Home   New   HotBooks     AGENDA   Links  Satsang   Spainproject  Tibet

je bent op: www.livingsatsang.nl


satsang met Dick Sinnige


De ervaring van bewustzijn.

Satsang op de Olympiakade is een ontmoeting met vraag en antwoord.
Het is communicatie gericht op inzicht.
Intussen is er iets onmetelijks werkzaam: communie.
Het is de Innerlijke Kus van stille tegenwoordigheid.
Stilte is de krachtigste leraar.
Stilte dringt zich niet op, maar is voortdurend beschikbaar.
Het is de lichtende ruimte tussen de woorden.
En zelfs de woorden zijn, als je goed luistert, bloemen van stilte.
We komen samen om onze onveranderlijke natuur te zien.
Om dat te zien wat altijd is, wat je altijd bent geweest en altijd zult zijn.
De persoon, die je lijkt te zijn, is geboren en zal ooit weer sterven.
De persoon is een tijdelijke ervaring die je meemaakt als tijdloos bewustzijn.

Je bent het absolute bewustzijn dat het relatieve gebeuren gadeslaat.
Je ontkent de ervaringen niet, dat zou onnatuurlijk zijn. Maar je baseert je er niet op.
Je bent er getuige van. Je fundament is bewustzijn, absoluut stabiel, onveranderlijk door de eeuwen heen.
Soms voelt iets goed en soms niet. Zo is het leven. Soms regent het, soms schijnt de zon.
De ervaringswereld is de rivier van pijn en plezier. Ervaringen zijn een rivier en bewustzijn is de oceaan.
De totaliteit, die je werkelijk bent, komt nergens vandaan en gaat nergens heen. Alles is en je bent dit allemaal.
Totaal zijn is vrij zijn. Alles zijn is de ware onthechting!

Je bent ieder grassprietje.
Je bent de letters die je nu leest.
Je bent de gevoelens in het lichaam.
Je bent de onmetelijke stilte die alles omringt en doordringt.
Je bent dit alles.

Vanzelfsprekend,

Dick Sinnige


Dit is een aardig interview: http://dl.dropbox.com/u/55240852/dick_bij_rinus_12022012.m%703

Er is een ont-moeting op vrijwel elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur
aan de Olympiakade 44-2hoog, 1076 XW Amsterdam. Tel. 020-6735669
Je kunt me natuurlijk ook mailen: d.sinnige@chello.nlHome    Boeken  Gastenboek  Links  Satsang  Spanjecentrum  Tibet