voorouders van mijn betovergrootmoeder Johanna Bosch, geb. 1830

19472. Gijsbert Claesz van Velpen, * ± 1505, rond 1550 schout van Werkhoven
               Zie deze familie in www.genealogybos.com/parentelen/Velpen/Velpen.html
               [Later werd nog een andere voorvader van mij schout van Werkhoven,
               namelijk Frans Thomas van Braam (1700-1791)]
, tr.
19473. Beatrix Peter van Velpendr, * ± 1510
19476. Cornelis Splintersz van Rossum, * ± 1500.
               Cornelis Splintersz van Rossum genoemd (lenen van Montfoort) in 1526
               i.v.m. land bij Schonauwen/Vuilkop bij Schalkwijk, 5 km van Werkhoven;
               1559 zijn zoon Gerard; 1562 overdracht door Gerard
               aan zijn broer Splinter Cornelisz van Rossum, vermeld diens vrouw Elburg;
               1611 Cornelis bij dode van zijn vader Splinter.

19484. Hendrick 't Hoen
19486. Jacob Damensz (Adamsz)

9736. Claes Ghijsbertsz (van Velpen), * ± 1530, † voor 1 jan 1582
9738. Splinter Cornelisz van Rossum, * ± 1524, † na 19 aug 1598, boer te Werkhoven
9739. Elburg? zie boven.
9742. Dirck Henrickx 't Hoen, * ± 1545, † voor 29 apr 1621
           woonde aan de Dwarsdijk op de Zemel onder Werkhoven, tr.
9743. Neeltgen Jacob Daemsdr, * ± 1550

4864. Cornelis Bosch
4868. Peter Claesz van Velpen, * ± 1561, † na 02-07-1618
           schout van Werkhoven, tr. Werkhoven ± 1585
4869. N. Splintersdr van Rossum, * ± 1565
4870. Anthonis Cornelisz van Bemmel, * Bemmel? ± 1572, † voor 1627, tr.
4871. Jacobgen Dirckx 't Hoen, * ± 1575, † na 04 dec 1633
4960. Hermen Schulten Oosterhof, scholte (boer die een 'scholteplaats' bewoont, met een zeker rechtsgezag)
           op 'Oosterhof' te Wiene (Ambt Delden), * ± 1565.

2432. Theunis Cornelissen Bosch, * Doorn ± 1595, † Amerongen, tr. NN
2434. Pons Petersen van Velpen, * ± 1595
       tr. Bemmel ± 1620
2435. Sophia Anthonisdr van Bemmel
2438. Arien van Zijl, tr.
2439. Deliana Sijmons?
2480. Egbert Schulten van Delden, schoenmaker, deurwaarder en drost, * Delden ± 1595,
2482. Jakes/ Jacques van Nieuwenrode, ruiter.
2490. Willem van Buren, begr. Amerongen 2 jan 1685, tr.
2491. Maijchjen Jans.
2494. Jan Teunisz, tr.
2495. Leijsjen Willems.
2498. Gijsbert van Broeckhuysen, wsch. Jansz, tr. Cothen 5 mrt 1646
           (en nogmaals: otr. Wijk bij Duurstede 1 nov 1646, att. n. Overlangbroek)
2499. Trijntgen Jans, met att. v. Kortland (bij Wijk bij Duurstede).
2512. Jan Gerritsz van Remmerden, ∞ (2) otr. Wijk bij Duurstede/Rhenen 23 mei 1647
           Mayke/Mariken Dircks van Eertcamp, * Deventer, won. Wijk, ∞ (1)
2513. Gerrichjen/Geertje Dircks van Bemmel.
2500. Claes van Aelst

1216. Cornelis Teunisz. Bosch, * Doorn ± 1634,
           tr. 2e att. Amerongen→Woudenberg 25 feb 1666 Lijsje Pelen, * Woudenberg, † Amerongen1683
           tr. 3e (won. in den Nieuwen Engh) Amerongen 24 dec 1684 Neeltjen Huijbertsen Tol
       tr. 1e Amerongen 8 mei 1653
1217. Lijsbeth Ponsen van Vulpen, * ± 1630 Werkhoven, † Amerongen 1665
1218. Teunis Berendsen, * Wageningen ± 1630, † voor 01-03-1674
       tr. Amerongen 10 nov 1659
1219. Merrigje Ariens van Zijl, * Amerongen
1240. Hermen Scholten/ Schullaer, kleermaker, * Delden, tr. Arnhem 7/28 nov 1646
1241. Geertruida Jacobs van Nieuwenrode, * Arnhem.
1242. Aert Dircksz van de Pol, † < 1690, tr.
1243. NN, spinster, † > 1706.
1244. Jan Arisz van Os,
        tr. (hij att. v. Oss, won. Meurs, Dld? Of bij Oss? Meursweg in Heesch) Amerongen 14 juni 1668
1245. Jannighje Willems van Buren, won. Amerongen.
1246. Wijnand Joosten Visch, voerman, * Wijk bij Duurstede,
       otr. (1) Wijk bij Duurstede 1 jan 1659 Annighje Cornelis Knoet;
       otr. (3) Amerongen 5 apr 10 mrt 1659 Teuntje Cornelis van de Groep;
       tr. (2) Amerongen 18 okt 1668
1247. Annigje Jans 'den Duijtsche'.
1248. Severijn Severijnsz Fyge (van Viegen), * Bochum (graafschap Marck)
       otr. 2e Wijk bij Duurstede 17 nov 1689 (att. n. Amerongen) Aeltje Dirks van Bemmel,
       otr. 1e Wijk bij Duurstede 13 mei 1677
1249. Aeltgen van Broeckhuysen, ~ Wijk bij Duurstede 9 feb 1651.
1250. Stoffel Claesz van Aelst (Aalst buurtschap bij Kesteren), * Rhenen ± 1640, † Amerongen 1680-1685
       tr. Amerongen 11 mei 1673
1251. Geertje Hermansdr, * Amerongen ± 1650
1256. Gerrit Jansz, * Remmerden, ~ Rhenen 14 feb 1641, tr.
1257. Maria Jacobs.
1260. Wouter Aertsz, tr.
1261. Heijltje Gerrits (zij wonen in Amerongen 'aen de Dijck').

608. Pieter Bosch, geb. Amerongen ± 1655, tr. Amerongen 4 mei 1684
609. Willemijntje Teunissen, ~ Amerongen 19 aug 1660
610. Herbert van Beusekom
616. Willem Hendriksz (van Ree), * Amerongen, † Am. 17 okt 1723 (?), tr. Amerongen 1678 (? niet gev.)
617 Gijsbertje Crijnen - zij woonden in Elst.
620. Hermen Scholten, snijder / kramer, ~ Arnhem 20 nov 1661, tr. Woudenberg 20 jan/13 feb 1689
621. Aaltje Aerts van de Pol, * Woudenberg
622. Peter Jansz van Os(ch), ~ Amerongen 12 nov 1668, tr. Amerongen 11 apr 1691
623. Lijsbet Wijnen Visch, ~ Amerongen 16 dec 1668.
624. Gijsbert Severijnsz van Viegen, ~ Wijk bij Duurstede 17 jan 1678, † Amerongen 20 apr 1711
          verhuist 1699 naar Elst/Amerongen
       tr. Amerongen 9 sep 1698
625. Reijntje Stoffels van Aelst, ~ Amerongen 25 nov 1680.
628. Jan Gerritsz, * en won. Remmerden, ~ Rhenen 24 dec 1676, tr. att. Amerongen 26 juli →Rhenen 7/27 juli 1700
629. Hillegond/Hilligje Cnelis/Cornelisdr van 't Willer, won. Elst:

WILLAER, op/van 't Willer — zie oudscherpenzeel.nl

Boerderij bij Scherpenzeel, al vroeg gesplitst in Groot en Klein Willaer.
Na de dood van hun ouders Jan Sandersz en Marij, die in 1599 een vierde deel van
Groot Willaer in leen ontvingen, splitsten hun zonen dat rond 1612 weer op in
Oud Willaer voor Sander (die boerderij bestaat nog) en Nieuw Willaer voor Aris.

Aris Jan Sandersz (± 1585-1649) ∞ Jannetje Cornelis
                        |
Sander Arisz van 't WillerHilligje Jans
                        |
Cornelis Sandersz van 't WillerAeltje Teunisse van Tuijl
                                                |
Jan GerritszHillegond Cornelis van 't Willer
                        |
Gerrit Jansz van RemmerdenJannigje van Wageningen

630. Aert Woutersz, ~ Amerongen 19 aug 1660, tr.
631. Catrijntje T(h)ijmans. Zij woonden aan de Amerongse Dijk.
632. Aert Huijgen, geb Rooijesteijn (Huis Royestein was aan de zuidwestkant van Amerongen, bij de Lekdijk),
       tr. Amerongen 24 nov 1678
633. Neeltje Jans, won. Leersum.
       Waarschijnlijk de ouders van 316. Jan Aertsz Ketel, die ook aan de Lekdijk woonde.

304. Theunis Bosch, ~ Amerongen 18 nov 1686, † Amerongen 7 apr 1720
       tr. Amerongen 7 april 1720
305. Gerrigjen Herbers van Beusekom, geb. Ingen ± 1686
306. Dirk ...?
307. Grietje Everts, weduwe van Peter Jansz, van wie dochter Antonia, ~ Renswoude 2 dec 1726;
        dochter Barberdina (nr. 153) 'in onegt geteelt'.
308. Hendrik Willemsz van Rhee, * Elst, ~ Amerongen 13 dec 1685 (moeder 'Gijsbertje Teunis', wel een vergissing,
        eerder in 1682 een Henricus uit Elst gedoopt met moeder Gijsbertje Crijnen),
        tr. (1) Jannigje van Woudenberg,
        tr. (2) Amerongen 17 okt 1723
309. Gijsbertje Arisse van Dijk, van Rhenen.
310. Herman Schouten, boer, ~ Woudenberg 6 juli 1700, † Woudenberg 17 nov 1780, tr. Amerongen 30 jan/22 feb 1733
311. Henderina/Hendrijn van Os(ch), ~ Amerongen 25 aug 1715, † Amerongen 18 dec 1801.
312. Severijn van Viegen, ~ Amerongen 3 mei 1705, begr. ald. 1 apr 1761
       tr. Amerongen 20 jan 1732
313. Petronella Hendriks van Scherpenzeel, begr. Amerongen 18 nov 1777
314. Gerrit Jansz van Remmerden, * Elst onder Rhenen, begr. Amerongen 7 apr 1783,
        tr. Rhenen 7/ att. 27 feb/ Amerongen 1 mrt 1739
315. Jannigje Aartze van Wageningen (bij huw. Amerongen 'van Woudenberg'), ~ Amerongen 3 aug 1704.
      Nr. 314 is niet Sander, zoals elders aangenomen; diens in 1738 gedoopte en in 1813 in Rhenen overleden dochter
      Hilligje/Hillegonda trouwde daar in 1874 als j.d. met Hendrik Buijs, terwijl 157. Hillegonda kinderen Gerrit en Jannigje noemde.

316. Jan Aertsz Ketel, tr. Leersum 1 mei 1701
317. Marrigje Dircks van Leusden

152
P(i)eter
Bosch

 *  Ame-
rongen
15
apr
1729
 † 
± 1763

153
Barberdina
van Drieroeien

Ederveen
Renswoude 17 mei 1733
 † 

'in onegt geteelt'
154
Johannes (Jan)
van Ree

 ~  Rhenen 13 okt 1729
 †  Ame-
rongen
23-06-1812

landbouwer
155
Aaltje
Hermens
Schouten
 ~  Ame-
rongen
5 feb 1741
 †  Amerongen 3 mei 1815

156
Stoffel
van Viegen

 ~  Ame-
rongen
29 aug 1734
 begr.  Ame-
rongen
24 jan 1789

tabaksplanter
157
Hillegonda
van Remmerden

 ~  Ame-
rongen
1 jan 1740
Zij leefde nog in 1794.

158
Theunis
Ke(e)tel

 ~  Leersum 9 juli 1713
 bg.  Amerongen 31 dec 1776

159
Kuijnera
Lomeijer

  
  

tr. Amerongen/Ede 13/15 okt 1758 tr. Amerongen 3/19 apr 1761 tr. Amerongen 26 okt 1766 otr. ook Nieuwkoop en Lopik,
tr. Utr. 20 okt/8 nov 1743
76
Teunis Bos

 ~  Amerongen 3 dec 1758
 bg.  Amerongen 16 feb 1799

77
Gijs(bert)je
van Ree

 * 
~
Leersum
Amerongen
 
28 okt 1763
 † 

78
Saffrein (Suffrijn)
van Viegen

 ~  Amerongen 17 jan 1768
 bg.  Amerongen 20 okt 1808

tabaksplanter
79
Gijsbertje (Geesje)
Ke(e)tel

 ~  Leersum 15 feb 1756
 †  Amerongen 3 nov 1834

tr. Amerongen 29 oktober 1786 tr. Amerongen 15 apr 1791
38
Hendrik Bos(ch)

 ~  Amerongen 6 dec 1795
 †  Amerongen 29 mei 1842

dagloner
39
Kuyniera Hillegonda van Viegen

 *  Amerongen 26 juni 1797
 †  Amerongen 30 juni 1841

tr. Amerongen 22 feb 1822
19. Johanna Bosch

 *  Amerongen 27 sep 1830
 †  Rotterdam 21 apr 1905

echtgenoot     tr. Rotterdam 19 juli 1856   Adrianus van den Bosch


               verder nakomelingen                                 index

    Zie voor Bos, Van Viegen en Van Remmerden http://www.genealogybos.com/familie.html.