(Van) VREKKUM

Cornelis Janszoon de Man, won. Rietveld, ged. Nieuwpoort 10 nov 1709, † Rietveld 29 mei 1776,
tr. Gouda (St-Janskerk) 4 mrt 1753 (en daarna Remonstrants in Woerden)
Lijntje Jans van Vrekkum, won. Nieuwe Haven te Gouda, ged. Gouda (Janskerk) 12 mrt 1730, † Rietveld 29 mei 1776.
Zij was de dochter van
Jan Ariens van Vrekkum en Dirkje Jans Bekker, tr. Gouda (Janskerk) 10/24 nov 1709.
Deze laatste was de dochter van Jan Bekker en zijn tweede vrouw Neeltje Ariens), otr. Gouda 25 jan 1682.
Dirkje Bekker, weduwe van Jan van Vrekkum, hertrouwde na 51(!) jaar op 15/29 juni 1760 met weduwnaar Nanne Schenk, die eveneens op de Nieuwe Haven te Gouda woonde.


van VRECHEM/VRECKEM, VRECHEMIUS; BALBIAN; van GAVERE

De naam "Vreckem" of "Vrechem" dook op in Gouda, toen in oktober 1606
Laurens Jansz. (van) Vrechem getuige was bij de doop van J(oh)an Balbian, halfbroer van zijn latere vrouw Barbelken Balbiaen, met wie hij op 4/26 dec 1610 in de Janskerk trouwde: “beijde van Gent”.
Laurens stierf in april 1616.

Tot voor kort nam ik aan, dat deze Laurens dus wel de voorvader moest zijn van Lijntje van Vrekkum. Barbelken bleef achter met een zoon Jan, er wordt bij een erfenis nog een Laurens genoemd, maar verder kon ik de familie niet meer terugvinden. Het leek me waarschijnlijk dat deze laatste Laurens de vader was van een Adriaen en die de grootvader van Lijntje die in 1730 in de Janskerk werd gedoopt. Waarom zou deze familie niet sociaal wat lager terecht zijn gekomen?
Maar ik heb mijn mening moeten wijzigen, toen ik Johannes Vrechemius tegenkwam als predikant te Asperen, Werkendam, Arnhem en Dordrecht, die in 1644 in Werkendam zijn eigen dochter Barbeltie doopte met Laurens Balbian als getuige; in 1647 werd Antonius Vrechemius geboren, die predikant te Haasdrecht werd en wiens geleerde boekencollectie na zijn overlijden in 1709 werd geveild te Leiden.
Andere zonen waren Johannes (Dordrecht 1659), die in 1680 in Utrecht in de medicijnen promoveerde, en Laurentius Vrechemius (Dordrecht 1661). De kans dat onze Jan Ariens van Vrekkum (ca. 1680) tot deze familie behoorde is hiermee wel erg klein geworden ...
Laurens van Vrechem was tapijtwever. Misschien was hij met Joos Balbian meegekomen, die zich eerst in Delft en in 1596 in Gouda vestigde.

Barbelken of Barbara Balbiaen , geb. Gent 18 juli 1575, † na okt 1634, dr. v.
    Joost Balbiaen
       en Josina Fouasse, geb. 1552, overl. Delft 19 mei 1588,
         dr. v. Michiel Fouasse, tafelhouder te Utrecht (dwz Bank van Lening)
             en Adriana van der Meere.

Epitaaf van Joost Balbiaen, liefhebber der chemie, in de Sint-Janskerk te Gouda Dr. Joos(t) of Justus Balbian of Balbiaen, geb. Aalst 10 aug 1543, overl. Gouda 2, begr. 8 mei 1616,
studeerde medicijnen te Heidelberg en rechten te Orléans. In Gent werd hij een van de leiders van de Gentse Calvinistische Republiek van 1576-1584. Toen hieraan door de Spanjaarden een einde was gemaakt, werd hij gevangen gezet en tegen een groot losgeld vrijgelaten. Hij week uit naar Delft en vestigde zich in 1596 te Gouda, waar hij stadsdokter werd.
Hij ligt begraven in de St-Janskerk, waar een gedenkteken aan de muur aan hem herinnert.
Hij schreef diverse werken over alchemie, waarin hij vertalingen en bewerkingen opnam van vele oudere alchemistische werken.
Zie Annelies van Gijsen: Joos Balbian en de steen der wijzen, Leuven 2004

Hij was de zoon van
Jean Balbian, geb. Andezeno in Piemonte ± maart 1506, tafelhouder te Aalst, † Gent 25 dec 1568,
      zoon van André Balbiani, “capitaine milanez”, en LievineCluterinc,
tr. Aalst 11 jan 1540
    Anna van Gavere, geb. Aalst, overl. Aalst 10 juni 1573,
          dochter  van Joost van Gavere en
            Alexandrine (Sanderijne) van Liedekerke.

Joos en Sanderijne waren bastaarden uit twee takken van hetzelfde geslacht
         VAN GAVERE - DE GAVRE.
Kenmerkend in dit geslacht is de voornaam Raas. Zij waren de grands bouteillers, de schenkers, van de graven van Vlaanderen, een eretitel die vele privileges meebracht.
Van moederskant stammen wij wel af van Raas † 1241 en Sophia van Breda, met een lijn naar Karel de Grote.

Joos van Gavere, † Aalst 1547
bastaardzoon van
Sanderijne (Alexandrine) van Liedekerke,
bastaarddochter van
Claes van Gavere, † 1516 Steven van Liedekerke, † 1530, begr. Nieuwerkerken, en Lijssen van Thielt.
 Steven tr. Florentine Wielant, † 1506;
zoon van
Arend van Gavere, † ca. 1486 Raas van Liedekerke, geb. ± 1421?, † 1494/5,
 tr. Jeanne de Saint-Omer
zoon van
  Steven van Liedekerke, heer van Nieuwerkerke, † ± 1476,
 tr. 1420 Helena van Crane
zoon van
  Steven van Liedekerke, overl. 1426,
 tr. ± 1380 Elisabeth 's Kempen
zoon van
  Raas van Liedekerke, gez. van Herzele, gedood in 1363 in een privé-oorlog,
 tr. Avezoete uter Merham
zoon van
  Raas van Liedekerke, gezegd van Herzele,
 tr. Clementia van Berchem, gezegd van Herzele
zoon van
  Raas van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, overl. 1306,
 tr. 1e Alice, vrouwe van Boulaer
zoon van
  Raas van Gavere, heer van Liedekerke (1241) en Breda (1287), overl. 1291,
 tr. Margaretha van Enghien
zoon van

Raas, heer van Gavere, Liedekerke en Chièvres, gedood in 1241 in de slag bij Bouvines,
 tr. Sophia van Breda (via haar voorouders loopt er een lijn naar Keizer Karel de Grote, zie site, reeks 10)
Van hen stammen wij wel af via Van den Honert - Van der Goes - Spiering: Willem Spiering trouwde met Cornelia van Borssele wier voorvader Hendrik Wisse van Borssele trouwde met Clarissa van Gavere, kleindochter van Raas en Sophia van Breda.

zoon van

Raas, heer van Gavere, Liedekerke en Chièvres, overl. 1218,
 tr. Clara, vrouwe van Exaerde
zoon van

Raas, heer van Gavere (1150) en Chièvres (± 1179), overl 1190,
 tr. Mathilde van Groot-Aalst, vrouwe van Liedekerke
zoon van

Raas, heer van Gavere, gedood in 1150 in de slag bij Roucourt,
 tr. Eva, vrouwe van Chièvres
zoon van

Raas, heer van Gavere, gedood in 1149,
 tr. Elisabeth van Gent
zoon van

Raas, heer van Gavere, zou gestorven zijn bij de eerste kruistocht (1096-1100)
zoon van

Raas, heer van Gavere
zoon van

Raas, heer van Gavere
zoon van

Raas, heer van Gavere, voor het eerst genoemd in 1031

 

******* INDEX *******

 

site hit counter