Zandijk; Tak Gouda                              stadhuis Gouda.jpg (3972 bytes)  

I Symon Sandijck; huwelijk onbekend; Kinderen:

 1. Willem Symons San(t)dijk, (volgt IIa)
 2. Mathijs Symonse?
 3. Gerrit Symonse Symons, (volgt IIb)
 4. Kind, begraven 26-6-1656. Kosten van een eigen graf: 2-8-0; luiden (van de klokken): 1-2-0

IIa (van I) Willem Symons Sandijck; huwt Ida Govers. Kind:

 1. Pieter Sandijk, gedoopt 22-6-1687 Remonstrantse Kerk (volgt IIIa)

IIb (van I) Gerrit Simons Sandijck, huwt op 2-5-1683 te Gouda met Leena Arijsen Verhoog. Op 30-5-1693 en 21-8-1694 worden niet bij name genoemde kinderen van dit echtpaar begraven in de St. Janskerk. Kosten: eigen graf 2-8-0; luiden 1-2-0. Op 17-3-1709 is er nog een vermelding van Gerrit Sandijck (huwelijk of overlijden). Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Arij Santdijck, gedoopt 0-12-1684 te Gouda; St. Janskerk, (volgt IIIb)
 2. Jannetje Santdijck, gedoopt 15-12-1686 te Gouda.
 3. Marrigje Santdijck, gedoopt 13-7-1689 te Gouda.
 4. Dirck Santdijck, gedoopt 20-10-1690 te Gouda.
 5. Hendrik Santdijck, gedoopt 1-8-1692 te Gouda.
 6. Martijnus Sandijck, gedoopt 4-8-1694 te Gouda.
 7. Marija Santdijck, gedoopt 19-8-1695 te Gouda.
 8. Sijna Sandijck, gedoopt 8-5-1697 te Gouda.
 9. nn? Sandijck, gedoopt 16-10-1699

IIIa (van IIa) Pieter Sandijck, geb. 1687; huwt Anna den Raad. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Sandijck, gedoopt 26-8-1708 en 12-12-1714; (volgt IVa)
 2. Hendrik Sandijck, 1710; (volgt IVb)
 3. Ida Sandijck, gedoopt 5-9-1712
 4. Syna Sandijck, gedoopt 2-5-1717 Remonstrantse Kerk
 5. Aaltje Sandijk, gedoopt 14-12-1718
 6. Andries Sandijk, gedoopt 2-1-1724

IIIb (van IIb) Arij Sandtdijk, geboren 1684 te Gouda. Ondertrouw op 08-10-1711 te Leiden (getuigen Sara van Deventer, haar zuster en Sara Boosmans, haar moeder, en Pieter Verhoog, zijn oom.), gehuwd 1711 met Antje van Deventer, geboren 1680, gedoopt op 08-09-1680 te Leiden, dochter van Hendrik van Deventer en Marijtge Joosten Mulder. Kinderen:

 1. Marcelis Sandijk, ged. 27 juli 1712 te Leiden, (volgt IVc)
 2. Helena S(Z)andijk, ged. 21-3-1714 te Leiden (Pieterskerk). Ondertrouw op 29-4-1740 te Leiden, Gehuwd op 29-04-1740 te Leiden met Jacob Boffar (Boufai), geb. 1 juni 1716, zoon van Jan Boufai en Marij Delsen (Del Senne).
 3. Justus Sandijk, ged. 26-3-1717 te Leiden (Pieterskerk).

IVa (van IIIa) Willem Zandijk, jongeman in de Molenwerf, overleden 26-12-1791, huwt op 5-1-1738 met Elisabeth (Lysbeth) Ysaks Blom uit Gouda; (?), 2e huwelijk met Willemijntje Verhoog op 27-7-1755 in de St. Janskerk te Gouda. Bij het overlijden van Willem heeft hij als bezittingen: een huis aan de Vlamingstraat (f. 460:-:-) en een huis aan de Stoofsteeg (f. 210:-:-).Bron: Oud Notarieel Archief Gouda - inv. no. 1124. Kinderen:

 1. Pieter Sandijk, gedoopt 26-5-1738, 19-6-1763 en 1-11-1765
 2. Adriaentje Sandijk, gedoopt 12-2-1740, gehuwd met Jacob Dijkman.
 3. Anna Sandijk, gedoopt 9-2-1742, overleden 1819; gehuwd met Gerrit IJsselstein.
 4. Jakomintje (Jacomina) Sanddijck, gedoopt 31-3-1745, gehuwd met Gerrit de Rijk.
 5. Hendrikje Sandijk, gedoopt 31-5-1747.
 6. Pieternella Sandijk, 20-2-1750, gehuwd met Cornelis Belonje.
 7. Elisabeth Sandijk, gedoopt 11-5-1752, gehuwd met Bastiaan Blom.
 8. Sara Sanddijk, gedoopt 10-7-1754, gehuwd met Dirk Dijkman.
 9. Maria Sandijk, gedoopt 2-9-1756, 12-9-1758, 4-6-1760 en 12-7-1767 (!), ongehuwd in 1791.
 10. Willemijna Sanddijk, gedoopt 22-9-1771. Zij trouwt op 17-04-1796 met Koenraad Weijman (Blom).

IVb (van IIIa) Hendrik Zandijk, huwt in 1730 Niesje Kennemerland. Leden van de Remonstantse Kerk. Is dit dezelfde Hendrik Zandijk, die ten jare 1751 galmde eenen Treur-zang uit over het afsterven van W.C.H. Friso, op eenen toon, welke van zijne dichterlijke bekwaamheid geringe gedachten geeft? Zij, die het stuk verkiezen te lezen, kunnen het vinden in het Aanhangsel op de Dichtkundige Cijpressenbladen. Kinderen:

 1. Anna Zandijk, 12-11-1730
 2. Pieter Sandijk, 20-4-1732 en 19-7-1733; (volgt Va)
 3. Johannes Sandijk, gedoopt 21-8-1735; (volgt Vb)

IVc (van IIIb) Marcelis S(Z)andijk, ged. 27 juli 1712 te Leiden in de Pieterskerk (dooptgetuige is Saartie Harsman), overleden in 1793?, huwt op 27 sept. 1737 te Leiden met Helene (Leena) Maria Renaud (Ranou, Renaut) geb. 1719 te Leiden, overleden 1793 te Leiden (begraven in de Vrouwekerk, d.d. 1-8-1793). Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Arie Sandijk, ged. 27-2-1738 te Leiden, (volgt Vc).
 2. Johanna Sandijk, ged. 21-3-1742 te Leiden (NH Pieterskerk).
 3. Johanna Maria Sandijk, ged. 20-9-1744 te Leiden (Hooglandsche Kerk).
 4. Abraham Sandijk, ged. 31-3-1748 te Leiden (volgt Vd).

Va (van IVb) Pieter Sandijk huwt in 1761 met Janna van Vliet. Kinderen:

 1. Niesje Sanddijck, gedoopt 27-9-1761
 2. Hendrikje Sandijk, gedoopt 13-12-1769; Remonstrantse Kerk
 3. Pieter Sandijk, gedoopt 24-5-1772; overleden 1820 (volgt VIa)

Vb (van IVb) Johannes (Jan) Zandijk, van Gouda, huwt op 29-5-1768 met Cornelia van der Linden uit Gouda. Huwt deze Jan Zandijk later (of eerder) met Leena Weldrager met kind: Janna Zandijk?). Kinderen:

 1. Hendrik Zandijk, gedoopt 9-1-1769 Remonstrantse Kerk; (volgt VIb)
 2. Janna Zandijk, gedoopt 28-7-1776 Remonstrantse Kerk, d.v. Jan Zandijk en Leena Weldrager.

Vc (van IVc) Arie (Arij) Sandijk, ged. 27-2-1738 te Leiden in de NH Hooglandsche Kerk, overleden 24-8-1825 te Leiden, ondertrouw op 17-7-1761 met Johanna (Anna) Elisabeth le Marchand (Limarsan). Uit dit huwelijk:

 1. Marcelis Sandijk, ged. 22-8-1762 te Leiden (Marekerk). Ondertrouw op 15-4-1790 te Leiden en gehuwd met Maria Smit.
 2. Elisabeth Sandijk, ged. 15-8-1764 te Leiden (Pieterskerk). Ondertrouw op 15-5-1789 te Leiden en gehuwd met Mathijs Rapes.
 3. Lena Sandijk, ged. 27-9-1767 te Leiden (Hooglandsche Kerk).
 4. Pieter Sandijk, ged. 1-1-1771 te Leiden. (volgt VIc)
 5. Abraham Sandijk, ged. 3-10-1772 (Marekerk). Huwt op 3-11-1810 met Catharina Loeber
 6. Arij Zandijk, ged. 6-10-1774 (Hooglandsche Kerk). Getuigen: Marcelis Zandijk en Leena Reinouw.
 7. Johannes Sandijk, ged. 12-1-1777 (Hooglandsche Kerk).
 8. Jan Sandijk, ged. 17-12-1778, (volgt VId)

Vd (van IVc) Abraham Sandijk, ged. 31-3-1748 te Leiden (NH Marekerk), overleden 2-12-1816 te Leiden, gehuwd met Hendrica Moolenkamp. Is deze Abraham Sandijk ook gehuwd geweest met Pieternella Berendina K(C)oelmans? Ondertrouw te Leiden op 26-4-1782. Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Abraham Marcelis Sandijk, ged. 4-9-1785 te Leiden. Getuigen zijn Ary Sandijk en Johanna Elisabeth le Marchand.
 2. Pieternella Maria Sandijk, 16-9-1787 (Hooglandsche Kerk).

VIa (van Va) Pieter Zandijk, geb. +/- 1772, van beroep pijpenfabrikeur op de Koningsstraat, overleden ( 48 jr.) op 30-6-1820, huwt in 1797 met Agatha (Aagje) Brand. Eerste aankondiging van het huwelijk (1e gebod) op 4-6-1797. Kinderen:

 1. Pieter Zandijk, geb. 7-3-1798; 7-12-1800 (volgt VIIa)
 2. Elisabeth Zandijk, gedoopt 12-12-1802, overl. (55 jaar) 28-12-1857; gehuwd met Adrianus Schouten
 3. Johanna Zandijk, gedoopt 23-1-1805
 4. Clazina Zandijk, ged. 10-5-1807, overl. (38 jaar) 20-11-1845; gehuwd met Joannis van Gend
 5. Hendrik Zandijk, gedoopt 1-4-1810 (volgt VIIb)
 6. Nicolaas Zandijk, geb. 1-7-1812 te Gouda (volgt VIIc)

VIb (van Vb) Hendrik Zandijk, geb. in 1769, van beroep bezemmakersbaas te Gouda op de Turfmarkt, overleden 4-2-1845 (76 jaar) te Gouda, huwt op 15-5-1791 in de St. Janskerk met Willemina de Jong, afkomstig uit Gouda. Kinderen:

 1. Johannes Zandijk, gedoopt 16-12-1792
 2. Cornelia Zandijk, gedoopt 9-7-1794
 3. Jan C Zandijk, gedoopt 12-3-1797; (volgt VIId)
 4. Eldert Zandijk, gedoopt 18-4-1800, overl. (20 jr.; ongehuwd) op 15-11-1820 te Gouda.
 5. Johanna Zandijk, gedoopt 2-4-1802
 6. Neela Zandijk, gedoopt 8-4-1804
 7. Martinus Zandijk, geb.30-7-1806, zn. van Hendrik Zandijk en Marrigje(?) de Jong?
 8. Hendrik Zandijk, geb. 3-6-1812, (7 mnd.), demeurant sur le Turfmarkt op 6-1-1813; geb. 21-9-1815; (volgt VIIe)

VIc (van Vc) Pieter Sandijk, ged. 1-1-1771 te Leiden (Marekerk, doopgetuigen waren Marselis Zandijk en Lena Renou). Pieter Zandijk was gehuwd met Henderina Driesse. Kinderen:

 1. Johanna Elisabeth Z(S)andijk, ged. 5-5-1803 (Hooglandsche Kerk te Leiden). Get. Elisabeth Zandijk.

VId (van Vc) Jan Z(S)andijk, ged. in 1778 te Leiden (Hooglandsche Kerk), komt waarschijnlijk met attestatie uit Utrecht in sept. 1831, overleden (ruim 75 jaar) op 2-1-1854 te Amersfoort, des avonds om 6 uur, eerder gehuwd met Johanna de Huu (Hue), laatst weduwnaar van Johanna Geerardena van Schoonderwoerd. Kinderen:

 1. Johannes Zandijk, ged. 17-1-1802; idem geb. 11-8-1805 te Leiden. (volgt VIIf)
 2. Johanna Elizabeth Zandijk, ged. 1-1-1804 te Leiden. Idem ged. 2-8-1807.
 3. Arij Martinus Zandijk, ged. 30-10-1808 te Leiden (Marekerk).
 4. Johanna Catharina Zandijk, ged. 21-7-1811; huwt Pierre Paul Falder.

VIIa (van VIa) Pieter Zandijk, geb. 1800 te Gouda, pijpmaker / pijpenfabrikeur, huwt op 28-1-1824 met Susanna van Gent, 22 jaar. Kinderen:

 1. Pieter Gijsbert Zandijk, geb. 17-4-1824, overl (19 jr.) 24-8-1843 te Gouda.
 2. Gijsbert Zandijk, geb. 31-12-1825, overl. te Gouda (1 jr + 6mnd.) 4-6-1827.
 3. Maartje Agatha Zandijk, geb. 7-11-1827 te Gouda; overl. (16 jr.) 14-1-1845.
 4. Johannes Zandijk, geb. 1-11-1841 te Gouda; (volgt VIIIa)
 5. Pieter Franciscus Zandijk, geb. 27-2-1844; overl. (11 mnd.) 18-1-1845

VIIb (van VIa) Hendrik Zandijk, geb. in Gouda, pijpmakerknecht, ook vermeld als pijpenmaker, huwt op 29-4-1835 met Dirkje van Pruissen, dienstbode, geboren te Boskoop. Kind:

 1. Agatha Pieternella Zandijk, geb. ongeveer 1836 te Gouda ., gehuwd op 16 jan. 1856 met Willem Frans Endenburg.
 2. Christiaan Zandijk, geb. 1837, overl. (bijna 2 jr.) 3-6-1839 te Gouda

VIIc (van VIa) Nicolaas Zandijk, geb. 1812 te Gouda, van beroep timmerman, huwt op 15-8-1838 met Maria Bokhoven, geboren in 1818 in Reeuwijk, dochter van Salomon Bokhoven en Fijtje de Quant. Een tweede huwelijk op 27-12-1855 met Neeltje van Wijngaarden, 51 jaar. Twee broers Pieter Zandijk (55 jaar) en Hendrik Zandijk, zijn getuige. Kinderen:

 1. Pieter Nicolaas Zandijk, geb. 1839; overleden (6 wk.) 20-8-1839 te Gouda.
 2. Pieter Zandijk, geb. in 1842, overl. (5 wk.) 1-11-1842; geb. 19-4-1845, overl. (11 wk.) 12-7-1845; geb. 18-8-1849.
 3. Salomon Zandijk, geb. 1843, overl. (6 wk.) 30-11-1843 te Gouda.
 4. Johannes Zandijk, geb. 6-2-1848 te Gouda
 5. Agatha Maria Zandijk, geb. 7-2-1851 te Gouda, huwt op 8-5-1870 te Gouda met Johannes Vos, geb. 1-1-1849 te Gouda.
 6. Pieternella Zandijk, geb. 2-8-1852
 7. Willem Zandijk, geb. 21-7-1846, overl. (15 wk.) 6-11-1846 te Gouda

VIId (van VIb) Jan C. Zandijk; geb. 1797; van beroep pijpmakersknegt (in 1859 sjouwerman), wonende op het Agnieten…., en in de Vogelzang, huwt Petronella van der Pool, naaister en in een tweede huwelijk op 24-3-1819 met Christina Geerlings. Jan C. is in 1842 getuige bij het huwelijk van zijn broer. Kinderen:

 1. Petronella Zandijk, geb. 24-8-1816 te Gouda. De vroedvrouw doet aangifte!
 2. Hendrik Zandijk, geb. 11-7-1819; (volgt VIIIb)
 3. Maria Johanna Zandijk, geb. 16-8-1821 te Gouda. Kind: Johanna Maria, geb. 26-10-1846, moeder ongehuwd. De vader was waarschijnlijk Petrus Johannes van den Wittenboer. Toch een huwelijk op 17-11-1849, na de geboorte van Johannes op 13-11-1849!
 4. Willemina Johanna Zandijk, geb. 29-5-1824 te Gouda
 5. Willemina Zandijk, geb. 6-4-1827 te Gouda, overleden (11 weken) 26-6-1827.
 6. Gerardus Zandijk, geb. 4-6-1829, overleden (3 jr.) op 3-6-1832.
 7. Gerrit Zandijk, geb. 1834, overleden (5 wk.) 26-6-1834 te Gouda.
 8. Johannes Christiaan Zandijk, geb. 1834; (volgt VIIIc)

VIIe (van VIb) Hendrik Zandijk geb. 1815, van beroep mandenmaker, overleden (40 jaar) 3-1-1857 te Gouda, huwt op 20-4-1842 met Geertrui Bos, 22 jaar, van beroep pijpmaakster. Kinderen:

 1. Hendrik Wilhelmus Zandijk, geb. 1843; (volgt VIIId)
 2. Willem Zandijk, geb. 29-10-1844 te Gouda; (volgt VIIIe)
 3. Eldert Zandijk, geb. 25-6-1849 te Gouda
 4. Johanna Wilhelmina Zandijk, geb. 14-6-1852 te Gouda

VIIf (van VId) Johannus Zandijk, ged. +/- 1805 te Leiden, overleden (oud 86 jaar) 31-5-1892 des middags om half een te Amersfoort, in het huis staande aan de Langestraat, wijk 13, nr. 43, huwt op 27-7-1831 te Amersfoort met Cornelia Willemijna van Beek, dochter van Cornelis van Beek en Geertje van Maanen, overleden 27-3-1875 te Amersfoort. Kinderen:

 1. Johanna Geertruida Zandijk, geb. 1-5-1832 te Amersfoort, overleden 1836 Amersfoort
 2. Cornelis Johannes Zandijk, geb. 2-10-1834, overl. (19 jr) 29-7-1853 Amersfoort
 3. Johannus Zandijk, geb. 29-7-1837 te Amersfoort, overleden 1908, legateert bij zijn overlijden een bedrag van f 1000 aan de Hervormde gemeente Amersfoort, gehuwd 15-8-1861 te Amersfoort met Hendrina Geertruida van de Gunster, overleden 1914 te Amsterdam
 4. Gerardus Willem Zandijk, geb. 18-12-1841, heeft in Amsterdam gewoond omdat er een gezinskaart van zijn gezin bestaat, overlijdt 21-2-1929 (87 jr) te Amsterdam, begraven te Amersfoort.

VIIIa (van VIIa) Johannes Zandijk, geb. 1841 te Gouda, koopman, in 1873 ook genoemd als onderwijzer te Gouda, wonende in het huis aan de fluweelen Singel nr. 329, overleden 13-1-1911 te Koudekerke, huwt in 1871 te Rotterdam met Maria Jacoba Wilhelmina Duka, geb. 11-9-1847 te Rotterdam. Kinderen:

 1. Suzanna Wilhelmina Zandijk, geb. 6-1-1873 te Gouda, vertrekt in 1921 naar Middelburg
 2. Everhardt Pieter Zandijk, geb. 26-1-1876 te Gouda; (volgt IXa)

VIIIb (van VIId) Hendrik Zandijk; geb. 1819 te Gouda, van beroep metselaar, huwt op 3-9-1845 in Gouda met Pieternella de Jong, oud 26 jaar. Kinderen:

 1. Christina Alida Zandijk, geb. 27-12-1845
 2. Jacoba Maria Zandijk, geb. 12-6-1849 te Gouda
 3. Johannes Zandijk, geb. 12-1-1852 te Gouda
 4. Petronella Zandijk, geb. 1855, overleden (2 jaar) 20-10-1857 te Gouda.

VIIIc (van VIId) Johannes Christiaan Zandijk, geb. 1834 (+/-) te Gouda, van beroep touwspinner, huwt op 11-5-1859 met Christina Maria de Groot, 21 jaar, naaister, en op 2-8-1865 te Gouda met Maria van Leest, 32 jaar. Broer Hendrik Zandijk, 47 jaar, is getuige.

VIIId (van VIIe) Hendrik Wilhelmus Zandijk, geb. (+/-) 1843 te Gouda, van beroep touwspinner, huwt op 9-11-1864 te Gouda met Catharina Johanna Batting, 25 jaar, hekelster, geboren en wonende te Gouda. Hendrik Wilhelmus kan de trouwakte niet ondertekenen! Kinderen:

 1. Catharina Johanna Zandijk, geb. 28-5-1873
 2. Johannes Zandijk, geb. 9-4-1876
 3. Johanna Cornelia Zandijk, geb. 16-2-1879
 4. Hendrik Wilhelmus Zandijk, geb. 16-5-1882 te Gouda

VIIIe (van VIIe) Willem Zandijk, geb. 1844 te Gouda, van beroep touwspinner, huwt op 10-4-1867 te Gouda Elisabeth van der Kind (27 jaar en wonende in Gouda). Tweede huwelijk op 10-9-1879 met Grietje de Graaf, 31 jaar, wed. van Petrus Johannes van Loon. Kinderen:

 1. Willem Zandijk, geb. 31-10-1873: (volgt IXb)
 2. Jacobus Zandijk, geb. 24-7-1877
 3. Geertrui Zandijk, geb. 14-6-1880 te Gouda
 4. Maria Zandijk, geb. 20-1-1882

IXa (van VIIIa) Everhardt Pieter Zandijk, geb. 1876 te Gouda, van beroep leraar op een Rijkskweekschool, overl. te Middelburg op 9 mei 1947, huwt in 1912 te Middelburg Sanny Bourcier, geb. 20-8-1889 te Gerolstein (Eiffel). Uit dit huwelijk:

 1. Eliza Maria Tilia Zandijk, geb. 22 april 1915 te Koudekerke; huwt dr. Hendrik ten Kate. De Bilt

IXb (van VIIIe) Willem Zandijk, geb. 1873, overleden 29 nov 1918 te Gouda; huwt op 15 sept. 1897 te Gouda met Helena van Dam, geb. 21 nov. 1876 te Gouderak, dochter van Arie van Dam en Willemina Cornelia van der Velden.

 1. Elisabeth Zandijk, geb. 18 okt. 1898, overleden 11 sept. 1918 te Gouda.
 2. Johanna Zandijk, geb. 30 juni 1900 te Gouda, overleden 28-12-1962
 3. Willem Zandijk, geb. 6 okt. 1902 te Gouda; (volgt Xa)
 4. Wilhelmina Cornelia Zandijk, geb. 30 sept. 1904 te Gouda, gehuwd met S. van Vliet, overleden 10 nov 1958.
 5. Eldert Zandijk, geb. 21(29?)-8-1907 te Gouda; (volgt Xb)
 6. Arie Zandijk, geb. 12-12-1909; (volgt Xc)
 7. Cornelia Wilhelmina Zandijk, geb. 16 jan. 1912 te Rotterdam(?), overleden 7-3-1982
 8. Helena Zandijk, geb. 12 okt. 1913, overleden 28 juli 1918 te Gouda.
 9. Hendrika Zandijk, geb. 16 aug. 1916 te Gouda, overleden 3 april 1918

Xa (van IXb) Willem Zandijk, geb. 1902, overleden in 1978; huwt Maria Kwinkelenberg,

 1. Lena Zandijk, geb.
 2. Annie Zandijk, geb.
 3. Willem Zandijk, geb. zondag 10 mei 1942
 4. Arend Zandijk, geb. te Gouda; (volgt XIa)

Xb (van IXb) Eldert Zandijk, geb. in 1907, huwt Marie Verblauw en via een tweede huwelijk Pieternella Catharina Spee, geb. 10-11-1913 te Gouda,

 1. Willem Zandijk, geb.
 2. Jannie Zandijk, geb.
 3. Eldert Zandijk, geb. maandag 27 nov. 1944; (volgt XIb)
 4. Pieter Nelis Zandijk, geb. dinsdag 18 maart 1947 te Gouda; (volgt XIc)

Xc (van IXb) Arie Zandijk, geb. 12 dec. 1909, huwt op 20 jan. 1937 met Maria Adriana Middendorp, geb. 31 jan. 1914, overleden 8 juni 1994.

 1. Willem Zandijk, geb. zondag 5 dec. 1937 te Gouda; (volgt XId)
 2. Dini Zandijk, geb. dinsdag 7 juli 1942 te Gouda
 3. Arie Marinus Zandijk, geb. woensdag 6 maart 1946 te Gouda; (volgt XIe)
 4. Nico Zandijk, geb. vrijdag 7 okt. 1949 te Gouda; (volgt XIf)

XIa (van Xa) Arend Zandijk, geb. ? te Gouda, huwt Edith Margret Emmel. Uit dit huwelijk:

 1. Andrew Darrin Zandijk, geb. zondag 24 maart 1968
 2. Michael Arend Zandijk, geb. dinsdag 25 juli 1972; werkzaam in de glazenwasserij.
 3. Danny William Alexander Zandijk, geb. zondag 1 juni 1975

XIb (van Xb) Eldert Zandijk, geb. in 1944, huwt in 1966 met Jannigje van Heteren. Uit dit huwelijk:

 1. Jolanda Zandijk, geb. maandag 7 nov. 1966 te Berkenwoude.

XIc (van Xb) Pieter Nelis Zandijk, geb. 1947, huwt op 10-12-1971 te Rotterdam Elisabeth Louisa Wilhelmina Snoey, geb. 27-11-1948. Uit dit huwelijk:

 1. Dennis Eldert Zandijk geb. woensdag 5-2-1975 te Ouderkerk aan den IJssel
 2. Carola Elisabeth Zandijk, geb. donderdag 22 maart 1979; secretaresse opleidingsinstituut faculteit geneeskunde aan de EUR.

XId (van Xc) Willem Zandijk, geb. in 1937, overleden 28 nov. 1994, huwt op 24 febr. 1960 te Gouda met Aartje Mijntje Schouten, geb. 18 okt. 1938. Uit dit huwelijk:

 1. Eric Zandijk, geb. zondag 7 okt. 1962 te Moordrecht (volgt XIIa).
 2. Ingeborg Zandijk, geb. donderdag 3 maart 1966 te Moordrecht; huisarts in Gouda.

XIe (van Xc) Arie Marinus Zandijk, geb. in 1946, huwt op 17 sept. 1979 met Ruth Bertha Ineichen, Uit dit huwelijk:

 1. Erja Kirsten Angela Zandijk, geb. dinsdag 13 nov. 1984 te Gouda
 2. Jere Zandijk, geb. donderdag 23 okt. 1986 te Gouda.

XIf (van Xc) Nico Zandijk, geb. 1949, huwt op 7 aug. 1970 met Teuni Hazebroek. Uit dit huwelijk:

 1. Sven Zandijk, geb. zondag 31 jan. 1971 (volgt XIIb).
 2. Olaf Zandijk, geb. zondag 2 sept. 1973.

XIIa (van XId) Eric Zandijk, geb. in 1962, internist-intensivist aan het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt (B), huwt op 5 sept. 1992 te Wilrijk met Ingrid Gretel Patricia Standaert. Kinderen:

 1. Goedele Zandijk, geb. zondag 12 maart 1995 te Berchem.
 2. Floriaan Zandijk, geb. donderdag 13 maart 1997 te Hasselt.

XIIb (van XIf) Sven Zandijk, geb. in 1971, huwt(?) Nicole Winters.

 

Terug naar het begin

 

 

N.B. Wie helpt me met het volgende?    Lijst van graven op de begraafplaats Vorstmanstr. Gouda

Pieter Zandijk - geb. 02-10-1892 - ov. 29-04-1948
Tekst: Hier rust onze lieve man \ en vader \ Pieter Zandijk \ geb 2 oct 1892 \ overl 29 april 1948 \ Rust zacht