bewerkt 24 aug 2016                            
← Index links niet zichtbaar? Klik hier.            This page in ENGLISH.

HARTELUST

De oorspronkelijke naam van mijn moeders familie was Van WESEL.
De afstammelingen van Willem HARTELUST en
Sara Anna Jacoba van WESEL hebben deze naam voortgezet.
Zie ook familie Van WESEL.
Onderaan: kwartierstaat Wilhelmina SWANENBURG, voorouders van wie nu HARTELUST heet,
en VAN LOON met buitenplaats Hartelust, voorouders van HARTELUST?

De familie Hartelust begint intrigerend. In 1786 wordt een op de Prinsengracht in Amsterdam gevonden baby naar het weeshuis gebracht die de naam Jan Hartelust krijgt. Hij wordt schoolmeester.
Het is opmerkelijk, dat zijn zoon Willem twee keer met een meisje uit een goede familie trouwt en een dure jongenskostschool begint.
Willems zoon Jan gaat studeren en wordt classicus; Pieter-Willem wordt assistent-resident in Indië; Bernard begint een ijzerhandel, wordt voorzitter van de Friese Kamer van Koophandel en trouwt met een meisje uit een domineesfamilie, en Gustaaf Adolf wordt arts: het is een familie van stand.
Is de vader van de vondeling iemand uit goede kringen geweest, die hem en zijn kinderen met zijn protectie heeft geholpen? Dat lijkt waarschijnlijk.
Ik heb gedacht aan de vriendelijke apotheker Willem van Barneveld (link), die aan de Prinsengracht een apotheek had en in Hattem de kinderen van het weeshuis die daar werden uitbesteed (minstens één keer gebracht door "Meester Hartelust") opving.
Of een baron uit de familie Van Heeckeren, die ook in Hattem zat en jongens van het weeshuis in dienst nam? Willem volgde later in Ede een Baron van Heeckeren op als buurtrichter!
Het leek onwaarschijnlijk dat we er ooit achter zouden komen. Maar waarachtig, er is nog een verhaal onder de nakomelingen: Jan Hartelust zou genoemd zijn naar de eigenaar van de buitenplaats Harte(n)lust bij Bloemendaal.
Wel, in 1779 hadden mr. Jan van Loon (1751-1828) en zijn vrouw Maria Backer dit landgoed geërfd (bron: Museum van Loon). ("Hartenlust" trouwens betekende "herten-lust", vanwege de hertenkamp.)
Jan van Loon was secretaris van de weeskamer van Amsterdam. Het lijkt heel waarschijnlijk, dat hij de vader was van Jantje Hartelust.
Zie VAN LOON onderaan de pagina.

 
I.1    Jan HARTELUST, meester Aalmoezeniersweeshuis, 1817 onderwijzer in Sloten, * okt 1786, vondeling, als pasgeborene gevonden op 16 okt op de Prinsengracht bij de Leidsestraat; ingeschreven in het Aalmoezeniersweeshuis op 17 okt, uitbesteed aan een min als nr. 459, 1 mei 1792 kinderhuis nr. 14, 11 mei 1795 groothuis nr. 285, uitgang 3 apr 1818, ~ Amsterdam Nieuwezijdskapel 19 nov 1786, doopaanvraag door regenten Aalmoezeniersweeshuis, † Sloten 11 mrt 1855.
X Sloten 26 apr 1818 Reintje HEIJ, ~ A'dam 10 feb 1792 (get. Corn. en Gippi van Staverten), † Ede 9 jan 1860, dr. van Johann Michael HEIJ en Rijntje van STAVERDEN of STAVERTEN
(beiden * 1762/3, zij van A'dam, hij als Johan Michiel Hey, spekslager uit Sluijsingen = Schleusingen in Thüringen, toen keurvorstendom Saksen, op 20 juli 1790 ingeschreven in het poorterboek van Amsterdam, otr. A'dam 17 okt 1788, hij met consent van zijn moeder Maria Dorothea THREESMAR won. Sluijsingen, Rijntje van Staverden met haar vader Cornelis van STAVERDEN) .
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Cornelia, * Sloten 16 mrt 1819, † Breukelen Nijenrode 31 dec 1884, woont 1853 bij broer Jan op de Herengracht,
X Sloten 15 feb 1844 Pieter KROM, onderwijzer, * Zaandam 1809, onderwijzer, z.v. Pieter KROM en Maartje MAGER; hij X (1) 1832 Grietje RAMAK.
   2.  Johannes (Jan), hoofdonderwijzer, * Sloten 5 aug 1820, † 's-Gravenhage 20 okt 1906, woonde 1853 Herengracht Amsterdam; 1885 Huize Vechtstroom bij Breukelen.
X Amsterdam 10 mei 1860 D.E. LOEF SCHUPHOVEN, woont Werkendam 1860.
   3.  Reintje, * Sloten 13 jul 1822, † t.h.v. P. Krom 8 feb 1864, woonde 1853 bij broer Jan op de Herengracht.
   4.  Henrietta, * 1822/ 1823, † Sloten 26 jul 1847.
   5.  Willem, * Sloten 1824/5 (zie II.7).

 
II.7 Willem Hartelust in 1900, bron: Hist. Mus. Ede
   Willem HARTELUST, 1849 hulponderwijzer op de Jongenskostschool van G.J. Kapteijn te Barneveld, 1852 kostschoolhouder te Ede, vanaf 1856 in Huize "Erica", in 1876 opvolger van Baron van Heeckeren van Twikkel als buurtrichter van buurtschap Ede-Veldhuizen; * Sloten 19 jan 1825, † Ede 8 jul 1903, zn. van Jan HARTELUST (zie I.1) en Reintje HEIJ.
X (1) Barneveld 14 jul 1853 Willemina SWANENBURG, * Amsterdam 1830/1, † Ede 13 feb 1873, dr. van Pieter Willem SWANENBURG en Jeanette Catherina van de WALL PERNÉ.
Zie hieronder haar kwartierstaat, zie deze familie SWANENBURG ook op site dekievita.
X (2) Ede 28 jul 1880 Sara Anna Jacoba van WESEL, * Sneek 21 aug 1850, † Arnhem 8 mrt 1934, ± Ede 12 mrt 1934, dr. van Dr. Johannes Otto Conradus van WESEL, arts te Sneek en Ede, en Wilhelmina Petronella KROUS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  dr. Jan (Johannes), classicus (proefschrift Utrecht 1902 "De dictione Georgii Macropedii", over de stijl van Georg van Langveldt), leraar Groningen, conrector gymnasium Velp, * Ede 9 apr 1854, † Rheden 26 mrt 1938
X Utrecht 25 juli 1907 Catharina Coenradina SCHILTHUIS, * Groningen 4 sep 1858, † 27 feb 1951, begr. Rozendaal, d.v. Jan SCHILTHUIS, graanhandelaar, en Maria SWANENBURG (zuster van zijn moeder).
   2.  Pieter Willem, * Ede 29 aug 1855 (zie III.3).
   3.  Jeannette Catharine, * Ede 29 nov 1856.
X Ede 17 aug 1882 Gulian Cornelis SPENGLER, fabrikant, bosbouwleraar te Frederiksoord (1888) , * Amsterdam 1855/ 1856, † 1929, zn. van Jacob SPENGLER en Martine Adriana van VLOTEN (of POLS?).
   4.  Helena Lucia, * Ede 23 feb 1858, † Ede 18 jun 1938, woonde Leeuwarden 1903.
   5.  Henri, * Ede 20 jan 1860, † 16 mrt 1860.
   6.  Henriette, * Ede 6 feb 1861 (zie III.10).
   7.  Bernard, * Ede 10 mei 1862 (zie III.11).
   8.  NN, * Ede 12 mei 1863, † Ede 12 mei 1863.
   9.  NN, * 18 mei 1864, † Ede 18 mei 1864.
   10.  Gustaaf Adolf, * Ede 25 mei 1866 (zie III.15).
   11.  Henri Eliza, * Ede 4 mei 1868, † 20 feb 1869.
   12.  Johanna Cornelia, * Ede 24 jan 1873, † 29 juli 1953.

Uit het tweede huwelijk:
   13.  Rudolf, * Ede 24 feb 1882, † 10 jul 1882.
   14.  Johannes Otto Conradus (van WESEL), * Ede 30 sep 1883 (zie III.20).
   15.  Robert (Bob) (van WESEL), * Ede 4 apr 1885 (zie III.23).
   16.  Wilhelmina (Mientje) (van WESEL), * Ede 1 jun 1886.

 
III.3    Pieter Willem HARTELUST, assistent-resident Bodjonagoro, 1900 Meester Cornelis, * Ede 29 aug 1855, † Meester Cornelis 3 aug 1923, ridder Or.N., zn. van Willem HARTELUST (zie II.7) en Willemina SWANENBURG.
X Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) 7 dec 1883 Henriette Maria Elisabeth, ook Elizabeth Marie DUMONT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jean-Benjamin, gouverneur van West-Java, * 1884, † Batavia 7 nov 1931, ridder Ned. Leeuw.
X A.Th. BOONZAIER.
Kind: Henny HARTELUST (volgens rouwadv.)
   2.  Willem, * Poerwaredjo 6 juni 1891,
X 16 dec 1913 Adèle ARONDS, * Batavia 1 dec 1893, † Amsterdam 16 apr 1958.
Volgens familysearch hieruit zes kinderen.
Onder hen Else Wilhelmine, * Soekaboemi 23 nov 1914, X Bandoeng 24 juli 1935 Benjamin Oscar BRIËT, leraar lich. opv., * Ambarawa, Semarang, 7 feb 1912, † Patimban, W.-Java, 28 feb 1942 site Briët). Else Wilh. emigreerde naar Rio de Janeiro in 1964.
   3.  ??Bernard, * Poerworedjo 18 sep 1894 (zie IV.3).
   4.  Elisabeth Angélique, * Poerwaredjo 29 mei 1897, † 29 aug 1945.
X 26 mei 1926 NN.
   5.  W. Zij woont Meester Cornelis 1923.
X BOSCH, † <1923.

 
IV.3    Bernard HARTELUST, * Poerworedjo 18 sep 1894, † Hilversum 3 jan 1978, zn. van Pieter Willem HARTELUST (zie III.3) en E.DUMONT ??
X 26 dec 1946 (hij Batavia, zij Hilversum) Marianne Elisabeth la CROIX, * Sloten 25 dec 1917, † Hilversum 11 jan 2012.
Uit dit huwelijk??
   1.  Jan Willem, adelborst, 1947 NV Borneo Sumatra Handelmij, * Bandoeng 30 apr 1919, † Vero Beach USA 8 nov 1995
X Hélène.

 
III.10    Henriette HARTELUST, * Ede 6 feb 1861, dr. van Willem HARTELUST (zie II.7) en Willemina SWANENBURG.
X Ede 3 jan 1887 Herman van MAANEN, onderwijzer aan de school van Willem Hartelust, later hoofd van een lagere school voor welgestelde jongens aan de Amsterdamse Keizersgracht (nr. 262, vanaf 1890 nr. 385, link dus niet helemal correct), * Wageningen 1853, † Velp 20 mei 1930.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman van MAANEN, * Amsterdam (Heerengracht 227) 13 apr 1888, † Montevideo (Uruguay) 18 dec 1951.
   2.  Willem van MAANEN, hoogleraar Engelse taal- en letterkunde, * Amsterdam (Keizersgracht 262) 22 nov 1890, † Utrecht 27 aug 1989,
X Baarn 12 juli 1918, Ø 1975 Afina Elizabeth WALLAST,
Zoon: Willem Gustaaf van MAANEN, schrijver (Constantijn Huygensprijs 2004), * Kampen 30 sep 1920, † 17 aug 2012.
   3.  Jeanette Gerarda (Zus) van MAANEN, * Amsterdam (Keizersgracht 385) 9 dec 1893, † Velp 15 juni 1993.

 

III.11    Bernard HARTELUST, B.Hartelust Ltd, in 1913 overgegegaan in De Nederlandsche IJzerhandel; voorz. Kamer v. Kooph. Friesland, * Ede 10 mei 1862, † 's-Gravenhage 6 dec 1934, ridder Or.N. Zn. van Willem HARTELUST (zie II.7) en Willemina SWANENBURG.
Zijn moeders zuster Helena Lucia Swanenburg was (Barneveld 1851) getrouwd met Theodoris Reijnders, ijzerhandelaar te Leeuwarden, daar overleden in 1904, wiens vader Izaäk ook ijzerhandelaar was.
X Leeuwarden 1889 Anna Cornelia HAVERSCHMIDT, † 's-Gravenhage 10 mrt 1942.
Haar vader Feddo Jan HAVERSCHMIDT was de broer van François HaverSchmidt, dominee-dichter bekend als Piet Paaltjens. Hun moeder was Geeske BEKIUS.
Hun betovergrootvader François BEKIUS was "de duivel-dominee der Friese wouden" (titel van het boek over hem door H.G. Cannegieter. Deze dominee werd wegens drankmisbruik en liederlijk en homoseksueel gedrag uit zijn ambt ontzet, zie levensbeschrijving.)

Uit dit huwelijk:

   1.  Sara Johanna, * Leeuwarden 1 jun 1890, † A'dam 10 dec 1930
X Leeuwarden 15 jan 1915 Reiner RÖMER, jurist, * 1887, † 1978
  (hij tr. (2) 1946 Anna Cornelia PAUW).
   2.  ir. Theodoris, * 16 apr 1893 (zie IV.9).
   3.  Helena Lucia, * Leeuwarden 8 okt 1895, † Sneek 7 mrt 1958.
X Pieter SIKKES, Gem. secr. Sneek, lid Gedep. St. Friesland, lid 1e kamer, * 1878/9, † Sneek 21 sep 1958, ereburger van Sneek, ridder Ned. Leeuw.
   4.  mr. Feddo Jan Willem, * Leeuwarden 20 okt 1898 (zie IV.13).

 
IV.9    Ir. Theodoris HARTELUST, metaalbedrijf Enthoven-Hartelust Soerabaja, dir. N.V. Rollo, * 16 apr 1893, † 's-Gravenhage 24 feb 1974, zn. van Bernard HARTELUST (zie III.11) en Anna Cornelia HAVERSCHMIDT.
X Den Haag 1916 Margaretha A. (Gretha) de VAL, * 1893/ 1894, † 's-Gravenhage 10 mei 1985.
Uit dit huwelijk:
   1. Elisabeth (Babs), * Soerabaja 15 juni 1917, † Veghel 30 dec 2006
O Pasen 1941, x H.B.J. (Koos) van RIJN, apotheker.
   2.  Jacoba, * Soerabaja 16 jul 1918, woont Geervliet 1974.
X A. van HATTEM.
   3.  ir. Bernarda (Bernardijn), plv. secr. gen. Onderwijs, * Soerabaja 1 jul 1928, † Arnhem 2 feb 1982.
X ten ZELDAM.

 
IV.13    Mr. Feddo Jan Willem HARTELUST, rechter-plaatsvervanger Assen (1936), * Leeuwarden 20 okt 1898, † Amersfoort 6 mei 1975, zn. van Bernard HARTELUST (zie III.11) en Anna Cornelia HAVERSCHMIDT.
X Vlissingen of Almelo 9 feb 1926 Betty Henderina COHEN TERVAERT, d.v. Herman Mortinus COHEN TERVAERT, president arrondissementsrechtbank te Assen, en Betty Henderina COHEN.
 
                COHEN TERVAERT
dr. David Cohen Vader van Herman Mortinus was dr. David COHEN (1815-1896), voor wie vanwege zijn vele verdiensten, o.m. als arts en bevorderaar van de gezondheidszorg, als gemeenteraadslid en vanwege zijn werk voor de Joodse gemeenschap, een monument werd opgericht op de Joodse Begraafplaats te Assen, zie link.
Bij koninklijk besluit van 9 feb 1880 werd de achternaam uitgebreid tot COHEN TERVAERT, verwijzend naar de Vaart te Assen waar dr. Cohen woonde.
Zie ook dutchjewry.

Uit dit huwelijk:
   1.  Herman Mortinus, * Vlissingen 22 mrt 1927 (zie V.9).
   2.  drs. Bernard, * Assen 1 mrt 1936 (zie V.11).

 
V.9    Herman Mortinus HARTELUST, * Vlissingen 22 mrt 1927, † 5 jun 1994, zn. van Mr. Feddo Jan Willem HARTELUST (zie IV.13) en B.H. (Betty) COHEN TERVAERT.
X ... GRIJPMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petra Jacoba, * 's-Gravenhage 5 juni 1960.
X Anne van HOUDT.
kinderen: Marc en Carolien van HOUDT.
   2.  Gert Jan Feddo (Gert-Jan), * 1 feb 1963 (zie VI.3).

 
VI.3    Gert Jan Feddo (Gert-Jan) HARTELUST, * 1 feb 1963, zn. van Herman Mortinus HARTELUST (zie V.9) en GRIJPMA
X 31 jul 1992 Ellemieke VLIEGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lester Jeroen, * 22 jun 1994.
   2.  Floris Maarten, * 22 mrt 1996.
   3.  Sander Victor, * 3 sep 1998.

 
V.11    Drs. Bernard HARTELUST, * Assen 1 mrt 1936, † Amersfoort 12 sep 2006, bestuur SNS Bank, officier Oranje-Nassau, zn. van Mr. Feddo Jan Willem HARTELUST (zie IV.13) en B.H. (Betty) COHEN TERVAERT.
X (1) Rotterdam 1964 Riekje MEIJERINK.
X (2) Karin Inez Mariska SCHOLTE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Feddo Wiebe, * 's-Gravenhage 24 nov 1967 (zie VI.5).
   2.  Hidde Ewout, * Amersfoort 19 jun 1969 (zie VI.7).
   3.  Meike Bernardijn, * 23 mrt 1972, X Just in 't VELT;
dochters: Riekje Willemijn in 't VELT, * 2 apr 2006, en Tessel Bernardijn, * 7 feb 2008.

 
VI.5    Feddo Wiebe HARTELUST, makelaar Amersfoort, * 's-Gravenhage 24 nov 1967, zn. van Drs. Bernard HARTELUST (zie V.11) en Riekje MEIJERINK.
X, ø Karen van DRIEST, * 7 okt 1966.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bram Douwe, * 15 sep 1995.
   2.  Anne Kiki, * 15 jan 1997.
   3.  Joep Hidde, * 12 aug 1999.

 
VI.7    Hidde Ewout HARTELUST, * Amersfoort 19 jun 1969, zn. van Drs. Bernard HARTELUST (zie V.11) en Riekje MEIJERINK, bank Kempen & Co.
X Karen Stephanie SPRANGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinier Bernard Jan, * 1999.
   2.  Jurriaan Willem, * 2003.

 
III.15    Gustaaf Adolf HARTELUST, arts te Hengelo, * Ede 25 mei 1866, † Hengelo 27 apr 1920, zn. van Willem HARTELUST (zie II.7) en Willemina SWANENBURG.
X Ede 6 mei 1897 Marie Jeanne Arnoldine AMIOT, * Amsterdam 10 jan 1872, † Bloemendaal 2 sep 1964, dr. van Petrus Joannes AMIOT, militair, en Arnolda Maria POLS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeannette Helena Henriette Cornelia (Netty), * Hengelo 5 mrt 1899 (zie IV.16).
   2.  mr. Jan, advocaat en procureur, * Hengelo 23 dec 1902, † Amsterdam 8 mei 1982, woonde Amsterdam 1927, 1967.
X 11 okt 1927 Coralie Gertrude 't HOEN, d.v. Laurens 't HOEN en Gertrude Shirley SNELLING, woont Rotterdam 1927.
   3.  Emilie Petronella Jeanne Agatha Angela, * 's-Gravenhage 29 mei 1907.

 
IV.16    Jeannette Helena Henriette Cornelia (Netty) HARTELUST, * Hengelo 5 mrt 1899, † Santpoort? 1972, dr. van Gustaaf Adolf HARTELUST (zie III.15) en Marie Jeanne Arnoldine AMIOT.
X Amsterdam 14 dec 1926 Mr. Hendrik van KRIMPEN, advocaat en procureur laatst te A'dam, * Gouda 27 apr 1889, † Haarlem 10 dec 1961, z.v. Nicolaas van KRIMPEN en Maria BRAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  James Gustaaf Frank van KRIMPEN, * Amsterdam 12 dec 1931, † Haarlem 5 jan 1998, X Cornelia Adriana SONNENBERG.

 
III.20    Johannes Otto Conradus HARTELUST (van WESEL), commies bij de Posterijen (1909), * Ede 30 sep 1883, † Arnhem 22 jan 1948, zn. van Willem HARTELUST (zie II.7) en Sara Anna Jacoba van WESEL.
Verzoek (bron: krant 7 feb 1910) om zich en zijn minderjarige zoon Willem Van WESEL te mogen noemen; goedgevonden bij K.B. van 21 okt 1923.
X (1) <1906 Hermina Janna Jacoba MEULMAN, † Leiden sep 1909
X (2) Arnhem 5 sep 1928 Petronella Helena van BALEN, , * Rauwerderhem 15 juni 1886..
Uit het eerste huwelijk:
   1.  mr. Willem van WESEL, * Leiden 20 sep 1909 (zie XIV.1).

XIV.1    Mr. Willem van WESEL, * Leiden 20 sep 1909, † Holten 10 sep 1988, zn. van Johannes Otto Conradus HARTELUST (van WESEL) (zie XIII.2) en Hermina Janna Jacoba MEULMAN, won. Amsterdam
X 17 apr 1951 Johanna Margareta HULSHOF(F), * Holwerd 22 nov 1914, † Holten 27 dec 1998, d.v. Gerhard Adam HULSHOF en Fenneken Marie MEIJLING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Govert Rochus Johan, * A'dam 25 apr 1952
X 5 mrt 1976 Anna Maria Theodora Johanna COPPENS, * 's-Hertogenbosch 11 mrt 1938.
   2. Fenneken Margareta, * A'dam 9 feb 1954
X 7 aug 1980 Willem Arend (Pim) ANNEVELD, * A'dam 21 sep 1948.
Uit dit huwelijk
  1. Geeske Johanna, * 's-Gravenhage 17 sep 1983, X 2010 NN
  2. Arnout Willem, * 's-Gravenhage 27 dec 1986
  3. Marijn Elisabeth, * 's-Gravenhage 23 okt 1989.
 
III.23    Robert (Bob) HARTELUST / van WESEL, arts te Soerabaja, * Ede 4 apr 1885, † 's-Gravenhage 1 okt 1946, zn. van Willem HARTELUST (zie II.7) en Sara Anna Jacoba van WESEL.
X (1) Utrecht 9 jul 1908, Ø 's-Gravenhage 13 sep 1927 Maria Elisabeth BERGENDAHL, * Batavia 20 mei 1884, † 's-Gravenhage 13 sep 1959, dr. van Jens Christian BERGENDAHL en Marie Elisabeth ORT.
X (2) Els? BRAND
X (3) Soerabaja 22 dec 1928, Ø Den Haag 20 sep 1934 Johanna Helena LEEUWE, hoofdverpleegster/directrice Centraal BurgerZiekenhuis Soerabaja, * Renesse 14 nov 1886, † Den Haag 15 feb 1955, d.v. Marinus Nicolaas LEEUWE en Anna Pieternella HENDRIKSE.
Uit het 1e huwelijk:
   1.  Helga Marie van WESEL, * Utrecht 9 feb 1910, † 's-Gravenhage 1 dec 1993, ongehuwd.
   2.  Jens Christian van WESEL, * Soerabaja N.I. 23 aug 1916 (zie IV.22).
Uit het 2e huwelijk:
   1.  Els van WESEL, X NN TANIS.

 
IV.22    Jens Christian van WESEL, * Soerabaja N.I. 23 aug 1916, † 's-Gravenhage 14 aug 1974, zn. van Robert (Bob) HARTELUST (van WESEL) (zie III.23) en Maria Elisabeth BERGENDAHL.
X 's-Gravenhage 12 mei 1943 Grietje KNIP, * Andijk 6 mrt 1920, † 's-Gravenhage 31 okt 1995, dr. van Willem KNIP en Neeltje SALOMON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans Christian, * Amersfoort 19 nov 1943 (zie V.14).

 
V.14    Hans Christian van WESEL, * Amersfoort 19 nov 1943, zn. van Jens Christian van WESEL (zie IV.22) en Grietje KNIP.
X 's-Gravenhage 3 mei 1974 Anita Gabrielle Maria MOESMAN, * 's-Gravenhage 28 feb 1951, dr. van Wilhelmus Christianus MOESMAN en Rinske Dymphina KROEGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith Gabrielle, * De Lier 14 jun 1978
X 29 mei 2009 Rob WEERSINK, * Hengelo (Ov.) 31 dec 1967, zn. van Johan Hendrik Bernard WEERSINK en Riet VOLMERINK.
Dochter: Florien Gabriëlle, * 's-Gravenhage 10 dec 2010.
   2.  Rutger Christian, * De Lier 18 sep 1979 (zie VI.12).

VI.12    Rutger Christian van WESEL, * De Lier 18 sep 1979, website, zn. van Hans Christian van WESEL (zie V.17) en Anita Gabrielle Maria MOESMAN.
X Riga (Letland) 11 juli 2009 Baiba Katrina BARTUŠĒVICA, * Riga (Letland) 23 sep 1981, dr. van Andris BARTUŠĒVICA en Maija SKAUBĪTE.
Hieruit:
   1.  Lukas Christian, * Sint-Stevens-Woluwe (België) 11 nov 2007.
   2.  Kaspars Christian, * Sint-Stevens-Woluwe 28 mei (!) 2011.
   3.  Verners Gabriels, * Sint-Stevens-Woluwe 28 mei (!) 2013.

 

KWARTIERSTAAT WILHELMINA SWANENBURG
voorouders van ieder die nu HARTELUST heet


  .
1.   Wilhelmina SWANENBURG, * Amsterdam 6, ~ 7 juni 1830, † Ede 8 juli 1903, X Barneveld 14 juli 1853 Willem HARTELUST, kostschoolhouder te Ede.
   
-------------------ouders--------------------
 
2.   Pieter Willem SWANENBURG, kantoorbediende (1824 en 1843), */~ Gouda 1/22 aug 1800, † A'dam 23 feb 1843 (aang. zwager Bernardus Backer), X Amsterdam 24 dec 1824
3.   Jeannette Catharine van de WALL PERNÉ, * 3, ~ Amsterdam (Waals) 12 jan 1803.
   
---------------grootouders------------------
 
4.   Pieter SWANENBURG, ~ Gouda 22 mrt 1769 (get. Maria Schorel), † Amsterdam 4 mrt 1843
get. bij doop Maria in 1807: Maria Swanenburg)
X 2e Amsterdam otr. 7 nov 1806 Marla SCHRADER (SCHREUDER)
X 1e Gouda Sint-Jan 11 aug 1799
5.   Cornelia Arnolda van der WAGT, ~ Gouda 17 apr 1765, † Gouda 26 apr 1805
Zie Afstammelingen van Willem Davids van der Wagt.
6.   Pierre of Pieter van de WALL PERNÉ, ~ Amsterdam WK 13 juni 1760,
X 1e Amsterdam 24 juli 1789 Cornelia Elisabeth de Neijs,
X 3e Amsterdam 29 apr 1803 Lucia Beatrix van der WAGT, * Ouderkerk ad IJssel 3 mrt 1771, dr. v. Teunis van der WAGT, broer van nr. 10 Willem (zie link),
X 2e Amsterdam 19 mrt 1802
7.   Helena Geertruy(da) SCHAAIJ.
   
-------------overgrootouders---------------
 
8.   Pieter SWANENBURG, ~ Gouda 7 mei 1730, tr. Gouda 15/30 mei 1763 (hij won. Westhaven, zij Keiserstraat)
9.   Aagje BOUMAN, ~ Gouda 20 nov 1735 (get. Machteltje Schorel).
Naast Pieter nog een dochter Maria in 1765, doopget. Maria Bouman geb. Schorel (haar moeder).
10.   Willem van der WAGT, wijnkoper, notaris,gecommitteerde departementale rekenkamer van Holland, * Gouda 28, ~ 30 aug 1729, begr. Gouda 19 apr 1805, X Gouda 20 mei 1764
11.   Cornelia Maria METELERKAMP, * Zeist 23 juni 1735, † Gouda 22 jan 1806.
12.   Johannis (Jan, Jean) PERNÉ, * Oosterbeek 24 aug 1722, begr. A'dam 30 mrt 1789, poorterboek A'dam 7 feb 1760, dan kamerbewaarder bij de O.I.C., X A'dam 20 apr 1759
13.   Catharina van OSNABRUGGE(N), ~ Rijswijk bij Maurik 7 juli 1727, begr. A'dam 6 sep 1796.
14.   Jan Joost SCHAAIJ, ~ A'dam 8 apr 1739, get. Jan Harmensz van de Poll (burgemeester van Amsterdam); X
15.   Margreta HERMELINK
.
   
------------betovergrootouders-------------
 
16.   wsch. Pieter SWANENBURG, tr.
17.   Marrigje van WAARDE(N).
Maar er wordt ook in Gouda op 15 nov 1730 een Pieter gedoopt als zoon van Pieter Swanenburg en Marrigje van SNIJ.
18.   Theunis BOUMAN
19.   Maria SCHOREL
20.   Dirck van der WAGT, ~Gouda 21 dec 1698, begr. Gouda 28 dec 1763, In gildebesturen 1733-40: Dirck van der Wacht, metselaar, X Gouda (schepenen) 22 apr 1722
21.   Beatrix van VLIET .
22.   Arend METELERKAMP, predikant te Zeist, ~ A'dam 30 nov 1696, † Zeist 1 jan 1744, X Haarlem 29 okt 1726
23.   Cornelia Maria CREYGHTON, * Leeuwarden 11 mei 1706, begr. Haarlem 31 okt 1789, zie "nakomelingen van Johannes Creyghton".
24.   Pieter van der WALL PERNÉ, ~ Oosterbeek 4 aug 1689, begr. Oosterbeek 2 okt 1748, erft de papiermolen aan de Gielenbeek in Oosterbeek van zijn moeder en verkoopt die in 1723, X Utrecht 15 dec 1715
25.   Anna Josina STEEN.
26.   Hendrick Dircksz van OSNABRUGGE of OSENBRUGGEN, X Rijswijk 28 juni/14 juli 1726.
27.   Willemijn Gossense van BATENBURG, ~ Rijswijk 21 mei 1702.
28.   Roelof SCHAAIJ, X
29.   Jos(t)ina van SCHERMBEEK.
30.    
31.    
   
----------------------------------------------
 
40.   Willem van der WAGT, ~Gouda 15 dec 1680, begr. Gouda 11 aug 1755. gildebest. 1718-48: Willem van der Wacht, kleinschipper.
X 2e Marijtje Lievens VERSCHEL, 10 kinderen,
X 1e Gouda 3 mei 1699
41.   Maritgen Davids.
44.   Hendrik METELERKAMP, * Bentheim 1661, † A'dam mrt 1704 poorter van A'dam 13 juni 1686, kleermaker, X 2e
45.   Elisabeth van DOMSELAER, ~ Barneveld 15 feb 1654, † A'dam 20 feb 1732. Zie stamboom Van Domselaer.
46.   Johannes CREYGHTON (CRICHTONIUS), * Tilsit 19 jan 1665, † Haarlem 26 okt 1738, predikant (1689) Pieterburen, daarna Franeker, Leeuwarden, (1738-56) Haarlem (vermeld op predikantenbord in de Grote Kerk); otr. Franeker 26 okt 1700
47.   Geertruida van der WAEIJEN, ~ A'dam 22 apr 1675, begr. Haarlem 17 aug 1719
48.   Benjamin PERNÉ, ~ A'dam OK 11 mei 1667, † Utrecht 16 apr 1705, drost van koning/stadhouder Willem III van Soest en Baarn en maarschalk van Eemland 1700, 27 mei 1703 burger van Utrecht, domheer en kanunnik in het kapittel van St. Pieter te Utrecht (bron 1711), X Oosterbeek 9 okt/3 nov 1687
49.   Hermina van de WALL, * Arnhem 29 apr 1670, begr. Utrecht 26 juli 1753, erft de papiermolen van haar ouders, in 1711 weduwe met 1 volwassen zoon en vier onmondige kinderen.
52.   Dirck Hendricksz van OSENBRUGGEN, ∞ Rijswijk 7/21 nov 1700, X
53.   Catharina Jans van OIJEN.
54.   Gossen Aelbertsz van BATENBURG, X
55.   Teuntje Peters van TOORN.
   
----------------------------------------------
 
88.   Arend METELERKAMP, * Bentheim, † Bentheim in dem Erbhause 18 mei 1670, begr. ald. in sepultura avita (= in het familiegraf) 20 mei, X
89.   Geesjen STOLTENCAMP.
90.   Dirck Jansz van DOMSELER (van ESVELT), * Barneveld < 1619, † Kootwijk na 1680.
Zie het verhaal op de Van Domselaar-ste.
X Kootwijk 18 mei 1646
91.   Anna van DOMSELER, * 1610, † < 13 juni 1663
92.   Alexander CRICHTON (CREYGHTON), koopman uit Schotland, vestigde zich in Tilsit (Oost-Pruisen, nu Rusland).
Zie over deze familie de Creyghton-site. X
93.   Maria ...
94.   Johannes van der WAEIJEN, * A'dam 12 juli 1639, † Franeker 4 nov 1701, predikant Spaarndam (1662), Leeuwarden (1665) en Middelburg (1672- 1676), hoogleraar Franeker (1677), geheimraad van de Friese stadhouder, geschiedschrijver van Friesland (over hem en zijn bekering tot coccejaan zie site RUG);
X1e Aletta HOFLANDT, † 1670,X2e Middelburg 17 jan. 1673
95.   Cornelia VETH, * ca 1645, † 26 aug 1696
Zie hun epitaaf in de Sint Martinikerk te Franeker hier:
"CORNELIA VETH conjunx JOH. VAN DER WAEIJEN obiit d. XXVI Aug. Anno MDCXCVI, Aet LI.
JOHANNES VAN DER WAEIJEN, S.S. Theol. Dr. et Prof. ordinarius Academiae Concionator ac Historiographus Frisiae, obiit d. IV Novembris Anno MDCCI, aet. LXIII.

Waeijen-wapen
Johannes van der Waeyen de oudere, sedert 1677 Professor te Franeker, huwde in tweeden echt met de schoone en zeer vermogende juffer Cornelia Veth (van Middelburg)."
96.   Benjamin PERNÉ, * Sandwich (Kent) 1621, poorter A'dam 1643, begr. A'dam 5 mei 1696, kaardemaker, handelaar op Oost-Indië, koopt "waar de vergulde ketel uithangt" op de O.Z. Achterburgwal, X A'dam otr. 2 juni 1646
97.   Maria Jans BOUIJ, begr. A'dam 22 jan 1701.
98.   Peter van de WALL, *Arnhem, theol. kand., ontvanger van het ambt Renkum, rentmeester Agnietenklooster te Arnhem, praetor St. Cæciliaconcert, koopt 1648 een papiermolen op Gielbeek bij Oosterbeek, en 1682 het huis de Hooge Oorsprong te Oosterbeek, † voor 26 april 1719, X Voorst 23 feb 1668
99.   Cornelia Aertsen, † kort voor 26 april 1719.
104.   Hendrik Berndtsz, * Rijswijk bij Maurik, X Rijswijk 10 apr 1659
105.   Teuntje Gijsberts, * Ingen.
   
----------------------------------------------
 
176.   Joan METELERKAMP, * ca 1585, † Bentheim in dem Erbhause 12 sep 1840, X
177.   Swenneken VOORBRUGGEN, * 1591, † Bentheim 23 nov 1669, begr. ald. in sepultura avita.
180.   Jan Rijksen van DOMPSELER, * 1594, †
181.   Jutgen van ESVELT, †
182.   Evert Jansz van DOMSELER, * Barneveld 1580,X15 apr 1601
183.   Gerharda van OMMEREN, * 1580
188.   Jacobus (Jacques) van der WAEIJEN, *Antwerpen ca 1586, † A'dam 17 apr 1651, lakenkooper, X A'dam 21 feb 1621
189.   Geertruijt SPIEGEL, * Antwerpen 21 nov 1601, † A'dam 13 okt. 1661.
190.   Jacob VETH, pensionaris van Middelburg, X
191.   Cornelia BODDAERT.
192.   Samuel PERNÉ, * Leiden 1591, † 25 sep, † A'dam N. & Eng. kerk 28 sep 1622, bakker op de Heiligeweg bij de Haarlemmerpoort te Amsterdam, vlucht naar Sandwich, X A'dam 28 dec 1613/19 jan 1614
193.   Margaretha ROELANDUS, * bij Frankenthal in de Palts 1590, bij huwelijk won. Spinhuisstraat, begr. A'dam Nwe & Eng. Kerk 1 nov 1640.
194.   ?, X
195.   Susanna Pieters, hertr. als wed. van Leiden otr. A'dam 28 aug 1638 Frans Jansz. Carlier.
196.   Jan Allerts van de WALL, geerfde in de Lijmers 1663, afkomstig uit een schepenenfamilie uit Gendt (Betuwe), later Harderwijk, X
197.   Geertje Jans.
198.   Aert (van ALPHEN?).
208.   Berndt Hendriksz, won. Rijswijk, X
209.   Maritgen Dericks, hertrouwt als weduwe 1658.
   
----------------------------------------------
 
352.   Henrik METELERKAMP, Bentheim
360.   Rijck Evertsz van DOMPSELER, * 1549, X
361.   Gerberich Willems.
364.   Jan Evertsz van DOMSELER, † ca 1630, waard in Barneveld en wever te Amersfoort; kreeg bij zijn huwelijk half Groot Esveld; X 1e 1579
365.   Jacoba van DOMSELER, † 1 dec 1599.
366.   Wijnand van OMMEREN, X
367.   Aleid van DELEN.
376.   Bruno van der WAEIJEN, * Antwerpen ca. 1560, † A'dam, deken lakennering Antwerpen, lakenkoopman A'dam, otr. Antwerpen
377.   Maria BROERS.
378.   Dirck Arentsz SCHOUT, X
379.   Lysbeth Willemsz BOGAERT.
380.   (volgens mij zit er nog een generatie tussen, wordt dan dus nr 760)
Jan VETH, burgemeester van Middelburg in 1603, X
381.   Barbara Jans van ROOSENBRUGH (ROOSENBURCH), weduwe in 1627.
384.   Jacob PERNÉ, van Ieper (B), betaalt 1598 contributie aan de Waalse kerk te Norwich (E), assisteert zijn zoon bij diens huwelijk 1613, X otr. Leiden 7 apr 1590.
385.   Mayken, wed. Jan de Vinck, uit Hondschoote (Fr. Vlaanderen).
386.   RolandusJacobus Rolandus, Rijksmuseum
ds. Jacob ROLANDUS, zie link bij 772 en NNBW, * Delft 1562, † Leiden 5 juni/ begr. A'dam NK 8 juni 1632, 1587 predikant in de Palts, 1594 Delft, 1598 Frankenthal in de Palts, 1603 Amsterdam, vertaler van het Nieuwe Testament, won. A'dam Spinhuissteeg,
X (2)1620 Frederikje Pieters en (3.) 1623 Barbara de WEERDT; X (1) Palts 1590
385.   Maria Fransdr. DOUCY/DOISI, * Palts, † 12 nov/ begr. A'dam 15 nov 1619.
Wsch. wel familie, maar geen dochter van mijn voorvader François DOZY (d'Oisy).
   
----------------------------------------------
 
720.   Evert Voncken van DOMSELER, * 1529, † >1592, 1563 gerichtsman, bezit het goed Rootselaar, X
721.   dochter van Evert Willemsz van den BROECK, de kinderen erven van haar erf en goed Den Broeck.
722.   Willem Hendricksz van GINKEL.
728.   Evert Jansz van DOMSELER, † ca 1559, kerkmeester te Barneveld. Bezat het goed Klein Malckenhorst en het goed Estveld; X
729.   Anna Jans van VELPEN, * Amerongen, † Barneveld 3 apr 1603
730.   Evert van DOMSELER, X 1579
731.   Guick van COET
752.   Jacques van der WAEIJEN, * Antwerpen ca. 1530. Zie Creighton-site. X
753.   Susanna MAILLIART
758.   Willem Cornelisz BOGAERT, X
759.   Geertje Jans VISCH
760.   Jacob Jansz VETH
762.   Johan Willemsz van ROOSENBRUGH, X
763.   Cornelia LUYCX
772.   Roeland UYTTENHOVEN, * Vlaanderen, uit het aanzienlijke geslacht Uittenhove (Uyttenhoven of Utenhove). Hij week uit naar Delft, zijn in 1562 daar geboren zoon 386. Jacob Roelandsz is bekend als Jacobus ROLANDI of RO(E)LANDUS.
Roelandus Zie Genealogie Rolandus door L. Lapikás.
   
----------------------------------------------
 
1420.   Jan Jansz VETH, gezworene en dijkgraaf van de Zuidwatering
1440.   Aernt (Vonck) van DOMSELER, * 1499. Eigenaar van het goed Rootselaar. Hertog Karel van Gelre verklaart (10 mei 1537) dat hij het goed Estveld zal bezitten i.p.v. zijn broeder Evert.
1441.   Weindel MOM
1442.   Evert Willemsz van den BROECK
1444.   Hendrick Willemsz van GINKEL, kerkmeester Barneveld 1547-1558
1456.
=2880.
  Johan Evertsz van DOMSELER, X
1457.
=2881.
  Elisabeth van ESTVELT
1458.   Jan van VELPEN, Amerongen
1460.   Johan (Jan, de Oude) van DOMSELER, * 1440, † 1509, gerichtsman te Barneveld (?), X
1461.   Mechteld van den BROECK, * 1437, † 1509
   
----------------------------------------------
 
2840.   Jan Jansz VETH. dbnl Jan Janse Vet(h) droeg zijn naam naar de vetweiderij buiten de Noordpoort te Middelburg, die hij omstreeks het midden van de zestiende eeuw voor zijn slagersbedrijf gebruikte. Van zijn zoons werd er een gezworene en dijkgraaf van de Zuidwatering; een zoon van deze, Jan Veth, werd in 1603 burgemeester van Middelburg en vooral na zijn huwelijk een vermogend en invloedrijk man.
2880.   Johan (Jan) Evertsz van DOMSELER, † en begr. in de kerk Barneveld 1537, bezat het goed Estvelt, dienstman van de hertog van Gelre, waard te Barneveld, X
2881.   Elisabeth van ESTVELT .
2882.   Jan MOM, die de halve pandsom van het ambt Barneveld ten huwelijk medekreeg en die naast Willem van Domseler schout van Barneveld was, X
2883.   . ... van DOMSELER.
2884.   Willem van den BROECK.
2888.   Willem van GINKEL. Het geslacht van Ginkel is een oud Gelders geslacht. Al in 1376 worden Ricout en Wouter van Ginkel genoemd onder de Gelderse edelen.
2920.   Evert van DOMSELER, zie 11520, X
2921.   Sophia Hendricksdr van der SCHUUR, zie 11521
   
----------------------------------------------
 
5760.   Evert van DOMSELER, * Barneveld, gerichtsman te Barneveld van 1485-1500 en 1506. en te Ede van 1484-1501, X 21 dec 1455
5761.   Elisabeth Roelofsdr VONCK van EWIJCK, † 14 aug 1476
5762.   Goert van ESTVELT, X
5763.   Gijsberta.
   
----------------------------------------------
 
11520.   Evert van DOMSELER, * Barneveld 1402, † Barneveld 10 mei 1457, raad van hertog Arnold van Gelre, gerichtsman te Barneveld, zegelt met zijn vader het verbond der Ridderschap van de Veluwe in 1456, X
11521.   Sophia Hendricksdr van der SCHUUR, * 1411, † 1468
11522.   wapen zegel 1448, zie Gelders Archief
Roelof VONCK van EWIJCK, korenmeester van de hertog van Gelre.
   
----------------------------------------------
 
23040.   Johan van DOMSELER, * Barneveld 1379, † Barneveld 1476(!) Raad van Hertog Reinald van Gelre. Zegelt met zijn zoon Evert het verbond der Ridderschap van Veluwe in 1436, X
23041.   Margriet van DELEN.
23042.   Hendrick van der SCHUUR.
   
----------------------------------------------
 
46080.   Evert Lubbertsz van DOMSELER, * Barneveld 1350, † op de Veluwe 1425, begr. Barneveld, X 1378
46081.   ... van BYLAR, * 1357, † 1425.
   
----------------------------------------------
 
92162.   Ghise van BYLER, uit het Amersfoortse burgemeestersgeslacht Van Byler.

Metelerkamp: Genealogie door Reehorst (1883) en Ned. Patriciaat 1917 (8e jg.)
Van Domselaar uitgebreid op
http://www.vandomselaar.nl/familie/.
 

VAN LOON
wapen Van Loon mr. Jan van Loon
              wapen Van Loon          mr. Jan van Loon Janszoon, geb. 1756

Zeer waarschijnlijk was Jan van Loon, die in 1779 de buitenplaats Hartelust of Hartenlust bij Bloemendaal (link) had geërfd, de vader van Jan Hartelust. Dat gegeven komt uit de familie Van Maanen: een dochter van Henriëtte Hartelust (kleindochter van Jan Hartelust) en Herman van Maanen had dat van haar moeder gehoord.

Jan Martensz van Loon, 's-Hertogenbosch, tr. 1532 Anna Willemsdr Hamer.
Bossche protocollen, 7 sep 1538:
Jan zoon van wijlen Marten van Loen, man van Anna dochter van wijlen Willem Hamer bij Thomaske dochter van Cornelis Dicbier bij Mechteld, 1 mud rogge ... huys erf hof... etc.; Mechteld voornoemd vroeger weduwe van Jan van Thyenrode.
DICBIER: adellijke familie, schepenen in Den Bosch, heren van Mierlo (familie maar geen voorouders).

Willem Jansz van Loon  (klik)  portret in Museum Van Loon
Uit Den Bosch week haringhandelaar Willem Jansz van Loon (1537-1618) uit naar Rotterdam. Hij werd mede-oprichter en bewindhebber van de Rotterdamse Kamer van de VOC.
Hij tr. Petronella Lievensdr van Rooy.
Via hun dochter Anna van Loon ook mijn eigen voorouders, zie Van der Goes, daar ook Dicbier en meer interessante voorouders.
Hun zoon Hans van Loon, * Den Bosch 25 juli 1577, † A'dam 7 apr 1658, tr. Haarlem 17 mei 1597 Anna Ruychaver, * Hoorn 13 sep 1573, † A'dam 22 mei 1649 .
Lees over hen ook http://www.poldermuseumheerhugowaard.nl/wh-08.htm
 
Ruychaver-vdLaen
Anna Ruychaver was de dochter van Maerten Willemsz Ruychaver (1545-1626), handelaar in buskruit, thesaurier van het Noorderkwartier (West-Friesland) en in 1603 burgemeester van Haarlem, en Aletta van der Laen (1542-1626).
Van hen deze portretten in het Rijksmuseum (link).
[Aletta van der Laen was de dochter van Nicolaes (Claes) van der Laen, vriend van Coornhert, uit een ridderfamilie, al vóór 1572 burgemeester van Haarlem maar heimelijk protestant, na 1572 een van de belangrijkste personen binnen de Staten van Holland, en Anna Allaerts Boelens].
Ook mijn eigen voorouders via Van der Goes-Meerman.
Zie Klaas Jansen, kwartierstaat Ruychaver-van der Laen.
Hans van Loon en Anna Ruychaver vestigden zich in Amsterdam.
Zoon Nicolaas tr. Emmerentia van Veen (haar afstamming).
Hun zoon Willem tr. Catharina Hunthum.
Jan Willemsz van Loon, 1677-1733, president-schepen van Amsterdam, bewindhebber WIC etc.,
  Cornelis Munter  Nic. Maes: Cornelis Munter, 1665, Mauritshuis
tr. (2) in 1724 Maria Cornelia Munter, d.v. burgemeester Cornelis Munter.
Hun zoon mr. Jan Jansz van Loon, secretaris van Amsterdam, tr. Maria Backer, * 1724 (d.v. Cornelis Backer Jansz. (stamboom) en Margaretha Bicker, d.v. Henrick Bicker en Maria Schaep, d.v. genealoog Gerard Schaep wiens voorouders aan moederskant - Van der Bies-Snoeck - ook de mijne zijn),
en hun zoon mr. Jan Jansz van Loon, 1751-1828 (vanaf 1815 jonkheer), o.a. secretaris van de weeskamer van Amsterdam (zie loopbaan), tr. 1775 Maria Backer, dochter van zijn moeders broer Henrick.
Zij erfden in 1779 het landgoed Hartelust bij Bloemendaal.
Jan van Loon zal de vader, maar Maria niet de moeder van Jan Hartelust zijn.   Hartelust
    Beeldbank NH Archief (zoek Hartelust)


index


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software