Diverse tips over het gebruik van het Windows register
Naar startpagina


Network Neigborhood niet meer zichtbaar in explorer

Ga naar onderstaande key en maak een nieuwe DWORD waarde aan met de naam  "NoNetHood". Geef deze de waarde 1. Logoff en herstart de computer.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ExploreTop Of Page

Disable Run of Zoek van het start menu


Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Klik met de rechtermuisknop in het rechterpaneel en maak ŔŔn van de volgende DWORD waarde′s aan.
"NoFile of NoRun"
Geef deze vervolgens de waarde 1. Logoff en herstart de computer.Top Of Page

Alle iconen op de desktop verstoppen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Klik met de rechtermuisknop in het rechterpaneel en maak de volgende DWORD waarde aan.
"NoDesktop"
Geef deze vervolgens de waarde 1. Logoff en herstart de computer.Top Of Page

Document menu automatisch legen

Het document menu laat de laatst geopende file┤s en programma┤s zien. Het opschonen van deze gegevens kan met de hand, maar ook automatisch door de volgende aanpassingen. Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Klik met de rechtermuisknop in het rechterpaneel en maak de volgende String waarde aan.
"Recent"
Geef deze vervolgens de waarde  C:\RECYCLED.  Zet vervolgens de Recycle Bin op het automatisch verwijderen van de file┤s.  Logoff en weer aan. Het document menu zou nu leeg moeten zijn.  Dit geldt voor alle gebruikers op de computer.Top Of Page

Document menu automatisch legen (2e mogelijkheid)

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
Kies hierna Bewerken, Nieuw, DWORD-Waarde en noem deze waarde ClearRecentDocsOnExit
Zet een 1 in de waardegegevens en klik OKTop Of Page

Programma┤s die automatisch starten bij de start van Windows

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run of RunOnce of
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run of RunOnce
Gebruik om een programma toe te voegen de volgende werkwijze.
Ga naar het rechterpaneel, klik op de rechtermuisknop en kies voor New String Value. Voer hier als waarde het pad en de executable in voor het programma dat automatisch moet starten.Top Of Page

Verwijder de pijltjes uit de Shortcut iconen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CLASSES_ROOT
Open de key lnkfile en verwijder de waarde "IsShortcut"
Open de key piffile en verwijder de waarde "IsShortcut"
Herstart Windows.Top Of Page

Verwijder programma┤s van Control Panel┤s Add⁄Remove Programs

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Verwijder de programma┤s die wel zijn verwijderd, maar waarvan de waarde nog aanwezig is.Top Of Page

Enable CD-Rom autorun

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
Zet bij AutoRun de waarde op 1. Waarde 0 zet AutoRun uit.

Als de waarde al 1 was dan doe je het volgende:
 • Blader naar de registersubsleutel:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer en klik erop.
 • Bekijk de waarde van het item NoDriveTypeAutoRun. Als deze waarde gelijk is aan 0xb5, is de functie AutoRun voor cd-rom's uitgeschakeld.
 • Klik met de rechtermuisknop op NoDriveTypeAutoRun
 • Klik op Wijzigen
 • Type 95 in het vak Waardegegevens
 • Als je de functie AutoRun wilt inschakelen klik je op Wijzigen, typ 95 in het vak Waardegegevens, selecteer Hexadecimaal en klik op OK.
Sluit de Register-editor af.
Verder kan er in het groepsbeleid nog de nodige instellingen  worden aangepast.
Ga hiervoor naar Start/Run en type in gpedit.msc.
Ga vervolgens naar gebruikersconfiguratie, beheersjablonen en systeem. Daar dient u de Autoplay uitschakelen te manipuleren.

Autorun voor USB-stick uitschakelen

Zet de waarde van NoDriveTypeAutoRun op 0x4 om autorun voor de verwisselbare stations uit te schakelen.
De waarde voor alle stations uitschakelen doet u met 0xFF Top Of Page

Zet computer uit na shutdown

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Zet bij stringwaarde PowerdownAfterShutdown de waarde op 1. Wanneer de BIOS het ondersteund dan zal de computer bij het afsluiten nu automatisch uitgaan. De waarde 0 heeft de tegenovergestelde werking.Top Of Page

Windows versie zichtbaar op desktop

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Zet bij DWORD PaintDesktopVersion de waarde op 1. De waarde 0 heeft de tegenovergestelde werking.Top Of Page

Verander de locatie van Windows setup file┤s

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Zet bij stringwaarde SourcePath het pad naar de juiste locatie.Top Of Page

Verwijder reclame uit Internet Explorer

In Internet Explorers die geleverd worden als OEM versie of door bepaalde leveranciers staat vaak een reclame uitting. Via de Registry kunnen deze waarden verwijderd worden op de volgende manier:
Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
Verwijder de register settngs BrandBitmap en SmBrandBitmap. Hiermee wordt Internet Explorer teruggezet naar de standaard waarde.Top Of Page

Wijzig Windows Registratie informatie zoals naam en bedrijf

Deze register key geeft de mogelijkheid om informatie te wijzigen over de persoon die Windows ge´nstalleerd heeft.
Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion of
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Wijzig de waarden in ProductId, RegisteredOwner of RegisteredOrganization.Top Of Page

Laat aangepast bericht zien bij het inloggen.

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Wijzig de waarden naar believen in Welcome, LegalNoticeCaption of LegalNoticeText.Top Of Page

Administrator in Welkom/Logon scherm

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Currentversion\WinLogon\
SpecialAccounts\Userlist

Kies Bewerken, Nieuw, DWORDwaarde. Geef deze de naam "Administrator" en zet waarde op "1"
Bepaalde accounts niet tonen: Zet waarde op "0"Top Of Page

Outlook - Bestandsbijlagen toegangkelijk

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
Kies Bewerken, Nieuw, Tekenreekswaarde en geef deze de naam "Level1Remove"
Kies wijzigen in waardegegevens: Type hier de bestandsextensies die niet mogen worden geblokkeerd met een ";" als scheidingsteken.Top Of Page

Logon name van laatste gebruiker niet weergeven

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogon\
DontDisplayLastUserName (W-xp)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon\DontShowLastUser (W9x/ME)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\
WinLogon\DontDisplayLastUserName W-NT)

Verander de waarde van de sleutel in "1"Top Of Page

Verwijder tijdelijke internet file┤s bij afsluiten internet explorer

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache
Verander de waarde van de sleutel "Persistent" in "0"
Waarde "1" heeft de tegenovergestelde werking.Top Of Page

Verwijder balloon tips

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Verander de DWORD waarde "EnableBalloonTips" in "0"
Waarde "1" heeft de tegenovergestelde werking.Top Of Page

Verwijder page file bij het afsluiten van Windows

(werkt vertragend bij het afsluiten van Windows)
Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management

Verander de DWORD waarde "ClearPageFileAtShutdown" in "1".Top Of Page

Controleer CD-Rom⁄CD-R⁄CD-RW Drive types

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
CD Burning\Drives

Elke CD-Rom drive heeft zijn eigen "Volume key". Dubbelklik op de "Drive Type" waarde om de sleutel te veranderen. De bijbehorende waarden zijn:
1 voor CD-R
2 voor CD-RW
3 voor CD-RomTop Of Page

Herinstalleren van Internet Explorer 6.0

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}
Zet de DWORD waarde "IsInstalled" op 0 om Windows te laten denken dat Internet Explorer 6.0 niet ge´nstalleerd is.Top Of Page

Herinstalleren van Outlook Express 6.0

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\
{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}

Zet de DWORD waarde "IsInstalled" op 0 om Windows te laten denken dat Outlook Express 6.0 niet ge´nstalleerd is.Top Of Page

Verwijder dll┤s meteen na afsluiten van applicatie

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Verander in de DWORD Value "AlwaysUnloadDLL" de waarde naar "1".Top Of Page

Windows sluit spontaan af na een bepaalde tijd

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Volatile\
ShutdownTime

Wanneer daar een waarde staat dan zou dat het probleem kunnen zijn.Top Of Page

AutoInvullen (selectief gegevens verwijderen)

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
In dit overzicht kunt u adressen verwijderen die u niet meer wilt tegenkomen.Top Of Page

Locatie Mijn Documenten opsplitsen (XP)

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Vervolgens wijst alles zich vanzelf.....Top Of Page

Functie foto's verkleinen in Windows werkt niet meer

Wanneer deze functie niet meer werkt dan moet de volgende procedure gevolgd worden om de desbetreffende dll opnieuw te registreren:
Klik op Start en kies voor Uitvoeren achter openen
type in regsvr32 shimgvw.dll en klik op OK
Na enige tijd krijgt u de melding dat de actie geslaagd is.Top Of Page

Verander startpagina in register

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Verander in het rechterscherm bij StartPage de standaard startpagina (per gebruiker)Top Of Page

Open Internet Explorer Fullscreen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Console\Fullscreen
Verander de waarde in 1
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Verander de waarde in het rechterscherm bij FullScreen van no in yes (per gebruiker)Top Of Page

Windows XP sneller starten

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction
Kijk of de waarde van Enable op Y staat.
Zoniet rechtsklik dan op Enable, kies wijzigen, vul de waarde Y in en klik op OK.Top Of Page

Windows XP sneller afsluiten

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Kijk of de waarde van ClearPageFileAtShutdown op 0 staat
Zoniet rechtsklik dan op ClearPageFileAtShutdown, kies wijzigen, vul de waarde 0 in en klik op OK.Top Of Page

Opbouw miniatuurweergaven traag

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Kijk of de waarde DisableThumbnailCache op 0 staat
Zoniet rechtsklik dan op DisableThumbnailCache, kies wijzigen, vul de waarde 0 in en klik op OK.Top Of Page

Instellingen Eigenschappen voor Beeldscherm blokkeren

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Wanneer de volgende DWORD waarden er niet zijn maak ze dan aan:
NoDispAppearancePage - waarde op 1 verstopt Thema's en Vormgeving
NoDispBackgroundPage - waarde op 1 verstopt Bureaublad
NoDispCPL - waarde op 1 schakelt de toegang tot beeldscherm eigenschappen uit
NoDispScrSavPage - waarde op 1 schakelt onderdeel Schermbeveiliging uit
NoDispSettingsPage - waarde op 1 schakelt onderdeel Instellingen uitTop Of Page

Verwijder oude provider uit titelbalk Outlook

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Identities\{uw identiteit}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0
Op die plek komt u de tekenreekswaarde -parameter WindowTitle tegen. Deze parameter kunt u wijzigen maar ook compleet verwijderen.Top Of Page

Sneller versleutelen (Windows Vista)

Met verschillende Vista-versies kunt u bestanden versleutelen, maar het is een heel gedoe om die functie te vinden: u moet eerst rechtsklikken op het bestand, kiezen voor 'Eigenschappen', dan op de knop 'Geavanceerd' klikken, en vervolgens een vinkje zetten voor 'Inhoud versleutelen om gegevens te beveiligen'. Dat kan sneller.
Na een klik op de 'Start'-knop en het oproepen van het venster 'Uitvoeren', tikt u 'regedit' en drukt u op [Enter]. Zoek nu de volgende sleutel op: 
HKEYCURRENTUSER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced.
Klik met de rechtermuisknop op deze registersleutel en kies achtereenvolgens voor de opties 'Nieuw' en 'DWORD (32-bits)-waarde'. U noemt deze DWORD-parameter 'EncryptionContextMenu', dubbelklikt erop en geeft hem de waarde'1'. Voortaan staat de functie 'Versleutelen' in het rechtsklikmenu.Top Of Page

Maak VISTA sneller

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Dubbelklik op DisablePagingExecutive en verander de waarde van 0 in 1
LET OP! Hiervoor is meer dan 1 Gb geheugen nodig.
Ga vervolgens naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
Zet hier EnableSuperPrefetch van 3 op 0Top Of Page

Wat wordt er automatisch opgestart door Windows

Start Regedit en kijk naar de volgende sleutels:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceTop Of Page

Apparaatbeheer uitbreiden

Via het register is de hoeveelheid weergegeven informatie in apparaatbeheer aanzienlijk uit te breiden.
Start Regedit en ga naar de volgende sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
Kies nu Bewerken, Nieuw, Tekenreekswaarde en noem deze waard DEVMGR_SHOW_DETAILS
Klik erop met de rechtermuisknop, kies wijzigen en zet in Waardegegevens een 1Top Of Page

Historie van Automatisch aanvullen verwijderen

Start Regedit en ga naar de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Kies bewerken, Nieuw, DWORD-Waarde en noem deze FormSuggest Passwords
Dubbelklik erop en type in het vak waardegegevens een 1 Top Of Page

Lijst van bezochte sites wissen

Start Regedit en ga naar de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
Plaats een - teken voor de sleutel dus -TypedURLsTop Of Page

Intervaltijd van aanmaak nieuwe herstelpunten aanpassen

Start Regedit en ga naar de volgende sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
Dubbelklik op RPGloabalInterval.
Standaard is de waarde ingesteld op 24 uur (24 x 60 x 60 = 86400)
Wanneer 3 dagen interval gewenst is dan is de in te vullen waarde dus 3 x 86400 = 259200Top Of Page

Standaard verkenner venster aanpassen

Start Regedit en ga naar de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Comdlg32
Wanneer de sleutel Comdlg32 er nog niet is maak hem dan aan (bewerken, nieuw, sleutel)
Vervolgens kan door het aanmaken van nieuwe DWORD waarden het verkenner venster aangepast worden:
NoFileMRU - Geen lijst met recent gebruikte items
NoPlacesBar - Geen balk met standaardlocaties
NoBackButton - De knop vorige wordt verwijderd
Wilt u wel een balk met favoriete locaties voeg dan de sleutel PlacesBar toe
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Comdlg32\PlacesBar
Kies nu bewerken, nieuw, tekenreekswaarde en noem deze Place1
Herhaal deze stap eventueel voor Place2, Place3, etc.
Dubbelklik op de zojuist aangemaakte tekenreekswaardes en voeg het complete pad naar de locatie toe.
Wilt u dat  mappen in de Verkenner automatisch worden uitgeklapt ga dan naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Kies bewerken, nieuw, DWORD-waarde en noem deze FriendlyTree
Type een 1 in het vak waardegegevens.Top Of Page

Menu Start aanpassen

Start Regedit en ga naar de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Hier kunnen de volgende DWORD waardes aangemaakt worden als ze er nog niet zijn.
Start_ShowControlPanel - voor configuratiescherm
Start_ShowNetCon - voor mijn netwerklocaties
Start_ShowMyComputer - voor deze computer
Start_ShowMyDocs - voor mijn documenten
Start_ShowMyMusic - voor mijn muziek
Start_ShowMyPics - voor mijn afbeeldingen
Dubbelklik op de ingevoerde waardes en kies een van de volgende optie's:
0 - om de vermelding te verbergen
1 - om de vermelding te tonen
2 - om de vermelding te tonen en de onderliggende inhoud automatisch uit te klappenTop Of Page

Sneller menu's openen

Start Regedit en ga naar de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Klik dubbel op MenuShowDelay en zet de waarde  tussen de 20 en 100. (nooit op 0)
Standaard waarde is 400Top Of Page

Minder meldingen

Beveiligingscentrum

Start Regedit en ga naar de volgende sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center
Zet de waardes waarvan u geen melding meer wilt ontvangen op 1
AntiVirusDisableNotify, FirewallDisableNotify, UpdatesDisableNotify

Schijfruimte

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Kies bewerken, nieuw, DWORD-Waarde en noem deze NoLowDiskSpaceChecks en geef deze waarde 1

rondleiding

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Applets\Tour
Kies bewerken, nieuw, DWORD-Waarde en noem deze RunCount en geef deze waarde 0

standaard meldingen

Het grootste deel van de standaardmeldingen kan onderdrukt worden via de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Kies bewerken, nieuw, DWORD-Waarde en noem deze EnableBalloonTips en geef deze waarde 1

meldingen bij de start van Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows
Kies bewerken, nieuw, DWORD-Waarde en noem deze NoPopupsOnBoot en geef deze waarde 1Top Of Page

Actieve Desktop uitschakelen

Meet de actieve desktop kunt u html-onderdelen op het bureaublad plaatsen. Erg leuk, maar niet bevorderlijk voor de snelheid en de stabiliteit. Uitschakelen kan via de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Kies bewerken, nieuw, DWORD-Waarde en noem deze ClassicShell en geef deze waarde 1
Wanneer deze waarde op 1 staat vanaf IE7, dan worden geen tabbladen weergegeven.Top Of Page

Branden voor iedereen

In XP is de ingebouwde brandfunctie alleen maar (standaard) te gebruiken voor administrators
Via de volgende sleutel kan deze functie ook voor andere gebruikers toegankelijk worden gemaakt.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
In het rechtervenster staat AllocateDASD. Wijzig de waarde hiervan in 2 en het probleem is opgelost.Top Of Page

Interval voor het opruimen van het bureaublad aanpassen

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz
Klik dubbel op Days between clean up en vul het gewenste aantal dagen in.Top Of Page

WORD: Standaard werkbalk verdwenen

Ga naar  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
Let op!
Word 97 = 8.0
Word 2000 = 9.0
Word 2002/XP = 10.0
Word 2003 = 11.0
Selecteer de Data folder en klik op hernoemen in het menu bewerken.
Type een nieuwe naam voor de Data folder (bijv. OldData) en druk op ENTER
Sluit Regedit en start Word opnieuw (zonder de switch /a)
Als Word correct start is het probleem opgelost.
Eventueel andere oplossingen zie: WD2000: Toolbars Missing, Settings not retained after restarting wordTop Of Page

Trage pc (harde schijf) sneller maken

Als Windows een paar keer is vastgelopen, wordt in het register een sleutel aangemaakt die de snelheid van de harde schijf een stapje lager zet. Dit kan meerdere keren gebeuren en Windows doet dit omdat hij aanneemt dat een te snelle harde schijf mogelijk het probleem is. Zo stond de Ultra DMA-harde schijf op een lage PlO-mode, wat de boel aanzienlijk vertraagde.
Je kunt dit controleren. Ga naar Configuratiescherm, Systeem. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer. Klik op het kruisje voor IDE ATA/ATAPI-controllers en klik vervolgens met de rechtermuisknop op zowel het primaire als het secundaire kanaal en vraag de Eigenschappen ervan op. Vervolgens naar het tabblad Geavanceerde instellingen en controleer de overdrachtsmodus. Staat hier nu Alleen PIO en kun je dit niet op DMA zetten, dan moet je de volgende sleutel veranderen met behulp van de standaard bij Windows meegeleverde Registereditor:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Class\{4D36E96A-E325-llCE-BFC1-08002BE10318}\.
Hier vind je folders genaamd '0001:'0002': enzovoort. De folder '0001' is de primary controller, de folder'0002' is de secondary controller, enzovoort. Verwijder 'MasterldDataChecksum'of 'SlaveldDataChecksum'; afhankelijk van welk apparaat. Vervolgens opnieuw opstarten en alles werkt ineens veel sneller!Top Of Page

Menubalk IE7 onder vensternaam

Vindt u het ook zo vevelend dat de menubalk in IE7 onder de adresbalk staat in plaats van gewoon onder de vensternaam? Ga naar Start, Uitvoeren en open Regedit en ga naar de volgende sleutel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser
Maak hier de volgende DWORD waarde aan ITBar7Position
Dubbelklik erop en vul als waarde 1 in.Top Of Page

Driveletters wijzigen via het register

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Onder deze sleutel staan in het rechterscherm een aantal binaire waarden met als naam \DosDevices\C:  etc.
Door de genoemde driveletter te veranderen kan een stationsletter gewijzigd worden, zelfs als dit via disk management niet kan.Top Of Page

LIGHTSCRIBE dvd-brander niet herkent

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Ga naar waardenaam allocatecdroms en open deze
Verander de waarde van 1 in 0  en nu zou LIGHTSCRIBE herkent moeten worden.

Wanneer dit niet helpt start dan Services.msc via run
Zoek "LightScribeService Direct Labeling Service" en kijk of deze service wel gestart is. Wanneer dit niet het geval is Kies dan "Properties" en selecteer "Automatisch". Zet de "Service Status" op "Automatisch". Eventueel de service handmatig starten.

Kijk ook bij Start/Settings/Control Panel/Administrative Tools/Local Securitiy Policy/Security Options
Dubbelklik op "Restrict CD-Rom access to locally logged on user only"
Zet deze optie op "Disabled" en bevestig

Eventueel de software downloaden bij:
http://www.lightscribe.com/downloadSection/windows/index.aspx?id=810Top Of Page

Num Lock, Caps Lock en Scroll Lock

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
Ga naar waardenaam InitialKeyboardIndicators en open deze
waarde 0 - Num Lock, Caps Lock en Scroll Lock staan uit
waarde 2 - Num Lock is geactiveerd
Werkt dit niet ga dan naar:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Microsoft Input Devices\Keyboard
Als deze sleutel er niet is dan moet deze eerst aangemaakt worden.
Maak vervolgens hierin de tekenreekswaarde NumLock aan en geef die de waarde ON of OFF mee.Top Of Page

Mapopties verdwenen

Wanneer de functie Mapopties verdwenen is in het menu extra van Windows Verkenner dan kan deze op de volgende manier weer worden hersteld.
Om te beginnen een kleine workaround: 'Start', 'Instellingen', 'Configuratiescherm' en 'Mapopties'.
Wat ook kan: 'Start', 'Uitvoeren', 'CONTROL.EXE FOLDERS <ENTER>'. Neemt u vervolgens de Register-editor erbij en gaat u naar de volgende DWORD-parameter toe:
HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies ExplorerNoFolderOptions toe, die u de waarde '0' moet geven of (want dat kan ook) die u moet verwijderen.Top Of Page

Tab Schermbeveiliging in Eigenschappen voor Beeldscherm zichtbaar maken

Wanneer tab Schermbeveiliging niet meer zichtbaar is dan kan deze op de volgende manier weer worden hersteld.
Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Geef NoDispScrSavPage de waarde 0 in plaats van 1Top Of Page

Zoom instellingen Internet Explorer

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Zoom
Zet ResetZoomOnStartup op waarde 0
Door ZoomFactor op waarde 125000 te zetten  staat IE standaard ingesteld op 125%Top Of Page

Bij iedere start autocheck (schijfcontrole)

Wat gebeurt er als u de PC netjes volgens de regels afsluit? Dus niet vijf seconden op de aan-⁄uit-knop drukken! Dan nog steeds een Schijfcontrole? Welnu, dan neemt u de Register-editor erbij en gaat u naar de volgende sleutel toe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
Op die plek vindt u de 'Meerdere Tekenreeksen'-parameter 'BootExecute' die u moet voorzien van de waarde autocheck autochk *
Top Of Page

VISTA (pdf bijlage wil niet openen in Windows Mail)

Open de Registry Editor en ga naar de volgende sleutel:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf]
dubbelklik op de (default) waarde en verander de inhoud in:
"AcroExch.Document" (zonder aanhalingstekens)
Sluit Registry Editor en herstart Windows
Wanneer dat niet helpt verwijder dan de pdf reader (meestal Acrobat Reader) via de deinstallatie procedure.
Download unassoc_1_3.zip via http://www.winhelponline.com/articles/231/1/An-utility-to-unassociate-file-types-in-Windows-Vista.html
Start het programma en verwijder .pdf
Daarna de pdf reader weer installeren.
Top Of Page

Auto herstart uitzetten (VISTA, Win7, 8)

Wanneer Vista updates heeft geinstalleerd kan het gebeuren dat het systeem plotseling herstart. Om dat te vermijden kunt u de volgende register ingreep uitvoeren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
Wanneer de DWORD waarde NoAutoRebootWithLoggedOnUsers niet bestaat maak hem dan aan.
Klik hiervoor met de rechtermuisknop op AU en kies nieuw, DWORD (32 bits)-waarde. Geef deze waardegegevens 1 mee.Top Of Page

Verversingsfunctie van Windows Verkenner  herstellen

Open de Registry Editor en ga naar de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Zet DWORD waarde bij NoNetCrawling op 0Top Of Page

(usb) Schijf niet meer te benaderen door schrijfbeveiliging

Open de Registry Editor en ga naar de volgende sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
Kijk bij DWORD waarde WriteProtect of deze is geactiveerdTop Of Page

Venster uitvoeren opschonen

Wie vaak het venster Uitvoeren gebruikt, zorgt ervoor dat daar naar verloop een behoorlijke lijst staat. Om dit lijstje te schonen gaat u naar Uitvoeren en typt "Regedit" en drukt op [Enter].
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU
In het rechter scherm vindt u een reeks waarden. Verwijder deze met uitzondering van "Standaard". Na de eerstvolgende herstart is het lijstje dan leeg.Top Of Page

Tijdsynchronisatie

Dankzij een ingebouwde rtc-chip (Real Time Clock) weet Windows altijd hoe laat het is. Kleine afwijkingen worden bijgestuurd door uw systeem met een online tijdserver te laten synchroniseren. Via een registeringreep kunt u de frequentie van deze synchronisatie aanpassen. Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
Kies in het rechterpaneel voor SpecialPollInterval. Standaard staat dit op 604800 (seconden) ingesteld en dat  is precies een week. Liever elke dag? Vul dan 86400 (decimaal) in.Top Of Page

Maximaal aantal onlangs geopende bestanden

Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
dubbelklik op MaxRecentDocs en geef de gewenste aantal documenten op in het vak waardegegevens.
Is het bestand er niet maak dan een nieuwe DWORD waarde aan met bovengenoemde naam.Top Of Page

Lijst van recente documenten niet bijhouden

Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
dubbelklik op NoRecentDocs en geef 1 in bij de waardegegevens.
Is het bestand er niet maak dan een nieuwe DWORD waarde aan met bovengenoemde naam.

Uitvoeren als verbergen of zichtbaar maken

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
Maak een nieuwe DWORD waarde aan en noem deze HideRunAsVerb
Met optie 1 in het vak waardgegevens is "uitvoeren als" verdwenen.Top Of Page

Standaard Zoekopties aanpassen

Geen behoefte aan de hond (ofwel zoekassistent) van Windows XP die u helpt bij het zoeken naar bestanden? U kunt gebruikmaken van de klassieke zoekfunctie. In het register (Start, Uitvoeren, en typ Regedit) gaat u naar de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\CabinetState. Kies Bewerken, Nieuw, Tekenreekswaarde. Noem deze waarde Use Search Asst. Dubbelklik erop en typ in het vak Waardegegevens: yes. Daarnaast kunt u via het register aangeven hoe er moet worden gezocht. Ga naar de sleutel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
. Wilt u dat er onderscheid wordt gemaakt tussen zoektermen met en zonder hoofdletters? Kies Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde en noem deze waarde CaseSensitive. Dubbelklik erop en geef een 1 op in het vak Waardegegevens. Moeten systeemmappen worden doorzocht? Maak een DWORD-waarde aan die u SearchSystemDirs noemt. U kunt standaard ook verborgen bestanden en mappen laten doorzoeken, door een DWORD-waarde met de naam SearchHidden aan te maken. Wilt u tot slot dat ook submappen worden doorzocht, dan maakt u een DWORD-waarde IncludeSubFolders aan. Tevreden met de instellingen? Verlaat het register via Bestand, Afsluiten.Top Of Page

Map Gedeelde Documenten niet delen

Elke Windows XP-computer kent standaard de map Gedeelde documenten. Als u hiervan nooit gebruikmaakt (en de map dus leeg is), kunt u deze verwijderen. Start de Register-editor (Start, Uitvoeren, en typ Regedit) en zoek de sleutel NoSharedDocuments in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Is de sleutel niet beschikbaar, dan maakt u deze aan via Bewerken, Nieuw, Sleutel. Kies vervolgens Bewerken, Nieuw, DWORD~waarde en noem deze waarde NoSharedDocuments. Dubbelklik erop en typ een 1 in het vak Waardegegevens. Klik op OK en kies Bestand, Afsluiten. De map Gedeelde documenten wordt verwijderd.Top Of Page

Grootte van picogrammen aanpassen

Ga naar HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
Zoek tekenreekswaarde Shell Icon Size.
De standaardwaarde is 32. Een lagere waarde zorgt voor compactere pictogrammen en een hogere waarde voor grotere.Top Of Page

Uitlijning pictogrammen aanpassen

Bepaal zelf hoe ver de pictogrammen op het bureaublad uitelkaar staan.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
Rechts ziet u IconSpacing en IconVerticalSpacing.
Hoe hoger het getal, hoe verder de picogrammen uitelkaar staan. Top Of Page

Thumbnail size (voorbeeld afbeeldingen) veranderen

Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Maak een nieuwe DWORD waarde aan met de naam ThumbnailSize, dubbeklik erop, kies decimaal en geef de gewenste pixelwaarde op tussen 50 en 100.Top Of Page

Windows niet meer laten zoeken naar loze snelkoppelingen

Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Maak een nieuwe DWORD waarde met de naam NoResolveTrack en geef deze een waarde van 1Top Of Page

Plaats van Standaardmappen aanpassen

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
In het venster rechts is een overzicht van alle standaardmappen en hun bijbehorende locatie.
Dubbelklik op een map en geef in het vak waardgegevens de gewenste locatie op. Voer hierbij de complete padnaam in, inclusief de drive-letter.Top Of Page

USB (stick) wordt niet meer herkend door Windows

Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\
Klik met de rechtermuisknop op sleutel USB en kies voor Machtigingen...
Geef in machtigingen iedereen volledig beheer
Doe hetzelfde met de sleutel USBSTOR
Eventueel beide sleutels exporteren
Daarna beide sleutels verwijderen en de computer opnieuw opstarten.

Wat ook een probleem kan zijn is dat er al een andere drive is met dezelfde drive-letter waar de USB stick wil mounten of dat er een netwerkdrive is met dezelfde drive-letter.Top Of Page

USB media vergrendelen

Wordt uw pc regelmatig door anderen gebruikt en wilt u niet dat ze iets doen met USB-media  open dan de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\USBSTOR
Klik in het rechterpaneel op de waarde Start en wijzig de standaardwaarde 3 (toestaan) in 4 (niet toestaan)
Top Of Page

Verwijdert programma handmatig uit register verwijderen

Het gebeurt soms dat u een programma verwijdert, maar dat u de bijbehorende ingang in de rubriek software van het Windows configuratiescherm toch niet weg krijgt. Via het register lukt dat normaal gesproken wel.
Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UninstallUninstall
KlUninstallik achtereenvolgens alle subsleutels aan tot wanneer u in het rechterpaneel het nukkige programma herkent. Deze subsleutel kunt u dan verwijderen.Top Of Page

Bijhouden van welke bestanden zijn geopend uitschakelen

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Maak in het rechterpaneel een DWORD waarde NoInstrumentation aan en geef deze de waarde 1 meen
Deze functie voor alle gebruikers van de pc uitschakelen gaat met dezelfde DWORD waarde , maar dan bij:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\ExplorerTop Of Page

Automatische herstart na Windows Update uitzetten

Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
Maak hier de subsleutel WindowsUpdate als die nog niet bestaat.
Open deze sleutel en maak nogmaals een subsleutel genaamd AU aan.
Maak in deze sleutel de DWORD waarde RebootWarningTimeoutEnabled en zet de waarde op 1.
Met de DWORD 32-bits waarde RebootWarningTimeout stelt u de gewenste wachttijd in voor een eventuele automatisch herstart (tussen 1 en 30 minuten)
Met de DWORD waarde NoAutoRebootWithLoggedOnUsers, met waarde 1 zorgt u ervoor dat Windows niet kan herstarten zolang u bent aangemeld.Top Of Page

Systeemvak in taakbalk leegmaken

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Klik op een lege plaats in het rechterpaneel en kies Nieuw, DWORD-waarde.
Geeft dit item de naam NoTrayItemsDisplay mee, dubbelklik erop en vul 1 in bij waardegegevens.
Na een herstart is het systeemvak verdwenen.Top Of Page

Internet Explorer (eigen reclameregel of reclameregel verwijderen uit titelbalk)

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Zoek naar  Tekenreekswaarde Window Title
Voeg hier de eigen tekst toe of verwijder de reclametekstTop Of Page

CapsLock toets uitschakelen

Met de volgende registeringreep schakelt u de toets ongenadig uit:
Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
Open het menu bewerken en kies voor Nieuw, Binaire waarde.
Geef dit item de naam Scancode Map
dubbelklik hierop en geef de volgende waarden in:
[0000] 00 00 00 00 00 00 00 00
[0008] 02 00 00 00 00 00 3A 00
[0010] 00 00 00 00
De sleutel verwijderen volstaat om de toets weer te reanimeren.Top Of Page

Startmenu wijzigingen blokkeren

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Kies beweerken, nieuw, DWORD-waarde.
Maak een item aan met de naam HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command ProcessorHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command ProcessorHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command ProcessorHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command ProcessorHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor en zorg dat hier de waarde 1 in komt te staan.Top Of Page

Tabblad beveiliging zichtbaar maken

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Zoek de DWORD waarde NoSecurityTab en zet de waarde op 1 en controleer dat et bestandsysteem op NTFS is ingesteld.Top Of Page

Windows Taakbeheer kan niet meer geopend worden

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
en
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
Zoek DWORD waarde DisableTaskMgr en zet de waarde op 0Top Of Page

Links functioneren niet meer goed

Mocht het ooit gebeuren dat uw snelkoppelingen niet meer correct functioneren (ze lijken allemaal naar hetzelfde programma te verwijzen) start dan regedit op en ga naar de volgende waarde:
HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk
In het rechterpaneel hoort bij (standaard) lnkfile te staan (en niet  lnk_auto_file)Top Of Page

Word 2003 en 2007

U wilt zowel Office 2003 als Office 2007 op uw systeem installeren? Dan kunnen er problemen ontstaan: het gebeurt bijvoorbeeld dat Word 2007 zich dan telkens opnieuw wil installeren nadat u Word 2003 hebt gebruikt. Dat voorkomt u als volgt:
Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
Open deze sleutel en kies bewerken, nieuw, DWORD waarde. Geef het nieuwe item de naam NoReReg en ken daar de waarde 1 aan toe. Sluit Regedit af en meld u opnieuw aan.Top Of Page

Standaard ruimte voor Systeemherstel verkleinen

Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\Cfg
Kies DWORD waarde DiskPercent en vul hier het gewenste percentage inTop Of Page

Standaard Downloadlocatie  in IE8 aanpassen

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer
vul bij Download Directory de gewenste locatie inTop Of Page

Contextmenu Internet Explorer aan- of uit zetten

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Kies DWORD waarde NoViewContectMenu
Waarde op  1 = contectmenu uit, Waarde op 0 = contextmenu aanTop Of Page

Outlook Express blijft vragen om een wachtwoord

LET OP: Na deze procedure zal alle opgeslagen wachtwoorden voor uw gebruikersaccount verwijderen . Zorg dat u weet wat ze vˇˇr het uitvoeren van deze procedure zijn!

Deze correctie geldt ook voor Outlook, andere programma's die wachtwoorden op te slaan in de Protected Storage System Provider sub tak van de griffie. Het corrigeert ook een aantal problemen met Internet Explorer en AutoAanvullen.

Dit wordt veroorzaakt door een beschadigd register sleutel. Voor het verwijderen van de gebroken sleutel in Windows« XP

 • Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ regedt32 in het vak Openen.
 • Zoek de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Protected Storage System Provider

 • Klik met de rechtermuisknop de sleutel HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Protected Storage System Provider sleutel en kies Machtigingen.
 • In de lijst Machtigingen voor Protected Storage System Provider dialoogvenster, klikt u op het tabblad Geavanceerd. Zorg ervoor dat de toegang <Gebruikersnaam> Volledig beheer heeft. Selecteer "Replace permission entries ..."
 • Klik op OK. 
 • Herhaal stap 3 tot en met 5 voor elke subsleutel die wordt vermeld onder de Protected Storage System Provider register sleutel; anders krijgt u het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert de sleutel te verwijderen:
        Registry editor could not delete the key currently selected. The key or one of its
        subkeys does not give you delete access.

Opmerking: De subsleutels onder Protected Storage System zullen er ongeveer zo uitzien:

    S-1-5-21-1085031214-1202660629-1708537768-1003

 • Op dit punt, kunt u de sleutel verwijderen uit het Protected Storage System Provider door te klikken op Verwijderen in het menu Bewerken. Als u wilt, kunt u eerst een kopie exporteren van deze sleutel en daarna de sleutel verwijderen.
 • Als u klikt u op Verwijderen, ontvangt u het volgende bericht:

        Registry editor will delete the currently selected key and all its subkeys. Do you want to continue the operation?

Klik op Ja om het proces te beŰindigen.

Start Outlook Express en voer opnieuw het wachtwoord in.Top Of Page

Versnel Windows 7

Met een paar register ingrepen kan de werking van Windows 7 versneld worden.
Navigeer met RegEdit naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Maak hier de subsleutel Explorer
Open deze sleutel en voeg een of meer van de volgende items toe via Bewerken, Nieuw, DWORD (32 bits)-waarde:

NoInternetOpenWith

NoLowDiskSpaceChecks

LinkResolveIgnoreLinkInfo

NoResolveSearch

NoResolveTrack

Geef al deze items de waarde 1 mee.
Met deze aanpassingen voorkomt u dat Windows regelmatig controleert of er nog voldoende vrije schijfruimte is, u voorstelt op internet te gaan zoeken als u een programma met een onbekende extensie tracht te openen en dat Windows naar een toepassing gaat zoeken als u een incorrectie snelkoppeling opent. Verder versnelt u ook het navigeren binnen de verkenner.Top Of Page

Achtergrond bureaublad (niet) te wijzigen

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop
en verwijder NoChangingWallPaper.Top Of Page

Gevoeligheid dubbelklikken van muis of touchpad instellen

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse
Pas de waarde aan bij DoubleClickWidht en/of DoubelClickHeight. Hoe hoger het getal, hoe meer pixels de eerste en tweede muisklik in beide richtingen van elkaar mogen afwijken.
Bij DoubleClickSpeed kunt u eventueel ook de maximumtijd tussen twee klikken wijzigen.Top Of Page

Bestanden met Live Movie Maker importeren over een netwerk

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Movie Maker
Voeg de DWORD waarde met de naam AllowNetworkFiles toe, dubbelklik hierop en geef die de waarde 1.Top Of Page

Miniatuurweergave van vensters sneller laten verschijnen (Windows 7)

Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse
Dubbelklik op MouseHoverTime en verklein de standaard waarde (400) tot circa 150Top Of Page

werkbalken Internet Explorer ver- of ontgrendelen

Zijn de werkbalken van Internet Explorer vergrendeld, dan is de snel aangepast via het menu. Gebruiken wel meer mensen uw pc en wilt u niet dat die het uiterlijk van de browser aanpassen, ga dan als volgt te werk Start Regedit op en open de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar - desnoods creŰert u ontbrekende sleutels alsnog via Bewerken, Nieuw, Sleutel. Vervolgens kiest u Bewerken, Nieuw, DWORD (32-bits)-waarde. Hernoem dit nieuwe item in Locked, dubbelklik hierop en vul bij Waardegegevens 1 in. Sluit het register af. De werkbalken zijn nu vergrendeld (tot u het item de waarde 0 meegeeft)Top Of Page

Schernfunctie Windows 7 aan of uit zetten

Een venster naar links slepen maakt het scherm half beeldvullend en een venster naar boven beeldvullend.
Optie uitzetten?
Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
zet WindowArrangementActive op 0 voor uit of op 1 voor aanTop Of Page

Naam verwijderde software verwijderen

Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Hier vindt u de restanten van programma's die u niet hebt kunnen verwijderen.Top Of Page

User-profile verhindert aanmelden

Als ik wil inloggen op mijn account, komt er een melding op het scherm met de tekst:'... user-profile verhindert het aanmelden ...'Ik kan dus niet inloggen.Wat moet ik nu doen?
Oplossing: Om te beginnen moet u inloggen met behulp van een ander gebruikersaccount en mogelijk moet u dat in de Veilige Modus doen. Gelukt? Dan de Register-editor erbij pakken en op zoek gaan naar deze sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\
U krijgt dan een lijst met profielen te zien, die u moet aanblikken. Kijk dan - rechts in beeld naar de DWORD-parameter(s) RunLogonScriptSync die u op 0 moet instellen (afbeelding4).Top Of Page

WaitToKillServiceTimeout aanpassen

Wanneer u Windows afsluit wacht het besturingssysteem nog ettelijke seconden om services de kans te geven om alsnog te reageren. U kunt die wachttijd inkorten zodat de pc sneller zal afsluiten.
Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
Dubbelklik in het rechterpaneel op WaitToKillServiceTimeout en verlaag de waarde naar (liever niet minder) dan 2000 (is 2 seconden. Bij problemen dan toch maar weer wat ophogen.Top Of Page

OUTLOOK standaard opslag locatie aanpassen

Standaard stelt Outlook (inWindows 7) als opslaglocatie voor bijlagen de map Bibliotheken\Documenten voor. Wilt u een andere map, dan dwingt u Outlook met de volgende register-ingreep tot betere gedachten.
Start Regedit op en open de sleutel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Micr0soft\OfŘce\14.0\Outlook\Options
(voor Outlook 2003 kiest u 11.0 in plaats van 14.0 en voor Outlook 2007 kiest u 12.0).
Ga naar het menu Bewerken en kies Nieuw Tekenreekswaarde.
Geef het nieuwe item als naam DefaultPath mee.
Dubbelklik hierop en vul in het veld Waardegegevens het volledige pad naar de gewenste opslaglocatie in.
Sluit Regedit af en herstart Outlook.Top Of Page

Bestandsassociaties blokkeren

Vindt u het ook zo vervelend dat bestandsassociaties plots blijken te zijn aangepast, zodat bijvoorbeeld uw jpeg’s met een ander programma openen? Met een registeringreep blokkeert u dergelijke aanpassingen. Start Regedit op en navigeer naar
HKEY_CURRENT_USER (of HKEY_LOCAL_MACHlNE als de beperking ook voor andere gebruikers moet gelden),
Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Policies, Explorer - desnoods creŰert u zelf deze laatste sleutel.
Open het menu Bewerken, kies Nieuw, DWORD (32-bits)-waarde. Geef het nieuwe item de naam
NoFileAssociate mee, dubbelklik erop en wijzig 0 in 1.
Sluit het register af en herstart uw pc. Om de blokkade op te heffen, wijzigt u de 1 weer in een 0.Top Of Page

Stationsletter voor inplaats van achter de stationsnaam

Als u de Windows Verkenner opent (‘Computer’), ziet u dat die telkens de stationsnaam vˇˇr elke stationsletter plaatst. Werkt u met een hoop schijven (usb-sticks, geheugenkaarten, enzovoort) dan vindt u de omgekeerde volgorde wellicht overzichtelijker.
Start hiervoor Regedit op en open de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer.
Ga naar het menu Bewerken en kies Nieuw, DWORD (32-bits)-waarde. Geef het nieuwe item de naam ShowDriveLettersFirst mee. Dubbelklik hierop en vul als waarde 4 in.Top Of Page

Map pictogrammen

Als u in de Verkenner navigeert om bijvoorbeeld een of ander document te openen, is het vaak moeilijk de pictogrammen van een gesloten en een open map te onderscheiden. De volgende registeringreep maakt het pictogram van een geopende map alvast een heel stuk opvallender.Start Regedit op en navigeer naar
HKEY_LOCAL_MACHlNE, SOFTWARE, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer.
Ga naar het menu Bewerken en selecteer Nieuw, Sleutel. Geef de nieuwe sleutel de naam Shell Icons mee.
Selecteer deze sleutel, ga opnieuw naar het menu Bewerken en kies deze keer Nieuw, Tekenreekswaarde. Geef het nieuwe item de naam 4 mee. Dubbelklik hierop en vul in: c:\windows\system32\shell32.dll,137.
Sluit het venster en herstart Windows.Top Of Page

Favorieten werken niet meer

De Favorieten van Internet Explorer 8 werken niet meer. Als ik op Aan Favorieten toevoegen klik, komt de link niet in de lijst te staan. Mijn besturingsysteem is Windows 7.
Oplossing: Dan is de locatie van de Favorieten ongewild of onbewust aangepast. Vaak is malware daarvan de oorzaak. Neem de Register-editor erbij en ga naar deze sleutel toe:
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ UserShellFolders\Favorites.
Dubbelklik dan Favorites en plaats het volgende in het dialoogvenster dat wordt geopend:
%USERPROFlLE%\Favorieten.
Voor de zekerheid daarna de pc even opnieuw starten. Dat zou het probleem moeten oplossen.Top Of Page

Achtergrondvenster naar voorgrond

Ook al meegemaakt dat u eindeloos moet wachten op de installatie van een programma, tot u merkt dat een knipperend pictogram in de Windows taakbalk aangeeft dat een ‘verborgen’ dialoogvenster op uw bevestiging wacht? Met een registeringreep maakt u dat sneller duidelijk. Start Regedit op en navigeer naar
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop.
Dubbelklik op ForegroundLockTimeout in het rechterpaneel en wijzig de standaardwaarde 200000 (decimaal) in een veel kortere waarde, zoals 5000. Eventueel zet u die zelfs op 0, maar dan springt elk venster dat uw aandacht vereist wel meteen naar de voorgrond.Top Of Page

...Your current security settings prohibit running ActiveX -contr0ls on this page. Therefore, the page may not display properly ..

Op het moment dat ik via de Windows Verkenner naar mijn bestanden wil kijken, krijg ik bovenstaande  boodschap te zien. Ik kan wel alle mappen zien, maar de inhoud van de mappen niet.
Enig idee wat ik hiermee moet?
Als ik het programma open waarmee de bestanden zijn gemaakt, dan zie ik alle bestanden opeens wel.
Oplossing:
Even een registerhack voor dit probleem. Neem de register-editor (Start, Uitvoeren en REGEDIT Enter) erbij en ga naar deze sleutel toe:
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Internet Settings\ Zones\0.
Daar opent u de DWORD-parameter en die stelt u in op de waarde 0. Dit om ervoor te zorgen dat ActiveX-controls weer werken in de zone Deze computer.Top Of Page

Bijschriften bij bureaublad pictogrammen zonder schaduw

De bijschriften onder uw bureaublad-pictogrammen zijn standaard van een schaduwrand voorzien. Hebt u dat liever niet, dan schakelt u die als volgt uit.
Start Regedit op en navigeer naar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced.
ln het rechterpaneel dubbelklikt u op het item ListviewShadow en geeft u die de waarde 0 mee. Sluit de registereditor en herstart Windows: de schaduwranden zijn weg tot het moment dat u ListviewShadow weer op 1 instelt.Top Of Page

Programma instanties (pictogram taakbalk) Windows 8

Opent u in Windows 8 twee of meer instanties van dezelfde toepassing (zoals de verkenner) en klikt u het pictogram in de taakbalk aan, dan moet u op een van de miniatuurafbeeldingen klikken  om naar de bijbehorende instantie te gaan. Met de volgende registeringreep kunt u ook gewoon oip het pictogram klikken totdat de juiste instantie verschijnt.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Maak hier de DWORD (32) bits-waarde met de naam LastActiveClick en geef die de waarde 1 mee.Top Of Page

Domeinnamen in IE11

Als u in IE11 onder Windows 8 enkele beginletters intikt op de adresbalk, levert de browser automatisch suggesties aan voor mogelijke websites - althans voor de vier hoofddomeinen .com, .net, .net en .edu.
Had u daar graag .nl of .be bij navigeer dan naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\UrlTemplate
Voeg in het rechterpaneel de volgende tekenreekswaarden toe:
5  (met als inhoud www.%s.nl) en 6 (met als inhoud www.%s.be)Top Of Page

PC / laptop sluit traag af

Ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Geef de waarde bij ClearPageFileAtShutdown  de waarde 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
Geef de waarde bij WaitToKillServiceTimeout de waarde 2500Top Of Page

Wijzig de locatie van de Program Files directorie

Open RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Hier staat (afhankelijk van  een 32 of 64 bit besturingssysteem) de sleutels:
ProgramFilesDir en/of
ProgramFilesDir (x86)
Hier kan de installatie directorie worden aangepast.Top Of Page

Onzichtbare harde schijven

Vooraf het register schoonmaken en achteraf alle onbekende apparaten bij het Apparaatbeheer weggooien.
U gaat naar deze plek in het register van Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion.
Daar voorziet u de Tekenreekswaarde DevicePath van deze inhoud: %SystemRoot%\inf.Top Of Page

Sla startscherm over in Office 2013

Start Regedit op en navigeer naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\General.
Hier maakt u via Bewerken, Nieuw de DWORD (32 bit)-waarde DisableBootToOfficeStart en wijzigt u die in 1 (in plaats van 0).

ę Logo Arcanus 31 december 2014