Alle paginas met een zijn overgenomen van andere websites.
Klik op URL om de originele pagina te bekijken
(indien nog beschikbaar)

De maker van deze website heeft gekozen voor een korte toelichting bij elk onderwerp, zodat u vlug een onderwerp kan overslaan of juist aanklikt voor meer informatie. Indien u deze vorm van aanpak waardeert, of heeft u tips, op- en/of aanmerkingen m.b.t. tot de website, dan kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar:

info@javanen.myweb.nl

 Javanen van Suriname - Vertellingen
     
  De kracht van cultuur: Cultuur als instrument voor Ontwikkeling    (Nieuw) Waarom doen wij aan cultuur? Waarom vinden wij dat zo belangrijk? Ik heb daar een visie over die ik graag met u zou willen delen. Ik wil met u spreken over de kracht van cultuur, en met name cultuur als instrument voor ontwikkeling binnen een multiculturele samenleving, zoals wij die in Suriname en Nederland aantreffen.
drs. H. Mingoen

Bron: http://javanen.myweb.nl/
De kracht van cultuur: Cultuur als instrument voor Ontwikkeling
  Bezoek aan een Javaanse nederzetting op Sumatra in april 1996 Ingrid S. Mitrasing is de dochter van prof. dr. mr. F.E.M. Mitrasing en werkte o.a. op het kabinet van de Gouverneur in Suriname. Ze heeft 10 jaar in Indonesië gewoond, waarvan 4 jaar op Java en 6 jaar op Sumatra, waaronder Aceh, Padang en Palembang. In Palembang gaf zij gastcolleges en in Padang (West Sumatra) was zij 6 maanden lang gastdocente aan de "Andalas universiteit". In die periode bracht zij in april 1996 een bezoek aan desa Tongar. Haar verblijf in Tongar en de interviews met de familie Hardjo heeft haar geïnspireerd dit artikel te schrijven.
Bron: http://javanen.myweb.nl/
Bezoek aan een Javaanse nederzetting op Sumatra in april 1996
  Artikelen van Yvette Kopijn Yvette Kopijn onderzoekt de levensverhalen van Surinaams-Javaanse vrouwen in Nederland.
Bron: http://javanen.myweb.nl/
Dit is mijn verhaal...

Het jaar 2000 is een bijzondere jaar voor mij, want dit jaar is het 25 jaar geleden dat ik in Suriname erkenning kreeg in de muziek door het winnen van het Javaans Songfestival 1975. (Door Oesje)
Bron: http://javanen.myweb.nl/

Levende legende

Driemaal goud behalen in Suriname is niet een gebeurtenis die zomaar in de vergeetheid raakt. De zanger Eddy Assan heeft dat mogen ervaren..
(Door Eddy)
Bron:


 De reis van 614 Javaanse contractanten met het Stoomschip Voorwaarts
in 1894

(Een rampspoedvaart)

Dit artikel is een selectie uit één van de hoofdstukken van het onderzoekverslag naar de in 1894 uit Oost-Indië gecontracteerde Javaanse mannen, vrouwen en kinderen. In totaal werden er in dat jaar 614 contractanten met het s.s. Voorwaarts naar Suriname verscheept.. (P.P. Mangoenkarso)
Bron: http://javanen.myweb.nl/

De Komst van de Javanen in Suriname en de achtergronden

Elk volk of etnische groepering kent in zijn geschiedenis momenten waarop zij of hij trots is. Gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de eigen identiteit. Deze gebeurtenissen worden daarom ook regelmatig (vaak ieder jaar) herdacht. Zo is voor de Surinaamse Javanen met historisch besef, 9 augustus een belangrijke datum. (P. Mangoenkarso)
Bron: http://javanen.myweb.nl/

 Wie waren de 94 Javaanse contractanten en waar kwamen ze vandaan?Op 9 augustus 1890 zette de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders voet op Surinaamse bodem. Zij waren op 21 mei 1890 vertrokken vanuit Batavia, het huidige Djakarta en via Nederland naar Suriname gereisd met het schip SS Koningin Emma. Deze eerste contractanten kwamen op 9 augustus 1890 in Suriname aan. Zij hadden een vijfjarig contract. Van oorsprong waren deze mensen in Indië kleine landbouwers geweest.(P. Mangoenkarso)
Bron: http://javanen.myweb.nl/

Een stukje Java in Commewijne

Als je met een veerbootje aan Leonsberg de Surinamerivier oversteekt, kom je in een ander sfeer terecht: groen, gastvrij, open. Een stukje Java vol eenvoudige, maar lekkere warungs. Tussen de velden liggen nette, kleine woningen met veel bloemen en verzorgde moestuinen.
Bron: http://www.pitpage.com/sep00/column.html


Mariman AE1184
De heer Kamsi, die in Suriname de naam Mariman heeft aangenomen, was ongeveer 17 jaar oud toen hij in Suriname aankwam. De reden van de naamsverandering is niet bekend.
Bron: JavaS
, beschikbaar gesteld door P.P. Mangoenkarso

Towards A New "Javaneseness"

Artikel in het engels dat door S. Koesoebjono is gepresenteerd, tijdens een workshop in Amsterdam.
Bron: JavaS , beschikbaar gesteld door S. Koesoebjono.

Javanese in Suriname strive to preserve origins

Artikel in het engels door S. Koesoebjono
Bron: JavaS , beschikbaar gesteld door S. Koesoebjono.

Micro Credit Project in Pasar Rebo, East Jakarta, Indonesia

Artikel in het engels: Mini Credit Project in Pasar Rebo, Oost Jakarta, Indonesia is een initatief van mw S. Sarwono en dhr. S. Koesoebjono.
Dit project is nu ondergebracht in een stichting "Prosindo" en geregistreerd bij de KvK Haaglanden
Bron: JavaS , beschikbaar gesteld door S. Koesoebjono & L. Sarwono.


Verslag seminar 110jr Javaanse immigratie

De geschiedenis van Javaanse immigranten in Suriname
Bron:
: http://www.let.leidenuniv.nl/tczoao/canang/suriname.htm


Reijnsdorp (Baki)Het laatste dorp, dat van Paramaribo per boot via eerst de Suriname en vervolgens de Commewijne rivier is te bereiken, heet Reijnsdorp. Er zijn geen autowegen naar Baki. Want zo heet Reijnsdorp in de volksmond.
Bron: http://home.planet.nl/~rs.kromopawiro/
SemarDe wayangvoorstelling werden meestal 's avonds opgevoerd; het begon om negen uur en duurde tot de volgende morgen zes uur. In de vooravond vond ik alles heel saai en lag ik meestal te slapen op de klasa (mat, gemaakt van zacht soort rietgras) naast mijn wijlen vader. Tegen middernacht maakte hij me wakker, want dan verschenen Semar en zijn drie zonen ten tonele.
Bron: http://home.planet.nl/~rs.kromopawiro/

Corry en de Rekels
In de deftige 'Diamantzaal' van het Hilton-hotel in Amsterdam staat een tengere man van over de vijftig met een tamboerijn in zijn hand door een microfoon te zingen tegen het decor van een zwart doek met gouden puntjes, dat een sterrenhemel moet voorstellen. Het is een javaans lied, een modern uitvloeisel van krontjong, wat nog het meest doet denken aan 'Huilen is voor jou te laat' van Corry en de Rekels, vroeger al waanzin­nig populair onder de javanen van Suriname.
Bron: http://www.ramdas.demon.nl/columns/0036.html
Soerjono's verhaal
Ervaring van Soerjono
Bron: http://www.ramdas.demon.nl/columns/0030.html
   

URL
De javanen van Paramaribo Suriname
Suriname was tot 1975 een Nederlandse kolonie. Nederlands is de voertaal. De 70.000 Javanen vormen de derde etnische groep in Suriname.
Bron:
http://www.cama.nl/upg-sur3.htm

Ingezonden brief van bok Zark een contract-arbeidster van Javaanse herkomst Inhoud :
De ingezonden brief is van de hand van Bok Zark, pseudoniem voor een contractarbeidster van Javaanse herkomst. Zij schreef in de periode 1932-1935 diverse ingezonden brieven onder de naam "Brieven uit de Commewijne" in het socialistische blad De Banier van Waarheid en Recht. Bok Zark was een gelovige islamitische vrouw met communistische sympathieën. Zij hekelt het "imperialistisch-kapitalistisch gescharrel" en ontmaskert het feit dat vele contractanten "uit hun land gedeporteerd zijn". Ondanks intimidatie door de koloniale autoriteiten bleef zij tot 18 mei 1935 brieven insturen.
Bron: http://www.migratie.nl
Het verhaal van een Javaanse contract-arbeider in SurinameInhoud:
De Javaanse Kasnawi vertelt in deze tekst hoe hij als contractarbeider werd geworven, de tocht van Java naar Suriname en het werk op de plantage.

Bron: http://www.migratie.nl
Verslag van een Javaanse contractarbeider uit Suriname na terugkeer in Indonesië Inhoud :
Verslag van een Javaanse contractarbeider na terugkeer in Nederlands-Indië over zijn bestaan in Suriname. Het verslag werd gepubliceerd in het socialistische blad De banier van Vrijheid en Recht in 1935. Het verslag was eerder in de Volksstem verschenen. De schrijver Soegino behoorde tot de 8 ex-contractanten die in de kolonie als "ongewenscht" werden beschouwd. Hij combineerde een islamitische geloofsovertuiging met communistische sympathieën.
Bron: http://www.migratie.nl

Werkgroep cursus javaansDe sociaal- en culturele vereniging Perukunan Budi Sejati in Utrecht NL heeft een "Werkgroep Cursus Javaans" in het leven groepen om de bovenstaande cursus voor te bereiden en te begeleiden.
Bron: http://www.surinaamsejavanen.homestead.com/javanen.html

  Sangkal Putung legende

een Javaanse orthopedische geneeswijze (ingezonden)
De Sangkal Putung is een Javaanse orthopedische geneeswijze, waarmee fracturen en de daarbij optredende complicaties worden behandeld. Deze geneeswijze was eeuwenlang reeds bekend bij onze Javaanse voorvaderen in het oude Java.
Kantjil verhalen,
vroeger en nu
In Indonesie waar de kantjil-verhalen vandaan komen,is kantjil een dwerghertje, ook wel bisamhertje genoemd. Omdat dit diertje in Suriname niet voorkomt heeft kantjil hier een andere betekenis gekregen. Voor Surinamers van Javaanse afkomst is kantjil een agoeti, in het Sranang tongo kon-koni. Het is wel te begrijpen dat kantjil hier met kon-koni in verband gebracht werd want de Indonesische kantjil lijkt er in veel opzichten op.
Bron: http://www.surijavanen.homestead.com/kantjil.html
Ibu Kartini
Bij de oudere Javanen in Suriname zag men vroeger weleens een portret of schilderij van ibu Kartini. U zult zich afgevraagd hebben wie ibu Kartini is en waarom ze zobekend is
Bron: http://www.surijavanen.homestead.com/kartini.html

Historie van de Surinaamse Javanen in Nederland in sociaal-cultureel perspectief
Ten tijde dat Suriname nog een kolonie was van Nederland zijn in het begin van 1900 tot voor de Tweede wereld oorlog ongeveer 32900 Javanen als contractarbeiders uit Java gehaald om op de plantage te werken.
Bron: http://surinaamsejavanen.homestead.com/files/surinaamsejavanen0300.htm

De oorsprong en ontwikkeling van de javaanse cultuur Archeologische vondsten op Java hebben aangetoond dat het eiland een miljoen jaar geleden al bewoond was door de Java mens, de voorouders van o.a. de huidige bevolking van de Indonesisch-Maleisische archipel
Bron: http://javanen.homestead.com/files/oorsprong.htm

Markini's levensverhaal

Een zoektocht naar de identiteit van de Surinaamse Javaan na een eeuw immigratie van Javanen in Suriname.
Bron: http://javanen.homestead.com/files/markini01.htm

 

Naar boven

e-mail: javas@wanadoo.nl