van Helsdingen, Van Braam, Houckgeest, Van Rijssel,
Van de(r) Graaff, Froterma, Van Winteroy en Van Thulden,
Van Galen, van Reid, Van Riebeeck, Van Beaumont, Honingman,

via Hasselaer naar Van Ruyven, van Egmond, van Aemstel

Veel gegevens te vinden in een uitgebreide genealogie Van Helsdingen en aanverwante families (o.a. Honingman) door J.J.L. van Helsdingen en L.M. van der Hoeven m.m.v. O.C.W. Mertens, die verschenen is in 2006.
Een bewijs voor een link met het oude Utrechtse geslacht, in dit boek ook behandeld, heeft men niet weten te vinden. Deze is echter wel waarschijnlijk, het wapen (zie bij 98) was hetzelfde.


(D = deceased = †)

nakomelingen   verder richting mijn moeder

 

98       wapen
  Isaäc Cornelis van Helsdingen, geb. Amsterdam 12 april 1754, † ald. 19 sep 1826, 1779-1806 administrateur plantage "La Jalousie" in Suriname, 1794-1805 adm. en dir. Erven de Wed. Alexander Honingman kalanderij en glanzerij, otr Amsterdam 20 dec 1775, tr. A'dam (Waals) 21 jan 1776
99   Maria Honingman, geb. Amsterdam 1757, † A'dam 2 sep 1813
196   Isaäc van Helsdingen, ged. Utrecht 29 apr 1730, begr. Amsterdam 30 mrt 1793, lid firma Van Braam en Helsdingen (zie nr. 394), commissaris taxatie 8e penning te Amsterdam, tr. Abcoude 14 mrt 1752
197   Arnolda Jenetta van Braam, geb. Werkhoven 13 aug 1729, begr. Amsterdam 20 mrt 1811.
198   Alexander Honingman, ~Amsterdam 23 apr 1727, † ald. (impost) 21 juni 1782, 1748-79 administrateur plantage "La Jalousie" in Suriname, koopman, reder, firmant Honingman & Thomas kalanderij en glanzerij, otr. 1e 1750 Constantia Rustenburg, otr. 2e A'dam 12 mrt 1756
199   Maria Bergmeijer, ~ A'dam (Ev. Luth.) 5 mrt 1732, † A'dam 1 dec 1793.
392   Isaäc van Helsdingen, ged. Utr. 22 mei 1698, begr. ald. 15 mrt 1785, koopman te Amsterdam, tr. Utrecht 15 sep 1721
393   Cornelia van Reijdt, ged. Utrecht 22 juli 1698, begr. Amsterdam 10 apr 1764
394   Frans Thomas van Braam, geb. Bergen op Zoom 29 juli 1700, † Gorinchem 8 feb, begr. familiegraf Oude Kerk Amsterdam 5 mrt 1791, schout van Werkhoven, 1728 rentmeester der heerlijkheid Beverweerd, koopman te Amsterdam 1749-1774, met zijn schoonzoon (nr. 196) oprichter der firma Van Braam en Helsdingen, kooplieden in Oostindische lijnwaden en Chinese rariteiten in de Spinhuissteeg te Amsterdam.
tr. 2e Werkhoven 18 jan 1735 Everarda Catharina van Nimwegen.
(Uit dit 2e huwelijk Andreas Everardus van Braam Houckgeest, van wie iedereen afstamt met de naam Van Braam Houckgeest.)
tr. 1e Hagestein 27 aug 1722
395   Maria Helena van Rijssel, geb. Hulst 3 feb 1691, † Werkhoven 3 feb 1734, wed. v. Bagge Pook van Baggen
396   Isaack Honingman, ged. Vianen 15 aug 1686, † (impost) A'dam 30 nov 1734, kruidenier te Amsterdam, tr. A'dam 9 apr 1721
397   Maria Magdalena Trouwmulder, ged. Amsterdam 15 dec 1688, † (impost) 23 aug 1765.
398   Hendrik Bergmeijer, * Lemberg (in 'Sanderlendt') 1693/4, kuiper, otr. A'dam 2 jan 1722 (hij met broer Ernst)
399   Anna (Annetje) Jurriaans Hoppenaar, ~ Amsterdam 17 feb 1697
784   Isaäc van Helsdingen, ged. A'dam 17 aug 1650, begr. Utrecht 28 dec 1704, zelfstandig fiscaal te Hugli, Bengalen, tr. Hugli 28 jan 1683
785   Catharina Erhard, ged. (rem.) Amsterdam 8 feb 1668, begr. Utrecht 12 apr. 1702
786        
Bitter(us) van Reijt (van Rijt, van Reijdt, van Reid) , ~ Dordrecht 26 juli 1651, † <1707, koopman en pachter van belastingen te Utrecht, borgmeester int gerecht buyten de Weertpoort (1696), tr.
787   Maria Bom, † 1707-1721
788   Jacobus van Braam, geb. Rotterdam 30 sep 1668, † Bilzen (Belg. Limburg) 5 mei 1703, begr. Maastricht,luitenant in Statendienst, tr. Wouw 7 mei 1698
789   Cornelia Houckgeest, ged. Bergen op Zoom 13 mei 1665, begr. ald. 27 juli 1716.
790   Pieter van Rijssel, geb. Vianen, † ald. 30 nov 1726, kapitein in Statendienst. Hij dreef (na zijn broers Hendrik en
Willem van Rijssel) ook de vingerhoed- en ringmakerij van zijn vader verder, maar was veelal zelf afwezig om zijn militaire plichten waar te nemen,

YouTube: vingerhoedmolen Vianen

otr. Hulst 20 sep 1690
791   Dina (van) de(r) Graaf(f), geb. 1667, † Lexmond 24 aug 1750.
792   Willem Jansz Honingman, † ± 1700, won. Vianen, hofmeester op het schip van Cornelis Evertsz, admiraal van Zeeland 1688-, tr. R'dam 13/25 jan 1675.
793   Catharina Isaacx Cleermont, ~ Rotterdam 16 dec 1646.
794   Alexander Trouwmulder/Troumulder/Traunmuller, * Neuenburgh (In Zuid-Duitsland/Oostenrijk komt de naam Traunmüller veel voor), in 1687 soldaat, 1688 poorter van Amsterdam, 1696 schipper op Haarlem, tr.
795   Susanna Jacobs.
798   Jurriaen Hoppenaer, * A'dam, otr. A'dam 28 apr 1696 (hij schoenlapper in 't Gebed zonder End, 26 jr, zij 25 jr)
799   Grietje Robberts Packman, * Leiden.
1568   Jacob van Helsdingen, geb. ± 1609, † Amsterdam 22 nov 1682, tr. 19 mei 1637
1569   Anna van Stra(a)len, geb. ± 1614, † Utrecht 19 okt 1694
1570   Anthonij (Antonio) Erhardt, uit Hamburg, eerst won. Utrecht, toen Amsterdam; daarna omderkoopman, later koopman VOC te Amboina; † Amboina 11 apr 1677, tr. Utrecht 16 mei 1665
1571   Mechteld Vermeer, is in 1678 te Batavia (zie link Vermeer)
1572   Hendrick van Reid, ~ Dordrecht 1 mrt 1616, twijnder, tr. Dordrecht 20 mei/5 juni 1646
1573   Maria van Rie(t)beeck , ~ Dordrecht mei 1623
1574   Mathaeus Bom, belastingpachter (1676 impost over de waag te Utrecht, 1693 brandewijn), luitenant schutterij (1699, 1714, 1720 oud-), † < 16 dec 1720.
Wonend Utrecht, kocht 1681 voor f 4895 de middeleeuwse hofstede Rijneveld te Geestdorp bij Woerden;
tr. 2e Johanna (Jenneken) Valck, † < 25 mrt 1702
tr. 3e (huw. voorw. 4 sep 1687) Aletta van Elspeet, wed. v. Johannes van Deijl
tr. 1e
1575   Johanna (Jannitje) Wallis, † kort voor april 1683.
1576   Gillis van Braam, geb. Brielle 1630, begr. Rotterdam 12 sep 1707, meester zeilmaker en reder te Rotterdam, commies licenten ald.,  tr. Rotterdam 16 feb 1653
1577   Helena de Wijn, geb. 1634, † Rotterdam 22 jan 1719, begr. Prinsenbeek 27 jan 1719.
1578   Frans / François Houckgeest, geb. Delft, begr. Bergen op Zoom 5 mei 1707, kapitein, 
otr. Bergen op Zoom 16 juli / tr. Halsteren 31 juli 1661
1579   Anna de Rouck, ged. Bergen op Zoom 17 mei 1637, ovl. ald. 30 okt en begr. 20 nov 1703.
1580   A(e)lbert Hendricksz. van Rijssel (Rijsselingh, Reeseling). Had een florerende vingerhoedenfabriek te Vianen, tevens herbergier. Burger aldaar 19 aug 1656, tr.
1581   Helena (wel Guilliams) Don de Graes (Grace),
(Vast niet uit de familie van de Graven van Grasse, zoals de familie Van Rijssel beweerde; zie site Jos van Rijssel).
1582   Bartholomeus van de(r) Graaff, geb. Woudrichem 8 juni 1640, vaandrig van de compagnie van kolonel Meteren = Adriaen van Cuyk, Heer van Meteren en Kerkwijk, 
otr. Woudrichem 17 nov 1662, tr. Sleeswijk
1583   Maria van Winteroy
1584   Jan Willemsz Honinghman/Heuningman/Heuneman, * ± 1600, won. Vianen, tr.
1585   Gerrichien Bastiaens, † ± 1697.
1586   Isaack Maertensz Cleermont (Clermond, Klermont, Cleremond, Cleermons), sleper, tr.
1587   Maritge Bastiaens.
1590   Jacob Jacobsz, diamantslijper.
1591   Catharina Hasselaer, geb. Enkhuizen 1640. Haar broer Cornelis' zoon Cornelis Hasselaer was directeur generaal van Indië en kocht kasteel Groeneveld te Baarn.
3136   Antony van Helsdingen (Ned. Patr. geeft "Hendricksz?" bij nr. 1568 Jacob, maar in akten in Utrecht staat "Antonisz". Misschien was zijn vader Antony een zoon van Hendrick.)
3138   Pieter van Stralen
3142   Cornelis Vermeer, geb. Rotterdam, wijnkoper
    tr. 1e Utrecht 19 sep 1613 Mechtelien van Leeuwen
    tr. 2e Utrecht 15 aug 1630
3143   Lucretia (Luytjen) van Ewijck, voor huw. won. Maarssen
3144   Bitter van Reid, tr.
3145   Josijnke Hendricks Maes
3146   Damas Hendricksz van Rie(t)beeck , boekbinder van Dordrecht, otr. Dordrecht 19 juli 1620, Amsterdam 22 juli, tr. Zwijndrecht 16 aug 1620
3147   Cornelia Adriaensdr van Beaumont , * Vianen, begr. Utrecht 20 jan 1673
3148   Joost Bom, burger van Utrecht, knoopmaker, op 1 aug 1683 nog in leven.
3152   Abraham Jacobsz. van Braam(en), geb. 's-Gravenzande 1594/5, † Brielle 1656, meester schrijnwerker te Brielle 1618, diaken, ontvanger der Broodzusters, collecteur stads-verpondingen, schepen en vroedschap Brielle, raad admiraliteit op de Maze te Rotterdam 1650-4, burgemeester van Brielle 1655, tr. 1e ± 1618
3153   Belia Dirks
3154   Pieter de Wijn
3155   Geertruijd Bongerts
 

 

 

Gerard Houckgeest         

 fragment Oude Kerk te Delft                                                   
   Rijksmuseum Amsterdam
3156   Gerard (Gerrit) Houckgeest, geb. 's-Gravenhage? ±1600, † Delft 1661. Beroemd schilder van kerkinterieurs, vooral van de Oude en Nieuwe kerk te Delft; tr. Delft 1636
3157   Helena van Cromstrijen, leeft 16 jan 1657
3158   Thomas de Rouck, ged. Bergen op Zoom 21 jan 1592, † ald. 5 sep 1660,
rentmeester en burgemeester Bergen op Zoom, heraldicus, schrijver van 'Nederlandschen wapenherauld' (A'dam 1645),
tr. Bergen op Zoom 25 juni 1623
3159   Cornelia van Oosten, ged. Bergen op Zoom 7 mei 1600
3162   Guilliam Don de Graes (Grace),
(Vast niet uit de familie van de Graven van Grasse, zoals de familie Van Rijssel beweerde; zie site Jos van Rijssel).
3164   Tierck (Tjerck?) Jansz. van der Graeff, geb. Delft 30 nov 1605, † 10 aug 1669, verhuisde van Delft naar Gorinchem, later Woudrichem, burgemeester aldaar,
tr. 1e Delft 12 okt 1630, att. Gorcum (hij j.g. aan de Verversdijk, zij j.d. Woudrichem) Jenette de Langue/Langhe,
tr. 2e Woudrichem 5 okt(volgens stamboom) 1636
3165   Agatha Fraterma/Froterma, * Groningen, † 10 aug 1669
3166   Floris / Florens van Winteroy, * Ravels, kapitein te Woudrichem reg. Graaf van Brederode, ritmeester in garnizoen te ’s-Hertogenbosch (1644), wsch. commandeur van Woudrichem (1671),
(zie over WINTEROY hieronder bij zijn ouders),
tr. Prinsenland 6 nov/14 dec 1631
3167   Cunera (Cuenertgen, Dina) van Galen, ~ Oudewater 25 feb 1615, † tussen 12 feb 1632 en 1 sep 1644.
3182   Pieter Cornelisz Hasselaer, geb. 1614, † Enkhuizen 1654, tr. 1635
3183   Stijntge Cornelis van Geeresteyn, ~ A'dam 20 apr 1614, begr. als. 17 feb 1678.
6184   Dyrick Vermeer, won. Rotterdam; (zie link Vermeer)
6186   Anthonis Joostensz van Ewijck
6187   Luytgen Jansdr. van Ewijck
6290   Hendrick Maes, Dordrecht?
6292   De ouders van Damis Hendricksz van Riebeeck zijn wel (zie NL 1957):
Hendrick Aertsz van Riebeeck, * Wijk bij Duurstede, tr. Dordrecht 10 dec 1589
6293   Maricken Damen de Cuper, * Zevenaar
6294   Adriaen Pietersz van Beaumont , † 1621, werd volgens Balen in 1583 door Willem van Oranje verkozen in de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland;
tr. 1e Aeltgen van Beveren, ambachtsvrouwe van de Lindt; uit dit huw. Clementia van Beaumont (1578-1649), die trouwde met Arend Maartensz, ambachtsheer van Oost-Barendrecht, Zwijndrecht en Schrobbeland. Zij stichtten in 1625 het Arend Maartenshof in Dordrecht.
tr. 2e Dordrecht 29 okt 1585
6295   Maria Jansdr van Hensbeeck uit Utrecht
6304   Jacob Christiaensz. (van Braem), vermeld als poorter van 's-Gravenzande in 1595, lakenverkoper ald., tr. omstreeks 1590
6305   Grietje Joosten, wed. v. Laurens van Lanckeren, † tussen 1611 en 1627, stadsvroedvrouw van 's-Gravenzande sinds 1604.
6312   Joris Ottensz van Houckgeest
6314   ... van Cromstrijen, zou burgemeester zijn geweest van Steenbergen.
6316   Lambertus de Rouck, geb. Antwerpen, † 1603, tr. Bergen op Zoom 17 sep 1589
6317   Catharina Jans van der Burcht, † 1615
6318   David van Oosten, rentmeester, schepen, tr.
6319   Sara Heeren
6328   de G-raafJan van de(r) Graef(f), te Delft bij geboorte zoon Tierck. Net als anderen dacht ik eerst dat hij een zoon zou zijn van Jan Jansz, zoon van Jan Arendsz van der Graeff in Delft, een bekende regentenfamilie daar, waarvan wij afstammen via Madelon Vermeulen ← Van den Brande.
Maar blijkens een artikel in de Navorscher van 1884 is er een familiestamboom, waaruit blijkt dat dit een andere familie is. Hun wapen, dat men volgens het artikel ook in Gorcum gebruikte: in een blauw veld een zilveren dwarsbalk, met in het schildhoofd een zwarte raaf (De G-raaf!). De naam 'Tierck' (Tjerk) wijst op een relatie met Friesland, bij een doop is Reijnou v.d. Graef getuige, ook een Friese naam; maar de oorsprong zal wel Grave zijn.
6330   Bartholomeus Froterma, † 24 okt 1634, begr. Obergum (bij Winsum, ten noorden van Groningen), uit een Gronings geslacht (ook Frotema, Fraterma, Fraterman), vertegenwoordigde Groningen bij de Admiraliteit te Middelburg.
Hij wordt genoemd als gebruiker van de Blauwborg in Obergum.
6331   Atze Wytzema, † 22 dec 1611, begr. Obergum, zie tekst en wapens grafzerk
6332   Johan van Winteroy, begr. Prinsenland bij Breda, tr.
6333   Jenneken (van Thulden), † Turnhout 24 jan 1630, begr. Prinsenland.
 
 
Jan Huygens, die begon als valkenier en getrouwd was met Elisabeth van Winteroy, kind van Johan en Jenneken net als nr 3166. Florens, schreef bij de doop van hun dochter Jennette in 1628 dat getuigen waren “Florens van Winteroy mijn zwager ende onze moeder Jenneken Winteroy” (zie parenteel Huygens).
In 1624 was bij de doop van hun dochter Maria getuige geweest Jan Herbertsz van Winteroy, schout te Oirschot, waarmee de band met de familie Van Winteroy in Oirschot is aangetoond - zie de bewerking ORA Oirschot door Jan Toirkens, passim - samen met een tante, "de huysvrouwe van onsen oom Berthelmeus van Thulder tot Tilborch".
Sasse van Ysselt in "De voorname huizen van 's-Hertogenbosch" (1911, link): " Jan van Tulder genaamd Lemnius, wiens dochter Jenneken huwde met Johan van Winteroy". En Bartholomeus in Tilburg kennen wij als diens zoon.

       VAN TULDEL, VAN TULDER, VAN TULDEN, VAN THULDEN

wapen Van Thulden (Rietstap): "de sable à trois tierces (drielingsbalken) d'or au chef du même". Zie ook Bossche schepenzegels van Jan en Nicolaas van Thulden. De hoevenaren voerden waarschijnlijk dit wapen met een (mispel)bloem met groene bladeren in het schildhoofd, zie hierondergenoemd boek.

Zie de geschiedenis van de familie, het wapen, de hoeve en lijst van eigenaren "Voorheen Van Tuldel" (2011) door Leo Adriaenssen.
Adriaenssen twijfelde eraan dat Jenneken een Van Thulden was, onterecht naar mijn mening (het huwelijk Van Thulden-Van Winteroy waarbij hij dit meldt is voor Elisabeth ∞ Jan Huygens veel te ver weg om Bartholomeus oom te kunnen noemen) en elders noemde hij Florens van Winteroy wel "ex matre Van Thulden".
Jenneken en Bartholomeus waren dan de kinderen van mr. Jan Willemsz Lemmens of Lemnius, hoevenaar van Tulder, secretaris van Poppel, watermolenaar op Rovert, * Poppel, z.v. Willem Jan Lambrechts (=Lemmens), schout van Weelde, en Maryken van Tuldel wier vader Bartholomeus van Tuldel de vorige hoevenaar was geweest.
Zie locatie Tulder en Rovertse watermolen ook op mijn foto.

       VAN WINTEROY, VAN WINTEROIJ, VAN WINTERLE
Henrick Willem Janszoon (zo genoemd 1555) van Wintelre, gehuwd met Elisabeth, dochter van Hap(po) Vos, wordt net als zijn zonen Jan (die in 1588 voor de derde keer naar Turkije ging) en Herbert vermeld i.v.m. vogelhandel, het ging kennelijk om valken.
Schout Jan Herbertsz was een zoon van deze Herbert. Was mijn voorvader Joan van Winteroy Herberts broer Jan? Inderdaad had die een vrouw Jenneke (vermeld 1590). Jan had echter in 1587 al een natuurlijke dochter Elisabeth, en het is onwaarschijnlijk dat die in 1622 trouwde met de 25-jarige Jan Huygen. Kreeg hij later met Jenneke nog een dochter Elisabeth? Dat is aannemelijker.
Na 1598 horen we niet meer van hem. Op zijn reizen was hij geregeld in Duitsland geweest en had contacten met Duitse vorsten (zie Toirkens 1598). Hij zou opperstalmeester en jagermeester van de keurvorst van Brandenburg zijn geweest.
Het is zeer waarschijnlijk dat Jan Hendricksz inderdaad de vader van Floris was, die ongetwijfeld genoemd werd naar Floris van Merode, markies van Deinze, heer van Oirschot etc. vanaf 1591.
Afstamming van Gerard Elias van Wintelre (wijlen in 1491) en diens vrouw Katalijn Henricks van den Schoot is niet bewezen maar wel mogelijk. In 1482 wordt een waarschijnlijk dan nog minderjarige zoon Willem van zijn zoon Jan genoemd, en die kan de vader zijn geweest van Henrick Willem Jansz van Wintelre.


6334   Willem Gerritsz van Galen, won. Kapellestraat te Oudewater (1612), lakenkoper, belastingpachter, † < 14 dec 1627, tr. (1) Cunera (Commertgen) Cornelisdr, begr. Oudewater 16 nov 1612, d.v. Cornelis Hermansz;
tr. (2)
6335   Jannichge Aerts van Houwelingen,† > 9 mrt 1634.
6364   Cornelis Claesz Hasselaer, ged. A'dam 31 jan 1585, begr. A'dam 8 jan 1629, brouwer, tr. A'dam 2 sep 1607
6365   Claesgen Jans Vogelesangh, ged. A'dam 18 apr 1585, begr. ald. 21 apr. 1621.
6366   Cornelis Hermansz van Geeresteyn, hoedenstoffeerder in de Warmoesstraat, tr.
6367   dochter van Geert Jansz.
12584   De vader van Hendrick Aertszsz van Riebeeck was wel (zie NL 1957):
Aert Hendricksz van Riebeeck, vermeld 1568
12588   Pieter Jacobsz van Beaumont , tr 2e 1587 Jaepken Adriaens, tr. 1e ± 1550
12589   Anna van Capel
12590   Jan van Hensbeke (Hensbeeck) , misschien de in Utrecht genoemde Jan Dircksz. van Hensbeeck, wsch. zoon van Dirck Cornelisz van Hensbeeck, * rond 1500, † 1569, en Aechte Hendricksdr, † 1559.
12608   Christiaen van Braam. Misschien is hij dezelfde als Corstiaen Bram, afkomstig uit Belle = Bailleul, Vlaanderen, nu Frankrijk, die burger van Delft werd in 1591.
12624   Otto Gerritsz van Houckgeest
12632   Antonie Willemsz. de Rouck, rentmeester Bergen op Zoom
12634   Jan van der Borcht, geb. Brussel
12666   mr. Jan Willemsz Lemmens of Lemnius alias van Tulder, * Poppel, † 1615, z.v. 25332. Hoevenaar van Tuldel, 1553 mulder op de waternolen van Rovert, zie voor Tulder en molen ook afb., tr.
12667   Maryken Bartholomeusdr van Tuldel alias Gruyters, nam de hoeve van Tuldel over van haar vader nr. 25334,
12668   Gerard (Gerrit) Jansz van Galen, poorter van Oudewater 1581, vroedschap, schepen (1582-1617) en burgemeester (1594-1614), lid schutterij (1589), pachter van de impost op de bieren (1611), begr. Oudewater 11 jan 1620
(Een boek door C.H. van Wijngaarden over de bestuurselite van Oudewater, waarin ook Van Galen zal worden behandeld, is gepland voor 2015), tr.
12669   Claesge Willems, †/begr. Oudewater 26/31 juni 1644.
12670   Aert Bastiaensz van Houwelingen , † < 1590 (toen hertrouwde Aeltken), tr. < 25 mei 1575
12671   Aeltken Willems van Beaumont
12728   Claes Dircksz Hasselaer, * Haarlem, begr. A'dam 16 nov 1592, brouwer te Amsterdam,
(zijn broer was Pieter Dircksz Hasselaer, ook brouwer, in 1602 een van de oprichters van de VOC, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Hasselaer), tr.
12729   Geertgen Princen, * A'dam, brouwster (1605).
12730   Jan Garbrantsz (Vogelesangh, Vogelsanck), * 1546, begr. A'dam 7 jan. 1600, schipper, reder, koopman, won. op 't Water "in den Vogelsanck", tr. A'dam jan 1579
12731   Hilletgen/Hijl Jans, begr. Amsterdam 22 jan. 1604, 1602 participante in de VOC (1602).
Haar zuster Elbrig Jans tr. 2e Reinier Pauw, 1602 medestichter VOC, burgemeester van Amsterdam.
25168   Hendrick van Riebeeck, † 1565, schepen Wijk bij Duurstede, tr.
25169   Anna van Schuylenburch
25176   Jacob Adriaensz van Beaumont, tr. ± 1525
25177   Clementia van Ouwater
25264   Willem de Rouck
25332   Willem Jan Lambrechts, schout van Weelde.
25334   Bartholomeus Henricksz van Tuldel, nam de hoeve van Tuldel over van zijn vader nr. 50668, tr. 2e
25335   Dingen Claes de Gruyter.
25336   Jan van Galen, † < 18 nov 1603, tr. Bergen op Zoom 11 juni 1596
25337   Marie Tutelaer (Tuteler), * Geertruidenberg (titven.nl), † > 31 mrt 1623, tr. 2e 1606 Jaques de la Grandiere uit Normandië, luitenant, gesneuveld 1629 tijdens de belegering van 's-Hertogenbosch.
25340   Bastiaen Jacobsz (van Houwelingen), tr.
25341   Jenne de Jonge .
25342   Willem Fransz van Beaumont , schoenmaker te Dordrecht, deken van het schoenmakersgilde,
provoost te Dordrecht (1556-1568), * ± 1518, † > 1601 (site André den Haan), tr.
25343   Digna Jacobs van Heijthoven.
25456   Dirck Simonsz Hasselaer (zijn zuster was de legendarische Kenau Simons Hasselaer), † slag bij Jemmingen 21 juli 1568, brouwer te Haarlem, schepen, burgemeester aldaar en in 1568 door de Raad van Beroerten verbannen, tr.
25457   Aechgen Pieters Hoos (Aeff Pieter Havicxdr, Hoos naar haar moeder).
25458   Cornelis Cornelisz Princen, apotheker "in den Gulden Pot" te Amsterdam, tr.
25459   Elisabeth Jacobs Ruymer, * 1526, † A'dam ± 1582.
25462   Jan Pietersz (Schuyer), koopman "in den Schuyer".
50336   Anthonis van Riebeeck, * ± 1475, burgemeester Wijk bij Duurstede 1521, tr.
50337   Maria NN, zuster van de Sint-Barbarabroederschap te Wijk bij Duurstede.
Van hen stamt ook (via Wyer - Anthony - Jan - Anthony, burger van Culemborg en chirurgijn aldaar) Jan van Riebeeck (1619-1677) af, chirurgijn en commandeur van de Kaap de Goede Hoop.
50338   Aert Woutersz van Schuylenburch
50352   Adriaan Govertsz van Beaumont "de oude", tr.
50353   Kornelia Vastraetsdr "de Joode"
50668   Henrick (Heyn) van Tulder, z.v. nr. 101336, sinds 1478 "colonus" van de hoeve van Tuldel; gegoed te Esbeek (de Craenmeer) en Mierde; laatst vermeld 1532, tr.
50669   een nicht van de abt van Averbode (de hoeve werd gepacht van die abdij).
50674   Jaques Tutelaer, volgens titven.nl de vader van Maria (25337), kapitein te Bergen op Zoom, '84-'86 vrjbuiter-kapitein, dan sergeant-majoor en kapitein-majoor te Lillo, † < nov 1604, tr.
50675   Michelle Heymans, moeder ms. La Leu.
50684   Frans (François) Willemsz van Beaumont, muntmeester (1529) en provoost (1545-9) te Dordrecht, tr.
50685   Agatha Schrijvers .
50686   Jacob Adriaensz van Heijthoven ,tr.
50687   Lijsbeth Adriaens van Cleijburgh.
50904   Pieter Havicksz, tr.
50905   dochter van Jacob Pietersz Hoos.
50912   Simon Gerritsz, † 1555/6, brouwer te Haarlem
50913   Guerte Coenen Hasselaer, geb. ± 1504
50918   Jacob Ruymer, tr.
50919   Neeltje Dircks van Roijen.
100676   Wouter van Schuylenburch
100704   Govert Adriaansz van Beaumont, † < mei 1504, houtkoper Dordrecht, tr.
100705   Theodora/Dirckje van Egmond. Balen meldt (Beschryving van Dordrecht pag. 84) dat zij de zuster was van Jan Aalbertsz van Egmond, in 1459 deken van de Grote Kerk in Dordrecht, stichter van de St. Pancras-kapel, maar zie 201410.
100706   Aert Vastraet/Vastaert
100707   Adriana Aert Moermansdr "de Joode"
101336   Aert Jan Aertsz van Tuldel, hoevenaar van Tuldel, † vóór 1478. Bezat boerderij "De Craenmeer" te Esbeek. Z.v. 202672.
101374   Adriaen Cornelisz van Cleijburgh, baljuw van Voorne (1494, 1504)
(zie site André den Haan), tr.
101375   Dignum (-a?) van Drenckwaert , wel zuster van mijn voormoeder Maria (via Nuijssenburg) en dus ook afstammend van Karel de Grote (zie site). Broer Boudewijn van Drenckwaert was ook baljuw van Voorne en trouwde met een zuster van Ardriaen Cornelisz van Cleijburgh.
101824   Gerrit Claesz, brouwer, schepen en burgemeester van Haarlem, tr.
101825   Trijn Martijn Claeszdr van Ruyven
101826   Coen Hendricksz Hasselaer
101827   Ermgaert Martijn Claeszdr van Ruyven
Zij is twee keer onze voorouder.
Zij hertrouwde namelijk met Pauwels Gerritsz van Outschooten.
Hun dochter Guerte Pauwels van Outschooten tr. mr. Willem Jacobsz Ruychaver, hun zoon Maerten Ruychaver tr. Alid/Aletta van der Laan, zie de portretten in het Rijksmuseum bij Van der Goes.
201408   Adriaan Govertsz van Beaumont, * < 1420, kleermaker, lakenkoper, tr. 1e
201409   NN (Elisabeth Schaert, dr. v. Pieter Dircksz Schaert, schepen te Dordrecht in 1404, en Maria Booth?)
201410   volgens Balen Aelbrecht van Egmond, maar volgens C. Sigmond  Adriaen Aelbrechtsz van Egmond, tr.
201411   Adriana Dircksdr. van Slingeland, † Dordrecht 8 sep 1472. (Sigmond)
201414   Aert Moerman
201415   Cornelia Wouters (van Beaumont?), hertr. Aert de Joode (zie GN apr/mei 2009)
202672   Jan Aertsz van Tuldel, pachtte in 1414 samen met zijn vader (nr. 405344) de hoeve van Tuldel en pachtte die hoeve ook in 1446. Bezat te Esbeek de boerderij "de Craenmeer".
202748   Cornelis Gillisz. van Cleijburgh, leenman van Voorne (1484-1510, zie link), tr.
202749   Lijsbeth Pietersdr.
203650
203652
  Martijn Claesz van Ruyven, 1517 schepen van Haarlem.
402816   Govaert van Beaumont, † < 1449, lakenkoper, tr.
402817   Fije. Ook mijn voorouders aan vaderskant! Zie kwst. Adriaan v.d. Bosch.
402822   Dirck van Slingeland (van den Tijmpel), burgemeester etc.,† Dordrecht 1453 , tr 1422 (zie C. Sigmond, daar ook het wapen van Dirck)
402823   Heilwij of Hadewij Jansdr. van Naerssen, † Dordrecht 1459 (idem)
407300
en
407304
       Claes en kwartierwapensAfbeelding van het vroegere raam
in de Sint-Bavokerk in Haarlem
uit Vaderlandsch Woordenboek.

De wapens zijn naar elkaar toegewend,
daardoor links in spiegelbeeld.
Claes van Ruyven, schildknaap, rentmeester en baljuw van Kennemerland,
    schout van Haarlem, in 1492 door het kaas- en broodvolk in stukken gehakt;
    zijn resten werden in een mand aan zijn weduwe gepresenteerd met een briefje
    "Jonkvrouw van Ruyven, deze boutjes kon dy kluyven" ...
    Zie hierover en over Claes (en zoon) als mecenas van de eerste te Haarlem
    gedrukte boeken Haarlems Helikon). Tr.
407301
en
407305
  Maria Anthonisdr van Cats.
In 1504 logeerde Philips de Schone bij Maria van Cats, die een literaire voorstelling voor hem organiseerde.
'T begin van Hollant in Dordrecht: "Lieven van Cats, Laurentsz., wan Anthonis, ende die Ioffrou Maria van Cats, getrout met Claes van Ruyven".
405344   Aert Lysbetten van Tuldel alias Arnt (Arnoldus) Heynen Gheritsoen, † 1436, pachtte in 1387 de hoeve van Tuldel. Bezat ook het goed Ginhoven te Hooge Mierde.
805644   Otto van Slingeland, † na 1 okt 1400, tr.
805645   Geertruijd Sarijs Reijnoutszdr, † na 9 aug 1401
805646   Jan Henricksz. van Naerssen, zie C. Sigmond en Balen, burgemeester van Dordrecht (1403 etc.), raad van hertog Jan van Beieren,† vóór 1 dec. 1425; tr. vóór 1 jan. 1400 (=1401):
805647   Hadewij Gijsbrecht Vranckendr. (van Diemen).
814600   Willem van Ruyven, * ± 1455, † 1455, tr. 1444/5
814601   Agnes van Rietwijk
Zie haar voorouders hieronder.
814602
  Anthonis Lievensz van Cats, tr.
814603
  Elisabeth Hubrechtsdr. van Matenesse.
910688   Henrick (Heyn) Gherits, hoevenaar van Eel onder Ravels (hoeve ook van de abdij van Averbode), tr.
910689   Lysbeth van Tuldel, † 1387, nam de hoeve van Tuldel over van haar vader in 1377 of eerder.
1611288   Jan van Slingeland van den Tijmpel, † 1401-5, houtkoper, burgemeester etc.
1611292   Hendrick Jansz. van Naerssen, zie C. Sigmond, burgemeester v.d. gemeente (1377) etc. te Dordrecht, † 7 juni 1401, tr.
1611293   Heijlwig Lambrechtsdr. van Waes, † 28 mrt 1383.
1611294   Gijsbrecht Vrancken van Diemen, schepen van Dordrecht, tr.
1611295   Treijnen ....
1629202   Claes Claesz van Ruyven, 1432 schepen van Haarlem, wsch. † 1447 tot welk jaar hij genoemd wordt als ambachtsheer van Langeveld, zie bij zijn vader 3258406 Claes.
1629203   Agnes Willems van Schoten, wapen zie bij 407300 Claes.
1629204
  Lieven Laurensz van Cats
1629206
  Hubrecht van Matenesse, genoemd 1405,
zie schema voorouders in Ridderschap van Holland, tr.
1629207
  jonkvrouwe Margriet Dirck Claeszoonsdochter.
1821378   Jan van Tuldel, hoevenaar van Tuldel; bezat ook het goed Ginhoven te Hooge Mierde.
Zie het artikel van Leo Adriaenssen uit 1987 over de hoeve van Tuldel en de hoevenaren.
1821379   Catharina
3222576   Jan Jansz van Slingeland van den Tijmpel, 1351 hoofdman bij de heervaart op Zeeland, 1377 schepen Dordrecht, tr. misschien
3222577   Elisabeth van Slingeland (zie C. Sigmond).
3222584   Jan van Naerssen, vermeld Dordrecht 1367, tr.
3222585   Belij ....
3222586   Lambrecht Aertsz van Waes, raad van Dordrecht.
3258404   Claes van Ruyven. In 1410 is (waarschijnlijk wel deze) Claes van Ruven houtvester van de Haarlemmerhout.
In 1415 krijgt Claes, als schildknaap van graaf Willem VI van Holland, hertog van Beieren, Langeveld bij Noordwijkerhout (denk aan de Langevelderslag) waarvan hij tot 1429 ambachtsheer is, opgevolgd door zijn zoon Claes tot 1447
Zie straatnamen Noordwijk, volgens die site later ridder.
3258405   Lysbeth Hugendr van Zaenden .
3258408
  Laurens Lievensz van Cats, bijgenaamd 'de Rijke' vanwege zijn vele kinderen, of omdat hij veel heerlijkheden bezat: Cats, Weldam, Simonskerke, Wolfertsdijk etc., tr.
3258409
  Elisabeth Johansdr van Heenvliet.
3258412
  Wouter van Matenesse, tr.
3258413
  Elisabeth van der Horst.
6516814   Huge van Zaenden.
6516816
  Lieven Reijniersz van Cats, tr.
6516817
  van Maelstede.
6516818
  Johan van Heenvliet, † voor 1388, tr.
6516819
  Aleida Wolfaartsdr van Borsselen.
13033632
  Reijnier van Cats, heer van Weldam
13033638
  Wolfaart van Borsselen, heer van Veere, 1318 vermeld, knaap, in 1338 ridder,
  zie meer gegevens in de lijn naar Karel de Grote.
     

Onder de voorouders van Agnes van Rietwijk vinden wij
Van Egmond en Van Aemstel.

Gegevens ontleend aan Ph.J.van Dael.
Zie ook http://www.kareldegrote.nl/Van_Amstel-IJsselstein.htm
en de correctie op de lijn naar Karel de Grote op
  http://www.kareldegrote.nl/Excursiones.htm#Lotharingen-Namen-Kuijc.

1   Agnes van Rietwijk, zie hierboven nr. 814601 = 814609,
 de moeder van Claes van Ruyven, de in 1492 vermoorde schout van Haerlem.
2   Doeve van Rietwijk Willemsz, tr.
3   Baerte van Egmond van Merenstein.
6   Aelbrecht van Egmond van Merenstein, in 1383 opvolger van zijn vader in diens leen, tr.
7   Agnes van Beesd.
12   Jan van Egmond van Merenstein, 1345 tot ridder geslagen, tr.
13   Baerte (Bertha) van IJsselstein.
             Van Jan van Egmond langs twee wegen naar Kwade Wouter:

'Kwade' Wouter I van Egmond X Mabelia
|
Willem van Egmond † 1234Gerard van Egmond
| |
Gerard van Egmond † Kreta 1242
X Beatrix van Haarlem
Wouter van Egmond van Merenstein
| |
Sophia van Egmond
X Jacob v.d. Woude
Floris van Egmond van Merenstein
| |
                  Elisabeth v.d. Woude     X   Aelbrecht Florisz van Egmond van M., ridder 1345
|                          
Jan van Egmond van Merenstein X Baerte (Bertha) van IJsselstein
24   Aelbrecht Floris Woutersz van Egmond, gegoed o.m. te Beverwijk, tr.
25   Elisabeth van der Woude.
26   Otto van IJsselstein, † < mrt 1353, tr. 2e Mechteld van Zuilen, tr. 1e
27   Berta Grauwert.
48   Floris Woutersz., 1296 kastelein van Medemblik, 1298 baljuw van Hoogwouderambacht en Drechterland.
52   Gijsbert van Amstel, begr. IJsselstein 1342/3, ridder, heer van Benschop, beleend met IJsselstein en stichter van de stad, tr. ± 1280
53   Bertha van Heukelom, begr. IJsselstein 1322.
96   Wouter van Egmond
104   Arnold van Aemstel, † 1291, ridder, heer van Benschop, bouwde de burcht IJsselstein, tr.
105   Johanna.
192   Gerard van Egmond
208   Gijsbrecht (III) van Amstel, * ± 1200, ridder,
  heer van Aemstel, ministeriaal van de bisschop van Utrecht, tr.
209   ... Albertsdr van Kuyc.
384   Wouter van Egmond, 'Kwade Wouter', tr.
385   Mabelia
416   Gijsbrecht II van Aemstel, * 1170/75, † 1240/44 . Mogelijke voorouders zie Van Amstel-IJsselstein.
418   Albert, heer van Kuic, † 1233, tr. ± 1195
419   Margaretha van Merum.
836   Hendrik II van Kuijc, † 1204, tr. ± 1160
837   Sophia van Renen.
838   Rutger van Merum, tr.
839   Aleijdis (van Horne?).
1672   Herman van Kuijc, tr. ± 1130
1673   NN, waarschijnlijk uit het huis Laroche/Namen, zie excursiones.
3344   Hendrik I van Kuijc, † < aug. 1108, tr. ± 1100
3345   Alveradis (gravin van Hochstaden).
6688   Herman (van Malsen), tr.
6689   NN. De vroeger genoemde Ida van Boulogne, met een lijn naar Karel de Grote, blijkt niet te kloppen, zie bovengenoemde links. Maar waarschijnlijk een dochter van de graaf van Namen en dus toch een lijn naar Karel, zie verder kwartierstaat Lapikás.
6690   Gerhard I von Hochstaden, † ± 1100, link, bannerheer van Keulen, graaf van Hochstaden, Hamaland etc., tr.
6691   Aleydis von Wickrath.

               afstammelingen nakomelingen                                 index