Karel de Grote

Stammen wij af van Karel de Grote?
Ach ja, natuurlijk, wie niet.
Maar het blijft leuk als je de lijnen kunt vinden. Mijn voorouders Van Wesel en Van den Honert, regentengeslacht in Dordrecht, trouwden altijd met telgen uit oude aanzienlijke families en een aantal daarvan hebben zo'n lijn.

Rochus van Wesel trouwde met Maryken van Toll, en Van Toll pretendeerde voort te zijn gekomen uit Van Teijlingen, en dat op zijn beurt kwam uit het huis van de graven van Holland. Die afstamming is echter niet te bewijzen.
    (Van Teijlingen en Van Toll, nu nog te zien in het wapen van Van den Honert, hadden inderdaad hetzelfde wapen, de leeuw van Holland met een barensteel.)
Van de graven van Holland loopt een lijn naar keizer Karel.
Beter aantoonbaar is die lijn vanaf Geertruyd van Nuyssenburg, de vrouw van Rochus' kleinzoon Dirk van den Honert, naar Floris IV Graaf van Holland.
    Zie de Karel de Grote-site,
    klik links "Wegwijzer", dan "Reeksen", kies links reeks nr. 41.
Haar vader Johan van Nuyssenburg, 12 stappen verwijderd van mijzelf, is daar nr. 29, dus nog 28 stappen verwijderd van Keizer Karel!

Een andere verbinding is via Van Loosen → Buyskes → Weyda → graven van Egmond, volg Van Loosen naar Jan Allertsz Groot en verder reeks 56 (daar nr. 26).

Wie zoekt vindt er nog een aantal!

                                index                                 Valid HTML 4.01 Transitional