Home
    Boeken  Gastenboek  Links  Satsang  Spanjecentrum  Tibet


Voorbij Trump, een special om op andere manieren om te kijken naar wat er nu gebeurt

Voorbij Trump - Prembuddha,
Een nieuw verhaal van liefde in het tijdperk Trump- Charles Eisenstein.
Kali takes America - Vera de Chalambert
Osho over politici Sacred activism


“Only to the degree that people are unsettled is there any hope for them.” ~ Ralph Waldo Emerson"


Voorbij Trump - Prembuddha.

Het meest ongelofelijke is gebeurd Trump heeft de machtigste positie op aarde verworven.
Toen ik het hoorde was ik echt in shock. Daarna begon de verwerking zodat ik er nu bewuster naar kan kijken.
Is het een ramp, of een blessing in disguise, allebei tegelijkertijd?
En wat zegt dit hele gebeuren over onze wereld?

Ego op de troon
Het ego in zijn meest extreme vorm, in de vorm van Trump, is nu op de meest groteske manier op de troon gekomen. Daar kunnen we op reageren met angst, agressie, ontkenning OF door in ons centrum te blijven, daar vanuit te leven en op onderzoek te gaan. We zitten als mensheid al tijden in een crisis. In het Chinees bestaat het woord crisis uit twee tekens. Het ene betekent gevaar en het andere gelegenheid, kans.
Het gevaar zien we helder genoeg, zelfs de net gepensioneerde chef staf van het Engelse leger maakt zich bezorgd dat Trump een atoomoorlog zou kunnen ontketenen. Historici maken zich zorgen, o.a. door zijn aanvallen op de pers, politici en rechters, dat dit een opmaat naar een dictatuur kan zijn en de psychologen zijn bezorgd wat een narcist allemaal kan veroorzaken.
En ja er zijn mensen die daar bijna door in een collectieve angstpsychose gaan.

"
There is a crack in everything. That is how light gets in". ~ Leonard Cohen

Wake up call.
Waarom gebeurt dit in groot veel land met weldenkende mensen? Hoe kan dit gebeuren? De negatieve kanten van onze maatschappij komen maximaal aan het licht. Trump manifesteert ze zo duidelijk dat we haast niet kunnen wegkijken. Zo kan het niet langer.
Het kan een schok geven die velen wakker schudt en aanzet tot actie; we moeten echt op een andere manier gaan leven want zo kan het niet.
En we worden ons ineens bewust van onze luxueuze positie op onze planeet van vrijheid en overvloed. We vieren collectief een feestje op het dek van de Titanic en willen niet echt kijken waar het schip op afvaart. Een kleine koerswijzging van wat meer windmolens is niet genoeg; het roer moet om!
Maar nu moeten we wel, we kunnen niet doorslapen en met de kop in het zand hopen op een goede afloop. De alarmklok is in de vorm van Trump luidkeels afgegaan. De ecocide zal hij niet stoppen, integendeel. De banken kunnen weer verder als vanouds, er ontstaat een nieuwe atoomwapenwedloop, de vrijheid van internet wordt bedreigd enz.
Talloze mensen hebben allang ingezien dat het 5 voor twaalf is en geven wegen tot verandering aan, van hoe onze maatschappij is ingericht tot welke waarden we aanhangen.

Menselijke waarden centraal, geen economische
Duidelijk is dat menselijke waarden centraal dienen komen te staan in onze samenleving en geen economische zoals nu het geval is.
Een maatschappij niet gebaseerd op ego maar gebaseerd op onze werkelijke natuur.
Op de diepste waarheid dat we heel en compleet zijn in onszelf, dat we onder de afscheiding één zijn. Dat, om het in termen van de Course in Miracles te spreken, alleen Liefde echt is en al het andere een illusie (although a persistent one). Een nieuwe visie gebaseerd op onze onderliggende eenheid.
Ego dient daarvan de dienaar te zijn en niet de meester, daar is het fout gegaan.
We hebben als mensheid niet naar onze hedendaagse profeten geluisterd. En daardoor wordt de klop op de deur steeds harder. Kan het gekker dan met een Trump? Er zijn veel bijzondere mensen in Amerika die geheel andere mogelijkheden aangeven.

Mensen zoals bij voorbeeld Eckhart Tolle, die in zijn boek “De Nieuwe Aarde”, oproept tot bewustwording, hij geeft ons een prachtige,inspirerende visie.
Neale Donald Walsch (“Storm voor de Stilte”) geeft helder en duidelijk aan hoe we onze waarden dienen te herzien en hoe we de maatschappij anders kunnen inrichten.
Marianne Wiliamson geeft aan de hand van de Course in Miracles elke week via het internet aan hoe we een Sacred Activism in het leven kunnen roepen, daarvoor staan en daarmee de wereld ingaan.
Niet afwachten maar opstaan voor wat we weten dat nodig is. Ook Osho riep al lang geleden op tot een “Nieuwe Mens” in zijn gelijknamige boek.
Veranderingen worden nooit veroorzaakt door een meerderheid, het zijn altijd minderheden die verandering in beweging zetten.
Gaat dit hele gebeuren nu zoveel mensen wakker schudden, bewust maken, dat de koers van de mensheid drastisch gaat veranderen? Dat is de hoop die velen nu hebben.
Om Trump kunnen we niet heen, en 'business as usual' zoals het met Hillary zou verder zijn gegaan kan niet meer. Gelukkig maar, we moeten nu wel kijken en wakker worden. De klop op onze deur wordt steeds luider. We kunnen alleen maar hopen dat de verandering snel gebeurt en we in een stroomversnelling van vernieuwing en verandering terecht komen voordat Trump al te veel schade heeft aangericht. Want ja, we weten het politici zijn veelal power hungry people.
(Osho's boek : “Priest and politicians, the mafia of the soul” laat klaarhelder het ware gezicht van de politici zien.)
Voorbij Trump.
Trump is uiteindelijk het probleem niet, hij maakt totaal zichtbaar wat er fout zit in onze wereld. De oplossing ligt voorbij de polarisatie die nu plaats vindt, de oplossing ligt voorbij Trump in een nieuwe mens, een nieuwe visie, een nieuwe aarde.
Klinkt utopisch maar met minder redden we het niet, less will not do!
Humanity first and Trump last.
Dan zijn alle dingen weer op hun natuurlijke rechtmatige plaats.


Wat kun jezelf doen?
Alles wat in jou nog onbewust is in het bewuste brengen, alle patronen, energiën die je niet meer dienen in het licht brengen, en transformeren. Gaan leven vanuit liefde en bewustzijn en dit naar buiten brengen, de wereld in.
Eén van de vele dingen is bewust stemmen in maart. De Partij van de Dieren wil het roer het meest omgooien, heeft wat mij betreft het beste programma.
Vandaar dat mijn stem daarheen gaat.


Bijzondere artikelen over Trump:

Het allerbeste artikel vind ik het artikel van Charles Eisenstein, hij plaatst de verkiezing in een ander, veel breder licht.
Een deel van het artikel staat hieronder in Nederlandse vertaling:
The Election of Hate, Grief, and a new STORY
"
That is why, as we enter a period of intensifying disorder, it is important to introduce a different kind of force to animate the structures that might appear after the old ones crumble. I would call it love if it weren’t for the risk of triggering your New Age bullshit detector, and besides, how does one practically bring love into the world in the realm of politics? So let’s start with empathy".

Een nieuw verhaal van liefde in het tijdperk Trump
7 februari 2017

Na de verkiezingen van president Trump in Amerika zijn we terechtgekomen in een periode van groeiende wanorde. Nieuwe structuren verschijnen, terwijl de oude langzaam uiteenvallen. Het is belangrijk dat we een nieuwe kracht inzetten om deze nieuwe structuren te bevorderen. Ik zou het “liefde” noemen ware het niet voor het risico om je New-Age-bullshitdetector te activeren. Bovendien, hoe kan een mens liefde brengen in een wereld die wordt gedomineerd door de politiek?

Laten we dus beginnen met empathie. Politiek gezien is empathie vergelijkbaar met solidariteit, ontstaan uit het besef dat we hier met zijn allen voor staan. Maar wáárvoor dan precies? Om te beginnen staan we allemaal voor dezelfde onzekerheid. We verlaten het oude verhaal dat ons heeft verteld hoe de wereld werkt en wat onze plaats is in deze wereld. Sommigen klampen hier zich nu juist wanhopiger aan vast, terwijl het verdwijnt en kijken misschien naar Donald Trump om dit te herstellen.

Toch heeft hun held niet de kracht om de doden terug te brengen. Het zou ook niet mogelijk zijn geweest voor Hillary Clinton om Amerika nog langer te behouden zoals het al die jaren is geweest. En nu betreden wij een ruimte tussen de verhalen, een ruimte waarin alles wat echt, waar en juist leek nu in twijfel wordt getrokken.

Een tijd lang zijn delen van onze samenleving geïsoleerd gebleven van deze ineenstorting (wellicht door rijkdom, talent, of voorrecht), en hebben in een bubbel geleefd terwijl de economische en ecologische systemen langzaam vervielen. Maar deze bubbel is nu gebroken en zelfs de elite is niet immuun voor deze twijfel. Ze grijpen naar vergane glories en verouderde strategieën; ze creëren vergankelijke en niet-overtuigende bevelschriften, lopen doelloos van “doctrine” naar “doctrine” – en hebben geen idee wat ze eigenlijk aan het doen zijn.
Hun ongelukkigheid, halfhartigheid, ongeloof in hun eigen propaganda en cynisme was duidelijk te zien tijdens de verkiezingen. En wanneer zelfs de vertellers van het verhaal deze niet meer geloven, weet je dat de dagen zijn geteld. Het is een behuizing zonder motor die loopt op gewoonte en momentum.

We betreden nu een ruimte tussen de verhalen. Een authentiek nieuw verhaal zal tevoorschijn komen. Wat zou het kosten om liefde, medeleven en co-existentie met wederzijdse afhankelijkheid te omarmen? Ik zie de lijnen in deze marginale structuren en praktijken die beschrijven als holistisch, alternatief, regenererend en herstellend. Allen stammen af van empathie, het resultaat van de barmhartige vraag: Hoe is het om jou te zijn?

Nu is het tijd om deze vraag en de empathie dat het met zich meebrengt in onze politieke situatie naar voren te brengen als een nieuwe bezielende kracht. Als je geschokt bent en haat voelt door het aantreden van president Trump, misschien moet je jezelf dan afvragen: “Hoe is het om een Trump-supporter te zijn?” Vraag het niet neerbuigend, maar oprecht, en kijk verder dan de karikatuur van de vrouwenhater en lomperik om de ware persoon erachter te vinden.

Zelfs als deze persoon zich voordoet als vrouwenhater en lomperik, vraag jezelf dan: “Is dit wie zij echt zijn?” Vraag welke samenvloeiing van omstandigheden, zowel sociale als economische als persoonlijke, hen zo heeft gemaakt. Je weet misschien nog steeds niet hoe je met ze om moet gaan, maar je zult niet meteen op het oorlogspad eindigen. We haten waar we bang voor zijn, en we zijn bang voor wat we niet kennen. Dus laten we stoppen met onze tegenstanders onzichtbaar te maken achter een karikatuur van kwaad.

We moeten stoppen met het handelen vanuit haat. Ik zie er niet minder van in de linkse media als bij de rechtse partijen. Het is alleen beter verkapt, verborgen onder pseudo-psychologische bijnamen en mensonterende ideologische labels. En wanneer we dit stimuleren, creëren we juist meer van dit soort gedrag. Maar wat bevindt zich onder deze haat? Mijn acupuncturist schreef me: “Haat is slechts een schild voor verdriet. Wanneer mensen deze haat verliezen, moeten ze leren omgaan met de pijn.”

Ik denk dat de pijn die onder haat verborgen schuilt dezelfde pijn is die vrouwenhaat en racisme voedt – haat in een andere vorm. Stop alsjeblieft met het denken dat je beter bent dan deze mensen! We zijn allen slachtoffers en lijden allen aan verschillende mutaties van dezelfde wond, veroorzaakt door afzondering en verdeeldheid. We leven in een maatschappij die ons bestolen heeft van een diepe gemeenschap, een intieme connectie met de natuur, onvoorwaardelijke liefde, vrijheid en nog zoveel meer.

We maken allemaal deel uit van deze aarde. Eén aarde, één stam, één bevolking.

We hebben deze leer lang genoeg onderhouden in onze spirituele retraites, meditaties en gebeden. Maar kunnen we deze nu opnemen in onze politieke wereld en een gevoel van mededogen creëren in een wervelwind van politieke haat? Dit betekent niet dat we ons terug moeten trekken uit de politieke conversatie, maar dat we de vocabulaire moeten herschrijven.

Het is moeilijk om liefdevol de waarheid te spreken. Om een scherpe politieke analyse te geven die geen onderliggende boodschap van “Zijn dat geen vreselijke mensen?” met zich meedraagt. Het is tijd om ons uit te spreken. Het is tijd om te stoppen met het voeden van haat. De volgende keer dat je iets online plaatst, controleer je woorden om te zien of zij geen vorm van haat meedragen, geen uitnodiging tot zij versus wij.

Donald Trump might have become the president of the United States but......

Kali Takes America. An article by by Vera de Chalambert
"But make no mistake, it is really Holy Darkness that won this election.
Last year, Kali, the Hindu Goddess of death, destruction and resurrection, appeared on the Empire State Building, projected as an avatar of conservation by the filmmakers of Racing Extinction, a documentary about the environmental catastrophe now upon us.

At the time I was so struck by the image, I wrote an article about the apparition. This is the sign of the times, Kali Takes New York, I raved."

"Kali has brought down our house in a shocking blow; all the illusions of America, stripped in a single night. We are not who we thought we were. Now we must get ready to stand in her fires of transmutation. We need them;"

Dagmerries over Donald
Geertje Couwenbergh beschrijft de symptomen die haar plagen sinds de Amerikaanse verkiezingsuitslag.
Dagmerries over Donald


Osho:
"Nothing is favorable to the politician; and as each day passes his death comes closer. He himself is responsible. He improved the weapons which can bring death to the whole world to such a point that there is no way of going back.
Either there will be an ultimate war - which means death to all and everything - or a total change in the whole structure of human society. I am calling that change, meritocracy.

"One thing - we have to drop the idea that every man, just because he is twenty-one, is capable of choosing who is the right person to decide the fate of nations. Age cannot be the decisive factor. We have to change the decisive factor; that is changing the very foundation.
Meer Osho hieroverSACRED ACTIVISM

"This is the time for a different form of activism. An activism that rises form a deeper level.
An activism that does not spring from separation, judgment, hatred or fear.

An activism deeply rooted in love, based on the profound understanding that we are all interdependent pieces of this mysterious puzzle we call life.

Let’s birth a planet that accepts every human being as equal regardless of their beliefs, ethnicity, gender, sexuality and culture."


Wie in de liefde duikt wordt liefde
Nooit komt hij weer boven
Erik van Ruijsbeek


Home
    Boeken  Gastenboek  Links  Satsang   Spanjecentrum  Tibet