Van Zandijck, tak Zierikzee              zierikzee.JPG (8503 bytes)        

N.B. Bij meerdere geboortedata achter dezelfde voornaam zijn de eerdere genoemde kinderen vroegtijdig overleden.

 

I Simon Zanddijcx; ongeveer 1247 (volgt II)

II (van I) Wolfaert Simonsz. (volgt III)

III (van II) Claes Wolfertszoon, poorter van Zierikzee op 31-7-1464, overleden voor of in 1489. Kinderen:

 1. Wolfaert Claesz. van Zandijk (volgt IVa)
 2. Francois Claesz. van Zandijk. (volgt IVb)

IVa (van III) Wolfaert Cl.

IVb (van III) Francois Claesz. van Zandijk, geb. te Zierikzee in 1482, secretaris van Zierikzee van 1512 tot 1551, weesmeester in 1508, was in juni 1518 leenman der grafelijkheid van Zeeland, overleden 25-2-1551, begraven op 4-3 (of 2-3)-1551 in de St. Lievenskerk te Zierikzee, gehuwd in 1527 met Cornelia van Bruheze, uit Breda, overl. 1568. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas van Zandijk, geb. 1528 (volgt Va)
 2. Levina van Zandijk, geb. 1529 
 3. Suzanna van Zandijk, geb. 1531, huwt in 1552 Witelle Lieven Witellesz., pensionaris van Zierikzee
 4. Suzanna van Zandijk, geb. 1533
 5. Adriaan van Zandijk, geb. 1537 (volgt Vb)
 6. Hieronymus van Zandijk, geb. 1544 (volgt VIc)

Va (van IVb) Nicolaas van Z(S)andijck, baljuw/schout van Brielle 1555-1558, als zodanig aangesteld door zijn zwager Jhr. Jasper van Treslong. Nicolaas werd door koning Philips den 11 mei 1558 aangesteld tot baljuw van Brielle en het land van Voorne; deed eer als zoodanig 20-6-1558. Zijne bediening eindigde St. Jansmis 1564. Later volgt er een `vonnis van verbanning en verbeurdverklaring van goederen, toebehorende aan 83 personen, voortvluchtig uit den Briel en Heenvliet op 20 october 1568’. Als eerst genoemde staat Nicolaas van Sandijck (bord in museum `Maarten Tromp’)! Hij tekende in 1565 het verbond der Edelen, dat aan de Landvoogdes een smeekschrift aanbood waarin om verzachting van de plakkaten werd verzocht. Nicolaas overlijdt in 1583, maar ligt niet begraven in de Oude Kerk te Zierikzee. Huwt Elisabeth Blois van Treslong. Mogelijke kinderen:  

 1. Cornelis (VIa)
 2. Eva

Vb (van IVb) Adriaan, geb. 1537/9 (volgt VIb)

Vc (van IVb) Hieronymus van Zandijk, geb. 1544, werd 8 juni 1580 Raad te Zierikzee en overleed aldaar in october 1602. Huwt Catharina van Haamstede, dochter van Witte van Haamstede en van Barbara van Lier. Kinderen:

 1. Francois van Zandijk, geb. , (volgt VIc)
 2. Barbara van Zandijk, ongehuwd overl. in 1603

VIa (van Va) Cornelis

VIb (van Vb) Constant (volgt VIIa)

VIc (van Vc) Francois van Zandijk, geb. +/- , in 1600 gehuwd met Petronella de Vos, j.d. van Gent. Ze hebben een kind dat bij de grootmoeder te Biervliet werd opgevoed.

VIIa (van VIb)Adriaan Constantsz. van Zandijk, huwt Janneken Cornelisdr. Kinderen: 

 1. Constant Adraansz., gedoopt 25 jan. 1608, (volgt VIIIa)

VIIIa (van VIIa) Constant Adriaansz. van Zandijk, geboren in 1608, huwt 12 mei 1630 met Anna Jansdr. en krijgt 11 kinderen, waaronder:

 1. Adriaan, gedoopt 12-12-1630 te Zierikzee; (volgt IXa)
 2. Theodorus, geb. in 1632; (volgt IXb)
 3. Julius, geb. 1633; geb. 1634; geb. 1642; geb. 1644; leeft nog in 1648.
 4. Cornelis, geb. in 1636 (volgt IXc)
 5. Anna, geb. in 1637; geb. in 1641
 6. Constant, geb. in 1638; geb. in 1643; (volgt IXd)
 7. Elisabeth, geb. in 1640

IXa (van VIIIa) Adriaan van Zandijk, ged. 12 dec. 1630, notaris 1656-1702, procureur en dijkgraaf van Poortambacht 1672-89, kerkmeester 1680, 84, 86-1702, weesmeester 1685, begraven 6 maart 1702, huwt in 1653 te Renesse met Stoffelina Adraansdr. van Duijn (overl. 1667), in 1672 te Zierikzee met Anna van de Maas (overl. 1675) en in 1676 te Zierkzee met Cornelia Goltzuis (overl. 1723). Kinderen:

 1. Adriaan, geb. 1654; ongehuwd? Overl. 1677
 2. Anna Constantia, geb. 1662; geb. 1673; in 1694 gehuwd met Martinus van der Heijden
 3. Constant van Zandijk, geb. 1666; (volgt Xa)
 4. Margaretha Maria, geb. 1675
 5. Jacob, geb. 19 apr. 1677

IXb (van VIIIa) Theodorus, geb. in 1632, huwt met Margriete Schrijvers. Kind:

 1. Adriana, geb. 1671

IXc (van VIIIa) Cornelis, geb. in 1636, huwt met Catharina van Meurs.

IXd (van VIIIa) Constant, geb. in 1643, gehuwd met Johanna van Borre. Kind:

 1. Constant, geb. in 1670; (volgt Xb)

Xa (van IXa) Constant van Zandijk, geb. in 1666, procureur, overleden 1712, gehuwd in 1703 met Petronella Poortugaal, geb. Maassluis, regentes Armkinderenhuis 1715-19. Kinderen:

 1. Stoffelina van Zandijk geb. 1704
 2. Catherina, 1705, huwt op 7-6-1733 te Zierikzee met Daniel van de Kerkhoven
 3. Constantia, 1706; geb 1707; huwt in 1736 met Cornelis van Dongen
 4. Adriaan, geb. 1709
 5. Hugo van Zandijk, geb. 1711; (volgt XIa)

Xb (van IXd) Constant, geb. in 1670, huwt met Neeltje Jans.

XIa (van Xa) Hugo van Zandijk, gedoopt 25 aug. 1711, landmeester van Schouwen 1750-72, buitenvader of boekhouder Gasthuis 1770-82, gezworen Poortambacht 1759-72, dijkgraaf Poortambacht 1772-82, heemraad van Schouwen 1772-82,84-89, weesmeester 1776-78, 83-85, was voor 1750 dijkgraaf van Oosterland en Sir Jansland, kocht in 1734 te Oosterland een brouwerij, begraven 6-12-1792, huwt in Oosterland juli 1736 met Maatje `t Hooft, geb. in 1711 te Oosterland, regentes Armkinderenhuis 1764-80, overleden te Zierikzee in1797. Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Pieternella van Zandijk, geb. 27-12-1737 in Oosterland
 2. Jacob van Zandijk, geb. 9-1-1740 te Oosterland; (volgt XIIa)
 3. Constant, geb. 5-3-1742; ongehuwd overleden 10-7-1778
 4. Neeltje Zandijk, geb. 7-1-1744; geb. 10-8-1745; geb. 1757; overl. 8-1-1827 te Zierikzee
 5. Hendrik van Zandijk, geb. 10 aug. 1750; (volgt XIIb)
 6. Adrianus, geb. 1752
 7. Adriaan, geb. 1753
 8. Hugo, geb. 1779; (volgt XIIc)

XIIa (van XIa) Jacob van Zandijk, geb. in 1740 te Oosterland, weesmester 1789-91, 95, 99-1804, keuemeester meekrap 1790-94, schepen 1795, 97, was 1761 als wijnsteker toegelaten, overleden 12-12-1804, gehuwd op 5-12-1774 met Maria van den Blooke, d.v. Jan en van Pieternella van Zuuren. Hij liet haar als weduwe met 12 kinderen na. Maria overlijdt (69 jr) 4-4-1826 te Zierikzee. Woonde Noordzijde Oudehaven, A 329. Kinderen:

 1. Maatje van Zandijk, geb. 12-2-1775 te Zierikzee, overleden te Kampen op 23-11-1847, huwt 2-11-1802 met Danker Sweemer.
 2. Petronella, geb. 1776
 3. Constantia, geb. 1778; geb. 1787
 4. Hugo, geb. 1779, (volgt XIIIa)
 5. Johannes, geb. 1782
 6. Hendrika Eva van Zandijk, geb. 1784, overleden 17-8-1854 Zierikzee, gehuwd 9-9-1812 met Jean David Rumpf
 7. Francois Adriaan, geb. 1786, wijnkoper, ongehuwd overl. in Zierikzee in 1858
 8. Helena, geb. 1789
 9. Cornelis, 1791
 10. Jacob, 1792
 11. Maria, geb. 1794, overleden Zierikzee in 1874
 12. Jacoba, geb. 1796, overleden Zierikzee in 1869
 13. Anna, geb. 1798, overleden Zierikzee in 1879

XIIb (van XIa) Hendrik van Zandijk, geb. aug.1750 te Oosterland, weesmeester 1792-94, begr. 16 juli 1808, huwt op 6-11-1781 met Eva de Lange, j.d. van Zierikzee, overleden 27 mei 1807, d.v. Pieter de Lange en van Johanna Besmans.

 1. Johanna Pieternella van Zandijk, overleden 15-5-1850, 58 jaar oud, echtgenoot van Jacob van Vliet, scheepstimmerman te Zierikzee.
 2. Maatje van Zandijk, overleden 12-5-1833 te Zierikzee, huwt 22-10-1828 te Zierikzee met Leendert Cornelis de Koning.

XIIc (van XIa) Hugo, geb. 1779, huwt met Cornelia Gilder. Kind:

 1. Hugo Zandijk, geb. +/- 1806, op 28-7-1820 te Zierikzee overleden.

XIIIa (van XIIa) Hugo van Zandijk, geboren te Zierikzee in 1779, overleden te Haamstede, gehuwd in mei 1808 met Jansje van Stuyvelaar. Uit dit huwelijk:

 1. ………? geb. 1806, overleden 1818
 2. Roelof, geb. 1810
 3. Jacob, geb. 1812
 4. Maria van Zandijk, geb. 1812, overl. (14 jaar) 26-7-1827 te Haamstede.
 5. Jacques, geb. 1815
 6. Cornelis Jan van Zandijk, geb. 7-2-1817 te Sas van Gent; van beroep wijnkoper; ongehuwd overleden 9-1-1892 en wrs. de laatste van deze tak
 7. Hendrika Eva, geb. ongeveer 1819
 8. Hugonia, geb. 1827

 

 

Terug naar begin