Home
   New   Books  Guestbook  Links  Satsang   Spainproject  Tibet

'I call a man religious who has come to understand
that the whole of existence is a family.'
(Osho)

Living Satsang, een centrum in Spanje

Satsanga een community in de zon, een proeftuin voor een nieuw bewustzijn. Update okt. 2013.

Inleiding

Genoeg is genoeg, we weten allemaal dat er iets nieuws op de planeet voor de deur staat en ook absoluut noodzakelijk is.
Eckhart Tolle geeft zijn visie daarop in zijn boek De Nieuwe Aarde, Osho in het boek de Nieuwe Mens.
De visies zijn aardig gelijkluidend en vele anderen hebben soortgelijke visies.
De grote vraag is wie gaan die visie ook daadwerkelijk leven?
In je eentje is dat niet makkelijk, je hebt er een groep voor nodig die elkaar ondersteunen en het samen vormgeven.

De visie.
We hebben lang genoeg geleefd vanuit ego, dat heeft zijn functie gehad maar het is tijd voor wat anders want het ego is een automaat, het reageert vanuit zijn biologische en maatschappelijke conditioneringen. De gevolgen zijn overal op de planeet zichtbaar, leven uit hebzucht enz. maakt de planeet onleefbaar.
Het is tijd bewust te gaan leven, meester te worden over het ego i.p.v. er de slaaf van te zijn.
Tot voor kort kon je je als mens alleen maar aanpassen aan de maatschappij, puur om te overleven. Nu leven we in een tijd waarin de mens pas echt individu is geworden. Maar de prijs is dat het zijn band en plaats in het grotere geheel is kwijtgeraakt, het individualisme is doorgeslagen. De nieuwe opgave is volledig mens te kunnen zijn, maar ook tegelijkertijd deel van een gemeenschap, volledig individu binnen een groter geheel.

In de jaren 60/70 voelden velen dat ook aan, het was tijd van verandering maar de impuls daartoe kon nog niet doorzetten, de mensen waren er nog niet rijp voor. Talloze communities sneuvelden omdat mensen niet volwassen genoeg waren om te kunnen samenleven. Gemeenschappen lukten alleen maar met een sterke leider waar ieder zich in kon vinden. Hopelijk is de tijd nu rijp dat mensen samen kunnen leven en een plek kunnen creëren vanuit liefde en bewustzijn, een plek voor de nieuwe mens. We hebben alle instrumenten tot onze beschikking om het te kunnen verwerkelijken, b.v. de visies van Osho en Eckhart Tolle.
En een nieuwe manier om te kunnen communiceren: compassionate, geweldloze communicatie, een weg om problemen op te lossen: het werk van Byron Katie. Nieuwe organisatievormen als sociocratie En natuurlijk ook manieren om voedsel weer biologisch te verbouwen, spirituele paden om te leren leven vanuit onze werkelijke natuur.
Het vraagt mensen die volwassen genoeg zijn om daarvoor te kiezen en het ook te kunnen realiseren. Want het is makkelijker gezegd dan gedaan, dat vraagt een essentiële keuze en inzet. (geweldig boek: Emotionele volwasenheid- Dayananda. Uitg. Viveki))

De visie als guru
Tot nu toe lukte het in gemeenschappen vaak alleen maar de harmonie te bewaren als er een guru waarin iedereen zich kon vinden. Met volwassen mensen, en die zijn een zeldzaamheid, is dat niet langer nodig. De visie waarin mensen zich kunnen vinden kan de guru van een gemeenschap zijn

Lokatie:
Een plek die goed met het openbaar vervoer te bereiken is.
Goede internet toegang
Een klimaat dat het aantrekkelijk maakt om het hele jaar te zijn voor zowel bewoners als bezoekers.
In de buurt van een redelijk grote stad en goede voorzieningen.
Een lokatie die een wat internationaal karakter heeft zodat er aansluiting is bij de omgeving.
B.v. Canarische eilanden, Mallorca, Kreta, Zuid Spanje.

Praktisch: voor wie?
Voor iedereen die zoekt naar een nieuwe manier van leven, leven vanuit de kern, vanuit de natuurlijke staat, vanuit liefde en bewustzijn, hoe je het ook wil noemen.
Mensen die actief ter plaatse hun eigen inkomen willen verwerven door b.v. een camping, bed and breakfast, biologische boerderij, permacultuur, opbouw van een centrum voor persoonlijke groei en bewustwording, kunstenaars, of hun beroep op afstand kunnen uitoefenen. enz.
Maar ook voor mensen die financieel onafhankelijk zijn en vanuit die positie een bijdrage kunnen geven aan de gemeenschap.
Een plaats waar ieder de woonvorm kan kiezen die bij hem pasteen plek alleen, in een woongroep, als gezin en daarvanuit deel uitmaakt van de grotere gemeenschap.
internationale vrijwilligers zoals woofers (workers on organic farms) kunnen meehelpen aan de opbouw plek.

Hulpmiddelen
O
m een nieuwe gemeenschap te realiseren is veel creativiteit en innovatie nodig
Om te leren goed te communiceren kunnen we compassionate communication ( beter bekend als geweldloze communicatie) aanleren.
Met the Work van Byron Katie kunnen we conflikten onderzoeken en oplossen
Met sociocratie als basis kunnen we een goede organisatie struktuur scheppen,
een struktuur die op dezelfde manier werkt als een levend ecosysteem. De scheiding werk en prive kunnen we oplossen.
Met permacultuur kunnen we zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden.

The time of individual awakening is over and it is now time for us to move collectively. Individually it is virtually impossible to awaken and continue to live in that state not totally impossible, but virtually. It will happen as we create communities together that have gone beyond a certain level of self.
And it is beginning to happen.
Paul Lowe


(english text click here)

In Spanje zijn goede mogelijkheden gemeenschappen op te zetten. Er is voldoende ruimte, Spanje ontvolkt en een aantal provincies zoals b.v. Aragon, aan de voet van de Pyreneën voeren zelfs een actief immigratiebeleid. Vele dorpen staan leeg. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor vestiging..
Natuurlijk zijn er ook mooiere plekken met een perfect klimaat zoals de Canarische eilanden en, minder warm in de winter, b.v. Mallorca.

Dat biedt de mogelijkheid voor de opbouw van een gemeenschap gebaseerd op spiritualiteit en gemeenschapszin. Natuurlijk met ook aandacht voor duurzaamheid, respect voor de natuur en alle levende wezens. Spanje biedt een goed klimaat en heeft een grote aantrekkingskracht op Nederlanders. Er zijn daardoor goede kansen om er voor vele mensen een bestaan op te bouwen. De basis van de gemeenschap kan een spiriueel/groei/therapie/vakantie centrum zijn.
Daar omheen kunnen andere activiteiten plaatsvinden: een camping, een bed en breakfast, een pottenbakkerij of een biologische boerderij enz. enz. Dit zijn enkele van de talloze mogelijkheden voor mensen om bedrijven op te zetten.
Voor aantal 55 plussers die niet meer hoeven te werken is het een gelegenheid er te gaan wonen, wellicht een eigen huis te bouwen en actief te blijven en bij te dragen aan een gemeenschap.


Het centrum

eev with goats

'When you live satsang, the language is the language of the heart, of truth.' Gangaji.
De naam 'Living Satsang', zegt het al.
Het gaat erom een centrum te stichten waar satsang in het dagelijks leven geleefd wordt.

In de meeste spirituele stromingen gaat het erom je werkelijke aard te vinden. Nu is de tijd aangebroken dat ook daadwerkelijk te gaan leven, in relaties, werk enz. Een wellicht moeilijker opgave dan het hervinden van onze echte natuur. Dat is de uitdaging waar we nu voor worden gesteld.

Living satsang: een centrum in de natuur waar satsang-retraites en diverse workshops plaatsvinden en individuele sessies gegeven worden. Tevens een plek waar mensen op een andere manier vakantie kunnen houden.
Het is de bedoeling het centrum samen met enkele andere mensen op te zetten.
Op den duur kan het centrum uitgroeien tot een grote gemeenschap.
Een voorwaarde om zo'n gemeenschap te laten slagen is een gezamenlijke visie, dat een ieder zich inzet voor iets dat groter is dan hemzelf.

We willen het vestigen op een goed bereikbare plaats in spanje
waar ook in de omgeving mensen zich met spiritualiteit
en een andere manier van leven bezig houden zodat het
ook in de omgeving een functie kan krijgen.

Stuur een mailtje als je tips hebt over bezoekwaardige plekken in Spanje, te koop staande plaatsen, of op de mailinglijst wilt als geinteresseerde.
E-mail Prembuddha: prembuda@dds.nl

'When you live satsang, the language is the language of the heart, of truth.' Gangaji.


De Sagrada Familia een foto satsang/ a photo satsang
Spiritual communities: the vision from Paul Ferrini
Leven in verbondenheid door Kees Voorberg
Oude en nieuwe vormen van gemeenschap, community building - Kees Voorberg

Living Satsang, a centre in Spain

BACKGROUND: Up to now, specially in the east people thought that when you find who you truly are the game is over. Actually: you even do not belong to this dimension any more. People tended to withdraw from society and life, denying this dimension. But now it is time for the next step: to start living truth in daily life, to bring it into our relationships our work etc, to transform those areas, to start living truth. It needs pioneers to do that. Spiritual drop out time is definitely over!

We want to create a place where satsang can be lived in daily life. A center in nature where satsang retreats,workshops, celebrations and individual sessions etc. can take place. At the same time we want to create an opportunity for people to have holiday in a different way and in another atmosphere. We want to run the center with a small group of people.
We like to find a location wich can easily be reached and where people in the surroundings are interested in spirituality and an alternative way of living. In that way the center can also have a function locally. Over time the center can grow into a small community.

We intend to be connected with the eco-village in the Netherlands so there can be an exchange between the two places.
Let us know when you are interested in the project or when you know good locations for such a center.
E-mail: PrembuddhaHome    Boeken  Gastenboek  Links  Satsang  Spanjecentrum  Tibet