wapen  wapen van het geslacht van Doen Beijensz: een omgewende klimmende vos

Mijn vaders overgrootvader Adriaan van den Bosch, letterzetter, behoorde tot de afstammelingen van DOEN BEIJENSZ (Doedijn, Doeden, Doede, Beyens etc.) naar wie uitgebreid onderzoek is verricht, zie bronnen.
Doen en zijn familieleden "stichtten memoriën", d.w.z. dat van de opbrengsten van hun "memorielanden" na hun dood jaarlijks (en soms zelfs wekelijks) een "memorie" moest worden gehouden, een mis voor het zieleheil van de stichter. Later, toen men protestant was geworden, werden de inkomsten gebruikt voor hulp door de kerk aan de armen.
Deze memorielanden mochten (tot ruim na de Franse tijd) niet worden verkocht en gingen dus over op de erfgenamen. Op de secretarie van Poortugaal werd daarom een list bijgehouden van mogelijke erfgenamen, wel de oudste parenteel van Nederland. Deze is niet bewaard, maar wel een aantal oude afschriften ervan.
In mijn geval kunnen we 21 generaties terug:

0. August de Man, Den Haag 1946
1. Joh. C. de Man, R'dam 1920
2. Joh. C. de Man, R'dam 1895
3. Joh. C. de Man, R'dam 1867, letterzetter NRC, tr. R'dam 1892
Cornelia van den Bosch, R'dam 1865
4. Adrianus van den Bosch, Amsterdam 1830/1, letterzetter NRC,
  tr. R'dam 1856 Johanna Bosch
5. Corstiaan van den Bosch, ~ Stompwijk 28 nov 1784 "van den Lijdsendam", woonde bij huwelijk in Amsterdam in de Haarstraat bij de grutter. Bij huw. kantoorbediende, tr. A'dam 1806 Margaretha Brinkerink, ~ A'dam 28 juni 1786
6. Nicolaas van den Bosch, ~ Stompwijk 15 mrt 1744, tr. Stompwijk 28 feb 1766
Geertruij van Pelt, ~ Voorschoten 14 nov 1745
7. Govert van Pelt, ~ Voorschoten 19 jan 1721, tr. Veur 28 apr 1743
Magdalena van Alphen, ~ Den Haag 15 nov 1711
8. Cornelis Davidsz van Alphen, ~ Rijswijk 26 nov 1684, tr. Den Haag 6 mrt 1710
Anna Pals, ~ Scheveningen 13 nov 1678, begr. Schev. 15 jul 1719
9. Herman Adriaansz Pals, commies van de convooien en licenten (in- en uitvoerbelasting), schout van Scheveningen, ~ Schev. 1 juni 1642, begr. Schev. 15 jan 1695 in de grafkelder die hij in de Scheveningse kerk gekocht had,
  tr. Schev. 25 mei / Poortugaal 14 juni 1670
Magdalena van Driel, ~ Poortugaal 22 jan 1640, begr. Schev. 18 sep 1710.
Pals Van Driel Afkomstig uit de kerk van Schevenigen is een bordje met de wapens Pals (twee gekaakte haringen met linksboven een kroontje en linksonder een vijfpuntig sterretje, kleuren fictief) en van Van Driel (tweekoppige adelaar).
10. Aart Jansz van Driel, ~ Poortugaal 22 jun 1604,
  tr. 8 juni 1625 Cornelia (Neeltje) Claasdr Spruijt, ~ Poortugaal 17 jul 1601, d.v. Nicolaas Bastiaansz Spruijt en Magdalena Claasdr van Driel (haar voorouders tot 1325 bij C. Sigmond).
11. Jan Doensz, schout van Poortugaal, begr. Poortugaal (in de kerk) 3 sep 1604, z.v. Doen Willemsz en Maertgen Maertens,
  tr.
Neeltje van Driel, Poortugaal 1570/1, begr. Poortugaal 9 aug 1653
Zeer vermogend. Als weduwe hertrouwde zij in 1605 met Willem Hendricksz Hoogewerff, 1614 schout van Poortugaal (bron). Op hun graf in de kerk van Poortugaal zijn wapen en het hare: een dubbele adelaar.
Hun dochter Maria Jansdr, die zich Hoogewerff noemde, tr. Pieter Hendricksz (van) Goutswaert, o.a. burgemeester van Rotterdam.
12. Aert Hendricksz van Driel ± 1525, † Poortugaal 12 juli 1596, begr. in de kerk.
Grafschrift: "Hier leyt begraven Aert Hendricxz van Driel in sijn leven dijckgraf en schout van Poortugael omtrent 44 jaaren. Hij sterff den XII julij ao. 1596".
Daarbij twee wapens verbonden met een liefdeskoord:
1. de dubbele adelaar van Van Driel,
2. de omgekeerde klimmende vos van het geslacht van Doen Beijensz.
tr. ± 1558
Geertruijd Adriaens ± 1530, † Poortugaal 25 dec 1598, begr. in de kerk.
Grafschrift: "Hier leyt begraven Geertke Ariens de huisvrou van Aert Hendricks, sij sterff den XXV december ao. 1598".
  (Zij tr. 2e Willem Hendricksz Hoogwerff.)
13. Adriaen Beijensz, genoemd in 1543 in de 10e penning als eigenaar van land en een huis te Poortugaal, tr. NN.
14. Beijen Doensz, * ca. 1485, heemraad van Poortugaal 1538, schepen 1543-1549, tr. (1) Maritge Claesdr, die met haar man werd genoemd in de acte die haar ouders Claes Hendricksz en Nelle NN stichtten.
15. Doen Beijensz (de jongere), † < dec 1515, beleend met de leengoederen van zijn vader in 1495, schepen Poortugaal 1491; tr. (2) (H)aeskin, die met haar zoon Cornelis Doensz haar memorie vestigde op haar huis en erf waarin Cornelis woonde.
16. Beijen Doensz, † < 1485, leenman van de hofstad Putten in Poortugaal, schepen Poortugaal 1458 en 1462, vestigde zijn memorie op land te Nieuw-Rhoon samen met zijn oudste zoon Aert; tr. Lijsbeth, † 17 dec 1485, die zelfs een wekelijkse memorie stichtte op land in Pernis.
17. Doen (Doedijn) Beijensz, beleend in 1429 met land in Poortugaal door de heer van Putte(n) en Strijen (op 11 sep 1452 werd zijn zoon met het land beleend en was hij dus overleden), vestigde zijn memorie op land in Vernellenhoek (bij Poortugaal); tr. ± 1407 Margriet Heijndricks, † 1446, die haar memorie vestigde op land achter de kerk van Poortugaal.
18. Beije Beijensz, genoemd als pachter van grond bij Poortugaal in 1395 en 1396, stichtte met zijn moeder een memorie in de Vernelle Hoek, tr. ± 1381 Lijsbeth die met haar zoon Beije Beijensz een memorie stichtte.
19. Beije Rutgersz, † < 1408, genoemd vanaf 1378 als pachter van land te Poortugaal, Pernis, en Spijkenisse.
20. Rutgher Diddericsz, neemt in 1357 samen met anderen van de heer van Putten een gors tussen Hoogvliet en Pernis ter bedijking aan.
21. Dirck Rutghersz, in 1337 beleend met land te Vlaardingen.


BRONNEN:
J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties, Ons Voorgeslacht 1989/2001.
C. Hoek, Het voorgeslacht van Doen Beyensz, bezitter van de grote memorielanden te Poortugaal, OV 1992.
C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel, Rotterdam 1998).
De aansluiting met PALS in Scheveningen:
M. Spaans, Parenteel Pals - Van Driel in Praaiberichten, 13e jg nr 1 (feb 1999).
Op internet veel gegevens:
kwartierstaat De Hek – Van Oosterhoud
Kwst. Kranenburg op site Herweijer en site Ooms
Van Driel: parenteel site Zwart, zie ook site Sigmond.

naar boven

               naar Adrianus van den Bosch nakomelingen                                 index

 

Valid HTML 4.01 Transitional