van DOEN BEIJENSZ.

Beaumont Nr. 2342, kleermaker Daniel Egbertsz van Beaumont, uit Dordrecht naar Leiden gekomen en daar getrouwd in 1621, heeft een verrassende achternaam. Immers: de familie Van Beaumont was een aanzienlijke familie in Dordrecht. Zij noemden zich naar het huis Beaumont in de Wijnstraat, dus zou iemand zich 'van Beaumont' kunnen noemen die niet tot die familie behoorde?
Maar 'Egbert' en 'Daniel' komen in die familie niet voor. Het artikel van C. Sigmond in Ons Voorgeslacht, 2006, bracht de oplossing. Dirckgen Cornelisdr. van Beaumont trouwde drie keer met een man zonder mooie achternaam: met Frans Fransz, pasteibakker; met Maerten Rochusz, beroep onbekend; en met Cornelis Egbertsz, schoenmaker, nog genoemd op 23 nov 1591.
Bij het eerste huwelijk wordt vermeld dat de nakomelingen zich Van Beaumont noemden. Als uit het huwelijk met Cornelis Egbertsz een zoon Egbert was geboren, en die met een Daniëlsdochter getrouwd zou zijn ...
En waarachtig! Er trouwt in Dordrecht in 1586 een Egbert Cornelisz met een Marycken Danielsdr, en er worden in de jaren daarna kinderen gedoopt! Het klopt allemaal zo goed, dat ik er niet aan twijfel dat een van hen onze voorvader Daniel Egbertsz was, die naar Leiden verhuisde en ook de naam Van Beaumont gebruikte.
Zie de details in de stamreeks Beaumont van C. Sigmond. De eerste drie generaties Beaumont zijn ook mijn voorouders van moederskant, zie kwst. Van Helsdingen (Govaert daar nr. 402816).
 

149904. Govaert van Beaumont, † < 1449, lakenkoper, tr.
149905. Fije ..., † na 16 apr 1443
149910. Dirck Ottenz. van Slingeland, , tresorier etc. van Dordrecht, † Dordrecht (na 17 jan.) 1459,
            (zie stamreeks Slingeland van den Tijmpel, daar nog drie generaties terug en wapen), tr. 1422
149911. Heilwij (Hadewij) Jansdr van Naerssen,
            d.v. Jan Henricksz. van Naerssen, o.a. burgemeester van Dordrecht 1403 etc. en raad van Jan van Beieren,
            en Hadewij Gijsbrecht Vranckendr. (van Diemen.
            Nog twee generaties verder terug in stamreeks Van Naerssen.
−−−−−−−−
74952. Adriaen Govertsz van Beaumont, * < 1420, kleermaker, lakenkoper, tr. 1e
74953. NN (Elisabeth Schaert?)
74954. Adriaen Aelbrechtsz van Egmond, houtkoper, schepen van Dordrecht (1473)
            (zie stamreeks Egmond), tr.
74955. Adriana Dircksdr. van Slingeland, † Dordrecht 8 sep 1472.
75632. Doen Beijensz (de jongere), † &ly; dec 1515, schepen Poortugaal, zie verder Doen Beijensz.
−−−−−−−−
37476. Govert (Goeijken) Adriaensz van Beaumont, * < 1445, houtkoper, tr. 1e
37477. Theodora (Dirckgen) Adriaensdr van Egmond, † < 16 nov 1492.
37816. Beijen Doensz, * ca. 1485, schepen etc. Poortugaal , zie Doen Beijensz.
−−−−−−−−
18738. Cornelis Govertsz van Beaumont, tr. NN
18908. Adriaen Beijensz, zie Doen Beijensz.
−−−−−−−−
9368. Cornelis Egbertsz, schoenmaker, † na 23 nov 1591, tr.
9369. Dirckgen Cornelisdr van Beaumont, † okt 1562 ><13 nov 1573,
            tr. 1e Frans Fransz, pasteibakker (nakomelingen Van Beaumont), tr. 2e Maerten Rochusz
9454. Geertruijd Adriaens, † Poortugaal 25 dec 1598, zie Doen Beijensz.
−−−−−−−−
4684. Egbert Cornelisz (van Beaumont), otr. Dordrecht 23 mrt 1586
4685. Marieken Danielsdr (Verloo)
            Van Egbert Cornelisz worden vier kinderen te Dordrecht gedoopt,
            in mei 1587, apr 1589, jan 1592 en mei 1595. Eén van hen zeker Daniel.
            De namen van de kinderen worden niet genoemd, de moeder alleen in 1595.
4686. Jan Cornelisz van Rijckelickhuijsen, * Rotterdam, won. Delft,
            bij otr. Leiden 11 aug 1600 koekenbakkersgezel
4687. Marytje Fransdr van Swanenburch (elders: Swanevelt), moeder: Tryntgen Jansdr
4692. Cornelis Adriaensz Berckelaer,
          geeft consent bij huwelijken van zonen Adriaen (2346) en Dirck (1613, met Anneken Jans Marck,
          d.v. Jan Pietersz Marck Tol [z.v. Pieter Claesz van Tol en Maertje jonge Dirck Jansdr] en Marritgen Cornelis).
          1608-09 en 1630-31 Cornelis Adriaensz Berckelaer [uit Zoetermeer] kerkmeester te Zoetermeer.
4726. Aert Hendricksz van Driel, * ± 1525, zie Doen Beijensz.
−−−−−−−−
2342. Daniel Egbertsz van Beaumont, kleermaker, * Dordrecht, won. Leiden,
         tr. Leiden 24 dec 1620/17 jan 1621
2343. Niesgen Jans van Rijkelickhuysen, * Leiden
2346. Adriaen Cornelisz Berckelaer, * Zoetermeer, timmerman, diaken ald., otr. 31 dec 1606, tr. "op de biddag" (28 jan 1607)
2347. Hillegont Joostens, * en won. Zegwaard.
2362. Jan Doensz, † Poortugaal 3 sep 1604, tr. 7 sep 1597
2363. Neeltje Aertsdr van Driel. Zie verder Doen Beijensz.
2364. Claes (Nicolaes) Bastiaensz Spruijt, * Strijen, † Poortugaal 21 sep 1612, tr.
2365. Magdalena Claasdr van Driel
-----
2394. Gerrit Wildemans
2398. Wander Gerrits
2399. Aalting (Aaltjen?) Jacobs
−−−−−−−−
1152. Jochem Jansz van den Bosch, volgens stamboom, zie bij 576, tr.
1153. NN - volgens die stamboom zou er een testament uit 1666 zijn van de ouders van Jan Jochemsz.
1154. Blaes Joosten (Vos of Hoogwerf?), (?)begr. Delft 9 mrt 1654 (dan net wednr. v. Geertgen Ariens), tr.
1155. Jorisje Willems Boogaart (volgens AvdBos).
1168. Corstiaan Govertsz van Pelt, te Sassenheim, † 1677, tr.
1169. Maartje Cornelis
1170. Jan Thonisz Cruysvelt, lakenwerker, geb. Pleun??, otr. Leiden 15 okt 1649
1171. Niesge Daniels van Beaumont;
          zij otr 2e Leiden 4 apr 1668 Cornelis Willemsz Stolcker, bakker, wedr. Maritge Rijckewaerts
1172. Cornelis Corneliszn van Alphen, won. Nootdorp,
          tr. 1e Bleiswijk 9 feb 1625 Aeltgen Cornelisdr Cock, * Zoetermeer 26 okt ...., beg. Nootdorp 6 mrt 1639;
          tr. 2e Zoetermeer 29 jan 1640 / Nootdorp 12 feb 1640
1173. Neeltje Ariens Berckelaer (Berckelair, Berckel), won. Zegwaard,wed. v. Lenert Pietersz (Wijs).
1180. Adriaan Hermansz Pals
1182. Aart Jansz van Driel, ~ Poortugaal 22 jun 1604, † Poortugaal 7 jan 1679, tr. 8 juni 1625
1183. Cornelia (Neeltje) Claasdr Spruijt, ~ Poortugaal 17 jul 1601, † Poortugaal 16 apr 1685
-----
1184. Geert te Braeck
1186. Reint Stoffels
1196. Hendrick Spalle, † >1665, Pasen 1639 kerklid in Zutphen met att. v. Rumpt,
          tr. Zutphen 26 mei 1647
1197. Gridtje Wildemans
1198. Friederikus/Fredrick Heckhuis (link), tr. Zutphen 9 dec 1660
1199. Mechtelt Wanders, ged. Zutphen 31 jan 1641
−−−−−−−−
576. Jan Jochemsz van den Bosch, mr. timmerman in Schipluiden
          (testament 1699, echtgenote dan al overleden, 4 kinderen genoemd, Jochem Jansz de oudste, winkel in Schipluiden), tr.
577. Maria Blaesen Vos.
         Er staan verschillende afstammingen op internet, maar deze van Arie vd Bos zal hier kloppen;
          Maria's zoon Jochem Jansz noemt in 1691 een zoon Blasius.
          Haar broer Arij wordt in 1659 vermeld als Arij Blaesen Hoogwerf uit Naaldwijkerbroek - de Hoogwerf is daar nog steeds.

578. Jan Joosten de Hond, wever te Zoeterwoude, tr.
579. Jannetje Pieters Verolaatse. Testament Leiden 1709, zie 289.
580. Jacob Claesz, j.m. van Schoonhoven, won. Hoogeveen onder de parochie van Nootdorp,
         tr. 2/17 apr. 1656 met att. v. Wilsveen
581. Mensje Jacobsdr, van Wilsveen
582. Cornelis Hasersouw
584. Willem Corstiaansz van Pelt, * Sassenheim,
          tr. Leiden 18 dec 1682 / 03 jan 1683, geass. m. z. broer Govert, evenals hij schippersknecht,
585. Cornelia Jansdr Cruijsvelt, ~ Leiden 4 okt 1650
586. Jacob Corneliszn van Alphen, ~ Leidschendam 10 juli 1650, tr.
587. Dirckje Jans Maes
588. David Cornelisz van Alphen, ~ Nootdorp 24 nov 1658, begr. Rijswijk 25 okt 1727,
          herbergier, (president) schepen, weesman, weesmeester, collecteur, kerkmeester, tr.
589. Lijsbeth Jacobs Reverant (Reverang), wed. Leendert Cornelisz van Vliet,
         begr. Rijswijk 14 okt 1738
590. Herman Adriaansz Pals, commies van de convooien en licenten (in- en uitvoerbelasting),
         schout van Scheveningen, ~ Schev. 1 juni 1642, begr. Schev. 15 jan 1695 in de graf-
         kelder die hij in de Scheveningse kerk gekocht had,
          tr. Schev. 25 mei / Poortugaal 14 juni 1670
591. Pals Van Driel
          Magdalena van Driel, ~ Poortugaal 22 jan 1640, begr. Schev. 18 sep 1710.
          Afkomstig uit de kerk van Schevenigen is een houten bordje met de wapens Pals
         (twee gekaakte haringen met linksboven een kroontje en linksonder een vijfpuntig
         sterretje, kleuren fictief) en van Van Driel (tweekoppige adelaar).
-----
592. Jacob Breuker (De Breuker ligt bij Geesteren, Borculo), z.v. Geert te Braeck
         tr. 1e Geesteren 17 nov 1661/12 jan 1662 Jenneken te Bijnshorst van Gelselaar
         tr. 2e Geesteren 16 okt/13 nov 1670
593. Marritjen, dr. v. Reint Stoffels
598. Meinard Spal(l), ged. Zutphen 13 mei 1665,
          tr. 2e 19 apr 1691 Anna Sophia van der Wijck uit Eibergen,
         tr. 1e Zutphen 13 dec 1685
599. Gerritjen Heckhuis, * Zutphen 23 juli 1662, † < mrt 1691
594. Berent Siberink van Groot-Dochteren
600. Isaac Danielsz Uijtdenbogaert, zilverdraadtrekker, ~ A'dam 1 aug 1663, begr. A'dam 26 jan 1716,
       otr. A'dam 13 juli 1686 (hij geass. met zijn oom Frans Bock)
601. Marritje Pieters Stapel, * A'dam 1665/6, † A'dam 28 jan 1748.
602. Gijsbert van der Bilt, Amsterdam
603. Jacomijntje van der Brugge
604. Jan Petersz van Glebbeeck, otr. Kesteren 14 apr 1680
605. Jantje Geverse, wonend te Kesteren
606. Jan Berntsen, geb. Hien (Dodewaard), otr. Hien 24 okt 1680, tr. Herveld
607. Thuynisken Gerritsen, geb. Herveld
−−−−−−−−
288. Jochem Jansz van den Bosch,† Zoeterwoude 8 mei 1709 , tr. <1689 (geen registers bewaard)
289. Magdalena Jans de Hond, ontving volgens het testament van haar ouders, die ook
        in Zoeterwoude woonden, in 1709 alvast de weverij van haar vader Jan Joosten de Hond (nr. 578)
.
290. Claas Jacobsz Schoonhoven, ~ Leidschendam-Wilsveen 24 dec 1656, begr. Wilsveen 16 juni 1726
         tr. 1e Nootdorp 11 mrt 1685 met att. v. Wilsveen Anna Gijsbertz van der Sman,
         tr. 2e Bleiswijk 25 sep 1695
291. Sara Cornelis Hasersouw, begr. Bergschenhoek(?) 29 juli 1751
292. Corstiaan Willemsz van (der) Pelt, ~Leiden 16 mei 1683,
         † Leidschendam 6 dec 1762, won. vrije heerlijkheid Veur,
         tr. Stompwijk 1/17 juli 1707
293. Geertruij van Alphen, won. aan den Leidsendam,
         ~ Wilsveen 7 juni 1682, † Leidschendam 6 nov 1761
294. Cornelis van Alphen, * Rijswijk, † na juli 1764, tr. Den Haag 6 mrt 1710
295. Anna Pals, ~ Scheveningen 13 nov 1678, begr. Schev. 15 jul 1719
-----
296. Roelof Breuker alias Brinkerink, ged. Geesteren 20 apr 1685,
        tr. 2e Lochem 25 okt/15 nov 1722 Derksken Derksdr ten Haasselbargh (Hazelberg),
        tr 3e Lochem 3 juni 1725 Geesken Jansen, dr. v. Jan Gosens,
        tr 1e Lochem 16 juli 1711
297. Geesken Doornink alias Siberink alias Brinkerink, * Groot-Dochteren, ged. Lochem 18 sep 1681,
         † Barchem dec. 1722
        tr. 1e Goossen Gerritsz Plagger (op de Plaggerie) alias Siberink alias Brinkerink
298. Jacobus Langenberg, * Zutphen, † <mei 1721, RK, tr. Zutphen 24 dec 1713/9 jan 1714
299. Henderika Spals, ged. Zutphen 14 aug 1687,
          tr. 2e 4 mei/3 aug 1721 Peter Scholten, mandenmaker ( link)
300. Daniel Uijtenbogaart, ~A'dam 24 sep 1689, begr. A'dam 22 dec 1754, tr. A'dam 20 mei 1714
301. Margrita (Grietje) van der Bilt, ~ A'dam 3 okt 1691, begr. A'dam 24 apr 1759.
302. Peter Jansz van Glebbeek,
         ged. Kesteren 27 aug 1682, otr. Hien 20 apr, tr. Kesteren 5 mei 1709
303. Hilleke/Hilletje Jans uit buurtschap Wely bij Dodewaard,
         ged. Hien 7 mei 1682
−−−−−−−−
    Van Glebbeek ook in kwartierstaat Bouw

144
Ary Jochemsz
van den Bosch


  

  

 
145
Neeltje Klaasse
Schoonhoven

ged.  Stomp-
wijk
23 okt 1701
  

146
Govert
van Pelt

ged.  Voor-
scho-
ten
19 jan 1721
  

bij huw. won. Veur
147
Magdalena
van Alphen

ged.  Den Haag 15 nov 1711
  

bij huw. won. Leidschendam
wed. Joh. Emmery & Jan vd Hoeven
148
Gosen
Brinkerink

ged.  Lochem 27 jan
1715
 bg Zutphen 11 dec 1784

Zutphen: lidmaat 1742
met att. v. Borculo,
burger (klein) 1748
(groot) 1757
149
Gardina Margaretha
Langenberg

ged.  Zut-
phen
2 jan 1716
 bg  A'dam 20 sep 1787

tr. 1e Zutphen 14 aug/4 sep 1740
Kars Beertze
150
Cornelis
Uijtenbogaart

ged.  A'dam 21 apr 1726
 bg  A'dam  1 feb 1797

151
Maria
van Glebbeek

ged.  Keste-
ren
14 sep 1721
 bg  A'dam  9 apr 1800

otr. Stompwijk 6 aug 1734 tr. Voorschoten 12/28 apr 1743 tr. Zutphen 6/27 apr 1749 otr. A'dam 7 apr 1746
72
Nicolaas
van den Bosch

ged.  Stompwijk 15 mrt 1744
 † 

73
Geertruij(d)
van Pelt

ged.  Voorschoten 14 nov 1745
 † 

wed. v. Bastiaan van Golen
woonde 1806 in Leiden
74
Casper
Brinkerink

ged.  Zutphen 7 dec 1749
 † 

26 mrt 1771 naar Amsterdam
75
Helena
Uijtenbogaart

ged.  A'dam 2 sep 1759
 bg 

otr. Stompwijk 28 feb 1766 otr. Amsterdam 8 apr 1779
36. Corstiaan van den Bosch

ged.  Stompwijk 28 nov 1784
 †  Amsterdam 17 mrt 1862

"van den Lijdsendam",
woonde bij huwelijk in Amsterdam in de Haarstraat bij de grutter.
employé Ned. Bank
37. Margaretha (Margreta) Brinkerink

ged.  Amsterdam 28 juni 1786
 †  Amsterdam 12 nov 1859

otr. Amsterdam 9 mei 1806
18. Adrianus van den Bosch

 *  Amsterdam 12 juli 1830
 †  Amsterdam 9 nov 1905
1e meesterknecht letterzetter Nieuwe Rotterdamsche Courant
tr. Rotterdam 19 juli 1856  Johanna Bosch  

     nakomelingen      index    

site hit counter