Home  New   HotBooks  Visitors'book   America  Links   Satsang  Spainproject  Tibet

 

responses to 'America under Attack'

america-candles

 

Any remarks, questions or things you want to share? e-mail us!

Mail: prembuda@dds.nl

responses:

 

Dear one,

No doubt, we are bewildered after what happened in the United States. Onceagain we become aware of our vulnerability and the fear deprives usliterally of our breath. India is far away, but the inviolable United Statesforces us to face our own mortality.It begins to penetrate that the fundaments of our illusionary society hasbecome very vulnerable. We thought we could assure ourselves again alldisasters but now we start to realize there is not any assurance that can guaranty our physical existence.

Let us look to the United States with Love and Compassion. Let us put thevictims into the light, let us also not forget the perpetrators. Do not ask for avenge but for forgiveness.We al replaced respect for Gods creation for respect for material. From thispoint of view we changed LOVE for all living beings into deadly fear.Deep inside we have forgotten who we really are: divine immortal beings, creators of our own reality.When my reality is peace, I create peace inside. Then I behave as a spiritual warrior and look to my own fear. I feel it, I go through it and atthe end I shall transform it to LOVE. No longer I cannot exclude anything, I know that everything what happens is a part of myself.

I have not the arrogance to improve the world. I strive to improve myself, my own world. I choose to live my own truth, without hiding myself anymor after social structures born from fear and not from LOVE. It needs courage to distinguish yourself.

As Nelson Mandela so beautifully put into his speech: we are born to reveal the glory of God, who is inside in each of us. We do not serve the world to keep ourselves small. We serve the world by showing our inner light. By doing this we open up this possibility for others. When we free ourselves from our deepest fear, the fear for our physical death, only our vicinity shall free others.

We can give our contribution to solve this war, by ending our war inside. We finish the apartheid, by pulling down our own walls, created to hide and to separate ourselves. I do not wish to revenge, I am willing to forgive. I forgive myself all the mistakes I made in the past. They polished me till a more open and loving person with space for people who are different, for people who think different. No longer it is threatening, instead it brings colour into my life. I forgive myself and others knowing that forgiveness shall open ourhearts to universal brotherhood.

Every moment we choose the polarity we like to connect with, with fear or with trust, with hate or with love. Mandela used his period in prison to transform hate into LOVE. He used the energy of hate as compost to sow the seed of LOVE. I challenge myself, I challenge you to do the same. My third book: LOVE is Al There Is, is about unconditional LOVE. I have dedicated it to Nelson Mandela. Today I decide to be LOVE and to live LOVE.
Om Shanti

Yasmin Verschure - www.yasminverschure.nl/eng
The Netherlands


Hallo,

Ik stuur dit mailtje omdat ik graag iets wil belichten.
Natuurlijk is het een goed initiatief om de heer Kok te benaderen en hem nogmaals bewust te maken van het feit dat hij het dichtst bij ''de mannen die de knoppen bedienen'' zit.
Echter dit hele verhaal van terreur en de reactie daarop van het westen is wel wat gecompliceerder, dan dat jullie de alleen de kant (hoe verschrikkelijk ook) van het doden van mensen bespreekbaar willen maken.
Amerika staat voor en draait om kapitaal. Alles, maar dan ook alles zullen ze in het werk stellen om dat te handhaven. Zoals bekend heeft Amerika een bondgenootschap (NAVO) met veel Europese landen. Deze landen hebben afspraken waarbij het, jammer genoeg, niet zomaar kan dat een land zich niet aan een afspraak houdt. Ik denk dat het geen kwestie is van of Nederland de acties van Amerika zal steunen, maar meer op welke wijze dat zal gebeuren. Ik denk daarom dat van ons gevraagd wordt, waneer we de heer Kok advies willen geven, dat we dat zo intelligent mogelijk en naar de feiten kijkend doen.
Helaas is de huidige wereld, met oneindig veel (tegengestelde) belangen, ingewikkelder geworden. Omdat wij haar uiteraard zo gemaakt hebben. Het vereist daarom een heldere en intelligente blik op de wereld om te zien wat er allemaal plaatsvindt. Het wel of niet doden van mensen is mijns inziens niet de oorzaak maar een gevolg van het WIJ en het ZIJ. Mensen hebben niet meer in de gaten dat het verdriet van een Palestijnse moeder over het verlies van haar zoon precies hetzelfde is als het verdriet van een Amerikaanse moeder.....

Inge Kroon


Dear Prembuddha, and Eveline

I am happy to hear from you and to see to see that
your site is becoming very active. Usually I am not
looking into interent, but recently I have checked out
a several spiritual websites. Yours seems to be the
most alive so far. Thank you for puting my writing in
your site!
As you suggested, I wrote something connected to the
tragedy in America. I have thought about it as some
of my students got shaken by it as well.

Much Love, Aziz


Hi Lieverds,

Het is een enorme steun om je site over Amerika te ontvangen.
Ruud en ik wensen je alle succes toe met je Spanje project.
Tja ,ken je de site van Marinus Hummelen de zonnegroet e.zine? Ze verwijst ook naar de toestand in de wereld met ook prachtige texsten en gedichten.
Wat is het een groots kado om al deze info te delen en te weten dat het goed is.

Liefs Ruud & Ashirda


Hoi Prembuddha en Eveline,

Dank voor alle informatie die je momenteel rondstuurt.
Het is donker buiten (dat schrijf ik midden op de dag) en het is goed het licht aan te steken (be a light unto yourself).
Jouw actie draagt er ook toe bij dat mensen elkaar gaan opzoeken en delen wat er in hen omgaat.

E-mail is daartoe een heel goede mogelijkheid. Dat merk ik de laatste twee weken. Een paar eye-openers waren drie brieven die ik van Rani kreeg. Ik heb ze nog niet bij Living Satsang gezien, maar ze raakten me diep en ik kon er ook onmiddellijk een respons op geven.

Ik stuur alles op, ook met mijn antwoorden. Als je die ook afdrukt krijgt de Living Satsang ook iets 'ínteractiefs'. Misschien gaan er dan meer mensen de waarheid van hun eigen hart inbrengen.

in vrede, vreugde en liefde,
Ojas


Beloveds

Just in this moment I feel compelled to share a few things as the planet is
in such disarray and confusion.

Forgiveness is not an instant and easy process and it needs a great maturity
to be capable of such a deep response.
Yet in my perception it is a direct ending of all war.

Here is a story to illustrate what I am pointing at.
It is a true story . I read it one year ago in a book. (After the ecstasy ,
the laundry -by Jack Kornfield)

One fourteen year old boy, part of a gang, had shot and killed an innocent
teenager, just to prove himself to the gang.
At the trial, the victims mother sat impassively silent until the end, when
the youth was convicted of the killing.
After the verdict was announced, she stood up slowly and stared directly at
him and stated: "I'm going to kill you."
Then the youth was taken away to serve several years in the juvenile
facility.
After the first half year the mother of the slain child went to visit his
killer. He had been living on the streets before the killing.
And she was the only visitor he'd had. For a time they talked, and when she
left she gave him some money for cigarettes.
Then she started step by step to visit him more regularly. Bring food and
small gifts.
Near the end of this three -year sentence she asked him what he would be
doing when he got out.
He was confused and very uncertain. So she offered to help set him up with a
job at a friend's company. Then se inquired about where he would live, and
since he had no family to return to, she offered him temporary use of the
spare room in her home.
For eight months he lived there, ate her food, and worked at the job.
Then one evening she called him into her living room to talk.
She sat down opposite him and waited.
Then she started: "Do you remember in the courtroom when I said I was going
to kill you?
"I sure do, " he replied. "I'll never forget that moment"
"Well, I did," she went on. "I did not want the body who could kill my son
for no reason to remain alive on this earth.
I wanted him to die.
That is why I started to visit you and bring you things.
That is why I got you the job and let you live here in my house.
That is how I set about changing you.
And that old boy, he is gone.
So now I want to ask you, since my son is gone, and that killer is gone, if
you will stay here.
I've got room and I'd like to adopt you if you let me."
And she became the mother of her son's killing, the mother he never had

In Love Rani

-----------------------------------------------------------------

RESPONSE OF OJAS

Dear Rani,

This is the right moment to re-member our True Nature and so to re-member with all family members. We are such a beautiful family. It's dark and it's good to hold each others hand.

Now your letter is on forgiveness. Yes, BEING STILL (your last letter) needs expression. Meditation is the key, you go inside - but outside there is cyclone happening. Being Still happens in the centre of the cyclone. The noise of the cyclone makes the silence of the centre more intense.

What is meditation without this challenge of the cyclone? I visited yesterday a good friend of me, who meditates every day and likes his silence so much that he even doesn't read newspapers or watches tv . He said: 'Ojas, what is happening? This morning I went out and looked at these strange headlines of the newspapers. Is something like a war happening?' I could explain him in a few sentences that outside his door a cyclone was happening: terrorism and a bizarre worldwide war against it.

This cyclone now is a challenge to meditate. Not only a few moments a day, but day and night. It is good to BE meditation now. That can create a new balance. Awareness is the key.

Without a deep rooted awareness you easily can be blown away. You see it happening now. In ten days CNN has lost all its critical reflections and you don't recognise the proud Americans anymore. Traumatised people get manipulated to a grotesque revenge.
Silence is needed. Stop one moment, at least for self-reflection or a prayer. The royal way is to be meditative. Then other resources to vanquish the cyclone follow naturally: humility, amends for past transgressions, appropriate delegation of authority to maintain peace, activities which support life. Your letter speaks about forgiveness. You wrote: ' Forgiveness is not an instant and easy process and it needs a great maturity to be capable of such a response. Yet in my perception it is a direct ending of all war. 'And then follows a beautiful story.

My understanding of this is as follows: forgiveness is a transformation of anger and aggression.
You are angry, you like to hit somebody. That's the feeling.
Then you let the sun of your awareness shine on it. In this sun the ice can melt. You open you anger for the light of the sun, feel it and see what you are doing. You like to react immediately. You like to hurt the other person as well.
On such a moment you can see the stupidity of it, how you torture yourself as well, how it doesn't change the other person, how ­ on the contrary ­ anger and aggression accumulates on both sides.
You stop. You go deep inside, to your own source where all is one. There you can leave the energy of your anger You both stop and shake hands. You forgive and you are forgiven. The lesson is learned. There is peace again. This is divine, this is mature.

I have discovered that this transformation can happen is slow motion or sudden. In slow motion it is like you see a dark, hard seed slowly growing out into a plant. You see the growing edges and how every time the seed unfolds more of its beauty. Up to it finally blossoms and get fruits.
But this transformation can happen suddenly as well. In a flash you see the whole situation in which you are involved. In a flash you see the Truth/Love of it. And basta. No more anger. The energy which is left can be used for forgiveness.

Yes Rani, you are right. That forgiveness needs a great maturity. It is told in your story. 'At the trial, the victim's mother sat impassively silent unto the end.' And after the verdict, the mother said to the person who killed her son 'I'm going to kill you', but she meant it in a very surprising and compassionate way. This is very mature. She meant 'I'm going to kill the killer in you, not your body.' So she could live in peace with him, and he with her.

In my understanding this maturity has to do with the way transformation of anger is happening. Before you can let go of the anger, there must be a moment that you feel and see your anger.

You have to feel your anger. For those people who don't feel anything at all, it is easy to say: 'I forgive'. They don't have anything to transform at all. Nothing is felt, so the words 'I forgive' are only empty words. No power in it.

You have to see what it is as well. Those people who feel anger, but cannot see it in the Light of the Absolute, anger only accumulates. Up to it explodes in aggression. This can give a kind of short satisfaction, but the seed has spread already. In others who like to take revenge. An ongoing circle.
If, on such moments, you still say: 'I forgive you' (just because you seem to be forced to do so by circumstances), it is pure hypocrisy. No maturity, only impotent reactions, no transformation.

But when you feel and see your anger, when you can put you aggressive emotions in the fire of truth, then you can drop them. Then they become powerful and healing forces of forgiveness. In my understanding this is maturity.

In the Living Satsang of our world today lots of people are willing to tune in with this forgiveness. Lots of e-mails which I received last days from USA and all over the world have this insight. Childish anger and aggression will not work now, mature forgiveness is the end of war.

But there is some confusion. Whom to forgive? There is no question in your story of the mother. She knows who killed her son. But look around in our world. You see masks and masks and masks. Officials are in function and tell only what they are allowed to tell. They obey others who whisper behind the screens. Terrorists do at a certain moment what they think they have to do, after desperate years of humiliation, fake promises and brainwashing.
Journalists are professionals in finding the truth. But they only discover new masks behind the official masks, strange hidden agenda's behind the formal ones. And lots of journalists now in USA have already forgotten this critical reflection and are patriotic robots in a war propaganda machine.

You are like Alice in Wonderland who looks around and says: 'Nothing is what it is, because everything is what it isn't. And contrary-wise: what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see? '

There is immense confusion, lies, unclear promises, manipulation. Even solidarity seems to be corrupted. Whom to forgive? Where to put deliberately your attention?

The only thing which is sure is: the heart can heal, in a situation of anger and aggression forgiveness is needed. Forgiveness which has power, because it is transformed frustration, anger and aggression.

Or perhaps a forgiveness which has even more subtle vibrations. I remember that Osho once pointed in that direction. He once explained that real forgiveness is not a transformation or doing at all. I remember him saying: 'Real forgiveness means that you don't judge a person, that you are non-judgmental.'
In my understanding this means: There is no judgement in the first place. There is total, unconditional acceptance of what is. Everything is okay. You accept. This forgiveness is your true nature. This forgiveness is simply accepting the other person as he or she is.
You feel what is happening, you see the truth of it and in this fire you can say: it is all okay. This is not fatalistic or naive, this is highest wisdom. In my understanding this is real mature forgiveness.

Okay?

In love, freedom and joy, Ojas


RESPONSE OF OJAS

Beloved Rani,

Yes, so I know you. Two days after your first letter you are speeding up the matter again. Full of energy and compassion, pointing at the heart of the matter, sharing Truth without compromises. Thank you.

Your letter feels like the sting of a bee. Painful and healthy at the same time. Now it is already late in the night, but it is a great opportunity to stay in contact with my Self and you again. I like to share again the echoes of your letter in my heart, like I did two days ago.

1.
You wrote: 'As more fearful letters and reactions reach me, I urge you to BE STILL and stand in the fire of truth.'

Indeed, the fear is all around. It seems to be very frightening of course. Politicians, economist and media-makers are gambling with our lives. And, because the crisis is so sudden and beyond what you can grasp with your mind, perhaps there are more beings around our gambling table: darklords from the other side who now like to know if they now finally can win. What a game, what a nightmare.
They seem to have powerful weapons. One of their most deadly weapons in this game is : creating fear. If people become afraid, they can easily be manipulated 'by those who are strong and know'. Frightened people can be easily controlled. No need then to kill them, they adore you and work for you. Fear is the best condition for manipulation and this fear is created now.

Now your message: 'I urge you to BE STILL and stand in the fire of truth.' What I hear you sayings is: 'Awake, this is a nightmare. Don't believe in it.' As a good mother you give us a hit and you switch on the light.

Yes, Rani. We need once in a while these wake-up calls. Because, as far as I see it, we are here on this planet with a script to be totally involved in what is happening. Incarnation, light has to go into matter as deep as possible, you have to survive as a vulnerable being in an unknown world, be alert day and night, no daydreaming. We signed a contract in which we promised to act this totally out, so that an experiment can be done to hide ourselves from our deeper Self, from our source of Light. We promised to go on stormy waters just to see if we still could remember where our Home is, who we are. Those who still can remember, have won the game. Because we knew that the situation could be such that we could forget everything of Home, we were allowed to have once in a while wake-up calls. So, Rani, your a wake-up call was helpful.

For me, as well, the wake-up call is already available in the plot of this drama. This drama is too much, too far away from Truth and Love, too bizarre and grotesque. Therefore, these darklords and their companions awake me as well. In fact, they are our Great Helpers. What a joke. On the moment that they think that they have won the game on this planet and that they will be welcomed by us as the Great Conquerors forever, the whole perspective changes and it can be seen as a very sophisticated lesson of Existence. Nothing more, but nothing less.

It is like watching a drama on stage, you are totally in it and moved by the art, and suddenly somebody next to you sneezes and you realize that you are in a theatre. Or you are totally involved in a movie, and you suddenly sees the edges of the film screen. You are out of it.

BE STILL has the same effect. I am out of the game. Even more: I won the game. Because to recognise Who I Am is the whole purpose of this drama.

2.
You wrote: Everyone is safe in this game. Everyone! Bodies may die, bodies may experience great pain and discomfort, but ultimately no one can die.

Clear. Totally true. In fact there is no need to be afraid. Fear doesn't have roots in Reality.

Still a question comes: what maturity does it need to be capable to say this honestly? Or doesn't it need any maturity? Isn't this a kind of Spiritual Top Secret (STS) with which not everybody can deal with?

This was confusing me this morning. Let me explain this. I had phone call with a friend. We asked ourselves how it is possible that people sacrifice themselves completely, surrender their lives and fly in living missiles into their own dead. We came to the conclusion that such people must have a deep conviction that there was nothing to be afraid of, that in reality they could not die, that their dead was only the beginning of a new and more beautiful life.

So, this morning the statement 'Everybody is safe in the game' became embarrassing. It could be used as well by fanatics who only like to kill as many people as possible, including themselves. It could be used by immature, brainwashed people. Wasn't it dangerous to use this statement for everybody?

When I was reading your e-mail with this statement, I started questioning it and I liked to make conditions. But I stopped this, because with the same bunch of e-mails another message came this day. It was a message from Myriah. She is psychic and was, on the moment of the attack, she was called 'by the spirits' to help the deadly wounded people in the Pentagon to guide them after their dead and heal them in a psychic way with Light.
'When I had finished this, 'she writes, 'suddenly an Arabic man appeared in my kitchen, so radiant and powerful that for a moment I thought he was physically there. He was sitting like the tailors sit and was wearing a turban. He filled the kitchen with a Tender Presence. I was afraid that my mind would interfere and I would interpret this as one of the hijackers. So I didn't and was watching myself in the scene. Then I knew for sure that he was not roaming around, he was on the other side and came from the Light.'
'On that moment he opened his hand and showed a marble. He rolled it on the floor. It tumbled against the wall and Tsjak. Then the marble rolled the other way, easy. I understood he gave me a signal about our planet. We looked at each other with deep love. Then he disappeared.'

Life sometimes works with a wonderful synchronistic magic. If this story is true or not, it helped me to drop all my judgements on 'the good and bad guys'. How could I say if somebody was not mature enough? What did I know about the roles they had to play?

Then this evening an e-mail of Amara came. I looked in it and was shocked. She shares now that, after all this pains she had, after all the chemo and new tests, it is not sure that she is healed from cancer. A few weeks ago I would have been sure that, if there was anybody, she surely could say honestly: 'Everyone is safe in this game. Everyone! Bodies may die, bodies may experience great pain and discomfort, but ultimately nobody can die.'
In earlier e-mails and contacts she showed such a great courage. She showed she could look in the eyes of death and this gave her the possibility to overcome the fear of it. You remember, Rani, that on 4th July you gave her your place in the Satsang so she could share this with us. It was immense encouraging.

Now it is as if she is writing the opposite. Now in her e-mail she says: 'I cannot close my eyes to the possibility of death. Somehow it feels like I have come to the other side of the whole process, the shadow side. The first months were so positive, so blissful, calm and fearless and now time has come to experience strong emotions about it all ­ fear, sadness, despair and anger are showing their faces.'
It looks like she is telling the opposite, but she gives a beautiful clue: 'I understand that this is probably healthy and needed ­ the picture would never be completed without these feelings. Let's face it: cancer is not only a blessing, it is also a downright nightmare, and now I am much more in touch with that part of the story.'

Just on this day I can see clearly how mature this is. What a beautiful human being is talking here. Just by going into the depths of pain, anger and fear, she can transcend and transform it. She is on her way to find Truth that cannot be disturbed anymore. She is not afraid, standing in the Light, to see her own dark shadow. Now she shows that she has in Truth the pearl of eternal life in her hands.

Dear Rani, I am stopping now. Two beautiful women on my path this day: you during the day and Amara this evening. Your both statements look on first sight opposite to each other, but deep down I can feel the unity of it. And there is great joy to look in both of you as mirrors and discover the Truth of life and death.

In peace, love and freedom

Ojas


Poona Sept 26 2001

Beloveds

Living without hope is living in freedom.

Without hope you can recognise who you are ,centered in being and then there is a direct knowing of the benevolence of consciousness ,rather than hoping for something better to come.
Like Osho says: "Trust does not mean that everything will be alright, Trust is knowing that everything IS already alright"

As the global situation intensifies, messages of all sorts reach us. Pointing to the truth behind the events, pointing to the light, pointing to who you are.
For the mind it may not be not easy to deal with the variety of it. They can only be received in the silence of being and seen. Nothing is right or wrong.
Prophecies from embodied as well as disembodied sources, bringing either the sense of hope or of doom.
I have read messages of the global conspiracy and corruption behind the media that could easily give rise to deep fear and paranoia to the mind if you are not firmly rooted in the light.

Even while everything points the fact that the transformation of the planet is at hand, still
what remains is NOW and your direct knowing of that.

NOW always shows you that you are love, that you are peace. Rest in that.

NOW is always safe.
HERE is always the right place to be.

So in these dark days for the planet I invite you to live NOW. To turn your attention to that which you know to be eternal.
Hope has been the poison that kept everyone from waking up NOW.
Hope can allow you to postpone.
Right now is the best time to live. Don't fear to experience pain, meet it fully until it reveals itself as love.

Know that you are unlimited empty silent consciousness.
Know that you are light.

There is nothing here that should not happen.
There is no one that does not belong here in this mysterious play of duality on planet earth.
It does not matter "who done it", we are both the dark and the light side of this clash.

If this recognition has not fully hit you , make it your absolute priority to find out.
Meditate and be peaceful. Turn your attention to beauty instead of politics and fearful news.
Listen to music that makes the mind peaceful. Attend the nearest satsang.
Gather with friends and sit silently together rather than discussing the worldsituation. Bathing in the peace and love that you are.
Perhaps the most important and recurrent challenge for these days is to see that fear does not exist. It is just another thought.
Where love and truth are recognized, fear has no life.

 

Surf the internet. There is such abundant overflow of good news on the web. It is our uncontrolled medium for what I call "the other news". Stay away from too much television, it spreads vibes of fear and agitation.

And while I speak of living without hope we all know that that dream for a peaceful world can never leave us, it is inherent to who we are.
Yet the only way for that to become reality is if recognize that NOW is the only moment.

If you are interested to explore some of the sites I mentioned here they are

I have no way of knowing what is true here.
I am taking it all as I enjoyed watching the movie "The Matrix":
It appears to be fiction and yet it rings true somewhere in the heart of being. Mysteriously

http://www.paoweb.com/index.html
http://www.davidicke.com
http://www.emissaryoflight.com
http://www.indymedia.org
http://www.evolutiesprong.com
http://members.freespeech.org/yearzero

Be well,
In love Rani

 


Home   Boeken Gastenboek  Links  Satsang  Spanjecentrum  Tibet