* MUFOOZ * * * Meldpunt voor UFO's en andere Onverklaarbare Zaken *

 

     
 

Laatste nieuws!


 
 

Beste vrienden, lezers en alle mensen die met aandacht de site van MUFOOZ volgden.
Ik heb verder niks zinnigs meer te melden.


In deze tijd waarin  we steeds meer en meer overspoeld met informatie op alle gebied is het nu zelfs zaak om niet de draad kwijt te raken. Bij het luisteren van het journaal moeten we ons steeds vaker afvragen, wat men ons niet verteld en bij het lezen van de krant, wat er niet geschreven wordt! De media bepaald wat ons wereldbeeld is…en erger wat het beeld is wat we van onszelf hebben!


Internet is een enorm groot goed, maar ook daarbij is het hete hangijzer voortdurend; ‘Wat is er waar en wat niet?!’


Ik voor mijzelf ben er van overtuigd dat de waarheid echt ergens in ’t midden ligt. In elke waarheid zit vaak wat fouts en in elke leugen is wel een kern van waarheid te vinden.
In de New-Age gedachte van tegenwoordig wordt nogal eens gewezen op de polariteit van alles, waarbij heel vaak voorbij wordt gegaan aan het derde en belangrijkste element, wat het middelpunt is!  Het eerste goed wat de mens in zichzelf moet vinden is de balans! Pas als deze is verkregen kan ie verder in evenwichtige keuzen en het vinden van zijn ‘Waarheid’.


De waarheid die echt alleen maar in onszelf is te vinden! Elk mens is het centrum van zijn eigen universum. Derhalve uniek en onvervangbaar. Niemand kan en zal dromen en ervaren zoals u zelf.


Dit is het grootste, ons door de Goden gegeven heilig geschenk!
Te vaak echter zijn we geneigd om datgene wat we als waarheid zien of ervaren, dat te profileren als ‘De Waarheid’, die dan ook voor anderen moet gelden. De reden waarom de mensheid al duizenden jaren met elkaar en andersdenkenden oorlog voert.
Laat eenieder daarom zijn eigen Goden ontdekken en daar gelukkig mee zijn…zonder die aan een ander op te dringen!


Laten we samen bouwen en delen, waarbij onze ervaringen ten dienste staan van eenieder die daardoor dichter bij zichzelf kan en wil komen.
Het laatste wat ik u mee wil geven is mijn persoonlijke overtuiging dat alle Spirits elkaar te zijner tijd zullen ontmoeten, precies in die sfeer waarin zij thuishoren!


‘Heel hartelijk bedankt voor uw interesse. Het ga u goed, en tot ziens!’Enkel de geest die in staat is zonder angst of restrictie de confrontatie met zichzelf aan te gaan en te bevatten, dat het intellect op zichzelf niets meer is dan een instrument van het Zelfbewustzijn,...kan zich de vrijheid veroorloven ‘Ruimte’ te scheppen ten dienste van een wezenlijk creatief en vruchtbaar bestaan, waarbij het gehele universum haar wetmatige erfenis en toekomst vormt! Existerend in het volle besef dat de tijd niet verstrijkt of ons ontvlied, maar dat we ons zelf voortbewegen door de tijd!


Want waarlijk, wij zijn tijdreizigers.....in een eeuwig NU!

 


 

 
     
 

De artikelen en de 'Singulariteits Theorie' zijn nog terug te vinden op Diamental.nl