Home  New  HotBooks  Visitors'book   Links  Satsang  Agenda  Spainproject  TibetHOT BOOKS

Stuur je tips en recencies naar ons toe voor plaatsing.
Nederlandstalige boeken

Alexander Smit  -   Kennendheid
Anton Heyboer -
De filosofie van een oorspronkelijke geest Ant. de Mello      -  Bewustzijn
Arjuna                   - De translucente revolutie  
B. Marx Hubbard - Van Ego naar Essentie
Byron Katie          - Katie's Tao
Chuck Hillig         - Verlichting voor beginners
Eckhart Tolle   - Findhorn-retraite op dvd.
Eckhart Tolle       - Een nieuwe aarde
Eckhart Tolle     -   De stilte spreekt
Florian Tathagata - Zijn
Francis Lucille   -    
Eeuwigheid nu!
Gangaji                 - Vrijheid in overgave
Gangaji                - De diamant in jezelf
Hans Laurentius -  De Vreugde van de Verlichting
Joan Tollifson      - Ontwaken in het alledaagse
Jan van Delden  - Terug van nooit weggeweest
Jan van Delden - ZelfrealisatieJan Foudraine    -  Metanoia
Jan Kersschot    -  Het is zoals Het is
Jan Kerschot    -   Eén Zijn, thuiskomen bij je-Zelf
Jan van Rossum -   Je bent niet wie je denkt
Leo Hartong      
-   Ontwaken in de droom
Mariana Caplan  - 
Halverwege de Berg
Osho          -         De psychologie van de verlichting

Ram Tzu             -  Wie zoekt zal niet vinden
Ramesh Balsekar - Er was eens
Steven Harrison - Het gelukkige kind
Thomas Byrom    - Het hart van bewustzijn
Vijai Shankar    -  De illusies van het leven
Wayne Liquorman - Never Mind
Wolter Keers      - Vrij zijn
Wolter Keers      -
Jnana Yoga

 

 Leo Hartong - Ontwaken in de droom

Tony Parsons in het voorwoord:

'Dit boek is geschreven met een helderheid van inzicht die men zelden aantreft in de huidige veelheid van gepubliceerde ontboezemingen
die claimen een uiting van wijsheid te zijn.'

Inderdaad een goed leesbaar, helder en toegankelijk boek dat de advaita benadering op een rijtje zet. Wel jammer dat termen 'persoonlijkheid, ego en individu (ondeelbaar) op een hoop worden gegooid, dat schept af en toe verwarring.Bijzonder aangeraden als kennismaking met advaita.

Uitgeverij Samsara, paperback, 144 pag, 16,95 euro ISBN 90-77228-07-1

5

 De illusies van het leven - Dr. Vijai S. Shankar
Een uitdaging tot zelfonderzoek
Recensie: Rob Frederix

Het boek 'De Illusies van het Leven' is een verademing. Het voert ons naar een werkelijkheid los van ruimte en tijd, de grondslag van de wereld der verschijningsvormen. De schrijver spreekt vanuit Advaita, de wijsheid van non-dualiteit, zoals die geleerd werd door de grote rishi's uit de tijden van de Veda's. Sri Ramana Maharshi en Sri Nisargadatta zijn de exponenten van deze eeuwenoude wijsheid. De wereld bestaat als tegengestelde paren; zonder dag is er geen nacht, zonder warm geen koud, zonder goed geen kwaad, etc. De grondslag van deze wereld van dualiteit is eenheid. De gehele kosmos is een reflectie van het absolute. Net als een droom heeft een reflectie geen realiteitswaarde.

"Wie ben ik" is de meest wezenlijke vraag in het menselijke bestaan. Door zijn compromisloze wijze van Zelfonderzoek legt Dr. Shankar uit dat het leven louter uit illusies bestaat. Het begrijpen daarvan leidt tot de realisatie: Tat Tvam Asi (Gij zijt Dat).

De auteur ontrafelt vele diepgewortelde illusies, die wij gewoonlijk als vaststaande waarheden aannemen: de illusie van geboorte en dood, van het ego, van angst, geweld, dualiteit, karma, tijd, etc. Op systematische wijze blijft hij doorvragen en de antwoorden onthullen uiteindelijk met een onweerlegbare logica dat de wereld van verschijnselen slechts een illusie is. De lezer zal op bepaalde momenten wellicht in opstand komen. Dr. Shankar rammelt aan de geconditioneerde concepten van je geest. Zelfs liefde en verlichting worden "ontmaskerd" als illusoir. Het ego voelt zich aangevallen. Het dwingt je om dieper te kijken. Wat zou dan wel echt kunnen zijn? Voordat je het weet overpeins je nauwgezet wat echt is en wat niet. Daarmee heb je de door dr. Shankar toegeworpen handschoen opgeraapt..

Een van de moeilijkst te begrijpen en te accepteren illusies is: dat de persoon, niet de doener is. Dit staat voor de meeste mensen in onze westerse samenleving haaks op alles waarvan we denken dat onze "beschaving" op gebaseerd is! Het ego is ofwel in het verleden ofwel in de toekomst, terwijl God HIER en NU is en daarom voor het ego ontoegankelijk.
Uitgave: Ankh Hermes, paperback E 24,50 IS BN 90-202-8363-4 260 pag.


5

  De Vreugde van de Verlichting- Hans Laurentius

 Door Paul Blok

In dit boek behandelt Laurentius verlichting, bevrijding, zelfrealisatie, telkens vanuit een ander perspectief en met een krachtige en heldere verwoording. Het materiaal voor dit boek is een bewerking van zijn vele Satsang-bijeenkomsten.
Hans behandelt al die bekende onderwerpen waar zoekers zo mee worstelen, zoals: Is verlicht zijn leuk; Alles gaat vanzelf, Inzicht hebben leidt tot niets; Waarom vragen; Alles is een opvatting;
Wie mediteert er; Het belang van een leraar.
Door zijn compacte manier van schrijven is het niet een boek om in een keer uit te lezen, maar veel meer om er even een willekeurig stukje uit te lezen en dat op je in te laten werken.

Zo lezen we onder het kopje 'Intelligentie':

"Intelligentie behoort tot de levensenergie, dus behoort ze tot het waargenomene, en naarmate er minder in de weg zit, zal intelligentie zich makkelijker kunnen ontvouwen. Met andere woorden, hoe sterker de identificatie is, des te minder sterk de intelligentie. Echt intelligent zijn is volledig wakker zijn, vrij en spontaan. Er gebeurt iets, er is een moeiteloze reactie op en jij bent je daar bewust van. Kijk maar eens naar de immense intelligentie van Maharaj Nisargadatta. Aan zijn schoolopleiding zal het niet gelegen hebben..."

Bij 'Advaita aangepast' legt de auteur zijn benadering uit:
"Advaita is een geweldige benadering; ik ken geen mooiere, maar er kleven ook beperkingen aan. Zo kwam ik tot de ontdekking dat het weinig houvast biedt en in wezen als tamelijk negatief kan worden opgevat. Het was me te eenzijdig om alleen maar te hameren op het nietbestaan van de persoon, zonder enig houvast te bieden aan die schijnpersoon. Ook het teveel ageren tegen algemene spiritualiteit beviel me niet. Niet omdat het zo onterecht is op zichzelf, maar omdat het een hoop positieve energie wegvaagt die we hard nodig hebber."

Tenslotte nog een fragment uit het titelstuk 'De vreugde van verlichting':
"De vreugde van verlichting moet niet worden misverstaan. De vreugde bestaat allereerst uit de afwezigheid van gehechtheid aan plezier en van angst voor lijden of pijn. Het is totale acceptatie, niet als een passief 'het zal allemaal wel', maar vanuit een krachtig en helder besef dat alles gebeurt zoals het gebeurt en dat er niemand is om in te grijpen. Vrijheid van de doener dus. Dus hoewel de diverse sensaties elkaar blijven afwisselen, is er het constante besef daar los van te zijn. Lijden heeft in essentie als oorsprong de identificatie met lichaam-denken-voelen en doordat deze identificatie doorzien wordt, zijn de met die identificatie gepaard gaande spanningen verdwenen. Men is vrij van elk streven, elk dualisme. het is de vreugde van het niet-bestaan als afzonderlijk object of subject."

De indruk die na lezing van dit boek bij mij achterblijft is dat ik in Hans Laurentius een authentiek leraar herken die met een intens warm hart en op eigentijdse wijze de zoeker een helpende hand reikt.
Uitg. Ankh Hermes. ISBN 9020270214. 170 blz. f 35,-

Van dezelfde auteur: Zelfherinnering - ruimte voor volledigheid.

ISBN 90.76771.50.2 Paperback, 150 pag. E 15,50

5

 Ram Tzu - Wie zoekt zal niet vinden

ram tzuIn dit boek vol wijsheid wordt stevig de draak gestoken met de zoeker.

In 1990 liep Wayne Liquorman de merkwaardige filosoof Ram Tzu tegen het lijf en schreef diens uitspraken op.
Spirituele verslaving en hoe die te boven te komen was volgens een yogaleraar een betere titel voor het boek geweest.Een verfrissend controversieel boekje over spiritualiteit , laat je erdoor wakker schudden!
'Ram Tzu verzekert je...Je kunt alleen de weg kwijt raken als je ergens naar toe probeert te gaan.'

Uitgever: Samsara, paperback 112 pag. E 13,95 ISBN 90-77228-01-2

 5

 alexander smitKennendheid - Alexander Smit
Wim Zonjee, de samensteller van het boek leerde Alexander Smit kennen door alsregelmatige bezoeker van zijn boekwinkel Au Bout du Monde.
Het boek bevat een bloemlezing uit het werk van Alexander Smit, fragmenten uit nieuwsbrieven an de Advaita Foundation en andere publikaties.
'De goeroe is niets anders dan een opstapje.
Een geleider naar absoluut bewustzijn.
de wezenlijke goeroe is het bewustzijn zelf.'
Alexander Smit was een leerling van Nisargadatta Maharaj en zette diens traditie in Nederland op geheel eigen wijze voort, hij schreef een aantal boeken, o.a. Het Directe Pad. Hij is in 1988 onverwacht overleden.

Uitgever: Samsara, paperback, 96 pag. E 14,95 ISBN 90-77228-04-7

5

Eén Zijn, thuiskomen bij je-Zelf

Jan Kerschot

Een boek vol woorden om je voorbij woorden te leiden, een uitnodiging om Thuis te komen. Als je wakker wordt is er alleen nog bewustzijn dat zich bewust is van zichzelf. Dit boek nodigt je uit dit voor jezelf te gaan ervaren. Vol met oefeningen en bespiegelingen aan de hand van uitspraken van bekende meesters als Ramana Maharshi, Jean Klein, Tony Parsons enz.

Uitgeverij Ankh-Hermes, paperback, 230 pag. ISBN 90-202-8274-3

5

 

Osho - De psychologie van de verlichting
De innerlijke revolutie van Ashtavakra

De oorspronkelijke titel van het boek is:
'Enlightenment, the only revolution.'
Het boek bevat commentaren op de Ashtavakra Samhita;
'Er zijn nergens uitspraken te vinden die zo puur, zo transcendentaal zijn, zo los van tijd en ruimte. De mens heeft veel heilige boeken maar niet één valt er te vergelijken met de Gita van Ashtavakra. De Veda's verbleken erbij, de Oepanshaden zijn slechts een gefluister.'
Deze geschriften vormen de basis van de advaita leer. Zeer aangeraden voor iedereen die zich met advaita en satsang bezighoudt. Een directer pad is er niet. Helder en eigentijds toegelicht door Osho.

Uitgegeven bij Osho Publikaties, gebonden, 500 blz. ISBN 90-71985-65-2. E 21,50

"Jij bent niet degene die doet, noch degene die geniet.

Jij bent altijd vrij geweest."

Je bent eeuwig vrij, je bent altijd vrij geweest. Bevrijding is niet iets wat we proberen te bereiken. Bevrijding heeft zich al in ons voltrokken.
Het hele bestaan is een en al vrijheid. leder deeltje, iedere porie is van vrijheid gemaakt. Vrijheid is het spul waarvan het hele bestaan gemaakt is. Vrijheid is inherent aan het bestaan.

Probeer deze uitspraken te begrijpen... en dan zal de insformatie zich voltrekken. Je hoeft het alleen maar te begrijpen. Het is voldoende als je het tot je door laat dringen, het is voldoende wanneer je er met je totale aandacht naar luistert.
Ik zou willen zeggen: 'Genoeg voor vandaag.'
Doe je uiterste best om Ashtavakra te begrijpen. Bij Ashtavakra gaat het er niet om dat je iets doet. Denk dus niet dat het een soort methode oplevert, die je kunt volgen. Ashtavakra geeft je geen enkele suggestie om iets te doen. Luister rustig. Als je iets doet zal er zeker niets gebeuren. Luister zonder aan de toekomst te denken. Luister gewoon. Zit gewoon in stilte bij me en luister maar. Luister naar me in volledige ontspanning.

Gewoon luisteren... en luisteren... en zo kun je de verlichting bereiken.

Daarom zegt Mahavira dat een shravaka een zoeker is enkel door te luisteren verlicht kan worden. Een shravaka is iemand die bevrijd wordt door te luisteren. Een sadhu is iemand die niet bevrijd kan worden door enkel te luisteren. Hij is iets minder intelligent en moet oefeningen doen. De schaduw van de zweep is voor hem niet genoeg. Dat paard behoort tot een iets mindere klasse: alleen als de zweep knalt, komt hij een beetje in beweging. Of je geeft hem een klap met de zweep en dan pas reageert hij.
De schaduw is genoeg.
Luister... je zult de schaduw van de zweep kunnen zien. je moet bij Ashtavakra een ding onthouden en dat is, dat je niets hoeft te doen. Je kunt met plezier luisteren. Je hoeft er niets uit te halen, zodat je dat later kunt proberen. Wat er eventueel gebeurt, gebeurt al door te luisteren. Het gaat erom op de juiste manier te luisteren.

"Zul je nu meteen gelukkig zijn,

vredig en vrij zijn van alles wat je bindt."

Wees nu meteen vrij. Wees nu meteen verlicht. Niemand houdt je tegen, niets houdt je tegen. Je hoeft je geen millimeter te verplaatsen. Wees maar verlicht precies waar je nu bent, want je bent al vrij. Word wakker en wees verlicht.

"Ongebonden en zonder vorm ben je getuige van het hele universum.

Weet dit en wees gelukkig."

Wees gelukkig. Je hoeft niet langer meer te wachten. Het is een sprong, een kwantumsprong. Bij Ashtavakra gaat het niet stap voor stap. Het is geen geleidelijke evolutie, het gebeurt plotseling. Het kan ditzelfde moment nog gebeuren.

5

  Eckhart Tolle - De stilte spreekt.

Dit boekje bevat een aantal korte indringende teksten van Tolle. Leuk om af en toe open te slaan en één van de teksten te laten bezinken

Het is uitgegeven door Ankh-Hermes, gebonden, 110 blz, ISBN 90202-8319-7

Een van de vele citaten:

Als je naar een boom kijkt, ben je je bewust van de boom Als je een gedachte of gevoel hebt, ben je je bewust die gedachte of dat gevoel. Als je een prettige of pijn ervaring hebt, ben je je bewust van die ervaring.

Dat lijken ware en vanzelfsprekende uitspraken te maar als je ze heel nauwkeurig bekijkt, ontdek je dat de structuur ervan op een heel moeilijk te omschrijven manier een fundamentele illusie bevat, een illusie die onvermijdelijk is als je taal gebruikt. Denken en taal scheppen een schijnbare dualiteit en een afzonderlijke persoon die er niet zijn. De waarheid is: je bent iemand die zich bewust is van de boom, van de gedachte, het gevoel of de ervaring. Je bent het bewustzijn waarin en waardoor die dingen verschijnen.

Kun je je in je gewone leven bewust zijn van jezelf als het bewustzijn waarin de hele inhoud van je leven zich ontvouwt?


                                                                                                    5


Jan van Delden - Terug van nooit weggeweest

Een klassiek reisverslag, de Odyssee, krijgt door de blik van Jan van Delden een geheel andere dimensie; het wordt een verslag van een spirituele reis.
Jan nodigt je uit mee te gaan op die reis. Ook jij zult op de proef gesteld worden, ook jij zal alles wat je van jezelf en de wereld vindt uiteindelijk los moeten laten.

Helder, goed leesbaar, een aanrader!


Uitgave Samsara, ISBN 90-77228-06-3, paperback, 144 pag. E 16,95

 

Het tweede boek van Jan van Delden:

Zelfrealisatie, is dit nu alles?

Jan van Delden zegt zelf over zijn stoelendans:

'Met mijn verhaal wil ik iets vertellen dat eigenlijk niet onder woorden te brengen is. De stilte, die je hoort in muziek, in meditatie of in wat dan ook, valt eigenlijk niet te beschrijven, Maar om die stilte binnen te gaan en in je hart mee te dragen hebben sommige mensen een verhaaltje nodig. Mijn verhaaltje doe ik met stoelen omdat ze voor mij een beeld scheppen als extraatje buiten de woorden om.

Met de stoelendans probeer ik iets uit te leggen dat zo simpel is, dat je geest het bijna niet kan bevatten. Ons denken weigert dit te begrijpen omdat ons denken altijd iets wil bereiken. Waar ik het over heb valt niet te bereiken. Het is het meest simpele in jezelf, en daarom wordt het over het hoofd gezien.'Jan van Delden, een leerling van Wolter Keers en auteur van 'Terug van nooit weggeweest', vertelt in dit boek zijn verhaal van de 'stoelendans'. Met behulp van vier tuinstoelen bewijst Jan van Delden dat het ware 'ik' los staat van de drie bewustzijnstoestanden die we kennen, n.l.: de stoel van de waaktoestand, de stoel van de droomtoestand en de stoel van de droomloze slaap.

De vierde stoel blijkt de stoel van waaruit deze drie toestanden door jou (er zijn) moeiteloos gedragen en 'gezien' worden. Dat is de stoel van jouw ondefinieerbare zijn. In het boek is een DVD opgenomen met een lezing van bijna vier uur over de stoelendans.

isbn: 978-90-77228-48-7 prijs: ¤ 34,50, formaat: 200 x 220 mm, gebonden, full-colour plus 2 DVD's, omvang: 180 pagina's


                                                                                                      5

Francis Lucille - Eeuwigheid NU!

Het eerste boek van Francis Lucille, het is nog in geen enkele andere taal uitgegeven.
Francis is van oorsprong natuurkundige. Nadat hij in 1975 Jean Klein ontmoette gaf hij zijn loopbaan op en geeft sindsdien over de gehele wereld lezingen over onze ware natuur: bewustzijn.

Vanuitzijn achtergrond benaderd hij het onderwerp wetenschappelijk, maakt het helder en inzichtelijk.
.

Uitgave Samsara, ISBN 90-77228-13-6, paperback, 208 pag.
E 17,95 Vertaling J. Kramer Schippers


                                                                                                          5

Ramesh Balsekar - Er was eens...

Ramesh, een gepensioneerd bankdirecteur, woont in Bombay. Ondanks zijn hoge leeftijd geeft hij dagelijks aan huis satsang (voor meer info zie: satsang, satsang in India).
Zijn guru was Nisargadatta Maharaj ook wel bekend als de beedeebaba van Bombay.

Na de dood van zijn guru ging hij zelf onderricht geven. Het boek bevat veel van zijn meest gebruikte ' wijsheidsverhalen' uit verschillende tradities.

Uitgave Samsara, ISBN 90-77228-14-4, paperback, 144 pag.
E 15,95 Vertaling Bob Snoijink


                                                                                                            5

Chuck Hillig- Verlichting voor beginners


Wie ben ik , wat doe ik hier? Dit boek behandelt deze vragen op een speelse manier, een spirituele strip in vaak
HELE GROTE LETTERS

"Ben ik een ZWARTE stip op een Witte achtergrond of ben ik een WITTE achtergrond met daarop een....."

Uitgave Samsara, ISBN 90-77228-09-8, paperback, 224pag.
E 14,95 Vertaling J. Kramer Schippers


5

Jan Kersschot - Het is zoals Het is.

Gesprekken over Eén Zijn
met Eckhart Tolle, Tony Parsons, Dougals Harding en anderen

Een boek dat op goed leesbare manier hoe je verstrikt bent geraakt in je eigen geloofsystemen en de weg terug wijst naar je ware natuur. " Al jouw pogingen verlichting te bereiken bevestigen alleen maar jouw gevoel van afgescheidenheid - terwijl het Ene al voorhanden is." Het boek doet verslag van een aantal gesprekken met diverse leraren.

Uitgave Ankh-Hermes, ISBN 90-7202-8324-3, paperback, 224pag. E 19,50


5

Anthony de Mello-Bewustzijn

We weten het inmiddels allemaal wel: we hebben buiten onszelf niets nodig om gelukkig te zijn. Desondanks zoeken we het nog steeds maar al te vaak in relaties, succes, in geloven, enz. We zoeken het geluk buiten onszelf, altijd in de toekomst en het is reeds binnenin ons aanwezig, wachtend om ontdekt te worden. Anthony, een Amerikaanse priester maakt dat in zijn boek, voor wie zich dat niet bewust was, klaarhelder. Veel verder dan dit constateren en duidelijk maken gaat hij echter niet.

Wil je het ook realiseren dan raad ik het boek van Byron Katie aan: Vier vragen die je leven veranderen. Katie geeft een zeer praktische methode om te onderzoeken hoe je je eigen realiteit creeert en om die ter discussie te stellen. Te stoppen met je pogingen die buitenwereld te veranderen en vrede te vinden met wat is.

Uitg. Samsara, paperback, 240 pag. ISBN90-77228-16-0


5

Joan Tollifson
Ontwaken in het alledaagse

Het boek is het persoonlijk relaas van de zoektocht van Joan Tollifson. De titel geeft de inhoud goed weer, Joan is op zoek naar ontwaken in het alledaagse leven, niet op zoek naar grote spirituele ervaringen en vergezichten. Zij beschrijft op prettig leesbare manier haar reis die langs zeer vele leraren leidt, Tony Parsons, Gangaji enz. Daarnaast las ze alles wat maar los en vast zit. Naast haar persoonlijke verslag deelt ze de inzichten die ze opdeed. Vooral de vele paradoxen die elke reiziger op het pad tegenkomt weet ze op een heldere manier met elkaar te verzoenen.

Uitg. Samsara, paperback, 280 pag. ISBN90-77228-15-2

Een citaat: Jij bent dit moment

We zijn ons slechts van een miniem deel van de informatie die elk moment onze zintuigen binnenstroomt bewust. Bovendien is er een tijdsverschil van een halve seconde bij de doorgave, zodat alle waarneming eigenlijk die van het verleden is. Wij zijn dit moment, maar we kunnen het nooit waarnemen. We kunnen het alleen maar zijn. Dit moment is aanwezigheid zelf. Het is niet te bevatten.

Dit is niet maar zo'n intellectuele wetenswaardigheid die je in je opslaat. Hier staat je verstand bij stil, hier houdt de wereld op te bestaan: alles, zonder uitzondering, wat je waarneemt, denkt en ervaart, is het verleden. Het heeft geen werkelijkheid. Denk daar eens diep over na. Laat het binnenkomen. Het verwoest alles. Er blijft niets over. Dit is ontstellend nieuws als je je verbeeldt dat 'jij' je 'in' de verschijningsvorm bevindt, en kijkt naar een onafhankelijke `echte wereld' buiten je. Als je je plotseling realiseert dat alles wat je ziet en denkt niets dan een onbetrouwbare en gedeeltelijke uitdraai van het verleden is, is er geen uitweg meer voor je.

Je hele leven draaide om het vinden van een uitweg. Je hebt psychotherapie, gesprekstherapie, meditatie, lichaamswerk, creatieve visualisatie, positief denken, netwerkmarketing, blauwgroene algen, alles geprobeerd wat je maar kon om jezelf te redden. En plotseling besef je dat er geen uitweg is.

Alles houdt halt. Je bent er gewoon. Er is geen ontkomen aan. Hier vlak voor je staat de mogelijkheid om te ontdekken dat je helemaal niet opgesloten zit in de verschijningsvorm. Jij bent een droom. De lichaamgeest is een droom. De wereld is een droom. Spiritualiteit is een droom. Alles is een droom. Slechts dit is echt.

Wat is dit?
Woorden kunnen het niet beschrijven. Louter aanwezigheid is ongelooflijk springlevend. Het is pure energie. Val erin, en je valt in niets. Niets is niet te bevatten. Het verstand vindt dit griezelig. Het verstand voelt zich niet op zijn gemak bij iets dat onvoorspelbaar, niet te kennen en niet te beheersen is. Er is geen 'ik' in louter gewaarzijn, geen verhaal, geen drama, geen toekomst, geen hoop, geen betekenis, geen doel, geen lichaam. Voor het verstand is 'niets' een angstaanjagend idee: een onvruchtbaar, desolaat vacuüm, een nihilistische leegte. Het klinkt vreselijk, als dood, als levend begraven worden. Wat is erger?

En dus deinzen we terug voor louter aanwezigheid. We blijven druk bezig. We vermijden dit angstaanjagende niets, dat net onder de oppervlakte van alles loert. We vermijden stilte. We vermijden hiaten in de conversatie. We doen de radio of tv aan. We lezen boeken. We hebben 'zinvolle' carrières. We stichten een gezin. We gaan op vakantie. We lopen goeroes na. We drinken. We roken. We consumeren. We praten. Alles om dit akelige niets te vermijden.

Maar als je jezelf toestaat niet meer weg te rennen, en je laat je vallen in het niets en niets zijn, wat vind je dan eigenlijk? Is 't het desolate vacuüm wat je je voorstelde en waar je van wegliep? Je zult nog verbaasd staan!

De enige manier om erachter te komen is het experiment te doen. Niemand anders' resultaten betekenen iets voor jou. Jij moet zelf de sprong wagen. En de paradox is dat er geen jij is om dat te doen, en geen afstand om te overbruggen. De 'sprong' is de oplossing van dat hele droombeeld.


5

Steven Harrison
Het gelukkige kind

Steven Harrison, richt zijn focus in Het gelukkige kind op opvoeding. In dit revolutionaire boek stelt Steven Harrison dat kinderen een natuurlijke aanleg hebben om te leren en dat we hen daarom meer vrijheid en erkenning kunnen geven in hun eigen opvoedingsproces. 
Creëer democratische leergemeenschappen waar kinderen in wisselwerking staan met elkaar, hun leraren en ouders.
Dit schept een saamhorigheid in de woongemeenschap, op de werkplek, in het land en uiteindelijk in de wereld.

In dit visionaire en sociaal kritische boek beschrijft Harrison niet alleen een totaal nieuwe kijk op opvoeding maar ook de mogelijkheid om op een andere manier naar onze families, gemeenschappen en werkplek te kijken, met als doel samen echt gelukkig te worden.

Uitg. Samsara, paperback, 190 pag. ISBN90-77228-20-9


5

Metanoia ~ Jan Foudraine

Een kwaliteit van Jan Foudraine als schrijver is dat hij helder kan samenvatten wat ogenschijnlijk gecompliceerd lijkt.
Hij gaat snel naar de kern en windt er geen doekjes om.
Dat was al het geval in 'Wie is van hout?' (1971), een boek waarin hij het medisch-ziektekundige model in de psychiatrie fel bekritiseerde en waarvan, alleen al in Nederland, meer dan 200.000 exemplaren werden verkocht.

De vraag die in 'Metanoia' centraal staat is: 'Wat is de werkelijke identiteit van de mens?' Die zogenaamde 'identiteit' blijkt geheel anders te zijn dan in de huidige psychiatrie en psychologie wordt aangenomen.
Het antwoord op de fundamentele vraag: 'Wie of wat ben ik?' zal zich pas openbaren als al het zoeken uit de mens verwijderd is.
Dan houdt innerlijke tijd op te bestaan en is er een vervloeien in het tijdloze nu.In dit boek wordt opnieuw de vraag gesteld: 'Wie is van hout?' ofwel: 'Wie is er nu eigenlijk krankzinnig?' Het antwoord is onverwacht en schokkend.
'Metanoia' is Foudraine's meesterlijke, kernachtige en verrassende samenvatting van een zoektocht.
isbn: 90-77228-25-X prijs: ¤ 15,95 formaat: 125 x 200 mm. paperback 208 pagina's


5

Vrij zijn - Wolter Keers

In de tijd dat er in het westen nog bijna niemand van Ramana Maharshi, Shri Nisargadatta of Krishna Menon had gehoord, reisde Wolter Keers door India om deze mensen te bezoeken.
Wolter was ook degene die het beroemde boek van Nisargadatta: 'I Am That' in het Nederlands vertaalde en hij werd later de inspirator van o.a. Alexander Smit en Jan van Delden. Je zou hem dus best kunnen typeren als de 'nestor' van de Nederlandse advaita.

Wolter Keers, die in 1985 overleed, bespreekt in dit boek de eerste twee hoofdstukken van de Ashtavakra Samhita, een klassieke Indiase tekst uit waarschijnlijk de 2e eeuw voor Christus.
De Ashtavakra Samhita (of Ashtavakra Gita) is een monoloog van de wijze Ashtavakra, gericht aan koning Janaka.
Hierin wordt in twintig hoofdstukken met korte teksten, meestal van maar drie of vier regels, de essentie van de advaita filosofie weergegeven.

'Vrij Zijn' is de transcriptie van een vijfdaagse bijeenkomst met Wolter Keers in november 1979 in Hilversum.
Ondanks dat deze dialogen eind jaren zeventig werden gehouden, zijn ze vandaag de dag nog steeds zeer actueel omdat al deze gesprekken gaan over de kernvraag: 'Wie ben ik?'

isbn: 90-77228-26-8 prijs: ¤ 17,95 formaat: 125 x 200 mm paperback 244 pagina's


5

                  Jnana Yoga - Wolter A. Keers

 

De essentie van Jnana Yoga, non-dualistische inzicht, gaat terug tot het 4500 jaar oude geschrift de Rig-Veda.
Wellicht is het in mondelinge vorm van alle tijden, en heeft ieder tijdperk heeft zijn eigen wijze om het ondeelbare te delen. Wolter Keers, in 1985 overleden, heeft Ramana Maharshi nog persoonlijk ontmoet: 'Pas begin 1950 zette ik voet aan wal in Bombay, voorlopig voor een bezoek van drie maanden aan de grote Ramana Maharshi, die toen nog slechts enkele maanden te leven had. Gedurende de zes of acht weken die ik in zijn onmiddellijke nabijheid doorbracht veranderde mijn leven volkomen. Al die tijd heb ik zijn stem maar enkele keren gehoord wanneer hij in het Tamil sprak met zijn verzorgers. Maar zijn aanwezigheid was als een doorlopend bad van licht, dat doordrong tot de diepste uithoeken van mijn denken en voelen.'

Dit boek is een verzameling artikelen, die verschenen zijn in het tijdschrift de 'Yoga Kroniek'. In 1972 werden ze al eens gebundeld uitgegeven. Centraal staat het doorzien van de tijdelijke illusie, in helder tijdloos bewustzijn: 'Doordat ik mij identificeer met een lichaam raak ik er ten onrechte van overtuigd dat het lichaam en de daarmee corresponderende ogenschijnlijk grofstoffelijke wereld, een relatief langdurig bestaan heeft. Maar in feite is ook dit lichaam maar een plaatje dat van tijd tot tijd eens opkomt en dan weer verdwijnt. Ook het lichaam heeft maar een levensduur van telkens enkele ogenblikken. Bovendien bestaat het bij de gratie van het bewuste en bestaat het uit niets anders dan het bewuste dat ik ben.'

Pas als de mens oplost, komt de bevrijdende lichtende leegte in zicht: 'Zolang men een normaal werkend mens is, kan men geen gelukservaring hebben. Niet vanwege het werken, maar vanwege het menszijn. Het geluk komt op het ogenblik dat ik ophoud mij als mens, als persoonlijkheid, te beschouwen, als iets dat afgesneden is van het geheel.'

Wolter Keers stamt uit een domineesgezin. De christelijke traditie kan hem niet geven wat hij wel in India aantreft. Zes jaar lang is hij in de leer bij Sri Krishna Menon, een door Ramana Maharshi erkende Advaita-meester. De ontmaskering van het onnatuurlijke 'ik' brengt het 'zijn' vanzelf tevoorschijn: 'Wanneer alle vragen zijn verdwenen wordt hun plaats ingenomen door de leegte, want nadat de truc is doorzien van wat men bij de beginnelingen 'maya' noemt, komen de vragen niet meer terug. Daardoor kan de 'ware leegte', in tegenstelling tot de tijdelijke leegte, zich voor eens en altijd onthullen als het 'zijn' zelf, het eeuwig tegenwoordige, de stilte zelf.' Dick Sinnige

Uitgeverij Samsara ISBN 90-77228-35-7 Euro 17,95 Paperback, 200 pag.

5

Barbara Marx Hubbard -
                                 Van ego naar essentie
Met een inleiding door Neale Donald Walsh

We ontkomen er niet aan: het is tijd dat we in plaats vanuit het ego met al zijn problemen gaan leven vanuit wat we werkelijk zijn. De geboorte van deze 'nieuwe mens' is al vaak aangekondigd.

Barabara Marx Hubbard noemt deze mens de universele mens, een mens die via het hart verbonden is met de totaliteit, zich bewust ontwikkelend en strevend naar het samen bouwen aan een nieuwe wereld. Het boek bevat een blauwdruk voor deze mens en beschrijft hoe we deze overgang kunnen maken. Het kan wat mij betreft niet snel genoeg gebeuren!

Uitg. Ankh Hermes, paperback, 212 pag. ISBN 90 202 8375 8 Prijs 19.50


5

Het hart van bewustzijn - Thomas Byrom

Het hart van bewustzijn is een vertaling van de Ashtavakra Gita, ook wel de Ashtavakra Samhita genoemd, een klassieke Indiase tekst uit waarschijnlijk de 2e eeuw voor Christus en toegeschreven aan de wijze Ashtavakra.
oorspronkelijke titel: The Heart of Awareness vertaling: George Hulskramer
ISBN: 90-77228-22-5 prijs: ¤ 14,95
paperback 156 pagina's


5

Gangaji - Vrijheid in Overgave

Er zijn mensen die zoeken, en er zijn mensen die in alle helderheid zien dat de waarheid al gegeven is. Vanuit deze zelfverlichte overvloed schenken zij onophoudelijk de bron aan hun tijdgenoten. Gangaji stroomt als de Ganges:

'Vergeet alles, en op datzelfde moment zul je weten wat blijvend is. Houd je aandacht daar. Laat het denken los. Dan is de geest niet zo druk. De drukte in je hoofd komt door je aandacht voor de dingen. Als je geest rustig is, vindt de meest diepgaande realisatie zijn natuurlijke plek, want die is er al. Omdat je aandacht altijd gericht is op verschijnselen zie je over het hoofd wat je al hebt, en dat is nu precies wat je hoopte dat die verschijnselen je zouden geven.'

Gangaji wordt in 1942 in Texas geboren. Ze gaat door het leven als Toni Roberson en ontpopt zich als politiek activiste. Daarna volgt ze een spirituele speurtocht. Ze legt de Bodhisattva-eed af en geeft zich over aan diverse meditaties. Ook is ze een gewaardeerd acupuncturiste. Aan de voet van de Ganges ontmoet ze Poonjaji, die de golven laat schitteren. Alles is meditatie geworden: 'Er komt een moment in je leven waarin volwassenheid zich aandient, waardoor er een einde komt aan het verzinsel dat je jezelf kunt vinden in een of ander mentaal begrip of in de een of andere gedachte.
Dan zul je, ongeacht welke gedachte er op komt en hoe groot je verwarring ook is, niet naar je gedachten kijken om jezelf te bevrijden. Dat moment is nu. 'Nu' betekent niet 'in het heden'. 'Nu' gaat vooraf aan verleden, heden en toekomst.'

Op 26 en 27 mei dit jaar, 2006, komt Gangaji naar Amsterdam, om het licht van de Ganges over de Amstel te doen stralen: 'Ken je het verhaal van Lucifer? Lucifer verlaat zijn functie als rechterhand van God en begint een eigen koninkrijk waar hij de scepter zwaait, waar hij kan zeggen wat is en wat niet is. Dat wordt Hel genoemd. Wanneer Lucifer uiteindelijk weer buigt voor God als Zijn dienaar, is zijn juiste naam 'Engel van het Licht'. Als het denken inziet dat het dienaar is van God, is het nuttig gereedschap.'

Wat rest is de pure eenvoud van onze ware natuur: 'Je bent bang omdat je jezelf nog steeds ziet als gescheiden van dat wat alles stilzet ­ de absoluut onbeweeglijke tegenwoordigheid van zijn. Ik heb dat ook tegen Papaji gezegd. Ik zei: 'oh oh, ik ben zo bang.' Hij lachte en zei toen: 'Je bent alleen maar bang omdat je jezelf ervaart als los van bewustzijn. Als je weet dat je bewustzijn bent en dat alles zich afspeelt in jou, is er geen sprake van angst.'
Dick Sinnige

Uitgeverij Samsara ISBN 90-77228-27-6 Euro 14,95


5

Gangaji - De diamant in jezelf.

Straal je ware Licht uit

Met een vooorwoord van Eckhart Tolle

Gangaji, spiritueel leraar van Amerikaanse origine, heeft met haar workshops en lezingen het leven van velen blijvend veranderd. Ze helpt ons antwoorden te vinden op de vragen die op het spirituele pad op ons afkomen. Haarscherp als een kostbare diamant scheidt dit boek het ware van de illusie en zet de waarheid van het leven in een helder licht De diamant in jezelf bevat een rijkdom aan beschouwingen en inzichten die je dierbaar worden en die telkens weer opnieuw kunnen boeien en verrijken. Gangaji laat je stapje voor stapje, gedachte na gedachte, zien hoe je de rusteloze geest stil kunt laten worden en de schitterende en stralende diamant die je zelf bent in het nu kunt ervaren.

Uitgeverij Ankh-Hermes 212 blz., pb. ¤ 19,50
ISBN 90 202 8442 8


5

 

Halverwege de Berg - Mariana Caplan
valkuilen op weg naar verlichting

In de spirituele wereld spelen dezelfde zaken als in de gewone.
De spelletjes zien er wat anders uit, veel geld een grote auto en een belangrijke positie in de maatschappij zijn de manieren waarop het ego zich daar optuigd. In de spirituele wereld gaat het er wat onzichtbaarder aan toe maar vaak niet verschillend. Het ego werpt zich met graagte op spirituele verworvenheden, ervaringen, het hebben van volgelingen en staat erop te wachten zichzelf verlicht te verklaren. Het boek 'Halfverwege de Berg' laat alle valkuilen op weg naar verlichting zien. Het is wat mij betreft een absolute must voor ieder die zich op het spirituele pad begeeft. Vooral in deze tijd klimmen veel mensen na een diepgaande ervaring en inzichten onmiddellijk op de stoel om het woord te verkondigen. Meestal is er geen meester in de buurt om ze wakker te schudden. Af en toe stopt er wel eens iemand met satsang of geven als door confrontatie met de realiteit de eigen verlichting door de mand valt. Het boek 'Halfverwege de Berg' zal je zeker helpen spiritueel materialisme te leren herkennen, inzicht te krijgen waarom mensen verlichting zoeken, wat ze eigenlijk zoeken enz.
Een Aanrader!!!!
Uitgeverij Ankh-Hermes, Auteur: Mariana Kaplan, Prijs normaal 22,50 nu slechts 15 euro. Isbn 90-202-8252-2

5

Jan van Rossum -  Je bent niet wie je denkt

Jan van Rossum was van jongs af een zoeker. Na lange omzwervingen kwam hij eind jaren '90 zijn leermeester Hans Laurentius tegen en vond in de advaita de antwoorden op zijn levensvragen.

Zijn zoektocht was voorbij. Sinds 2001 houdt Jan van Rossum zelf bijeenkomsten in de vorm van vraag en antwoord (satsang) om ook anderen te helpen herinneren wie of wat ze in werkelijkheid zijn.

Je bent niet wat je denkt bestaat, naast een aantal inleidende teksten over o.a. herkenning, verlichting en zelfkennis, grotendeels uit verslagen van bijeenkomsten waarbij telkens weer de vraag centraal.

Uitg. Samsara, paperback, 240 pag. ISBN Prijs 18,95


5

Wayne Liqourman  -  Never mind

In meer dan honderd hoofdstukjes brengt Wayne Liquorman praktisch ieder 'spiritueel' onderwerp ter sprake, altijd in gedachte houdend dat alles, nu, één is. We zijn altijd in het nu, want we kunnen nooit ergens anders zijn. Gedachten verschijnen in het nu, dus het denken is ook in het nu. Ook het denken over de toekomst of het verleden speelt zich af in het nu. Nu, is alles wat er is.

Van Wayne Liquorman verscheen eerder, onder het pseudoniem Ram Tzu: Wie zoekt zal niet vinden.

'Voordat ik advaitaleraar werd, was ik het grootste deel van mijn volwassen leven zakenman. Mijn goeroe, Ramesh S. Balsekar, is bankier. Hij werkte zijn leven lang bij de Bank van India en eindigde er tenslotte als president-directeur. Ik vind het heel ironisch dat hij me niets gaf om aan jullie te verkopen: geen methode, geen plan, geen instructies, geen belofte dat je krijgt wat je wilt als je precies doet wat ik zeg. Wat hij me wel gaf waren eenvoudige aanwijzingen voor "wat is". Ik bied ze je hierbij aan.'
Wayne Liquorman

Uitg. Samsara, paperback, 200 pag. ISBN Prijs 18.95

5

  Eckhart Tolle - Een nieuwe aarde.


Wat we nodig hebben is een psychologie van de buddha's en dit boek geeft dat.
Ego wat is dat nu eigenlijk?
Hoe is het om niet met je ego geidentificeerd te leven?
Wat staat je in de weg?

Op een heel eenvoudige directe manier geeft Eckhart Tolle inzicht in deze vragen, geen esoterische kennis of new age toestanden. Een heldere en praktische psychologie van de verlichting. Een aanrader!!!

Een citaat: De nieuwe aarde is geen utopie

Is het idee van een nieuwe aarde niet het zoveelste utopische visioen? Helemaal niet. Alle utopische visioenen hebben dit gemeen: de mentale projectie van een tijd in de toekomst waar alles goed met ons is, waar we gered worden, waar vrede is en het einde van onze problemen. Er zijn veel van zulke utopische visioenen geweest. Sommige ervan eindigden in teleurstelling, andere in een ramp.

In de kern van alle utopische visioenen zit een van de belangrijkste structurele stoornissen van het oude bewustzijn: verlossing verwachten van de toekomst. Het enige bestaan dat de toekomst feitelijk heeft is als gedachtevorm in je verstand, dus als je verlossing verwacht van de toekomst, verwacht je die onbewust van je verstand, je bent gevangen in vorm en dat is ego.

'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde', zegt de profeet in de Bijbel.' De grondslag van een nieuwe aarde is een nieuwe hemel - het ontwaakte bewustzijn. De aarde - de uiterlijke werkelijkheid - is daarvan slechts de uiterlijke afspiegeling. Het ontstaan van een nieuwe hemel en bij implicatie een nieuwe aarde zijn geen toekomstige gebeurtenissen die ons eens gaan bevrijden. Niets zal ons bevrijden, omdat alleen het huidige moment dat kan. Dat inzicht is het ontwaken. Ontwaken als toekomstige gebeurtenis heeft geen betekenis, omdat ontwaken de verwezenlijking van Tegenwoordigheid is. De nieuwe hemel, het ontwaakte bewustzijn, is dus met een in de toekomst te verwezenlijken toestand. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen op dit moment in je op en als ze met op dit moment in je opkomen, zijn ze niet meer dan een gedachte, in je hoofd en komen ze dus helemaal niet op. Wat zei jezus tegen zijn discipelen? '... het Koninkrijk Gods is bij u."

In de Bergrede deed jezus een voorspelling die tot op heden door maar weinig mensen begrepen is. Hij zegt: 'Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven." Wie zijn de zachtmoedigen en wat betekent het dat ze de aarde beerven?

De zachtmoedigen zijn de mensen zonder ego. Het zijn de mensen die ontwaakt zijn voor hun essentiele, ware natuur als bewustzijn en die essentie in alle 'anderen', alle levensvormen herkennen. Ze leven in de overgegeven toestand en voelen zo hun eenheid met het geheel en de Bron. Ze belichamen het ontwaakte bewustzijn dat alle aspecten van het leven op onze planeet verandert, ook de natuur, omdat het leven op aarde onlosmakelijk verbonden is met het menselijke bewustzijn dat het ziet en erop inwerkt. In die zin zullen de zachtmoedigen de aarde erven.

Er ontstaat een nieuwe soort op de planeet. Deze ontstaat nu en jij bent die nieuwe soort!

Het is uitgegeven door Ankh-Hermes, paperback, 240 blz, ISBN 90-202-8406 Prijs: 19.50


5

 Anton Heyboer - De filosofie van een oorspronkelijke geest

Een boek over de onvermoede kanten van Anton Heijboer, schitterend geillustreerd met veel van zijn werk. Een juweel voor in de boekenkast - Prembuddha

Zijn

'Als je 'wezenlijk' bent,
dan voldoe je niet meer aan de regels van het mens-zijn,
want het wezenlijke kan zich niet voortplanten
en valt daardoor al totaal buiten
het meest essentiële van
het mens-zijn.
Want 'wezenlijk zijn', is een 'zijn'
en een 'zijn'
kan zich niet voortplanten.
Alleen het 'niet-zijn' plant zich voort in stuwing
om ooit het 'zijn' te bereiken.'

Dit boek gaat niet over Anton Heyboer, maar is een verzameling verhalen, uitspraken en statements van Anton Heyboer, misschien wel Nederlands meest omstreden kunstenaar.
Iedereen kende hem als 'de man met de vijf vrouwen', die een eenzaam en teruggetrokken leven leidde in het Noord-Hollandse Den Ilp.
Wat weinig mensen weten, is dat Heyboer zichzelf 'zenmeester' noemde en in die hoedanigheid prachtige teksten heeft geschreven.

Dit boek bevat, naast een aantal van die teksten, ook uitspraken over zijn werk, zijn vrouwen en over kunst in het algemeen.

In het boek zijn schilderijen, etsen, krijttekeningen, collages en beelden van Heyboer opgenomen die een totaalbeeld van zijn werk geven, waarbij zowel vroeg als laat werk aan bod komt.

Er is niets.
Alles wat er is,
maken we zelf.
Alles bestaat uit geest
die wij dus zelf
een vorm hebben gegeven.
Maar het is
in wezen
niets.

 

 

        

 

 

 

Samenstelling: - Teksten Wim Zonjee - Foto's Lotti Heyboer
ISBN: 90 77228 34 9
Prijs: ¤ 24,95 Formaat: 200 x 220 mm
Uitvoering: gebonden, full colour 180 pagina's


5

Byron Katie: Katie's Tao
                Doe niets, laat niets ongedaan

Byron Katie reist al vele jaren onvermoeibaar de wereld rond. Overal waar zij komt onderricht zij 'The Work', een manier om via enkele eenvoudige vragen de gedachten waar je zo heilig in gelooft te onderzoeken op waarheid. Van haar verschenen hierover o.a. 'Vier vragen die je leven veranderen.' Als je niet meer in je eigen gedachten gelooft is het leven, aldus Katie, moeiteloos.

In haar nieuwe boek beschrijft zij aan de hand van de Tao te Ching, een boek van de wijze Lao Tze dat hij 2500 jaar geleden schreef, op boeiende wijze haar visie op het leven, met alle schijnbare paradoxen die bij het leven horen. De ondertitel van het boek maakt dat al duidelijk. Het mooie van Byron Katie is dat zij niet alleen een helder inzicht geeft in het leven maar ook zo'n eenvoudig toepasbare techniek heeft ontworpen waardoor je niets hoeft aan te nemen maar zelf op onderzoek kan uitgaan.

Uitg. Forumboekerij. ISBN 90-225-4428-1 Paperback, 265 pag.


5

 

Arjuna Ardagh: De translucente revolutie


MAGNIFIEKE INSPIRERENDE GIDS VOOR HUIDIGE SPIRITUELE OMWENTELING

Met het recente uitbrengen van De Translucente (moeilijk begrip voor: je natuurlijke zijns-toestand, voorbij het denken) Revolutie van schrijver Arjuna Ardagh, heeft wat mij betreft uitgeverij Altamira/Becht de kroon op haar werk gezet. Wat een magnifiek, eerlijk, helder, intelligent en inspirerend boek over de inderdaad revolutionaire bewustzijnsgolf die over deze planeet trekt. Wat een goudmijn aan bruikbare tips, handreikingen en inspirerende ervaringsverhalen van ontwaakte en ontwakende human beings, being human.

Want de kwestie is natuurlijk: hoe leef je de ontdekking dat je niet je denken, niet je gevoelens, niet het "ik" bent, temidden van razend verkeer, binnenvallende belastingenveloppen en een partner die je verwijt dat je-enfin. Wat doe je met al die oude gewoontes en denkpatronen die hardnekkig als kleine stukjes plakband maar aan je vingers blijven kleven?? Hoe zou je kunnen werken, relateren, opvoeden, onderwijs geven, genezen en bijvoorbeeld vrijen op een nieuwe manier die uitgaat en doordrenkt is van de inherente staat van vrijheid en stilte die in en om ons is?

Lees hoe Shakespeare ons te hulp komt via zijn Othello. Lees hoe de cd 10 new songs van Leonard Cohen dat ook doet. Lees hoe levensmiddelengigant Unilever (!) past in deze nieuwe bewustzijnsgolf. Lees hoe allerlei bekende leraren en doorgevers van het goede nieuws, zoals Byron Katie, Isaac Shapiro, Eckhart Tolle en Margot Anand, zelf in het leven staan, hoe ze ontwaakt zijn geraakt en hoe ze dan omgaan met de toch onvermijdelijke obstakels in het dagelijkse leven. Dit boek legt het allemaal uit. En nog veel meer.


Arjuna Ardagh gaat ook­ en dat was een zeer aangename verrassing voor mij (en waarschijnlijk ook voor jou) - uitvoerig in op het belang, de waarde en de schoonheid van het onderwijs op de Vrije School, met Rudolf Steiner als goed beschreven grondlegger, als onderdeel van bovengenoemde wereldwijde beweging. In hoofdstuk 11, "de wijsheid van niet-weten", wordt uitvoerig stilgestaan bij onderwijs dat niet een training in overleving is, voor competitie en het vullen van een emmer; maar voor onderwijs dat een vuur aansteekt bij het kind dat van nature al compleet is, vol van creativiteit, energie, speelsheid en verbeelding. Translucent onderwijs, waar de Vrije School (900 scholen wereldwijd, twee keer zoveel als tien jaar geleden) volgens de schrijver dus onderdeel van uitmaakt, biedt de beste voedingsbodem voor de groei en bloei van dit potentieel. Met daarbij de leraar als voogd en verloskundige. Ook dit hoofdstuk staat weer vol met vele hartverwarmende voorbeelden en citaten uit de praktijk.


Kortom: Dit boek is een juweel, een klassieker en een waardige opvolger van Marilyn Ferguson's "de Aquarius Samenzwering" van twintig jaar terug. Arjuna Ardagh heeft een geweldig werkstuk voor mekaar gekregen: hoe leg ik zo compleet en helder mogelijk uit dat er een wereldwijde niet kerkelijke, niet goeroe-gedreven nieuwe spirituele omwenteling plaatsvindt die ons leven belangrijk verbetert cq. kan verbeteren. En hoe geef ik de lezers zetjes (zo worden ze ook in het boek genoemd) mee die ze kunnen toepassen in hun eigen leven om makkelijker dat translucente mysterie, die zijns-laag die voorbij het denken en het voelen gekend kan worden, te ervaren, te leven en uit te dragen.

Beste toekomstige lezer: van harte geluk gewenst met het feit dat er nog een megadik (541 blz.!) boek op je wacht dat je diepgaand zal raken, steunen, inspireren en blijvend beïnvloeden. We zien elkaar!

Bo Baden, Schoorl.

Uitgeverij Altamiri-Becht. 514 pag. Euro 29,90
isbn-10 90 6963 720 0
isbn-13 978 90 6963 720 4


5

ZIJN - Geprekken met Florian Tathagata.
met een voorwoord van Isaac Shapiro.

Op heel eenvpoudige en directe wijze leidt Florian je in dit boek, via een aantal gesprekken met bezoekers van satsang, naar je ongecompliceerde natuurlijke staat van zijn, naar pure aanwezigheid.
Terugkeren naar de stilte, de plek waar het denken stil is zodat je weer direct kunt waarnemen, en niet door het filter van je gedachten.

Zijn taal is helder en eenvoudig, niets is eenvoudiger dan je natuurlijke staat.

Lees ook het interview met Tathagat via Satsang

Oorspronkelijke titel: Being
Vertaling: Prema van Harte
isbn: 978-90-77228-43-2
prijs: ¤ 14,95
Uitg. Samsara
Paperback, omvang: 128 pagina's


5

Findhorn-retraite - Eckhart Tolle
Stilte middenin de wereld

Findhorn is een legendarische spirituele gemeenschap in Schotland. De retraite die Eckhart Tolle daar gaf kreeg daardoor een bijzondere dimensie. In een omgeveing van mensen die geheel open staan voor het spirituele is het voor Tolle makkelijk de diepte in te gaan.
Hij neemt je in 4 uur mee naar de plek waar je altijd bent, die zo nabij is dat je hem over het hoofd ziet. Je denken kan je er niet brengen.
Een plezier om naar te kijken en te luisteren. Het beokje zelf bevat een aantal foto's die Tolle zelf in de natuur heeft ogemaakt


Vier uur durende retraite op DVD, 2 dvd's in een fotoboek met korte teksten uit de retraite.
Uitgeverij Ankh-Hermes
isbn 978 90 202 8476
86 blz., geïll, geb. ¤ 19,50

 Home   Nieuw  Boeken  Gastenboek  Links  Satsang  Spanjecentrum  Tibet