Register laatst bijgewerkt op 31 december 2016


| Home | | Diversen | | Fotobewerking | | Tools | | Internet | | Multimedia |

| Ontwerp & tekenprogramma's | | Remote | | Toegankelijkheid | | Tweaks |

| Virus & Spywarebescherming |Network Neigborhood niet meer zichtbaar in explorer

Ga naar onderstaande key en maak een nieuwe DWORD waarde aan met de naam "NoNetHood". Geef deze de waarde 1. Logoff en herstart de computer.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explore
Freeware Software

Disable Run of Zoek van het start menu

Start RegEdit en ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Klik met de rechtermuisknop in het rechterpaneel en maak èèn van de volgende DWORD waarde′s aan.
"NoFile of NoRun"
Geef deze vervolgens de waarde 1. Logoff en herstart de computer.
Freeware Software

Alle iconen op de desktop verstoppen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Klik met de rechtermuisknop in het rechterpaneel en maak de volgende DWORD waarde aan.
"NoDesktop"
Geef deze vervolgens de waarde 1. Logoff en herstart de computer.
Freeware Software

Document menu automatisch legen

Manier 1

Het document menu laat de laatst geopende file´s en programma´s zien. Het opschonen van deze gegevens kan met de hand, maar ook automatisch door de volgende aanpassingen. Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Klik met de rechtermuisknop in het rechterpaneel en maak de volgende String waarde aan.
"Recent"
Geef deze vervolgens de waarde C:\RECYCLED. Zet vervolgens de Recycle Bin op het automatisch verwijderen van de file’s. Logoff en weer aan. Het document menu zou nu leeg moeten zijn. Dit geldt voor alle gebruikers op de computer.

Manier 2

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
Kies hierna Bewerken, Nieuw, DWORD-Waarde en noem deze waarde
ClearRecentDocsOnExit
Zet een 1 in de waardegegevens en klik OK
Freeware Software

Programma´s die automatisch starten bij de start van Windows

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run of RunOnce of
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run of RunOnce
Gebruik om een programma toe te voegen de volgende werkwijze. Ga naar het rechterpaneel, klik op de rechtermuisknop en kies voor New String Value. Voer hier als waarde het pad en de executable in voor het programma dat automatisch moet starten.
Freeware Software

Verwijder de pijltjes uit de Shortcut iconen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CLASSES_ROOT
Open de key lnkfile en verwijder de waarde "IsShortcut"
Open de key piffile en verwijder de waarde "IsShortcut"
Herstart Windows.
Freeware Software

Verwijder programma´s van Control Panel´s Add⁄Remove Programs

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Verwijder de programma´s die wel zijn verwijderd, maar waarvan de waarde nog aanwezig is.
Freeware Software

Enable CD-Rom autorun

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
Zet bij AutoRun de waarde op 1. Waarde 0 zet AutoRun uit.

Als de waarde al 1 was dan doe je het volgende:
 • Blader naar de registersubsleutel:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer en klik erop.
 • Bekijk de waarde van het item NoDriveTypeAutoRun. Als deze waarde gelijk is aan 0xb5, is de functie AutoRun voor cd-rom's uitgeschakeld.
 • Klik met de rechtermuisknop op NoDriveTypeAutoRun
 • Klik op Wijzigen
 • Type 95 in het vak Waardegegevens
 • Als je de functie AutoRun wilt inschakelen klik je op Wijzigen, typ 95 in het vak Waardegegevens, selecteer Hexadecimaal en klik op OK.
Sluit de Register-editor af.
Verder kan er in het groepsbeleid nog de nodige instellingen worden aangepast. Ga hiervoor naar Start/Run en type in gpedit.msc. (Werkt niet in alle Windows versie's). Ga vervolgens naar gebruikersconfiguratie, beheersjablonen en systeem. Daar dient u de Autoplay uitschakelen te manipuleren.

Autorun voor USB-stick uitschakelen

Zet de waarde van NoDriveTypeAutoRun op 0x4 om autorun voor de verwisselbare stations uit te schakelen. De waarde voor alle stations uitschakelen doet u met 0xFF Freeware Software

Zet computer uit na shutdown

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Zet bij stringwaarde PowerdownAfterShutdown de waarde op 1. Wanneer de BIOS het ondersteund dan zal de computer bij het afsluiten nu automatisch uitgaan. De waarde 0 heeft de tegenovergestelde werking.
Freeware Software

Windows versie zichtbaar op desktop

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Zet bij DWORD PaintDesktopVersion de waarde op 1. De waarde 0 heeft de tegenovergestelde werking.
Freeware Software

Verander de locatie van Windows setup file´s

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Zet bij stringwaarde SourcePath het pad naar de juiste locatie.
Freeware Software

Verwijder reclame uit Internet Explorer

In Internet Explorers die geleverd worden als OEM versie of door bepaalde leveranciers staat vaak een reclame uitting. Via de Registry kunnen deze waarden verwijderd worden op de volgende manier:
Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
Verwijder de register settings BrandBitmap en SmBrandBitmap. Hiermee wordt Internet Explorer teruggezet naar de standaard waarde.
Freeware Software

Wijzig Windows Registratie informatie zoals naam en bedrijf

Deze register key geeft de mogelijkheid om informatie te wijzigen over de persoon die Windows geïnstalleerd heeft.
Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion of
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Wijzig de waarden in ProductId, RegisteredOwner of RegisteredOrganization.
Freeware Software

Laat aangepast bericht zien bij het inloggen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Wijzig de waarden naar believen in Welcome, LegalNoticeCaption of LegalNoticeText.

Freeware Software

Administrator in Welkom/Logon scherm

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Currentversion\WinLogon\SpecialAccounts\Userlist
Kies Bewerken, Nieuw, DWORDwaarde. Geef deze de naam "Administrator" en zet waarde op "1".
Bepaalde accounts niet tonen: Zet waarde op "0".
Freeware Software

Outlook - Geblokkeerde bestandsbijlagen toegankelijk maken

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
Kies Bewerken, Nieuw, Tekenreekswaarde en geef deze de naam "Level1Remove".
Kies wijzigen in waardegegevens: Type hier de bestandsextensies die niet mogen worden geblokkeerd met een ";" als scheidingsteken.
Freeware Software

Logon name van laatste gebruiker niet weergeven

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogon\DontDisplayLastUserName (W-xp)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon\DontShowLastUser (W9x/ME)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WinLogon\DontDisplayLastUserName (W-NT)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\System\DontDisplayLastUserName (W-Vista)
Verander de waarde van de sleutel in "1"
Freeware Software

Verwijder tijdelijke internet file´s bij afsluiten internet explorer

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache
Verander de waarde van de sleutel "Persistent" in "0"
Waarde "1" heeft de tegenovergestelde werking.
Freeware Software

Verwijder balloon tips

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Verander de DWORD waarde "EnableBalloonTips" in "0"
Waarde "1" heeft de tegenovergestelde werking.
Freeware Software

Verwijder page file bij het afsluiten van Windows

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Verander de DWORD waarde "ClearPageFileAtShutdown" in "1".
Freeware Software

Verwijder dll´s meteen na afsluiten van applicatie

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Verander in de DWORD Value "AlwaysUnloadDLL" de waarde naar "1".
Freeware Software

Windows sluit spontaan af na een bepaalde tijd

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Volatile\ShutdownTime
Wanneer daar een waarde staat dan zou dat het probleem kunnen zijn.
Freeware Software

Lijst van bezochte sites wissen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
In dit overzicht kunt u adressen verwijderen die u niet meer wilt tegenkomen.
Freeware Software

Locatie Mijn Documenten opsplitsen (XP)

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Vervolgens wijst alles zich vanzelf..... Freeware Software

Verander startpagina in register

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Verander in het rechterscherm bij StartPage de standaard startpagina (per gebruiker)
Freeware Software

Open Internet Explorer Fullscreen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Console\Fullscreen
Verander de waarde in 1
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Verander de waarde in het rechterscherm bij FullScreen van no in yes (per gebruiker)
Freeware Software

Windows XP sneller starten

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction
Kijk of de waarde van Enable op Y staat. Zoniet rechtsklik dan op Enable, kies wijzigen, vul de waarde Y in en klik op OK.

Freeware Software

Windows XP sneller afsluiten

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Kijk of de waarde van ClearPageFileAtShutdown op 0 staat.
Zoniet rechtsklik dan op ClearPageFileAtShutdown, kies wijzigen, vul de waarde 0 in en klik op OK.
Freeware Software

Opbouw miniatuurweergaven traag

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Kijk of de waarde DisableThumbnailCache op 0 staat.
Zoniet rechtsklik dan op DisableThumbnailCache, kies wijzigen, vul de waarde 0 in en klik op OK.
Freeware Software

Instellingen Eigenschappen voor Beeldscherm blokkeren

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Wanneer de volgende DWORD waarden er niet zijn maak ze dan aan:
 • NoDispAppearancePage - waarde op 1 verstopt Thema's en Vormgeving
 • NoDispBackgroundPage - waarde op 1 verstopt Bureaublad
 • NoDispCPL - waarde op 1 schakelt de toegang tot beeldscherm eigenschappen uit
 • NoDispScrSavPage - waarde op 1 schakelt onderdeel Schermbeveiliging uit
 • NoDispSettingsPage - waarde op 1 schakelt onderdeel Instellingen uitTop Of Page
Freeware Software

Verwijder oude provider uit titelbalk Outlook

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Identities\{uw identiteit}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0
Op die plek komt u de tekenreekswaarde -parameter WindowTitle tegen. Deze parameter kunt u wijzigen maar ook compleet verwijderen.
Freeware Software

Sneller versleutelen (Windows Vista)

Met verschillende Vista-versies kunt u bestanden versleutelen, maar het is een heel gedoe om die functie te vinden: u moet eerst rechtsklikken op het bestand, kiezen voor 'Eigenschappen', dan op de knop 'Geavanceerd' klikken, en vervolgens een vinkje zetten voor 'Inhoud versleutelen om gegevens te beveiligen'. Dat kan sneller.
Na een klik op de 'Start'-knop en het oproepen van het venster 'Uitvoeren', tikt u 'regedit' en drukt u op [Enter]. Zoek nu de volgende sleutel op: HKEYCURRENTUSER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Klik met de rechtermuisknop op deze registersleutel en kies achtereenvolgens voor de opties 'Nieuw' en 'DWORD (32-bits)-waarde'. U noemt deze DWORD-parameter 'EncryptionContextMenu', dubbelklikt erop en geeft hem de waarde'1'. Voortaan staat de functie 'Versleutelen' in het rechtsklikmenu.
Freeware Software

Maak VISTA sneller

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Dubbelklik op DisablePagingExecutive en verander de waarde van 0 in 1
LET OP! Hiervoor is meer dan 1 Gb geheugen nodig.
Ga vervolgens naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
Zet hier EnableSuperPrefetch van 3 op 0.
Freeware Software

Apparaatbeheer uitbreiden

Via het register is de hoeveelheid weergegeven informatie in apparaatbeheer aanzienlijk uit te breiden.
Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
Kies nu Bewerken, Nieuw, Tekenreekswaarde en noem deze waard DEVMGR_SHOW_DETAILS
Klik erop met de rechtermuisknop, kies wijzigen en zet in Waardegegevens een 1.
Freeware Software

Intervaltijd van aanmaak nieuwe herstelpunten aanpassen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
Dubbelklik op RPGloabalInterval.
Standaard is de waarde ingesteld op 24 uur (24 x 60 x 60 = 86400)
Wanneer 3 dagen interval gewenst is dan is de in te vullen waarde dus 3 x 86400 = 259200
Freeware Software

Standaard verkenner venster aanpassen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Comdlg32
Wanneer de sleutel Comdlg32 er nog niet is maak hem dan aan (bewerken, nieuw, sleutel).
Vervolgens kan door het aanmaken van nieuwe DWORD waarden het verkenner venster aangepast worden:
 • NoFileMRU - Geen lijst met recent gebruikte items
 • NoPlacesBar - Geen balk met standaardlocaties
 • NoBackButton - De knop vorige wordt verwijderd
Wilt u wel een balk met favoriete locaties voeg dan de sleutel PlacesBar toe
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Comdlg32\PlacesBar
Kies nu bewerken, nieuw, tekenreekswaarde en noem deze Place1 Herhaal deze stap eventueel voor Place2, Place3, etc. Dubbelklik op de zojuist aangemaakte tekenreekswaardes en voeg het complete pad naar de locatie toe.
Wilt u dat mappen in de Verkenner automatisch worden uitgeklapt ga dan naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Kies bewerken, nieuw, DWORD-waarde en noem deze FriendlyTree. Type een 1 in het vak waardegegevens.
Freeware Software

Menu Start aanpassen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Hier kunnen de volgende DWORD waardes aangemaakt worden als ze er nog niet zijn.
 • Start_ShowControlPanel - voor configuratiescherm
 • Start_ShowNetCon - voor mijn netwerklocaties
 • Start_ShowMyComputer - voor deze computer
 • Start_ShowMyDocs - voor mijn documenten
 • Start_ShowMyMusic - voor mijn muziek
 • Start_ShowMyPics - voor mijn afbeeldingen
Dubbelklik op de ingevoerde waardes en kies een van de volgende optie's:
 • 0 - om de vermelding te verbergen
 • 1 - om de vermelding te tonen
 • 2 - om de vermelding te tonen en de onderliggende inhoud automatisch uit te klappen
Freeware Software

Sneller menu's openen

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Klik dubbel op MenuShowDelay en zet de waarde tussen de 20 en 100. (nooit op 0) Standaard waarde is 400
Freeware Software

Minder meldingen

Start RegEdit en ga naar:
Beveiligingscentrum
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center
Zet de waardes waarvan u geen melding meer wilt ontvangen op 1 (AntiVirusDisableNotify, FirewallDisableNotify, UpdatesDisableNotify)
Schijfruimte
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Kies bewerken, nieuw, DWORD-Waarde en noem deze NoLowDiskSpaceChecks en geef deze waarde 1
rondleiding
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Applets\Tour
Kies bewerken, nieuw, DWORD-Waarde en noem deze RunCount en geef deze waarde 0
standaard meldingen
Het grootste deel van de standaardmeldingen kan onderdrukt worden via de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Kies bewerken, nieuw, DWORD-Waarde en noem deze EnableBalloonTips en geef deze waarde 1
meldingen bij de start van Windows
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows
Kies bewerken, nieuw, DWORD-Waarde en noem deze NoPopupsOnBoot en geef deze waarde 1
Freeware Software

Actieve Desktop uitschakelen

Meet de actieve desktop kunt u html-onderdelen op het bureaublad plaatsen. Erg leuk, maar niet bevorderlijk voor de snelheid en de stabiliteit. Uitschakelen kan via de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Kies bewerken, nieuw, DWORD-Waarde en noem deze ClassicShell en geef deze waarde 1
Wanneer deze waarde op 1 staat vanaf IE7, dan worden geen tabbladen weergegeven.
Freeware Software

Geblokkeerde branderfunctie

In XP is de ingebouwde brandfunctie alleen maar (standaard) te gebruiken voor administrators
Via de volgende sleutel kan deze functie ook voor andere gebruikers toegankelijk worden gemaakt.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
In het rechtervenster staat AllocateDASD. Wijzig de waarde hiervan in 2 en het probleem is opgelost.
Freeware Software

Interval voor het opruimen van het bureaublad aanpassen

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz
Klik dubbel op Days between clean up en vul het gewenste aantal dagen in.
Freeware Software

Trage pc (harde schijf) sneller maken

Als Windows een paar keer is vastgelopen, wordt in het register een sleutel aangemaakt die de snelheid van de harde schijf een stapje lager zet. Dit kan meerdere keren gebeuren en Windows doet dit omdat hij aanneemt dat een te snelle harde schijf mogelijk het probleem is. Zo stond de Ultra DMA-harde schijf op een lage PlO-mode, wat de boel aanzienlijk vertraagde. Je kunt dit controleren. Ga naar Configuratiescherm, Systeem. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer. Klik op het kruisje voor IDE ATA/ATAPI-controllers en klik vervolgens met de rechtermuisknop op zowel het primaire als het secundaire kanaal en vraag de Eigenschappen ervan op. Vervolgens naar het tabblad Geavanceerde instellingen en controleer de overdrachtsmodus. Staat hier nu Alleen PIO en kun je dit niet op DMA zetten, dan moet je de volgende sleutel veranderen met behulp van de standaard bij Windows meegeleverde Registereditor:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Class\{4D36E96A-E325-llCE-BFC1-08002BE10318}\
Hier vind je folders genaamd '0001:'0002': enzovoort. De folder '0001' is de primary controller, de folder'0002' is de secondary controller, enzovoort. Verwijder 'MasterldDataChecksum'of 'SlaveldDataChecksum'; afhankelijk van welk apparaat. Vervolgens opnieuw opstarten en alles werkt ineens veel sneller!
Freeware Software

Driveletters wijzigen via het register

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Onder deze sleutel staan in het rechterscherm een aantal binaire waarden met als naam \DosDevices\C: etc. Door de genoemde driveletter te veranderen kan een stationsletter gewijzigd worden, zelfs als dit via disk management niet kan.
Freeware Software

LIGHTSCRIBE dvd-brander niet herkend

Start RegEdit en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Ga naar waardenaam allocatecdroms en open deze. Verander de waarde van 1 in 0 en nu zou LIGHTSCRIBE herkent moeten worden. Wanneer dit niet helpt start dan Services.msc via run. Zoek "LightScribeService Direct Labeling Service" en kijk of deze service wel gestart is. Wanneer dit niet het geval is Kies dan "Properties" en selecteer "Automatisch". Zet de "Service Status" op "Automatisch". Eventueel de service handmatig starten.
Kijk ook bij Start/Settings/Control Panel/Administrative Tools/Local Securitiy Policy/Security Options
Dubbelklik op "Restrict CD-Rom access to locally logged on user only". Zet deze optie op "Disabled" en bevestig.
Freeware Software

NumLock, CapsLock en ScrollLock

Open het register door ‘regedit’ te typen in het zoekveld van het startmenu en ga naar:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard.
In de kolom ‘naam’ zal je ‘InitialKeyboardIndicators’ zien staan. De waarde hiervan kan je aanpassen door er met je rechtermuisknop op te klikken en ‘Aanpassen’ te kiezen.
Ga naar waardenaam InitialKeyboardIndicators en open deze
 • waarde 0 - Num Lock, Caps Lock en Scroll Lock staan uit
 • waarde 2 - Num Lock is geactiveerd
 • Bij Windows 7 is het voldoende deze waarde op 2 te zetten. Bij Windows 8 of hoger dient de waarde echter op ‘80000002’ (zes nullen) gezet te worden.
 • Indien de instelling niet wordt onthouden na het herstarten van je pc, kan je bij Windows 10 de waarde ook op ‘2147483650’ zetten.
 • Werkt dit niet ga dan naar: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Microsoft Input Devices\Keyboard
  Als deze sleutel er niet is dan moet deze eerst aangemaakt worden. Maak vervolgens hierin de tekenreekswaarde NumLock aan en geef die de waarde ON of OFF mee.
  Freeware Software

  Functie mapopties verdwenen

  Wanneer de functie Mapopties verdwenen is in het menu extra van Windows Verkenner dan kan deze op de volgende manier weer worden hersteld.
  Om te beginnen een kleine workaround: 'Start', 'Instellingen', 'Configuratiescherm' en 'Mapopties'.
  Wat ook kan: 'Start', 'Uitvoeren', 'CONTROL.EXE FOLDERS '. Neemt u vervolgens de Register-editor erbij en gaat u naar de volgende DWORD-parameter toe:
  HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies ExplorerNoFolderOptions
  Deze geeft u de waarde '0' of (want dat kan ook) die moet u verwijderen.
  Freeware Software

  Zoom instellingen Internet Explorer

  Start RegEdit en ga naar:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Zoom
  Zet ResetZoomOnStartup op waarde 0. Door ZoomFactor op waarde 125000 te zetten staat IE standaard ingesteld op 125%
  Freeware Software

  Bij iedere start autocheck (schijfcontrole)

  Wat gebeurt er als u de PC netjes volgens de regels afsluit? Dus niet vijf seconden op de aan-⁄uit-knop drukken! Dan nog steeds een Schijfcontrole? Welnu, dan neemt u de Register-editor erbij en gaat u naar de volgende sleutel toe:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  Op die plek vindt u de 'Meerdere Tekenreeksen'-parameter 'BootExecute' die u moet voorzien van de waarde
  autocheck autochk *
  Freeware Software

  PDF bijlage wil niet openen in Windows Mail

  Open de Registry Editor en ga naar de volgende sleutel:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf]
  Dubbelklik op de (default) waarde en verander de inhoud in: "AcroExch.Document" (zonder de aanhalingstekens). Sluit Registry Editor en herstart Windows.
  Wanneer dat niet helpt verwijder dan de pdf reader (meestal Acrobat Reader) via de deïnstallatie procedure.
  Download unassoc.zip via Unassociate file types in Windows 7 & Windows Vista. Start het programma en verwijder .pdf
  Daarna de pdf reader weer installeren.
  Freeware Software

  Auto herstart uitzetten (VISTA, Win7, 8)

  Wanneer Vista updates heeft geïnstalleerd kan het gebeuren dat het systeem plotseling herstart. Om dat te vermijden kunt u de volgende register ingreep uitvoeren:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
  Wanneer de DWORD waarde NoAutoRebootWithLoggedOnUsers niet bestaat maak hem dan aan. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op AU en kies nieuw, DWORD (32 bits)-waarde. Geef deze waardegegevens 1 mee.
  Freeware Software

  Verversingsfunctie van Windows Verkenner herstellen

  Open de Registry Editor en ga naar de volgende sleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
  Zet DWORD waarde bij NoNetCrawling op 0
  Freeware Software

  (USB) Schijf niet meer te benaderen door schrijfbeveiliging

  Open de Registry Editor en ga naar de volgende sleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
  Kijk bij DWORD waarde WriteProtect of deze is geactiveerd.
  Freeware Software

  Venster uitvoeren opschonen

  Wie vaak het venster Uitvoeren gebruikt, zorgt ervoor dat daar naar verloop een behoorlijke lijst staat. Om dit lijstje te schonen gaat u naar Uitvoeren en typt "Regedit" en drukt op [Enter]. Ga vervolgens naar:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU
  In het rechter scherm vindt u een reeks waarden. Verwijder deze met uitzondering van "Standaard". Na de eerstvolgende herstart is het lijstje dan leeg.
  Freeware Software

  Tijdsynchronisatie

  Dankzij een ingebouwde rtc-chip (Real Time Clock) weet Windows altijd hoe laat het is. Kleine afwijkingen worden bijgestuurd door uw systeem met een online tijdserver te laten synchroniseren. Via een registeringreep kunt u de frequentie van deze synchronisatie aanpassen. Ga naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
  Kies in het rechterpaneel voor SpecialPollInterval. Standaard staat dit op 604800 (seconden) ingesteld en dat is precies een week. Liever elke dag? Vul dan 86400 (decimaal) in.
  Freeware Software

  Maximaal aantal onlangs geopende bestanden aanpassen

  Ga naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  Dubbelklik op MaxRecentDocs en geef de gewenste aantal documenten op in het vak waardegegevens. Is het bestand er niet maak dan een nieuwe DWORD waarde aan met bovengenoemde naam.
  Freeware Software

  Lijst van recente documenten niet bijhouden

  Ga naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  Dubbelklik op NoRecentDocs en geef 1 in bij de waardegegevens. Is het bestand er niet maak dan een nieuwe DWORD waarde aan met bovengenoemde naam.
  Freeware Software

  Uitvoeren als verbergen of zichtbaar maken

  Ga naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  Maak een nieuwe DWORD waarde aan en noem deze HideRunAsVerb. Met optie 1 in het vak waardegegevens is "uitvoeren als" verdwenen.
  Freeware Software

  Standaard Zoekopties aanpassen

  Geen behoefte aan de hond (ofwel zoekassistent) van Windows XP die u helpt bij het zoeken naar bestanden? U kunt gebruikmaken van de klassieke zoekfunctie. In het register (Start, Uitvoeren, en typ Regedit) gaat u naar de sleutel
  HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\CabinetState.
  Kies Bewerken, Nieuw, Tekenreekswaarde. Noem deze waarde Use Search Asst. Dubbelklik erop en typ in het vak Waardegegevens: yes. Daarnaast kunt u via het register aangeven hoe er moet worden gezocht. Ga naar de sleutel
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
  • Wilt u dat er onderscheid wordt gemaakt tussen zoektermen met en zonder hoofdletters? Kies Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde en noem deze waarde CaseSensitive. Dubbelklik erop en geef een 1 op in het vak Waardegegevens.
  • Moeten systeemmappen worden doorzocht? Maak een DWORD-waarde aan die u SearchSystemDirs noemt.
  • U kunt standaard ook verborgen bestanden en mappen laten doorzoeken, door een DWORD-waarde met de naam SearchHidden aan te maken.
  • Wilt u tot slot dat ook submappen worden doorzocht, dan maakt u een DWORD-waarde IncludeSubFolders aan.
  Tevreden met de instellingen? Verlaat het register via Bestand, Afsluiten.
  Freeware Software

  Map Gedeelde Documenten niet delen

  Elke Windows XP-computer kent standaard de map Gedeelde documenten. Als u hiervan nooit gebruikmaakt (en de map dus leeg is), kunt u deze verwijderen. Start de Register-editor (Start, Uitvoeren, en typ Regedit) en zoek de sleutel NoSharedDocuments in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
  Is de sleutel niet beschikbaar, dan maakt u deze aan via Bewerken, Nieuw, Sleutel. Kies vervolgens Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde en noem deze waarde NoSharedDocuments. Dubbelklik erop en typ een 1 in het vak Waardegegevens. Klik op OK en kies Bestand, Afsluiten. De map Gedeelde documenten wordt verwijderd.
  Freeware Software

  Grootte van pictogrammen aanpassen

  Ga naar HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
  Zoek tekenreekswaarde Shell Icon Size. De standaardwaarde is 32. Een lagere waarde zorgt voor compactere pictogrammen en een hogere waarde voor grotere.
  Freeware Software

  Uitlijning pictogrammen aanpassen

  Bepaal zelf hoe ver de pictogrammen op het bureaublad uitelkaar staan.
  Ga naar HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
  Rechts ziet u IconSpacing en IconVerticalSpacing. Hoe hoger het getal, hoe verder de picogrammen uitelkaar staan.
  Freeware Software

  Thumbnail size (voorbeeld afbeeldingen) veranderen

  Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
  Maak een nieuwe DWORD waarde aan met de naam ThumbnailSize, dubbeklik erop, kies decimaal en geef de gewenste pixelwaarde op tussen 50 en 100.
  Freeware Software

  Windows niet meer laten zoeken naar loze snelkoppelingen

  Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
  Maak een nieuwe DWORD waarde aan met de naam NoResolveTrack en geef deze een waarde van 1.
  Freeware Software

  Plaats van Standaardmappen aanpassen

  Ga naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
  In het venster rechts is een overzicht van alle standaardmappen en hun bijbehorende locatie. Dubbelklik op een map en geef in het vak waardgegevens de gewenste locatie op. Voer hierbij de complete padnaam in, inclusief de drive-letter.
  Freeware Software

  USB (stick) wordt niet meer herkend door Windows

  Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\
  Klik met de rechtermuisknop op sleutel USB en kies voor Machtigingen.... Geef in machtigingen iedereen volledig beheer. Doe hetzelfde met de sleutel USBSTOR. Eventueel beide sleutels exporteren. Daarna beide sleutels verwijderen en de computer opnieuw opstarten.
  Wat ook een probleem kan zijn is dat er al een andere drive is met dezelfde drive-letter waar de USB stick wil mounten of dat er een netwerkdrive is met dezelfde drive-letter.
  Freeware Software

  USB media vergrendelen

  Wordt uw pc regelmatig door anderen gebruikt en wilt u niet dat ze iets doen met USB-media open dan de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\USBSTOR
  Klik in het rechterpaneel op de waarde Start en wijzig de standaardwaarde 3 (toestaan) in 4 (niet toestaan).
  Freeware Software

  Verwijderd programma handmatig uit register verwijderen

  Het gebeurt soms dat u een programma verwijdert, maar dat u de bijbehorende ingang in de rubriek software van het Windows configuratiescherm toch niet weg krijgt. Via het register lukt dat normaal gesproken wel. Ga naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UninstallUninstall
  Klik achtereenvolgens alle subsleutels aan tot wanneer u in het rechterpaneel het nukkige programma herkent. Deze subsleutel kunt u dan verwijderen.
  Freeware Software

  Bijhouden van welke bestanden zijn geopend uitschakelen

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Maak in het rechterpaneel een DWORD waarde NoInstrumentation aan en geef deze de waarde 1 mee.
  Deze functie voor alle gebruikers van de pc uitschakelen gaat met dezelfde DWORD waarde , maar dan bij:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  Freeware Software

  Automatische herstart na Windows Update uitzetten

  Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
  Maak hier de subsleutel WindowsUpdate als die nog niet bestaat. Open deze sleutel en maak nogmaals een subsleutel genaamd AU aan.
  • Maak in deze sleutel de DWORD waarde RebootWarningTimeoutEnabled en zet de waarde op 1.
  • Met de DWORD 32-bits waarde RebootWarningTimeout stelt u de gewenste wachttijd in voor een eventuele automatisch herstart (tussen 1 en 30 minuten).
  • Met de DWORD waarde NoAutoRebootWithLoggedOnUsers, met waarde 1 zorgt u ervoor dat Windows niet kan herstarten zolang u bent aangemeld.
  Freeware Software

  Systeemvak in taakbalk leegmaken

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Klik op een lege plaats in het rechterpaneel en kies Nieuw, DWORD-waarde. Geeft dit item de naam NoTrayItemsDisplay mee, dubbelklik erop en vul 1 in bij waardegegevens. Na een herstart is het systeemvak verdwenen.
  Freeware Software

  Internet Explorer (eigen reclameregel of reclameregel verwijderen uit titelbalk)

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
  Zoek naar Tekenreekswaarde Window Title. Voeg hier de eigen tekst toe of verwijder de reclametekst.
  Freeware Software

  CapsLock toets uitschakelen

  Met de volgende registeringreep schakelt u de toets ongenadig uit:
  Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
  Open het menu bewerken en kies voor Nieuw, Binaire waarde. Geef dit item de naam Scancode Map, dubbelklik hierop en geef de volgende waarden in:
  [0000] 00 00 00 00 00 00 00 00
  [0008] 02 00 00 00 00 00 3A 00
  [0010] 00 00 00 00
  De sleutel verwijderen volstaat om de toets weer te reanimeren.
  Freeware Software

  Tabblad beveiliging zichtbaar maken

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Zoek de DWORD waarde NoSecurityTab en zet de waarde op 1 en controleer dat het bestandsysteem op NTFS is ingesteld.
  Freeware Software

  Windows Taakbeheer kan niet meer geopend worden

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Systemen
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
  Zoek DWORD waarde DisableTaskMgr en zet de waarde op 0.
  Freeware Software

  Links functioneren niet meer goed

  Mocht het ooit gebeuren dat uw snelkoppelingen niet meer correct functioneren (ze lijken allemaal naar hetzelfde programma te verwijzen) start dan regedit op en ga naar de volgende waarde: HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk
  In het rechterpaneel hoort bij (standaard) lnkfile te staan (en niet lnk_auto_file).
  Freeware Software

  Standaard ruimte voor Systeemherstel verkleinen

  Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\Cfg
  Kies DWORD waarde DiskPercent en vul hier het gewenste percentage in.
  Freeware Software

  Standaard Downloadlocatie IE aanpassen

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer
  vul bij Download Directory of Download de gewenste locatie in.
  Freeware Software

  Contextmenu Internet Explorer aan- of uit zetten

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Kies DWORD waarde NoViewContectMenu. Waarde op 1 = contectmenu uit, Waarde op 0 = contextmenu aan.
  Freeware Software

  Versnel Windows 7

  Met een paar register ingrepen kan de werking van Windows 7 versneld worden. Navigeer met RegEdit naar:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  Maak hier de subsleutel Explorer. Open deze sleutel en voeg een of meer van de volgende items toe via Bewerken, Nieuw, DWORD (32 bits)-waarde:
  • NoInternetOpenWith
  • NoLowDiskSpaceChecks
  • LinkResolveIgnoreLinkInfo
  • NoResolveSearch
  • NoResolveTrack
  Geef al deze items de waarde 1 mee.
  Met deze aanpassingen voorkomt u dat Windows regelmatig controleert of er nog voldoende vrije schijfruimte is, u voorstelt op internet te gaan zoeken als u een programma met een onbekende extensie tracht te openen en dat Windows naar een toepassing gaat zoeken als u een incorrectie snelkoppeling opent. Verder versnelt u ook het navigeren binnen de verkenner.
  Freeware Software

  Achtergrond bureaublad (niet) te wijzigen

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop
  en verwijder NoChangingWallPaper.
  Freeware Software

  Gevoeligheid dubbelklikken van muis of touchpad instellen

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse
  Pas de waarde aan bij DoubleClickWidht en/of DoubelClickHeight. Hoe hoger het getal, hoe meer pixels de eerste en tweede muisklik in beide richtingen van elkaar mogen afwijken. Bij DoubleClickSpeed kunt u eventueel ook de maximumtijd tussen twee klikken wijzigen.
  Freeware Software

  Bestanden met Live Movie Maker importeren over een netwerk

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Movie Maker
  Voeg de DWORD waarde met de naam AllowNetworkFiles toe, dubbelklik hierop en geef die de waarde 1.
  Freeware Software

  Miniatuurweergave van vensters sneller laten verschijnen (Windows 7)

  Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse
  Dubbelklik op MouseHoverTime en verklein de standaard waarde (400) tot circa 150.
  Freeware Software

  werkbalken Internet Explorer ver- of ontgrendelen

  Zijn de werkbalken van Internet Explorer vergrendeld, dan is dat snel aangepast via het menu. Gebruiken wel meer mensen uw pc en wilt u niet dat die het uiterlijk van de browser aanpassen, ga dan als volgt te werk Start Regedit op en open de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar. Desnoods creëert u ontbrekende sleutels alsnog via Bewerken, Nieuw, Sleutel. Vervolgens kiest u Bewerken, Nieuw, DWORD (32-bits)-waarde. Hernoem dit nieuwe item in Locked, dubbelklik hierop en vul bij Waardegegevens 1 in. Sluit het register af. De werkbalken zijn nu vergrendeld (tot u het item de waarde 0 meegeeft)
  Freeware Software

  Schernfunctie Windows 7 aan of uit zetten

  Een venster naar links slepen maakt het scherm half beeldvullend en een venster naar boven beeldvullend. Optie uitzetten? Ga naar: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Zet WindowArrangementActive op 0 voor uit of op 1 voor aan.
  Freeware Software

  User-profile verhindert aanmelden

  Als ik wil inloggen op mijn account, komt er een melding op het scherm met de tekst:'... user-profile verhindert het aanmelden ...'Ik kan dus niet inloggen.Wat moet ik nu doen?
  Oplossing: Om te beginnen moet u inloggen met behulp van een ander gebruikersaccount en mogelijk moet u dat in de Veilige Modus doen. Gelukt? Dan de Register-editor erbij pakken en op zoek gaan naar deze sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\
  U krijgt dan een lijst met profielen te zien, die u moet aanklikken. Kijk dan - rechts in beeld naar de DWORD-parameter(s) RunLogonScriptSync die u op 0 moet instellen.
  Freeware Software

  WaitToKillServiceTimeout aanpassen

  Wanneer u Windows afsluit wacht het besturingssysteem nog ettelijke seconden om services de kans te geven om alsnog te reageren. U kunt die wachttijd inkorten zodat de pc sneller zal afsluiten. Ga naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
  Dubbelklik in het rechterpaneel op WaitToKillServiceTimeout en verlaag de waarde naar (liever niet minder) dan 2000 (is 2 seconden. Bij problemen dan toch maar weer wat ophogen.
  Freeware Software

  OUTLOOK standaard opslag locatie aanpassen

  Standaard stelt Outlook (in Windows 7) als opslaglocatie voor bijlagen de map Bibliotheken\Documenten voor. Wilt u een andere map, dan dwingt u Outlook met de volgende register-ingreep tot betere gedachten. Start Regedit op en open de sleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options
  (voor Outlook 2003 kiest u 11.0 in plaats van 14.0 en voor Outlook 2007 kiest u 12.0).
  Ga naar het menu Bewerken en kies Nieuw Tekenreekswaarde. Geef het nieuwe item als naam DefaultPath mee. Dubbelklik hierop en vul in het veld Waardegegevens het volledige pad naar de gewenste opslaglocatie in. Sluit Regedit af en herstart Outlook.
  Freeware Software

  Bestandsassociaties blokkeren

  Vindt u het ook zo vervelend dat bestandsassociaties plots blijken te zijn aangepast, zodat bijvoorbeeld uw jpeg’s met een ander programma openen? Met een registeringreep blokkeert u dergelijke aanpassingen. Start Regedit op en navigeer naar:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies of HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies als de beperking ook voor andere gebruikers moet gelden), desnoods creëert u zelf deze laatste sleutel Explorer.
  Open het menu Bewerken, kies Nieuw, DWORD (32-bits)-waarde. Geef het nieuwe item de naam NoFileAssociate mee, dubbelklik erop en wijzig 0 in 1. Sluit het register af en herstart uw pc. Om de blokkade op te heffen, wijzigt u de 1 weer in een 0.
  Freeware Software

  Stationsletter voor inplaats van achter de stationsnaam

  Als u de Windows Verkenner opent (‘Computer’), ziet u dat die telkens de stationsnaam voor elke stationsletter plaatst. Werkt u met een hoop schijven (usb-sticks, geheugenkaarten, enzovoort) dan vindt u de omgekeerde volgorde wellicht overzichtelijker.
  Start hiervoor Regedit op en open de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer.
  Ga naar het menu Bewerken en kies Nieuw, DWORD (32-bits)-waarde. Geef het nieuwe item de naam ShowDriveLettersFirst mee. Dubbelklik hierop en vul als waarde 4 in.
  Freeware Software

  Pictogram van geopende map opvallend maken

  Als u in de Verkenner navigeert om bijvoorbeeld een of ander document te openen, is het vaak moeilijk de pictogrammen van een gesloten en een open map te onderscheiden. De volgende registeringreep maakt het pictogram van een geopende map alvast een heel stuk opvallender.
  Start Regedit op en navigeer naar: HKEY_LOCAL_MACHlNE, SOFTWARE, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer.
  Ga naar het menu Bewerken en selecteer Nieuw, Sleutel. Geef de nieuwe sleutel de naam Shell Icons mee. Selecteer deze sleutel, ga opnieuw naar het menu Bewerken en kies deze keer Nieuw, Tekenreekswaarde. Geef het nieuwe item de naam 4 mee. Dubbelklik hierop en vul in: c:\windows\system32\shell32.dll,137. Sluit het venster en herstart Windows.
  Freeware Software

  Favorieten werken niet meer

  De Favorieten van Internet Explorer 8 werken niet meer. Als ik op Aan Favorieten toevoegen klik, komt de link niet in de lijst te staan. Mijn besturingsysteem is Windows 7.
  Oplossing: Dan is de locatie van de Favorieten ongewild of onbewust aangepast. Vaak is malware daarvan de oorzaak. Neem de Register-editor erbij en ga naar deze sleutel toe: HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ UserShellFolders\Favorites.
  Dubbelklik dan Favorites en plaats het volgende in het dialoogvenster dat wordt geopend: %USERPROFlLE%\Favorieten.
  Voor de zekerheid daarna de pc even opnieuw starten. Dat zou het probleem moeten oplossen.
  Freeware Software

  Achtergrondvenster naar voorgrond

  Ook al meegemaakt dat u eindeloos moet wachten op de installatie van een programma, tot u merkt dat een knipperend pictogram in de Windows taakbalk aangeeft dat een ‘verborgen’ dialoogvenster op uw bevestiging wacht? Met een registeringreep maakt u dat sneller duidelijk. Start Regedit op en navigeer naar: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop.
  Dubbelklik op ForegroundLockTimeout in het rechterpaneel en wijzig de standaardwaarde 200000 (decimaal) in een veel kortere waarde, zoals 5000. Eventueel zet u die zelfs op 0, maar dan springt elk venster dat uw aandacht vereist wel meteen naar de voorgrond.
  Freeware Software

  ...Your current security settings prohibit running ActiveX -contr0ls on this page. Therefore, the page may not display properly ..

  Op het moment dat ik via de Windows Verkenner naar mijn bestanden wil kijken, krijg ik bovenstaande boodschap te zien. Ik kan wel alle mappen zien, maar de inhoud van de mappen niet. Enig idee wat ik hiermee moet? Als ik het programma open waarmee de bestanden zijn gemaakt, dan zie ik alle bestanden opeens wel.
  Oplossing: Even een registerhack voor dit probleem. Neem de register-editor (Start, Uitvoeren en REGEDIT Enter) erbij en ga naar deze sleutel toe:
  HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Internet Settings\ Zones\0.
  Daar opent u de DWORD-parameter en die stelt u in op de waarde 0. Dit om ervoor te zorgen dat ActiveX-controls weer werken in de zone Deze computer.
  Freeware Software

  Bijschriften bij bureaublad pictogrammen zonder schaduw

  De bijschriften onder uw bureaublad-pictogrammen zijn standaard van een schaduwrand voorzien. Hebt u dat liever niet, dan schakelt u die als volgt uit.
  Start Regedit op en navigeer naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced.
  In het rechterpaneel dubbelklikt u op het item ListviewShadow en geeft u die de waarde 0 mee. Sluit de registereditor en herstart Windows: de schaduwranden zijn weg tot het moment dat u ListviewShadow weer op 1 instelt.
  Freeware Software

  Programma instanties (pictogram taakbalk) Windows 8

  Opent u in Windows 8 twee of meer instanties van dezelfde toepassing (zoals de verkenner) en klikt u het pictogram in de taakbalk aan, dan moet u op een van de miniatuurafbeeldingen klikken om naar de bijbehorende instantie te gaan. Met de volgende registeringreep kunt u ook gewoon op het pictogram klikken totdat de juiste instantie verschijnt.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
  Maak hier de DWORD (32) bits-waarde met de naam LastActiveClick en geef die de waarde 1 mee.
  Freeware Software

  Domeinnamen in IE11

  Als u in IE11 onder Windows 8 enkele beginletters intikt op de adresbalk, levert de browser automatisch suggesties aan voor mogelijke websites - althans voor de vier hoofddomeinen .com, .net, .net en .edu. Had u daar graag .nl of .be bij navigeer dan naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\UrlTemplate
  Voeg in het rechterpaneel de volgende tekenreekswaarden toe:
  5 (met als inhoud www.%s.nl) en 6 (met als inhoud www.%s.be)
  Freeware Software

  PC / laptop sluit traag af

  Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
  Geef de waarde bij ClearPageFileAtShutdown de waarde 0
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
  Geef de waarde bij WaitToKillServiceTimeout de waarde 2500
  Freeware Software

  Wijzig de locatie van de Program Files directorie

  Open RegEdit en ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
  Hier staat (afhankelijk van een 32 of 64 bit besturingssysteem) de sleutels: ProgramFilesDir en/of ProgramFilesDir (x86)
  Hier kan de installatie directorie worden aangepast.
  Freeware Software

  Sla startscherm over in Office 2013

  Start Regedit op en navigeer naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\General.
  Hier maakt u via Bewerken, Nieuw de DWORD (32 bit)-waarde DisableBootToOfficeStart en wijzigt u die in 1 (in plaats van 0).
  Freeware Software

  Windows Defender Uitschakelen

  Start Regedit op en navigeer naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender.
  Hier maakt u via Bewerken, Nieuw de DWORD (32 bit)-waarde DisableAntiSpyware en wijzigt u die in 1 (in plaats van 0).
  Freeware Software

  Instellingen bureaublad worden niet opgeslagen

  Dat wordt een klusje voor de Register-editor. Ga naar de volgende sleutels toe:
  1. HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  2. HKEY_USERS\Default\ Software\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\ Explorer
  3. HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  4. HKEY_USERS\Default\ Software\ Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\ Program Manager\ Restrictions
  Daar zult u de DWORD-parameter NoSaveSettings tegenkomen, die de waarde 1 heeft gekregen. U kunt de 1 in een 0 veranderen of de genoemde DWORD-parameter weggooien.
  Freeware Software

  Verborgen stations

  Via een registeringreep is het mogelijk bepaalde schijfstations aan het zicht (van de Verkenner) te onttrekken. U maakt veiligheidshalve wel eerst een systeemherstelpunt. Start daarna Regit op en navigeer naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Mícrosoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Creëer vanuit het menu Bewerken eventueel de DWORD (32-bits)-waarde NoDrives. Dubbelklik in het rechterpaneel op deze nieuwe waarde en geef die de volgende decimale (!) getallen mee - tussen haakjes staat het station vermeld dat u met deze waarde verbergt: 1 (Az), 2 (B:), 4 (Cz), 8 (Dr), 16 (Ez), enz.
  Wilt u alle stations in één keer verbergen, dan vult u het decimale getal 67108863 in. Om alle stations zichtbaar te maken, stelt u NoDrives in op 0 of u verwijdert dit item.
  Freeware Software

  Anti-PUA (Malware beveiliging)

  Voor Windows Enterprise-gebruikers heeft Microsoft een extra beveiligingsfunctie: Potentially Unwanted Application (PUA) Protection. Die hoort te voorkomen dat programma's geïnstalleerd worden die u wellicht liever niet op uw systeem hebt, zoals crapware of bundleware. Via een registeringreep kunt u deze functie ook activeren in Windows Defender op alle edities van Windows 7 en hoger. Voorwaarde is dan wel dat u Windows Defender als antivirusprogramma hebt ingesteld. Druk op Windows-toets+R en start Regedit op. Navigeer naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender.
  Klik met de rechtermuisknop op deze sleutel en kies Nieuw, Sleutel. Geef die de naam MpEngine mee. Klik nu met de rechtermuisknop op MpEngine en kies Nieuw, DWORD (32 bits)-waarde. Noem deze waarde MpEnablePus, dubbelklik hierop en vul hier 1 in. Sluit Regedit af en herstart de pc.
  Freeware Software

  Analoge klok terug in Windows 10

  Klikt u de tijdsaanduiding in het systeemvak van de Windows taakbalk aan, dan verschijnt een kalender met daarboven een simpele klok, in de vorm van een teller. Hebt u heimwee naar die goeie ouwe “analoge” klok van vorige Windows-edities? Ga naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell
  Open het menu bewerken en kies Nieuw, DWORD (32 bits) waarde. Geef het nieuwe item de naam UseWin32TrayClockExperience, dubbelklik hierop en vul waarde 1 in
  Freeware Software

  Particulier in openbaar netwerk wijzigen of omgekeerd

  Ga naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles\
  Zoek in profiles het juiste netwerk door op iedere subkey te klikken.
  Dubbelklik op DWORD (32 bits) waarde Category en vul waarde in.
 • 0 = public
 • 1 = particulier
 • 2 = domein

 • Freeware Software

  Icon cache (ThumbNailCache) aan/uit zetten

  Als er problemen zijn met de weergave van iconen zet dan de ThumNailCache uit.
  Ga naar:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
  Open het menu bewerken en kies Nieuw, DWORD (32 bits) waarde. Geef het nieuwe item de naam ThumNailCache, dubbelklik hierop en vul waarde 1 in. Daarmee is de cache permanent uitgeschakeld.
  Freeware Software

  Crash recovery Edge uit zetten

  Ga naar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
  Rechtsklik in rechtervenster en maak nieuwe KEY MicrosoftEdge
  Open de zojuist gemaakte sleutel en maak een nieuwe KEY Recovery in MicrosoftEdge
  Selecteer Recovery en rechtsklik in het rechtervenster en maak New > DWORD (32-bit value) met de naam AutoRecover
  Open AutoRecover en zet de waarde op 2
  Volg dezelfde procedure bij HKEY_CURRENT_USER/Software/policies/Microsoft/
  Open het menu bewerken en kies Nieuw, DWORD (32 bits) waarde. Geef het nieuwe item de naam ThumNailCache, dubbelklik hierop en vul waarde 1 in. Daarmee is de cache permanent uitgeschakeld.
  Freeware Software

  Edge standaard locatie downloads aanpassen

  Ga naar:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppContainer\Storage\microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge\Main
  Rechtsklik in rechtervenster en kies nieuw, tekenreekswaarde en maak de volgende aan: DefaultDownloadDirectory
  Open deze tekenreekswaarde en vul daar het volledige pad in naar de download directory.

  Freeware Software