Parenteel van Tjerk Nolles Jelgersma

1 Tjerk Nolles Jelgersma is geboren op 12-10-1722 in Bolsward, zoon van Nolle Jelgers en Antje Tjerks. Tjerk is overleden op 27-11-1806 in Bolsward, 84 jaar oud. Tjerk:
(1) trouwde, 42 jaar oud, op 02-10-1765 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus met Akke Pytters van Albada, 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 07-01-1759 in Wirdum in ondertrouw zijn gegaan. Akke is geboren in 1734 in Wirdum, dochter van Pytter Jelles en Johanna Sjoerds. Akke is overleden op 07-05-1776 in Bolsward, 41 of 42 jaar oud. Akke is weduwe van Gerben Jacobs (1725-1764), met wie zij trouwde op 31-01-1759 in Bolsward.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 08-10-1783 in Bolsward met Engeltje Hanses Hettema, 47 jaar oud, nadat zij op 01-10-1783 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-10-1783 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Engeltje is een dochter van Hans Monses Hettema en Sjoekje Durks. Zij is gedoopt op 10-10-1735 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Engeltje is overleden op 08-10-1799 in Bolsward, 63 jaar oud. Engeltje is weduwe van Yke Gaeles (1735-1776), met wie zij trouwde op 19-10-1763 in Bolsward.
Kinderen van Tjerk en Akke:
1 Anna Tjerks [1.1]. Zij is gedoopt op 17-12-1766 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Anna is overleden op 27-11-1806 in Bolsward, 39 jaar oud.
2 Nolle Tjerks [1.2]. Hij is gedoopt op 20-05-1768 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Nolle is overleden op 01-05-1769 in Bolsward, 11 maanden oud.
3 Nolle Tjerks [1.3]. Hij is gedoopt op 01-05-1769 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Nolle is overleden op 20-03-1772 in Bolsward, 2 jaar oud.
4 Johanna Tjerks Jelgersma [1.4]. Zij is gedoopt op 24-08-1770 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Johanna is overleden op 08-01-1801 in Bolsward, 30 jaar oud.
5 Nolle Tjerks [1.5]. Hij is gedoopt op 20-03-1772 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Nolle is overleden op 29-04-1778 in Bolsward, 6 jaar oud.
6 Pyter Tjerks Albada Jelgersma, gedoopt op 11-04-1773 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Volgt 1.6.
7 Jelger Tjerks Jelgersma [1.7]. Hij is gedoopt op 25-03-1775 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Jelger is overleden vr 27-11-1806 in Bolsward, ten hoogste 31 jaar oud.
8 Arnoldus Tjerks (Nolle) Albada Jelgersma, gedoopt op 29-04-1776 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Volgt 1.8.
1.6 Pyter Tjerks Albada Jelgersma, zoon van Tjerk Nolles Jelgersma (zie 1) en Akke Pytters van Albada. Hij is gedoopt op 11-04-1773 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Pyter is overleden op 07-12-1839 in Bolsward, 66 jaar oud.
Notitie bij Pyter: Pyter wordt ook wel geschreven als Pieter
Pyter:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 17-07-1807 in Bolsward met Agatha Ottes (Aagje) Galema, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-08-1807. Aagje is geboren op 12-09-1778 in Nijland. Aagje is overleden op 09-10-1808 in Bolsward, 30 jaar oud.
Notitie bij Aagje: Zij wordt ook Aagje Ottes Bakker genoemd, omdat haar vader bakker was.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 08-05-1814 in Bolsward met Aukjen Feddes Graaf, 32 jaar oud. Aukjen is geboren op 26-11-1781 in Workum, dochter van Fedde Siebrens Graaf en Geltje Ottes. Aukjen is overleden op 22-10-1822 in Bolsward, 40 jaar oud.
Kind van Pyter en Aagje:
1 Theodorus Arnoldus Albada Jelgersma [1.6.1]. Hij is gedoopt op 20-08-1808 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Theodorus is overleden op 24-01-1809 in Bolsward, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
1.8 Arnoldus Tjerks (Nolle) Albada Jelgersma, zoon van Tjerk Nolles Jelgersma (zie 1) en Akke Pytters van Albada. Hij is gedoopt op 29-04-1776 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Nolle is overleden op 05-03-1819 in Bolsward, 42 jaar oud. Nolle trouwde, 31 jaar oud, op 19-06-1807 in Bolsward met Pietje Maria Pieters (Pietje) Postma, 22 jaar oud. Pietje is een dochter van Pieter Johannes Postma en Marijke Hendriks. Zij is gedoopt op 13-09-1784 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Pietje is overleden op 11-03-1819 in Bolsward, 34 jaar oud.
Notitie bij Pietje: Zij wordt ook wel Petronella Maria Posthumus genoemd
Kinderen van Nolle en Pietje:
1 Agatha Maria Arnoldusdr Albada Jelgersma [1.8.1]. Zij is gedoopt op 12-05-1809 in Bolsward R.K. Statie St. Franciscus. Agatha is overleden op 17-05-1809 in Bolsward, 5 dagen oud.
Notitie bij Agatha: In de doopakte wordt zij Jelgersma, zonder Albada genoemd!
2 Theodorus Petrus Albada Jelgersma, gedoopt op 18-10-1810 in Bolsward, St Franciscuskerk. Volgt 1.8.2.
3 Petrus Arnoldus Albada Jelgersma, geboren op 18-11-1813 in Bolsward. Volgt 1.8.3.
4 Hendrikus Arnoldus Albada Jelgersma, geboren op 11-12-1816 in Bolsward. Volgt 1.8.4.
1.8.2 Theodorus Petrus Albada Jelgersma, zoon van Arnoldus Tjerks (Nolle) Albada Jelgersma (zie 1.8) en Pietje Maria Pieters (Pietje) Postma. Hij is gedoopt op 18-10-1810 in Bolsward, St Franciscuskerk. Theodorus is overleden op 16-08-1898 in Workum, 87 jaar oud. Theodorus trouwde, 25 jaar oud, op 23-01-1836 in Wymbritseradeel met Wilhelmina Piers (Willemke) Westra, 18 jaar oud. Willemke is geboren op 17-04-1817 in Westhem, Blauwhuis (Wymbritseraaldeel), dochter van Pier Jans Westra en Tetje Johannes Veltman. Willemke is overleden op 16-01-1861 in Workum, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1861.
Kinderen van Theodorus en Willemke:
1 Petronella Maria Albada Jelgersma [1.8.2.1], geboren op 26-03-1837 in Tirns gem Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1837. Zij is gedoopt in Parochie: Oosterend/Roodhuis. Petronella is overleden op 02-04-1919 in Wateringen, 82 jaar oud. Zij is begraven in Wateringen (Zustergraf).
Notitie bij Petronella: Kloosternaam : Adelbertha
Soort religieus : zuster
Begraven te : Wateringen (Zustergraf)
Congregatie/Orde : zusters van onze lieve Vrouw van Amersfoort (s.n.d.)
Ingetreden op : 02-06-1866
Eeuw. professie : 22-11-1868
2 Theresia (Trees) Albada Jelgersma, geboren op 18-04-1838 in Tirns gem Wymbritseradeel. Volgt 1.8.2.2.
3 Arnoldus Franciscus Albada Jelgersma, geboren op 03-10-1839 in Tirns (Wymbritseradeel). Volgt 1.8.2.3.
4 Geertruida Agatha Albada Jelgersma [1.8.2.4], geboren op 20-05-1841 in Tirns gem Wymbritseradeel. Geertruida is overleden op 15-06-1902 in Workum, 61 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Zij wordt ook Gertrudis Agatha genoemd.
5 Juliana Antonia Albada Jelgersma [1.8.2.5], geboren op 13-06-1843 in Tirns gem Wymbritseradeel. Juliana is overleden op 26-12-1843 in Workum, 6 maanden oud.
6 Albada Jelgersma [1.8.2.6], levenloos geboren dochter, geboren op 11-06-1845 in Workum. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1845.
7 Petrus Lambertus Albada Jelgersma, geboren op 13-09-1846 in Workum. Volgt 1.8.2.7.
8 Johannus Antonius Albada Jelgersma [1.8.2.8], geboren op 24-03-1849 in Workum. Johannus is overleden op 13-07-1896 in Workum, 47 jaar oud.
9 Agatha Maria Albada Jelgersma [1.8.2.9], geboren op 29-08-1851 in Workum. Agatha is overleden op 10-07-1852 in Workum, 10 maanden oud.
10 Julius Theodorus Albada Jelgersma [1.8.2.10], geboren op 11-01-1861 in Workum. Julius is overleden op 13-01-1861 in Workum, 2 dagen oud.
1.8.2.2 Theresia (Trees) Albada Jelgersma is geboren op 18-04-1838 in Tirns gem Wymbritseradeel, dochter van Theodorus Petrus Albada Jelgersma (zie 1.8.2) en Wilhelmina Piers (Willemke) Westra. Trees is overleden. Trees trouwde, 34 jaar oud, op 11-08-1872 in Workum met Tjepke Draaisma, 25 jaar oud. Tjepke is geboren op 24-03-1847 in Bolsward, zoon van Tjepke Arjens Draaisma en Marijke Tjepkes Bruinsma.
Kinderen van Trees en Tjepke:
1 Tjipke Draaisma [1.8.2.2.1], geboren op 04-01-1876 in Bolsward.
2 Wilhelmina Johanna Draaisma [1.8.2.2.2], geboren op 16-07-1877 in Bolsward. Wilhelmina is overleden op 13-10-1877 in Bolsward, 2 maanden oud.
3 Wilhelmina Johanna Draaisma [1.8.2.2.3], geboren op 04-11-1878 in Bolsward. Wilhelmina is overleden op 14-04-1879 in Workum, 5 maanden oud.
4 Arnodus Johannes Draaisma [1.8.2.2.4], geboren op 22-06-1880 in Bolsward.
5 Petrus Wilhelmus Draaisma [1.8.2.2.5], geboren op 04-02-1882 in Wonseradeel. Petrus is overleden op 31-07-1883 in Wonseradeel, 1 jaar oud.
6 Wilhelmina Gertrude Draaisma [1.8.2.2.6], geboren op 05-08-1884 in Wonseradeel. Wilhelmina is overleden op 23-04-1885 in Wonseradeel, 8 maanden oud.
1.8.2.3 Arnoldus Franciscus Albada Jelgersma is geboren op 03-10-1839 in Tirns (Wymbritseradeel), zoon van Theodorus Petrus Albada Jelgersma (zie 1.8.2) en Wilhelmina Piers (Willemke) Westra. Arnoldus is overleden op 30-11-1865 in Makkum gem Wonseradeel, 26 jaar oud. Arnoldus trouwde, 24 jaar oud, op 04-07-1864 in Harlingen met Ytje Sibles Ypma, 20 jaar oud. Ytje is geboren op 28-07-1843 in Kimswerd (Winklen) gemeente Wonseradeel, dochter van Sible Yebs Ypma en Trijntje IJsbrands Galema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1843. Ytje is overleden op 13-04-1915 in Amsterdam, 71 jaar oud. Zij is begraven op 16-04-1915 in Amsterdam R.K. Kerkhof Buitenveldert. Ytje trouwde later op 12-11-1868 in Harlingen met Hermanus Gerardus Schoonhof (1843-1905).
Notitie bij Ytje: Uit de informatie bij de gemeente Harlingen blijkt dat het gezin op 11 februari 1889 naar Amsterdam is vertrokken.
drie kinderen gaan naar Weerd en Swiebertus gaat dan naar Leeuwarden.
Kind van Arnoldus en Ytje:
1 Theodorus Petrus (Theodoor) Albada Jelgersma, geboren op 21-03-1865 in Makkum. Volgt 1.8.2.3.1.

Kinderen van Ytje en Hermanus:

2 Swiebertus Arnoldus (Sjoerd) Schoonhoff, geboren op 02-10-1869 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1869. Sjoerd is overleden op 01-08-1952 in Boekel, 82 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: vertrok op 11 febr 1889 naar Leeuwarden voor studie, de rest van het gezin vertrekt op 11 febr 1889 naar Amsterdam
Sjoerd trouwde, 82 of 83 jaar oud, in 1952 in Boekel met C Stap, 74 of 75 jaar oud. C is geboren op 24-08-1877 in Hensbroek. C is overleden op 09-09-1953 in Boekel, 76 jaar oud.
Notitie bij C: Cornelia?
3 Siboltus Ypeus Eugenius (Sibbele) Schoonhof [1.3], geboren op 18-12-1870 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1870. Sibbele is overleden op 11-07-1937 in Amsterdam, 66 jaar oud. Hij is begraven op 14-07-1937 in RK Kerkhof te Buitenveldert.
4 Johanna Catharina (Johanna) Schoonhof [1.4], geboren op 10-03-1872 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1872. Johanna is overleden op 03-06-1949 in Amsterdam, 77 jaar oud. Zij is begraven op 07-06-1949 in Amsterdam R.K. Kerkhof Buitenveldert.
Notitie bij Johanna: Dreef samen met haar broer Sibbele eerst in Harlingen en later een Amsterdam een bakkerij.
Johanna ligt het familiegraf (klasse 2 nr 0054-A op de RK Begraafplaats Buitenveldert) van haar ouders en haar broer Sibbele.
Executeur testamentair mej. Maria Johanna Holtvluwer (Marie) geboren 7-5-1905 overleden 19-4-1981. Zij heeft ook steeds het onderhoud van het familiegraf betaald tot 1981.
5 Eugenius Bernardus (Genius) Schoonhof [1.5], geboren op 02-08-1873 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1873. Genius is overleden op 10-11-1950 in Arnhem, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1950. Hij is begraven op 14-11-1950 in Vrijland Oosterbeek.
Notitie bij Genius: Was missionaris voor de Maori´s in Nieuw Zeeland
Overleden in het klooster Vrijland en daar ook begraven.
Werd heeroom Genius of Eugene genoemd.
6 Ypeus Sebaldus ((Y)Pe) Schoonhof [1.6], geboren op 12-03-1875 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1875. (Y)Pe is overleden op 17-04-1956 in Cuijk, 81 jaar oud. Hij is begraven in Ravensbos bij Valkenburg later in Hulsberg.
Notitie bij (Y)Pe: was priester Oblaat van Maria, werd heeroom P genoemd.
Tot priester gewijd in Luik 10 -7-1904.
Hij vierde op 10-7-1954 in Cuijk 1954 zijn vijftigjaar priesterjubileum.
7 Herman Gerard (Herman) Schoonhof [1.7], geboren op 15-05-1876 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1876. Herman is overleden op 06-12-1924 in Namen (Jambes) Belgi, 48 jaar oud.
Notitie bij Herman: Priester en Oblaat van Maria, werd heeroom Herman genoemd.
8 Arnoud IJsbrand (Arnold) Schoonhof [1.8], geboren op 22-08-1877 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1877. Arnold is overleden op 07-06-1940 in Vorden, 62 jaar oud. Hij is begraven op 10-06-1940 in Vorden.
Notitie bij Arnold: Kloosternaam Gualbertus

 

1.8.2.3.1 Theodorus Petrus (Theodoor) Albada Jelgersma is geboren op 21-03-1865 in Makkum, zoon van Arnoldus Franciscus Albada Jelgersma (zie 1.8.2.3) en Ytje Sibles Ypma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1865. Theodoor is overleden op 15-09-1903 in Workum, 38 jaar oud. Hij is begraven op 18-09-1903 in Workum RK Kerkhof. Theodoor trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1895 in Workum met Waltje Sybren (Waltje) Dijkstra, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1895 in St.Werenfriduskerk te Workum. Waltje is geboren op 07-08-1871 in Workum, dochter van Siebren Sietzes Dijkstra en Minke Baukes de Boer. Waltje is overleden op 28-09-1951 in Workum, 80 jaar oud.
Kinderen van Theodoor en Waltje:
1 Arnoldus Franciscus (Arnold) Albada Jelgersma [1.8.2.3.1.1], geboren op 23-04-1896 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1896. Arnold is overleden op 11-09-1973 in Workum, 77 jaar oud.
Notitie bij Arnold: In geboorteregister slechts de familienaam Jelgersma vermeld. Naam is in 1958/59 uit legeskosten-overwegingen niet gecorrigeerd in het geboorteregister! Was ongehuwd en had geen kinderen.
2 Sijbrandus Hermanus (Siep) Albada Jelgersma, geboren op 06-11-1897 in Workum. Volgt 1.8.2.3.1.2.
3 Hermanus Eugenius (Herman) Albada Jelgersma [1.8.2.3.1.3], geboren op 11-07-1899 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1899. Herman is overleden op 16-10-1978 in Vught, 79 jaar oud. Hij is begraven op 20-10-1978 in Workum.
Notitie bij Herman: In geboorteregister slechts de familienaam Jelgersma vermeld. Naam is in 1958/59 uit legeskosten-overwegingen niet gecorrigeerd in het geboorteregister! Was ongehuwd en had geen kinderen.
4 Sydonius Theodorus (Sietze) Albada Jelgersma, geboren op 07-03-1901 in Workum. Volgt 1.8.2.3.1.4.
1.8.2.3.1.2 Sijbrandus Hermanus (Siep) Albada Jelgersma is geboren op 06-11-1897 in Workum, zoon van Theodorus Petrus (Theodoor) Albada Jelgersma (zie 1.8.2.3.1) en Waltje Sybren (Waltje) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1897. Siep is overleden op 01-04-1983 om 09:20 in Sneek, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1983. Hij is begraven op 06-04-1983 in Workum.
Notitie bij Siep: Bij geboorte de naam Jelgersma, geslachtsnaam gewijzigd in Albada Jelgersma bij beschikking Arr. rechtbank Leeuwarden d.d. 19 juni 1958. In het register der geboorten van de gemeente Workum gewijzigd op 9 februari 1959.
Orde van Oranje Nassau.
Siep trouwde, 37 jaar oud, op 05-10-1935 in Elst met Jacoba Helena (Koos(je)) Coolegem, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-10-1935 in Lent gemeente Elst Maria Geboorte Kerk. Koos(je) is geboren op 28-01-1909 in Ooij gemeente Ubbergen, dochter van Mathys Theodorus (Thijs) Coolegem en Alberta Johanna (Bertha) Liskamp. Van de geboorte is aangifte gedaan. Koos(je) is overleden op 10-08-1982 in Bolsward, 73 jaar oud. Zij is begraven op 14-08-1982 in Workum.
Uit privacy overwegingen zijn de nakomelingen van Siep en Koosje weggelaten.
Voor meer informatie neem contact op met de webmaster van deze site.
1.8.2.3.1.4 Sydonius Theodorus (Sietze) Albada Jelgersma is geboren op 07-03-1901 in Workum, zoon van Theodorus Petrus (Theodoor) Albada Jelgersma (zie 1.8.2.3.1) en Waltje Sybren (Waltje) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1901. Sietze is overleden op 21-04-2004 in Wolvega, 103 jaar oud. Hij is begraven op 26-04-2004 in Heerenveen, Parochiekerk H. Geest, R.K. begraafplaats aan de Rottumerweg. Sietze trouwde, 34 jaar oud, op 15-10-1935 met Petronella (Nellie) Swart. Nellie is overleden op 17-02-1986 in Heerenveen. Zij is begraven op 19-02-1986 in Heerenveen ParochieKerk v.d. H Geest.
Uit privacy overwegingen zijn de nakomelingen van Sietze en Nellie weggelaten.
Voor meer informatie neem contact op met de webmaster van deze site.
1.8.2.7 Petrus Lambertus Albada Jelgersma is geboren op 13-09-1846 in Workum, zoon van Theodorus Petrus Albada Jelgersma (zie 1.8.2) en Wilhelmina Piers (Willemke) Westra. Petrus trouwde, 42 jaar oud, op 27-04-1889 in Workum met Maria Dooper. Maria is een dochter van Sietse Johannes Dooper en Klaske Jarigs Ydema.
Kinderen van Petrus en Maria:
1 Sidonius Johannes Albada Jelgersma [1.8.2.7.1], geboren op 23-01-1890 in Workum.
2 Theodorus Petrus Albada Jelgersma [1.8.2.7.2], geboren op 23-01-1890 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1890.
Notitie bij Theodorus: Letterlijke tekst op Tresoar:
[Geboorteakte Workum, 1890
Aangiftedatum 24 januari 1890, akte nr. 13
Theodorus Petrus Jelgersma, geboren 23 januari 1890
Zoon van Petrus Lambertus Jelgersma en Maria Dooper
Wonende te Amsterdam
Opm.: Tweeling]
Verder valt op dat ouders in Amsterdam wonen!
3 Clara Wilhelmina Albada Jelgersma [1.8.2.7.3], geboren op 15-04-1891.
4 Dominicus Timotheus Albada Jelgersma, geboren op 23-02-1900. Volgt 1.8.2.7.4.
1.8.2.7.4 Dominicus Timotheus Albada Jelgersma is geboren op 23-02-1900, zoon van Petrus Lambertus Albada Jelgersma (zie 1.8.2.7) en Maria Dooper. Dominicus is overleden op 03-09-1969, 69 jaar oud.
Notitie bij Dominicus: In geschreven in de burgelijke stand als Jelgersma
Kind van Dominicus uit onbekende relatie:
1 Johannes Theodorus Jelgersma [1.8.2.7.4.1], geboren op 19-03-1936 in Haarlem.
1.8.3 Petrus Arnoldus Albada Jelgersma is geboren op 18-11-1813 in Bolsward, zoon van Arnoldus Tjerks (Nolle) Albada Jelgersma (zie 1.8) en Pietje Maria Pieters (Pietje) Postma. Petrus is overleden op 02-08-1882 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Petrus begon een relatie met Alida Margritha van der Velde. Alida is geboren in 1818 in Leeuwarden, dochter van Antonius van der Velde en Agnes ter Horst. Alida is overleden.
1.8.4 Hendrikus Arnoldus Albada Jelgersma is geboren op 11-12-1816 in Bolsward, zoon van Arnoldus Tjerks (Nolle) Albada Jelgersma (zie 1.8) en Pietje Maria Pieters (Pietje) Postma. Hendrikus is overleden in 1885, 68 of 69 jaar oud. Hendrikus trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1844 in Leeuwarden met Entje Entes de Boer, 22 jaar oud. Entje is geboren op 27-03-1822 in Workum, dochter van Ente Ottes de Boer en Aaltje Rinses Veltman.

Naar het besloten gedeelte
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 24-09-2009 20:28