Medicijnen-diergeneesmiddelen

In deze lijst staat informatie over de meest frequent gebruikte diergeneesmiddelen voor gezelschapsdieren. De medicijnen staan op alfabet gerangschikt. De gegevens over de producten zijn onder de naam van de werkzame stof te vinden.
Voor oor-en oogzalven en druppels en huidcremes en zalven is een aparte opsomming gemaakt, aangezien dit meestal combinatiepreparaten zijn:

A.  B.  C.D. E.  F. G. H.  I.J. K.  L.M.
N.  O.   P.Q.R. S.  T.U. V.  W.X. Z.
Oogzalven/druppels
Oorzalven/druppels
Huidcremes/zalven
 
 
 
 
 

A.

Acepromazine
Neurolepticum uit de groep van de fenothiazines.
Indicaties: agressie, kalmering tijdens vervoer, bij stress
Contra-indicaties: hypotensie, hypothermie, epilepsie, bloedarmoede
Bijwerkingen: hypotensie, verhoging adem-en hartfrequentie, spierslapte, soms excitatie. Bij katten tevens tremoren.
Dosering: 0.5-5 mg/kg

Acetylcysteine

Acetylsalicylzuur
Stof uit de groep van de salicylaten met pijnstillende, ontstekingremmende, koortsverlagende en thrombocytenaggregatie-remmende( remt samenklonteren bloedplaatjes) eigenschappen.
Indicaties: mn bij kat gebruikt ter voorkoming van thrombose.
Contra-indicaties: maagklachten, ernstige lever-of nierfunctiestoornis, overgevoeligheid voor salicylaten.
Bijwerkingen: maagklachten, bloedverlies in maag/darmstelsel, verlengde bloedingstijd.
Dosering (kat): 10 mg/kg elke 3 dagen.

Aescamox
Merknaam vooramoxicilline

Aescephaline
Merknaam voorcefalexine

Aescovetran
Mengsel van omega-3- en omega-6-vetzuren en vitamine E op basis van vis-en plantaardige olie.
Indicaties: verbetering van vacht-en huidconditie, bij overmatig schilferen, ruien en huidallergieen
Dosering: enkele druppels (kitten/pup) tot 10 ml (hond 30 kg).

Aescotrim
Merknaam zietrimethoprim/sulfadiazine

Alfatrim
Merknaam voortrimethoprim/sulfa

Alkeran
Merknaam voormelfalan

Allopurinol
Xanthine-oxydaseremmer, remt de omzetting van (hypo)xanthine in urinezuur, waardoor de urinezuurspiegel in het bloed daalt.
Indicaties: jicht, uraatstenen in urinewegen; mn bij Dalmatische hond
Contra-indicaties: ernstige lever-of nierfunctiestoornis
Bijwerkingen: maagdarmstoornissen, overgevoeligheidsreacties.
Dosering:

Alopectyl
Merknaam voormegestrolacetaat

Aminofylline
Xanthinederivaat met bronchusverwijdend, positief-inotroop, diuretisch en (in longen) vaatverwijdend effect.
Indicaties: allergische bronchitis, chronische bronchitis door andere oorzaken, longemfyseem.
Bijwerkingen: misselijkheid, excitatie, hartaritmieen.
Dosering: kat 6 mg/kg 2-3x daags, hond 12 mg kg 2-3x daags.

Amitraz

Amlodipine
Calciumantagonist. Remt de calciuminstroom in gladde spiercellen in mn. arterien (slagaders), wat tot bloedvatverwijding leidt.
Indicaties: hypertensie
Contra-indicaties: hypotensie.
Bijwerkingen: maagdarmklachten, sloomheid.
Dosering(kat): 0.5 mg/kat

Amoxicilline
Breedspectrum bactericide antibioticum, effectief tegen grampositieve en gramnegatieve bacterien.Als combinatiepreparaat met clavulaanzuur verkrijgbaar (Synulox) tegen penicillinase resistente bacterien.
Indicaties: mn gebruikt bij bacteriele luchtweg- en  urineweginfecties, infecties van baarmoeder, vagina, mond, maagdarmkanaal, melkklieren, gewrichten en huid. Contra-indicaties: allergie voor penicilline. Niet te gebruiken bij penicillinase producerende bacterien (muv. amoxicilline met clavulaanzuur).
Bijwerkingen: overgevoeligheidsreacties, diarree
Dosering: 2x daags 10-15 mg/kg gedurende minimaal 5 dagen.
 

Amoxytab
Merknaam vooramoxicilline

Amoxyvet
Merknaam vooramoxicilline

Ampicilline
Breedspectrum bactericide antibioticum, effectief tegen grampositieve en gramnegatieve bacterien.
Indicaties: mn gebruikt bij bacteriele luchtweg- en  urineweginfecties, maagdarmkanaal en huid.
Contra-indicaties: allergie voor penicilline. Niet te gebruiken bij penicillinase producerende bacterien .
Bijwerkingen: overgevoeligheidsreacties, diarree
Dosering: 2x daags 10-30 mg/kg gedurende minimaal 5 dagen.

Amphoprimol
Merknaam voortrimethoprim/sulfa

Anovutab
Merknaam voor medroxyprogesteron acetaat

Antirobe
Merknaam voorclindamycine

Appertex
Merknaam voor clazuril

Arthrilone

Arthroluxyl

Asparaginase
Enzymatisch oncolyticum.
Indicaties: in combinatietherapie bij tumorziektes van lymfoid weefsel, mn maligne lymfoma.
Contra-indicaties: ontstekingen van de alvleesklier.
Bijwerkingen: allergische reacties, braken, lever-en nierfunctiestoornis.
Dosering: (injecties) alleen toe te passen door dierenartsen met ervaring in oncolytische behandelingen.

Aspirine
Zieacetylsalicylzuur

Atarax
Merknaam voorhydroxyzine

Atenolol
Beta-receptor blokker met hartfrequentie verlagend en bloeddrukdalend effect..
Indicaties: hypertrofische cardiomyopathie.
Contra-indicaties: hypotensie, sinus bradycardie en (1e), 2e en 3e graads AV block.
Bijwerkingen: hypotensie, slapte,  trage hartfrequentie, maagdarmklachten, decompensatie van het hart.
Dosering(kat): 6.25-12.5 mg/kat 1x daags.

Azathioprine

B.

Banminth
Merknaam voorpyrantel

Baytril
merknaam voorenrofloxacin

Benazepril
Pro-drug: wordt in lichaam omgezet in benazeprilaat. Benazeprilaat remt  het angiotensine converting enzyme (ACE), reduceert zo de effecten van angiotensine II, waardoor vasoconstrictie, natrium en waterretentie door de nieren verminderd worden. Bij honden met hartfalen door mitralis-insufficientie of congestieve cardiomyopathie wordt druk-en volumebelasting van het hart verlaagd.
Indicaties: aanvullende behandeling naast diuretica bij mitralis-insufficientie en congestieve cardiomyopathie; chronische nierinsufficientie
Contra-indicaties: allergie voor benazepril
Bijwerkingen: bij aanvang van de behandeling kan een sterke bloeddrukdaling optreden. Vermoeidheid, sufheid.
Dosering: minimaal 0.25 mg/kg.
Merknaam: fortekor

Betamethason
Corticosteroide ontstekingremmer
Indicaties: allergische aandoeningen van luchtwegen en huid ; ontstekingen van het bewegingsapparaat zoals arthritiden, tendinitis, tendo-vaginitis, arthrose, myositis en synovitis.
Contra-indicaties: virus-infecties, diabetes mellitus, osteoporose, aandoeningen van hart of nieren, schimmelinfecties, cornea ulcera, brandwonden. Niet toe te dienen in hoge dosering aan drachtige dieren.
Bijwerkingen: abortus, vermindering weerstand, maskering van infecties, bijniersuppressie, spier-en huidatrofie, vertraging wondgenezing, osteoporose, kans op diabetes mellitus, polyurie, polydipsie, polyfagie, maagdarm ulceraties, pancreatitis, hypothyreoidie, vettige infiltratie van de lever, iatrogene Cushing.
Dosering: acute indicaties 0.05-0.6 mg/kg chronische indicaties 0.3-0.6 mg/kg  na enkele dagen afbouwend naar lagere doseringen.

Betsolan
Merknaam voorbetamethason

Biotine
Voedingssupplement.
Indicatie: biotine tekort
Dosering: dieren <10 kg per dag 2 gram, dieren >10 kg per dag 4 gram

Bismuthsubcitraat
Protectivum van het maagslijmvlies.Vormt een beschermlaagje op de maagmucosa, stimuleer tevens de prostaglandine synthese in de maagwand, waardoor meer mucine productie.
Indicaties: maagulcera, dyspepsie
Contra-indicaties: ernstige nierfunctiestoornis
Dosering: 4x daags 2 mg/kg

Bisolvon
Merknaam voorbroomhexine

Broomhexine
Mucolyticum, verhoogt de vloeibaarheid van slijm in luchtwegen en verbetert daarmee het functioneren van het trilhaarepitheel. In combinatie met antibacteriele middelen kan het zorgen voor hogere concentraties van deze middelen in het bronchiale slijm.
Indicaties: luchtwegaandoeningen, waarbij productie van slijm met verhoogde viscositeit gevormd wordt.
Contra-indicaties: ulcus maag
Bijwerkingen: maagklachten
Dosering: van werkzame stof 2x daags 0.25 mg/kg

Buscopan
Merknaam voorbutylscopolamine

Butylscopolamine
Anti-cholinergicum/spasmolyticum, welke zorgt voor vermindering van tonus, peristaltiek en kliersecretie in maag en darmen.
Indicaties: darmspasmen, diarree, spasmen van urinewegen
Contra-indicaties: nier- en leveraandoeningen, decompensatio cordis
Bijwerkingen: remming speeksel- en bronchosecretie, verhoging hartfrequentie, paralytische ileus.
Dosering: 3x daags 0.5 mg/kg.
 

C.

Calmivet
Merknaam vooracepromazine

Caninsuline
Varkensinsuline preparaat met verlengde werkingsduur (30% amorf, 70% kristallijn).
Indicatie: diabetes mellitus
Dosering: 1x daags; dosis afhankelijk van gewicht, hoeveelheid voeding en onder controle van glucosespiegel in het bloed.

Cardoxin
Merknaam voordigoxine

Caniplasine
Caniplasine zou invloed uitoefenen op de mineralenhuishouding en zo op de groei, verdedigings-en regeneratieprocessen in bv spieren, botten, bindweefsel en gewrichtskraakbeen.
Indicaties: ondersteuning tijdens groeifase, botbreuken, bij arthrose, arthritis, heupdysplasie, elleboogdysplasie, schouderproblemen.
Dosering: 2-3x daags 1 tablet

Carbimazol
Thioureumderivaat, remt de vorming van schildklierhormoon.
Indicaties: hyperthyreoidie (overmatige schildklierwerking)
Contra-indicaties: ernstige leverfunctiestoornissen.
Bijwerkingen: hypothyreoidie, allergische reacties, levertoxiciteit, agranulocytose, bloedarmoede
Dosering: 0.5-1 mg/kg, 1-3x daags

Carprofen
Niet steroide ontstekingremmer/pijnstiller met sterke ontstekingremmende, pijnstillende en koortsverlagende eigenschappen. Gebruik bij de hond.
Indicaties: bij met ontsteking en/of  pijn gepaard gaande aandoeningen van het bewegingsapparaat (spieren/skelet).
Waarschuwingen: dosering niet overschrijden; niet gebruiken bij dieren met hart-lever-of nieraandoeningen, maag-en darmulceraties en bloedingen, bloedafwijkingen en overgevoeligheid voor carprofen. Voor gebruik tijdens dracht zijn nog onvoldoende gegevens bekend.
Bijwerkingen: geen
Dosering: 2x daags 2 mg/kg.
Merknaam:rimadyl

Cefa-cure
Merknaam voor cefadroxil.

Cefadroxil
Cefalosporine antibioticum van de eerste generatie. Is stabiel in maagzuur en wordt goed uit het maagdarmkanaal opgenomen. Meer dan 50% van de dosis wordt binnen 24 uur via de urine uitgescheiden.
Indicaties: infecties van huid en onderliggende zachte weefsels, urogenitale infecties en luchtweginfecties.
Contra-indicaties: allergie voor cefalosporinen. Er kan tevens een kruisallergie bestaan met overgevoeligheid voor penicillenen.
Bijwerkingen: braken, diarree, traagheid, allergische reacties.
Waarschuwing: bij verminderde nierfunctie dient de dosering of doseringsinterval te worden  verlaagd resp. verlengd.
Dosering:  2-3x daags 10-30 mg/kg

Cefalexine
Bactericide breedspectrum antibioticum uit de groep van de cefalosporinen met werking tegen grampositieve en gramnegatieve bacterien. Cefalexine is min of meer ongevoelig voor penicillinase.
Indicaties:  bacteriele huid, luchtweg- en urineweginfecties.
Contra-indicaties: overgevoeligeheid voor cefalosporinen of penicillinen.
Bijwerkingen: misselijkheid, diarree, traagheid.
Dosering: 2-3 x daags 10-30 mg/kg. Bij chronische nierinsufficientie dosis verlagen
Merknamen: ceforal,cefaral, cefalexine.

Cefaral
Merknaam voorcefalexine

Cefaseptin
Merknaam voorcefalexine

Ceflazine
Merknaam voorcefalexine

Cephalexine
ziecefalexine

Ceporex
Merknaam voor cefalexine

Chloorthiazide
Thiazidediureticum (vochtafdrijver).
Indicaties: hypertensie, oedemen bij hartfalen of nefrotisch syndroom, nefrogene diabetes insipidus
Contra-indicaties: ernstige nierinsufficientie, overgevoeligheid voor thiazidediuretica
Bijwerkingen: mn te lage kaliumspiegel bloed

Chlotride
Merknaam voor chloorthiazide

Cimetidine
H2 receptorblokkerend antihistaminicum: remt maagzuur en pepsineproductie.
Indicaties: maagulcera, dyspepsie/chronische gastritis (ontsteking maagslijmvlies).
Contra-indicaties: overgevoeligheid voor cimetidine
Bijwerkingen: diarree, sloomheid
Dosering: 2x daags 10 mg/kg

Cisapride
Verhoogt de peristaltiek in slokdarm, de contractiliteit van maag en dunne darm en de peristaltiek in dunne en dikke darm.
Indicaties: reflux van maaginhoud in de slokdarm, vertraagde maaglediging naar dunne darm, ter voorkoming van obstipatie.
Bijwerkingen: darmkrampen, diarree.
Dosering: 2-3x daags 0.5-1 mg/kg

Clamoxyl
Merknaam vooramoxicilline

Clazuril
Antiprotozoair middel met coccidiendodend effect.
Indicaties: coccidiose bij de duif.
Contra-indicaties: niet bij  duiven voor consumptie.
Dosering: 2.5 mg/duif.

Clindabuc
Merknaam voorclindamycine

Clindamycine
Bacteriostatisch antibioticum met voornamelijk werking tegen grampositieve coccen. Enterococcen en gramnegatieve bacterien zijn niet gevoelig. Wel gevoelig zijn anaerobe gramnegatieve bacillen als Bacteroides, Fusobacterium en Clostridium Perfringens. Resistentie kan relatief snel ontstaan.
Indicaties: geinfecteerde wonden, abcessen en infecties van de mondholte; osteomyelitis door Staph. Aureus.
Contra-indicaties: ernstige leveraandoeningen.
Bijwerkingen: diarree, braken.
Dosering: 2x daags 10 mg/kg.
Merknamen: clindoral, antirobe.

Clindoral
Merknaam voorclindamycine

Clomicalm
Merknaam voor

Contralac
Merknaam voormetergoline

Cortaphen Forte
Combinatiepreparaat van een niet-steroide ontstekingremmer (fenylbutazon) en een steroide ontstekingremmer dexamethason).
Indicaties: met pijn en/of ontsteking gepaard gaande problemen van het bewegingsapparaat
Contra-indicaties:
Bijwerkingen: maag/darmulcera, vermindering weerstand, maskering van infecties, bijniersuppressie, spier-en huidatrofie, vertraging wondgenezing, osteoporose, kans op diabetes mellitus, polyurie, polydipsie, polyfagie.
Dosering:

Cortisonacetaat
Corticosteroid met glucocorticoide en in mindere mate mineralocorticoide effecten. Wordt in de lever omgezet in het actieve hydrocortison.
Indicaties: substitutietherapie bij vermindere functie van de bijnierschors.
Bijwerkingen: treden uitsluitend op bij te hoge dosering: abortus, vermindering weerstand, maskering van infecties, bijniersuppressie, spier-en huidatrofie, vertraging wondgenezing, osteoporose, kans op diabetes mellitus, polyurie, polydipsie, polyfagie, maagdarm ulceraties, pancreatitis, hypothyreoidie, vettige infiltratie van de lever, iatrogene Cushing.
Dosering:1 mg/kg, waarvan 2/3 deel 's morgens en 1/3 deel 's avonds gegeven wordt.

Cyclofosfamide
Cyclisch fosfamide ester van stikstofmosterd. Wordt werkzaam na oxidatiereacties in de lever. Uitscheiding vindt grotendeels via de nieren plaats.
Indicaties: in combinatietherapie bij maligne lymfoma, bepaalde chemosensibele tumoren, als immunosuppressivum bij  bepaalde chronische darmontstekingen.
Contra-indicaties: beenmergdepresie, ernstige lever-of nierfunctiestoornis.
Bijwerkingen: steriele blaasontsteking, braken, beenmergdepressie, verhoogde vatbaarheid voor infecties, overgevoeligheidsreacties, haaruitval.
Dosering: in overleg met dierenarts met ervaring in oncolytische behandeling van huisdieren.

Cyflee
Merknaam voor cythioaat

Cythioaat
Middel ter bestrijding van vlooien, luizen en teken op hond en kat
Wordt na orale opname snel opgenomen en via bloed en lymfe door het hele licham verspreid.
Indicaties: besmetting met vlooien, teken of luizen of preventie van infectie.
Contra-indicaties: niet bij drachtige, zogende, zieke of gestresste dieren.
Bijwerkingen: braken, opwinding, spiertrekkingen.
Dosering: kat 1.5-3 mg/kg 2x per week. hond 3-6 mg/kg 2x per week.
 

D.

Defencare poeder/shampoo
Insecticide poeder resp. shampoo met als werkzaam bestanddeel permethrin 0.9%
Indicaties: tegen vlooien en tekenbesmetting
Contra-indicaties: geen
Waarschuwingen: poeder niet gebruiken bij dieren jonger dan 6 weken. Giftig voor vissen.
Dosering: poeder 1 g/kg lich. gewicht rondom  in vacht inmasseren; shampoo 2 ml/kg lich.gewicht.

Defencat schuim
Insecticide schuim met als werkzaam bestanddeel permethrin 0.8%.
Indicaties: tegen vlooien bij de kat
Contra-indicaties: geen
Waarschuwing: niet gebruiken bij dieren jonger dan 3 maanden, drachtige, zogende of zieke katten.
Dosering: het schuim van 1 seconde spuiten is voldoende voor 1 kg lich. gewicht. Het schuim rondom inmasseren.

Defendog
Insecticide spray met als werkzaam bestanddeel permethrin 1.8%.
Defendog  vormt na insprayen een langdurig werkzame film op de huid en vacht van de hond. Beschermt 1 maand tegen teken en tot 2 maanden tegen vlooien.
Indicaties: uitsluitend bij de hond tegen vlooien en teken.
Contra-indicaties: geen.
Waarschuwingen: niet te gebruiken bij pups jonger dan 3 maanden en bij ernstige huidaandoeningen. Giftig voor vissen en niet te gebruiken in de directe omgeving van vogels.
Dosering: gemiddeld (afhankelijk van de vachtlengte) 5 ml/kg lich. gewicht. De hele vacht rondom insprayen.

Delvoprim
Merknaam voor trimethoprim/sulfadiazine.

Dexamethason
Corticosteroide ontstekingremmer
Indicaties: allergische aandoeningen van luchtwegen, huid en darmen; ontstekingen van het bewegingsapparaat zoals arthritiden, tendinitis, tendo-vaginitis, arthrose, myositis en synovitis.
Contra-indicaties: virus-infecties, diabetes mellitus, osteoporose, aandoeningen van hart of nieren, schimmelinfecties, cornea ulcera, brandwonden. Niet toe te dienen in hoge dosering aan drachtige dieren.
Bijwerkingen: abortus, vermindering weerstand, maskering van infecties, bijniersuppressie, spier-en huidatrofie, vertraging wondgenezing, osteoporose, kans op diabetes mellitus, polyurie, polydipsie, polyfagie, maagdarm ulceraties, pancreatitis, hypothyreoidie, vettige infiltratie van de lever, iatrogene Cushing.
Dosering: acute indicaties 0.05-0.6 mg/kg chronische indicaties 0.3-0.6 mg/kg  na enkele dagen afbouwend naar lagere doseringen.
Merknamen: dexatab

Dexatab
Merknaam voordexamethason

Diarace
Merknaam voorloperamide

Diazepam
Stof uit de groep van de benzodiazepinen, wordt toegepast als anti-epilepticum (kat), spierrelaxans, kalmeringsmiddel en om (bij katten) de eetlust op te wekken.
Indicaties: epilepsie, agressie, onrust, spierkrampen.
Contra-indicaties: overgevoeligheid voor benzadiazepinen.
Bijwerkingen: slaperigheid, spierzwakte, eetlustopwekking.
Dosering: 2-3x daags 2-5 mg/kat

Dichloorfenamide
Koolzuuranhydraseremmer, welke in het oog leidt tot verminderde afgifte van kamervocht, waardoor de druk in het oog daalt.
Indicaties: acuut glaucoom (verhoogde oogboldruk) bij de hond.
Contra-indicaties: niet tijdens dracht.
Bijwerkingen: maagdarmstoornissen, verhoogde urinelozing, verhoogde vochtopname, gedragsstoornissen.
Dosering: 5 mg/kg per dag, verdeeld over 3 giften.

Diclofen
Merknaam voor dichloorfenamide.

Dicural

Digoxine
Digitalis glycoside. Verhoogt de hartcontractiekracht , verlaagt de hartfrequentie en vertraagt de AV geleiding.
Indicaties: decompensatio cordis (hartfalen), supraventriculaire rimtestoornissen gepaard gaand met een snel ventrikelritme, mn. boezemfibrilleren-of fladderen.
Contra-indicaties: hypertrofische cardiomyopathie, 2e of 3e graads AV-block, bradyaritmieen, ventriculaire aritmieen.
Bijwerkingen: mn. bij overdoseren anorexie, braken.
Dosering: hond  0.01-0,02 mg/kg/dag verdeeld over 2-3x. kat: 0,0125 mg/kg/dag of 0,025 mg/kg elke 48 uur. Dosering is individueel varierend, mede sterk beinvloed door andere medicaties als calcium-antagonisten of vochtafdrijvende geneesmiddelen.

Dolthene
Merknaam vooroxfendazol

Doxycycline
Bacteriostatisch breedspectrum antibioticum met werking tegen grampositieve en gramnegatieve bacterien, spirocheten, leptospiren, actinomyceten, rickettsien, mycoplasmata en bedsonien. De opname van doxycycline wordt niet noemenswaardig door metaal-ionen als calcium beinvloed en kan zodoende met voer of melk ingegegeven worden. Met name in longweefsel, bonchiaalwand en bronchiaalsecreet worden concentraties doxycycline bereikt die boven de plasmaspiegel uitstijgen. Doxycycline passert de placenta.
Indicaties: met name infecties van voorste en diepere luchtwegen en middenoor door voor doxycycline gevoelige micro-organismen; pyelonephritis; interstitiele nephritis door leptospiren, E. coli of grampostieve coccen.
Contra-indicaties: overgevoeligheid voor tertacyclines
Bijwerkingen: diarree, braken, overgevoeligheidsreacties
Dosering: 5-10 mg/kg per dag
Merknamen: doxoral

Doxyseptin
Merknaam voordoxycycline

Doxytab
Merknaam voordoxycycline

Dridase
Merknaam vooroxybutynine

Droncit
Merknaam voorpraziquantel

Drontal cat
Breedspectrum ontwormingsmiddel voor de kat. Combinatie van praziquantelenpyrantel.
Dosering: 1 tablet per 4 kg.

Drontal plus (dog)
Breedspectrum ontwormingsmiddel voor de hond. Combinatie van praziquantel, pyrantel enfebantel.
Dosering: 1 tablet per 10 kg.

Duphamox
Merknaam vooramoxicilline

Duspatal
Merknaam voormebeverine
 
 

E.

Ectocur
Merknaam voorcythioaat

Ectodex
Merknaam voor amitraz oplossing.

Efavet
Capsules met essentiele vetzuren (cis-linolzuur, gamma-linoleenzuur, eicosapentaeenzuur, docosahexaeenzuur), vitamines A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, biotine, folinezuur, nicotinezuur, panthoteenzuur (efavet 1 en 2) en mineralen zink,koper, magnesium, selenium en calcium (efavet 1 en 2).
Indicaties: tekorten aan essentiele vetzuren, huidallergie, slechte vachtconditie.
Dosering: 1 capsule per 5-10 kg/dag.

Efedrine
Alfa-sympaticomimeticum, werkt bronchusverwijdend en vaatvernauwend in de bronchieen en drukverhogend in de urinebuis.
Indicaties: asthmatische bronchitis, urine-incontinentie.
Contra-indicaties: overgevoeligheid, hypertensie, hartritmestoornissen, decompensatio cordis, glaucoom, hyperthyreoidie.
Bijwerkingen: nervositeit, opwinding, hartritmestoornissen, verhoogde bloeddruk, braken, anorexie.
Dosering: hond 2x daags 0.5-1 mg/kg, kat tot 3x daags 2-4 mg/kg.

Enalaprilmaleaat
Enalaprilmaleaat remt  het angiotensine converting enzyme (ACE), reduceert zo de effecten van angiotensine II, waardoor vasoconstrictie, natrium en waterretentie door de nieren verminderd worden. Bij honden met hartfalen door mitralis-insufficientie of congestieve cardiomyopathie wordt druk-en volumebelasting van het hart verlaagd.
Indicaties: aanvullende behandeling naast diuretica bij mitralis-insufficientie en congestieve cardiomyopathie, chronische nierinsufficientie.
Contra-indicaties: allergie voor enalapril, dracht, aortastenose.
Bijwerkingen: mn. bij aanvang van de therapie kan een sterke bloeddrukdaling plaatsvinden, waardoor uremie, slaperigheid, duizeligheid kunnen voorkomen. Incidenteel braken of diarree.
Dosering: 1-2x daags 0.5 mg/kg

Enalfor
Merknaam voorenalaprilmaleaat

Endoxan
Merknaam voor cyclofosfamide

Enurace
Merknaam voor ephedrine

Ephedrine
zie efedrine

Epitard
Merknaam voor fenytoine

Esb-3 30%
Merknaam voor sulfaclozine

Esidrex
Merknaam voor hydrochloorthiazide
 

F.

Felinamox
Merknaam voor amoxicilline

Feliway
Spray met zogenaamde feromonen (geurstoffen) van de kat.
Indicaties: sproeigedrag in huis, versneld laten wennen kat aan nieuwe omgeving of vervoersbox.
Toepassing: na neutrale reiniging van sproeiplaats(en) deze dagelijks insprayen totdat kat deze met eigen feromonen ("kopjes geven") markeert.

Fenobarbital
Barbituraat, veroorzaakt depressie van het centrale zenuwstelsel, remt de initiele elektrische ontladingen in het epileptogene focus.
Indicaties: epilepsie, nervositeit, onrust.
Contra-indicaties: overgevoeligheid, voorzichtigheid bij ernstige lever-of nierfunctiestoornissen.
Bijwerkingen: sufheid, polydipsie (meer drinken), polyurie (verhoogde urinelozing), polyfagie.
Dosering: hond 2x daags 1-5 mg/kg, kat 2x daags 1-2 mg/kg.

Fenylbutazon
Niet steroide ontstekingremmer met koortsverlagende, pijnstillende en ontstekingremmende eigenschappen.
Indicaties: ontstekingen van gewrichten, pezen of spieren, arthrose.
Contra-indicaties: nier-of leverfunctiestoornissen, maagdarmulcera, overgevoeligheid.
Bijwerkingen: maagdarmirritatie/ulceratie, bloedingen, leverfunctiestoornissen, nierbeschadigingen.

Finadyne
Merknaam voor flunixine

Finidiar

Fitergol

Flagyl
Merknaam voor metronidazol

Flubendazol
Breedspectrum ontwormingsmiddel uit de groep van de benzimidazolen. Flubendazol heeft een brede veiligheidsmarge.
Indicaties: infecties met spoelwormen, haakwormen, zweepwormen en lintwormen.
Contra-indicaties: niet bekend
Bijwerkingen: bij kat incidenteel speekselen.
Dosering: 1x daags 22 mg/kg gedurende 2 (spoelwormen en haakwormen) of 3 (lintwormen en zweepwormen) dagen.

Flubenol
Merknaam voor flubendazol

Fludrocortison acetaat
Synthetisch corticosteroid met vooral mineralocorticoide werking
Indicatie: suppletie bij ziekte van Addison of na bijnierdestructie
Contra-indicaties: acute virusinfecties of systemische schimmelinfecties
Bijwerkingen: bij overdosering natrium en vochtretentie, kaliumverlies en hypertensie.
Dosering: 2x daags 0,0625 mg/10 kg.

Fluimucil
Merknaam voor acetylcysteine

Flunixine
Niet steroide ontstekingremmer.
Indicaties: met pijn en/of ontsteking gepaard gaande aandoeningen van het bewegingsapparaat als reuma, arthritis, arthrose, trauma, hernia nuclei pulposi. Post-operatieve pijnbestrijding.
Contra-indicaties/bijwerkingen: maagdarmirritaties/ulceraties, diarree, bloedingen.
Dosering:  1 mg/kg/dag gedurende max. 5 dagen.

Fortekor
Merknaam voor benazepril

Frontline
Insecticide spray of spot-on, met als werkzame stof fipronil. Als gevolg van het doordringen van het fipronil in de talgklieren blijft ook na  zwemmen of wassen voldoende bescherming aanwezig.
Indicaties: bestrijding van vlooien en teken bij de hond en vlooien bij de kat.
Contra-indicaties: spot-on niet bij katten minder dan 2 kg en honden minder dan 1 kg lichaamsgewicht.
Dosering: spray: 2-4 ml per kg lich. gewicht. spot-on: pipetten op basis lich. gewicht.

Furosemide
Lisdiureticum, vochtafdrijver.
Indicaties: oedemen bij hartfunctiestoornissen, levercirrose of nefrotisch syndroom.
Contra-indicaties: overgevoeligheid, voorzichtigheid bij lever-of nierfunctiestoornissen.
Bijwerkingen: uitdroging, hypokalemie, hyponatriemie, hypochloremie, waardoor zwakte, hypotensie, duizeligheid.
Dosering: 1-2x daags 1-4 mg/kg.
 

G.

Galastop
Merknaam voor cabergoline

Glavaderm
Voedingssupplement met essentiele vetzuren (linolzuur, gammalinoleenzuur)
Indicaties: huidallergie, voor verbetering vacht/huidconditie.
Contra-indicaties: geen.
Dosering: honden tot 15 kg 1 capsule/dag. Honden boven de 15 kg 2 capsules. Volwassen katten 10 druppels.

Griseofulvine
Oraal fungistatisch middel bij oppervlakkige schimmelinfecties. Voor een verbeterde opname vanuit darm met de voeding met extra vet toedienen.
Indicaties: huidschimmelinfectie.
Contra-indicaties:
Bijwerkingen: maagdarmstoornissen, overgevoeligheid, verminderde zaadproductie, teratogeen. Bij katten soms leucopenie.
Dosering: 2x daags 30-40 mg. In chronische gevallen bij de kat soms hogere doses.

Griseotab
Merknaam voor griseofulvine

Grisoral
Merknaam voor griseofulvine
 
 

H.

Hydrochloorthiazide
Thiazide diureticum.
Indicaties: hypertensie, oedemen door hartfalen.
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Hydroxyzine
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

I.

Ibuprofen
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Imaverol
Merknaam voor enilconazol

Imipramine
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Imodium
Merknaam voor loperamide

Imuran
Merknaam voor azothioprine

Inderal
Merknaam voor propranolol

Indorex

Isoptin
Merknaam voor verapamil

J.

K.

Kaomycine
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Kaopectaat
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Kat-a-lax
Merknaam voor paraffine pasta

Ketofen
Merknaam voor ketoprofen

Ketoprofen
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Kiltix

Kinidine
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Kombitrim
Merknaam voor trimethoprim/sulfa

Konakion
 

L.

L-thyroxine
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Lactafal
Merknaam voor bromocriptine

Lactulose
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Lax-a-past
Merknaam voor paraffine pasta

Lincocin
Merknaam voor lincomycine

Lincomycine
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Lincoral
Merknaam voor lincomycine

Lopatol
Merknaam voor nitroscanaat

Loperamide
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

M.

M.A.S. poeder

Marbocyl
Merknaam voor marbofloxacine

Marbofloxacine

Mebendazol
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Mebendoral
Merknaam voor mebendazol

Medroxy progesteron acetaat
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Megestoral
Merknaam voor megestrol acetaat

Megestrol acetaat
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Meloxicamzuur
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Metacam
Merknaam voor meloxicamzuur

Methylprednisolon
Corticosteroide ontstekingremmer
Indicaties: ontstekingen van bewegingsapparaat, bij allergische aandoeningen en afremming ontsteingsreacties bij bepaalde acute infecties.
Contra-indicaties: virus-infecties, diabetes mellitus, hartafwijkingen, nierafwijkingen en schimmelinfecties.
Bijwerkingen: polyurie, polydipsie, polyfagie, abortus in mn. het derde deel van de dracht, vermindering weerstand, bijniersuppresie, osteoporose, huid-en spieratrofie, ulceraties van maag/darmen, hypothyreoidie.
Dosering: 0.5-2 mg/kg.
Merknaam: moderin

Metoclopramide
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Metrazol
Merknaam voor metronidazol

Metronidazol
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Microtrim
Merknaam voor trimethoprim/sulfa

Minipil
Merknaam voor megestrolacetaat

Minrin

Moderin
Merknaam voor methylprednisolon

Motilium

Mycophyt
 

N.

Nizoral
Merknaam voor ketoconazol

Norit

Norvasc
Merknaam voor amlodipine

Novalgin
Merknaam voor metamizolnatrium-monohydraat
 

O.

Ovucon
Merknaam voor medroxy progesteronacetaat

Oxfendazol
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

P.

Panacur
Merknaam voor fenbendazol

Pancrex-vet

Paracilline
Merknaam voor amoxicilline

Paraffine
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Perlutex
Merknaam voor medroxy progesteronacetaat

Phenobarbital
Zie fenobarbital

Pipacitrin

Piperazine
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Piroxicam

Poezepil

Prednisolon
Semi-synthetisch corticosteroid met anti-inflammatoire, anti-allergische en immunosuppressieve werking.
Indicaties: orthopedisch- reumatoide arthritis, bursitis, tendinitis, peri-arthritis, arthrose; respiratoir- allergische luchtwegklachten; lever- chronisch actieve hepatitis; ogen- chorioretinitis, papillitis, neuritis optica; huid- allergische dermatitis, contact dermatitis, hot-spot; immunosuppressief- auto-immuunziektes; maligne lymfoma.
Contra-indicaties: virusinfecties, diabetes mellitus, osteoporose, hartafwijkingen, nierafwijkingen, schimmelinfecties, ulcus corneae.
Bijwerkingen: abortus, vermindering weerstand, onderdrukking bijnieren, atrifie huid en spieren, osteoporose, polyurie, polydipsie, polyfagie, ulceraties maag/darmen, pancreatitis, vettige infiltratie lever, afname thyroid synthese, toename van parathyroid synthese.
Dosering: 0.5-4 mg/kg.
Merknamen: prednitab, prednoral.

Prednison
Prednison wordt in de lever omgezet in  prednisolon: zie prednisolon

Prednitab
Merknaam voor prednisolon

Prednoral
Merknaam voor prednisolon

Prepulsid
Merknaam voor cisapride

Preventic
Tekenband met als werkzame stof amitraz

Primatour

Primidon

Primperan
Merknaam voor metoclopramide

Primperid
Merknaam voor metoclopramide

Probanthine bromide
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Program

Propalin
Merknaam voor fenylpropanolamine

Propranolol
Beta-blokkeerder welke hart beschermen tegen te grote activiteit.
Indicaties: hypertensie, hypertrofische cardiomyopathie, in aanvulling op digoxine bij congestieve cardiomyopathie.
Contra-indicaties: 2e en 3e graads hartblock, astma/chronische bronchitis
Bijwerkingen: vermoiedheid, maagdarmstoornissen, kortademigheid.
Dosering: 2-3x daags 0.6 mg/kg.
Merknaam: inderal.

Pyrantel
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Q.
 

Quadrisol
Merknaam voor vedaprofen

R.

Rimadyl
Merknaam voor carprofen

S.

Salazosulfapyridine
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Sedalin
Merknaam voor acepromazine .

Selgian

Spironolacton
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Spartrix

Spiramycine

Stomadhex

Stomorgyl
Merknaam voor spiramycine met metronidazol

Strumazol

Sulfatrim
Merknaam voor trimethoprim/sufadiazine

Suxa-stop

Synulox
Merknaam voor amoxicilline met clavulaanzuur

T.

Tagamet
Merknaam voor cimetidine

Taktic

Taurine
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Telmin KH

Theofylline
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Tolfedine
Merknaam voor tolfenamzuur
 

Tolfenamzuur
Niet steroide ontstekingremmer/pijnstiller
Indicaties: remming pijn en ontstekingsreacties van de weke delen:bij bewegingsstoornissen na trauma, acute opflikkering van arthrose, pijnbestrijding na operaties. Bij de kat tevens: als ondersteunende therapie bij met pijn en ontsteking gepaard gaande lagere urinewegklachten.
Contra-indicaties: niet geregistreerd
Dosering: 2x daags 1.5-3 mg/kg gedurende 3-5 dagen.
Merknaam: tolfedine

Tractonorm
Merknaam voor lactulose

Trisporal
Merknaam voor itraconazol

Tryplase
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

U.

V.
 

Vedaprofen
Indicaties:met pijn-en/of ontsteking gepaard gaande problemen van het bewegingsapparaat zoals arthrose, (peri)arthritis, tendinitis, tendo-vaginitis.
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Verapamil
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Vetranquil
Merknaam voor acepromazine

Viacutan
Voedingssupplement op basis van vis- en plantaardige olien: bevat vit E, cis-linolzuur, gamma-linoleenzuur, EPA en DHA. De vetzuren helpen huid en vacht te verbeteren en ontstekingsprocessen af te remmen.
Indicaties:rui, slechte vacht, huidschilfering, jeuk, huidontstekingen/allergie.
Contra-indicaties:geen
Dosering:kat en hond 1 capsule per 5-10 kg per dag.
 

Vibravet
Merknaam voor doxycycline druppels

Viokase

Vitaminthe
Merknaam ontwormingspasta met per ml pasta niclosamide 240 mg en oxybendazol 30 mg

Vivavet
Voedingssupplement op basis van levertraan en plantaardige olien: bevat vit A, D, E, dodecylgallaat, EPA en DHA. De vetzuren helpen huid en vacht te verbeteren.
Indicaties:rui, slechte vacht, huidschilfering, jeuk, huidontstekingen/allergie.
Contra-indicaties:geen
Dosering:kat en hond tot 15 kg: 5 ml; 15-30 kg: 10 ml; boven de 30 kg: 15 ml

W.

X.

Z.

Zincaderm

Zitac
Merknaam voorcimetidine

Oogzalven/druppels

Alfamydex

Atrodrops
Merknaam voor atropine druppels

Atropine druppels
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Aureomycine oogzalf

CAF oogzalf
Merknaam voor chloramphenicol/vitamine A oogzalf

CAV-A-SAN
Merknaam voor chloramphenicol/vitamine A oogzalf

Chloramphenicol/vitamine A oogzalf

Decadron

Duodrops

Fucithalmic
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:

Gentapol-B oogdr.

Gentapolycort oogdr.

Gloveticol

Helgritin

Helgritin PD

Neo-hydrops

Neo-cortef

Optimmune
Indicaties:
Contra-indicaties:
Bijwerkingen:
Dosering:
Pilocarpine druppels

Pilodrops
Merknaam voor pilocarpine druppels

Terramycine

Terracortil

Tiacil

Trusopt
 

Oorzalven/druppels

Decadron oordruppels

Fungivet

Otiderm

Otifin Oil

Otifin PD gel

Otiprin

Surolan
 
 

Huidcremes/zalven

Clindacutin

Clindobion

Daktarin

Dermacool

Dermapet

Fucidin creme

Hydrocortiderm

Prednocutin forte

Sanoderm

Septobion
 
 
 

Terug naar bovenaan lijst