voorouders van mijn betovergrootmoeder Johanna Constandse, geb. 1829
 • zie ook families Dalebout, van der Bijl, Hobius, Cats en Loncke.
   
 • familie CONSTANDSE, eerst ook CONSTANT
     bron: D.A. Constandse, Genealogie van de familie Constandse, 1983
  Van deze familie stammen wij niet alleen af via Johanna Constandse
  (zie onderaan), maar ook via haar echtgenoot Cornelis van 't Hof,
  die onder zijn voorouders 183. Maria Constandse had:
   
   736. en 1463. Jan Constant, smid op Heinkenszand, ovl. Heinkenszand 1673
   737. en 1464. Blazijntje Cornelisdr Langemaire.
   
   368. en 732. Cornelis Jansz Constant, geb. Heinkenszand ± 1669, poorter
            Brouwershaven 4 mrt 1679, ovl. ald. 10 nov 1729, graf in de NH kerk,
            mr. hoefsmid aan de Oude Korenmarkt, lid van de raad, schepen, weesmeester, priseemeester
            tr. 1e Brouwershaven 3 nov 1685
      733. Stoffelijntje Marinusdr (weduwe van smid Pieter Bankhouwer),
                moeder van 366. Marinus,
            tr. 2e Brouwershaven 4 dec 1710
   369. Ariaantje Lowijsse Geenisse, moeder van 184. Jan (zie beneden).
   
   366. Marinus Cornelisz Constandse, zoon van 368. (en dus ook 732.) Cornelis,
            ged. Brwrsh 22 dec 1697, ovl. Brwrsh 17 aug 1771,
            krijgt in 1729 de smederij, 1728 mr. smid te Zierikzee, overdeken van het gilde der gareelmakers, priseemeester (beëdigd taxateur), weesmeester,
            tr. 1e Brwrsh 22 apr 1726 Katharina Maartens,
            tr. 2e Brwrsh 26 juni 1737
   367. Judick Kouwenburg, geb. 1697, ovl. Brwrsh 18 mei 1773, graf in de NH kerk;
            Zij waren de ouders van 183. Maria Constandse, ged. Brwrsh 7 jan 1740.
   
 • De stamvader van de familie DE BIL (zie site Gommers-de Bil) is
   760. Gillis Johannesz de Bilde, j.m. van Beveren (Oost-Vlaanderen), tr. Kortgene 23 apr 1692
   761. Cornelia Joosse ANOKE, zie hieronder.
        Hun zoon
   380. Pieter de Bil, ged. Colijnsplaat 21 nov 1708, tr. Wissenkerke (N.Bev.)
   381. Lena/Helena Vernij, * Wissenkerke, † ± 1748 Zonnemaire.
   
 • ANOKE/HANOKE/ANNOCQUÉ/ANNOKKEE is de enige familie die zowel onder mijn vaders
  als onder mijn moeders voorouders voorkomt
  .
  bron: D.M. Annokkee, Hanoke Annocque Annokkee de geschiedenis van een Hollands geslacht (1384-1984)
  Stamvader is Jacob (Jakemard) Hanoke uit Doornik, poorter van Oudenaarde in 1384;
  Zijn kleinzoon Robbrecht, * Oudenaarde ± 1434, is later stadsklerk te Haarlem , zie moederskant
  Bijna twee eeuwen later komt aan vaderskant wever Willem Andriesz Annoqué
  uit Oudenaarde naar Zeeland.

  6088. Andries Pietersen (Annoque/Anok) was echter volgens kwst. Heystek in 1599 al
              schepen van Kats en Noord-Beveland, † 1609.
              De herkomst uit Oudenaarde (zie zoon) wordt daar niet genoemd.
              Volgens kwst. Kees Kramer was hij Andries Pietersen, geb. 1585, lidmaat Colijnsplaat.
  6090. Joos Ardinois, bakker in de Voorstraat te Colijnsplaat, wsch. uit Frankrijk,
             begr. Colijnsplaat 25 dec 1653; tr.
  6091. Prynken Jans, begr. Colijnsplaat 16 aug 1661.
  6092. Cornelis Hubrechtsz (de Roeper), omroeper, beg. Colijnsplaat 14 sep 1648, tr.
  6093. Dingetje

  3044. Willem Andriesz Annoque/Anok, wever uit Oudenaarde (maar volgens
             Kees Kramer geb. Colijnsplaat), belijdenis geref. kerk Colijnsplaat 25 juli 1636,
              † Colijnsplaat 2 feb 1644;
             tr. 1e Neeltken Jans, † Colijnsplaat 1634, tr. 2e 1635
  3045. Lijsbeth Joosdr Ardinoys, 1 apr 1635 naar Colijnsplaat (onbekend vanwaar), † 1659
  3046. Cornelis Cornelisz (Visch), schipper, als j.m. van Cats belijdenis Colijnsplaat 2 juli b1634,
  tr. 1e Colijnsplaat Adriaenken Willems, tr. 2e Colijnsplaat ca. 1637 haar zuster
  3047. Machteld (Machelken) Willems.

  1522. Joos Willemsz Annoque/Anok, ged. Colijnsplaat 30 nov 1642, tr.
  1523. Adriaentje Cornelisse Visch, ged. Colijnsplaat 23 aug 1643 (get. Cornelis de Roeper).

   761. Cornelia Joosse Annoque/Anoke, ged. Colijnsplaat 28 feb 1672;
             tr. Kortgene 23 apr 1692
   760. Gillis Johannesz de Bilde, j.m. van Beveren, zie boven.

voorouders hierboven  184
Jan Cornelisz.
Constandse

 ged.  Brwrsh. 22
nov.
1711
 † 

smid op Burgh
familie DALEBOUT  185
Ariaantje
Dalebout

 ged.  Burgh 17
apr
1707
 † 


zuster van 379. Pieternella,
zie Dalebout
186
Jan
de Oude

  
  

187
Lena
Kosten

  
  

voorouders VAN DER BIJL  naar
VAN DER BIJL
HOBIUS en CATS

188. Jan
van der Bijl

 ged.  Brwrsh 27
sep
1739
 †  Bom-
me
nede
30
okt
1775

landbouwer hofstede aan de Rietdijk te Bommenede (thans nr. 10), schepen, gezworene
familie DALEBOUT  189
Tannetje
Pannekoek

 ged  Zonne-
maire
8
okt
1741
 †  Brwrsh 19
aug
1798


dr. v. 378. Jan Pannekoek, landbouwer hofstede "Wageningen" te Bommenede, en 379. Pieternella ,
zuster van 185. Ariaantje, zie Dalebout
voorouders hierboven   190
Gillis/Jilles
de Bil

ged.  Zonne-
maire
12 juli 1739
 †  Bomme-
nede
31 mrt 1804

landbouwer op de hofstede "Kreekzicht" te Bommenede

z.v. Pieter de Bil:
zie hierboven
191
Jannetje
van Putte

 ged.  Zonne-
maire
12 mei 1736
 †  Bomme-
nede
28 juli 1785

dr. v. Marinus van Putte en Anna Leenderts Vree
tr. Burgh 7 mei 1739
tr.
otr. Brouwershaven, tr Zonnemaire 10/23 mei 1762
tr. Zonnemaire 12 nov 1766
92
Machiel
Constandse

 ged.  Burgh 8 sep 1742
 †  Brouwershaven 14 dec 1800

smid in de Poortdijkstraat
dochter Anna was caféhoudster
93
Adriaantje
de Oude

 *  Noordwelle ± 1750
 †  Brouwershaven 28 apr 1805

94
Jan
van der Bijl

 */ged.  Brouwershaven 26 feb/2 mrt 1766
 †  Brouwershaven 1 apr 1820

landbouwer hofstede aan de Rietdijk te Bommenede (thans 10), schepen, gezworene, raadslid, commissaris van de broodkeur
95
Anna Gillisse
de Bil

 *  Bommenede 16 mei 1771
 ged.  Zonnemaire 19 mei 1771
 †  Bommenede 30 juli 1834

otr. Brouwershaven 7 mei 1772
tr. Brouwershaven 20 mei 1791
46. Johannes Constandse

 *  Brouwershaven 9 aug 1788
 †  Brouwershaven 30 jan 1863

brigadier veldwachter, gemeentebode
47. Tannetje van der Bijl

 *  Brouwershaven 4 mrt 1792
 †  Brouwershaven 24 mrt 1859

tr. Brouwershaven 9 dec 1812
23. Johanna Constandse

 *  Brouwershaven 12 juni 1829
 †  Rotterdam 24 mei 1912

 
 
 logementhoudster

tr. Brouwershaven 8 juli 1852 Cornelis van 't Hof  

                     nakomelingen  verder

site hit counter