Voorouders van mijn betovergrootvader Hendrik de Man, geb. 1824
  Over zilversmidfamilie Van Gelderen zie Gens Nostra 44 (1989).
Hogermost en Cruijer alias Van 't Slot zie "Verre Verwanten".

8640. Willem Adriaensz Cruijer, bouwman, † ± 1574, won. bij Huijs (Slot) Spangen (link),
              gebruikte weiland onder Overschie en Hogenban (1544 en later), tr.
8641. Yda.

4320. Gerrit Willemsz Cruijer, bouwman en landeigenaar in de Spaanse Polder, † Slot Spangen 15 nov 1630,
              won. op de ruïne van her Huijs te Spangen, pachter van de hofstede van Spangen,
              ambachtsbewaarder van de Spaanse Polder,
              1593 Heilige Geestmeester, 1595 kerkmeester, 1597-1598 schepen van Hogenban, 1610-1 schepen van Overschie en Hogenban,
            tr. ca. 1578
4321. Marijtgen Pieters, † < 1 nov 1625.
4322. Allard Cornelis Cleijweght, tr.
4323. Jannetje Simons.

2160. Pieter Gerritsz van Sloth alias Cruijer, bouwman op het Slot Spangen in de Spaanse (=Spangense) Polder te Overschie,
              1636-58 ambachtsbewaarder en 1652 molenmeester van de Spaanse Polder, 1659 schepen van Overschie, eigenaar huis Rustwath, gegoed voor ten minste ƒ 14.000,
            tr. 1e
2161. Maritgen Allerts, † < 6 aug. 1627

1080. Cors Pietersz (zie Verre Verwanten, link bij 271)
1081. Grietje Jans.
1082. Claes Pietersz Cruier alias van Sloth, * 1626 (op 6 aug. 1627 1 jaar oud) eigenaar van het huis ‘De Swaen’ te Overschie, tr.
1083. Neeltgen Ariens.

528. IJsbrant Ariensz, geb. Schoonhoven, tr. Schoonhoven 21 sep/22 okt 1686
529. Eva Jans, geb. Schoonhoven
530. Jan Dirksz Hoogendijk
531. Lodewijn Antonis
532. Cornelis Bouter
533. Marrigje Jans
534. Cornelis Ariensz Arimaat, geb. Stolwijk, tr. Stolwijk 15 nov 1676
535. Neeltje Dirks
540. Jan Corsse Ho(o)germost, bouwman op de Oudedijk te Kralingen, later aan de Beukelsdijk te Overschie (1686),
          bij de Hoolse molen (1687), buiten de Delftsepoort op de Schie (1688),
          ~ Overschie 12 dec 1660, † < 3 apr 1711, otr. Overschie 18 okt 1686
541. Pleuntje Claesdr van ’t Slot, won. bij huw. Beukelsdijk onder Overschie,
          ~ Schiedam 4 mrt 1657, † aang. impost begr. Alblasserdam 14 aug. 1742.

264. Pieter van Gelder, ged. (Oud-Kath) Schoonhoven 4 feb 1691,
          begr. Schoonhoven 1 sep 1764, tr. Schoonhoven 15 aug/1 sep 1709
265. Elsje Jans Hoogendijk, ged. Schoonhoven 15 sep 1686, begr. Schoonhoven 13 apr 1759
266. Wouter Cornelisz Bouter,
          tr. 1e Stolwijk 9 nov 1710 Neeltje Meessen Klip, * Vlist, † Stolwijk,
          tr. 2e Stolwijk 18 nov 1714
267. Merritje Cornelis Arimaat ged. Stolwijk 21 okt 1685
270. Nicolaes/Klaas Jansz Hogermost, bouwman, gerechtsbode, schepen Kralingen 1723, ~ R'dam 26 nov 1688, tr. 4x (zie link),
          tr. 2e R'dam 10/24 nov 1720
271. Anna Jans Droog(h), * R'dam; zie Klaas, Anna en voorouders in "Verre Verwanten".
 
zie voorouders  verder
familie DE MAN

128 Cornelis Janszoon
de Man
 ged.  Nieuw-
poort
rem.
10
nov
1709
 †  Riet-
veld
29 mei 1776

voorouders 129
Lijntje
van Vrekkum
 ged.  Gouda 12 mei 1730
 †  Rietveld 5 mrt 1772
130
Benjamin
Ginter/ Gunter
 *  'Melhausen, Overtieringen' (Mühlhausen, Ober-Thüringen)
 †  Batavia? 18 juni 1779


wonende Schiedamsedijk, 1771 als bosschieter, 1774 en 1775 matroos, en 1778 als kok met de VOC naar Batavia, aankomst 12 mrt 1779.
voorouders 131
Maria/Maritje
Bedijs
 ged.  R'dam 4 apr 1730
 † 

uit een Leidse hugenotenfamilie
voorouders 132
Jan
van Gelderen
 ged.  Schoon-
hoven
29 mei 1731
 beg.  Ameide 24 juni 1784

vanaf 1762 mr. zilversmid, 1779 naar Ameide
voorouders 133
Merrigje
Bouter(s)
ged. Schoon-
hoven
22 nov 1725
 †  Ameide 29 mrt 1812

j.d. van Bergambacht
opvolgster van haar man met zoon Cornelis (diens zoon Pieter ook bekend zilversmid te Schoonhoven)
134
Cornelis
Cornelisz.
Zegwaard
 (Segwaert) 
  
  
afk. van  Nieuwerkerk  aan de IJssel
 tr. 1e 1740   Marytje Blok
135
Anna/Antje
Hoogermost
 ged.  Kra-
lingen
9 apr 1724
begr.  Kra-
lingen
16 juni 1766
d.v. Klaas Jansz Hogermost
en Anna Jans Droog
tr. 2e Woerden 29 mei 1735
R'dam luthers 27 mei/11 juni 1753
tr. Schoonhoven 7/23 nov 1755
tr. Kralingen 29 mrt/21 apr 1748
64
Jan
de Man
 ged. (rem.) Woerden 3 feb 1754
 †  Dordrecht 5 dec 1808

schipper
65
Maria
Ginter
ged.
(luth.) 
Rotterdam 27 jan 1754
 †  Vlissingen? 19 okt 1815

66
Pieter
van Gelderen
 ged.  Schoonhoven 18 nov 1764
 †  Rotterdam 11 juni 1812

zilversmid, vanaf 1781 leerjongen bij zijn vader, bij huw. wonend Breedstraat R'dam, later Schiedamsedijk
tr. 2e 16/31 okt 1802
Neeltje Verhoeff uit Polsbroek
(volgens artikel Hist. Ver. Ameide 2006 begraven Ameide 1785. Maar bij doop dochter Merrigje, R'dam 1788, was Merrigje Bouters getuige.)
67
Cornelia
Zegwaard
 ged.  Kralingen 15 mei 1757
 †  Rotterdam 7 dec 1801

wonend Reistuijn, (1801) Wilde Zeesteeg
otr. Dordrecht 26 sep 1782
tr. Rotterdam 21 dec 1783/6 jan 1784
32. Cornelis de Man
 *  Dordrecht 19 nov 1784
 †  Dordrecht 6 dec 1829

bij huwelijk en in 1824 tabaksnijder
tr. 1e Dordrecht 16 okt 1806 Cornelia Hennekes
33. Anna van Gelderen
 ged.  Rotterdam 21 aug 1785
 †  Dordrecht 28 feb 1833

tr. Dordrecht 26 mei 1819
16. Hendrik de Man
 *  Willemstad 2 juni 1824
 †  Rotterdam 22 nov 1889
zeeman, takelaar, waker           
 
tr. Rotterdam 10 juni 1857   Anna Vuurens   Vuurens

Zie ook de gehele familie De Man              nakomelingen  verder