Zandijk; Tak Zuid-Beveland.                luctor et emergo.gif (6527 bytes)

 

Opa en Oma2.jpg (169910 bytes)

zandijk 1929.jpg (66323 bytes)

lageweg.jpg (396654 bytes)

zandijk6.gif (247083 bytes)

santdijk.JPG (171670 bytes)

Cornelis Zandijk en Lena Mol (VIIIa)

Familie Zandijk; omstreeks 1929

Boerderij Lageweg 1,   Waarde

Fam. Andries Zandijk, Kesteren  (IXf)

De Zanddijk in Kruiningen; anno 1753

doop Petra.jpg (54217 bytes)

 

 

 

 

Petra,  d.v.  Pieter Jan en Corine Zandijk, (Xk)

 

 

 

 

Zandijk; Tak Zuid-Beveland.

(genealogie en gedeeltelijk een parenteel).

 

Kruiningen

De oudste voorvaders moeten in de buurt van Kruiningen worden gezocht. Deze "heerlijkheid legt aan de Zuidwestkant geheel bloot voor het Water van den Westerschelde zoo dat de Zuidwesten stormwinden derzelver onderhoud zwaar maakten. Richting Ierseke lag (en ligt) de Zanddijk, met aan het Westeinde daarvan het kwartier van Hansweert met een haven. Aan het oostelijk einde van de Zanddijk ligt de polder `t Tholseinde, behorende bij Yerseke. Ongeveer in 1630 woonde in Kruiningen Mr. Sandijk gehuwd met Grietken ……… Ze hebben een zoon Andries (geb. 23-1-1631) gehad. Huwde deze Andries in Borssele in 1656 met Machelijntje Caletten? Verdere gegevens ontbreken. Frappant is dat hij Sandijk wordt genoemd. Het is niet zeker dat hij een voorvader is.

In Kruiningen leefde en werkte Dignis Jacobsz. We weten van hem slechts enkele bijzonderheden. Het is eveneens niet zeker dat hij een voorvader is. Misschien is hij wel dezelfde persoon als Mr. Sandijk. Hij:

- verwerft land in 1636 en 1639 in Kruiningen

- is schepen in 1652

- is procureur in 1664

- levert saailand aan Adr. Corebijter in 1664

- overlijdt voor 26 april 1670.

Is Dignis Jacobsz. de vader van Maeyken Dingenis en van Jacob Dingenisse?

 

-------------Vanaf dit moment kunnen we alles met zekerheid vaststellen.-----------------

 

I Jacob Dingenisse?

Deze Jacob Dingenisse wordt nooit met de familienaam Zandijk (Sandijk) in de boeken vermeld. Toch is het zeker een voorvader en wel de oudst bekende. Hij zal omstreeks 1635 geboren zijn. Van hem is het volgende bekend. Hij

 1. wordt in 1667 vader en voogd over verwekte kinderen bij Maeyken Dinnis Jacobse, waarschijnlijk zijn zus, gehuwd met Pieter Jacobsz. Hoboken.
 2. krijgt in 1670 zaailand hoek Tolsende van Pieter Geense, procureur te Kruiningen (dit land ligt aan de Zanddijk!
 3. levert zaailand uit in 1674 t.b.v. Johan Hoboken, wees van Pieter Hoboken.

Jacob Dingenisse huwt met Lysabet (Klaase) Kodde (Codde) in Kruiningen. Zij is waarschijnlijk een dochter van Niclaes Wilmssen Codde, procureur te Kruiningen. Uit dit huwelijk worden geboren:

 1. Cornelis Jacobse, ged. maart 1657; (volgt IIa).
 2. Dingenis, ged. 16-2-1659; getuige is Dingenis Jacobs. (volgt IIb).
 3. Johannis, ged. 29-6-1661;
 4. Maria, ged. maart 1663;
 5. Janneken, ged. 27-9-1664;

 

Uit het doopboek:

"Anno 1657: Gedoopt het kint van Jacob Dingenisse en Lysabet Kodde; tot getuyge

Pieter Jacobs Hoboken en Janneken Geense; 't kint is genaemt Cornelis.

We hebben een theorie over het in gebruik raken van de achternaam Zandijk.

In 1657 wordt dus in Kruiningen geboren Cornelis Jacobse, later gehuwd met Caetlijntie Jans v.d. Velde. Omstreeks deze tijd leefde er echter in hetzelfde dorp een persoon met een identieke naam. In 1666 wordt Jacob geboren, zoon van Cornelis Jacobse, gehuwd met Maatje Gilles.

Kijkend naar de jaartallen moet het hier dus gaan om twee verschillende personen.

Ter voorkoming van misverstanden is het zeer goed mogelijk dat de eerste Cornelis Jacobse (hij is een voorvader; de ander zeer waarschijnlijk niet eens familie) in de volksmond de toevoeging (en later naam) (v.d.) Zandijk heeft gekregen. Bewijs daarvoor is niet geleverd, maar het is wel aannemelijk, te meer als we bedenken dat zijn vader Jacob Dingenisse zaailand verwerft in de polder 't Tholseinde, die aan de Zanddijk ligt!

 

IIa (van I) Cornelis Jacobse Zandijk, gedoopt mrt. 1657, huwt in 1698 in Kruiningen met Caetlijntie Jans van den Velde, dochter van Jan Jansz. en Lijsbeth Joos, geb. in okt. 1669 te Kruiningen. Cornelis Jacobse en Caetlijntie laten in het jaar 1718 een testament maken. Uit de inhoud van het testament blijkt dat de echtelieden bij overlijden hun bezittingen aan elkaar vermaken. Caetlijntie zelf kan niet schrijven. Daarom zette zij alleen het kruisje voor haar naam. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Cornelisz. Zandijk, gedoopt 16-02-1698; (volgt IIIa)
 2. Sara Zandijk, gedoopt 16-02-1698;
 3. Johanna Zandijk, geb. 01-01-1702;
 4. Jan Cornelisz. Zandijk, geb. ? ; (volgt IIIb)

 

In den name des Heeren Amen. Op huyden, den 31 december 1718

Compareerde voor d’ondergeschreven Schepenen van Cruyningen en voor mij Secretaris L. van Grevenbroeck, den eersamen Cornelis Jacobsz. met Caetlijntjen Jans van den Velde, egteman ende vrouw, onder dese jurisdictie op Zande (de naam van een boerderij? K.Z.) woonagtig hij Cornelis Jacobsz. gesond van lichame, dog sij Catelijntje sieck te bedde leggende en beneffens haar man, haar sinnen, verstand en memorie wel magtig sijnde en gebruykende, gelijc is aan Schepenen en mij Secretaris is gebleken en verklaarden de comparanten aan te mercken des menschen broos en verganckelijckheid, de sekerheyd van eens te moeten sterven en tegelijck d’onserkerheyd van de tijd en d'uure van dien, dien selven niet gaarne uyt dese wereld wenste te scheyden voor en aleer sij over hun tijdelijcke goederen ……… souden hebben gedisponeerd.

 

IIb (van I) Dingenis (Dignus) Jacobse Zandijk, geboren in 16-02-1659, huwt in Kruiningen met Matie Isaackx. Dingenis is getuige bij de doop van de tweeling van zijn broer Cornelis in 1698. Kinderen:

 1. Jacob Zandijk, geb. 15-7-1696; (volgt IIIc)
 2. Dingenis Zandijk, geb. 16-2-1698; en in 26-7-1705
 3. Johanna Zandijk, geb. 27-3-1699, overl. 6-12-1779, huwt Jan Isaakz van Dalen en Adriaan J. Waverijn.
 4. Elisabeth Sandijk, geb. 4-3-1703, overl. 22-10-1778, huwt april 1729 met Abraham Jansz. Mieras, j.m. van Nieuwlande. Bij deze Elisabeth hoort het volgende: Dochter Dina, geboren 22.02.1728, sijnde een kint in onecht geboren daer de moeder of is die 't voor de doop gehouden heeft, Elisabeth Dignusdr. Sandijk seggende daer vader van te sijn Dennis Bastiaensz Vermet in oktober des voorgaende jaers sijnde gestorven.
 5. Maria Zandijk, geb. 1707
 6. Anna Sandijk, geb. 1710; huwt 19-10-1729 te Kruiningen met Jan van Schagen.
 7. Isaak Zandijk, geb. 1712
 8. Agatha Zandijk, ged. 31-12-1713

 

IIIa (van IIa) Jacobus Cornelisz. Sandijk, geboren in 1698 te Kruiningen, als tweelingbroer van Sara, overleden voor 1755, ondertrouwd te Waarde op 03.05.1727 met Adriana Smallegange, j.d. uit Kruiningen. Adriana overlijdt in 1775. Uit dit huwelijk worden geboren:

 1. Catalijntje, ged. 1728 en 1-4-1735;
 2. Cornelis, ged. 26-12-1729; ged. 29-9-1737 te Kruiningen; (volgt IVa)
 3. Jan, ged. 18-3-1731, 19-7-1739 en 1741; Is hij later veerman te St. Annaland en overlijdt hij daar in 1812?
 4. Johanna, ged. 27-4-1732, 1742, 1744 en 1745;

 

IIIb (van IIa) Jan Cornelisz. Z(S)andijk; huwt in 22-12-1729 te Kruiningen met Pieternella Jansdr. v. Cruiningen, uit Waarde, overl. te Kruiningen 12-1-1767. Uit dit huwelijk:

 1. Catelijntje Zandijk, ged. 16-4-1730. Adriana Smallegange is getuige.
 2. Jan Zandijk, ged. 16-9-1731; (volgt IVb)
 3. Pieternella Zandijk, geb. 21-12-1732, overl. 30-12-1772; huwt Adriaan Blok; Adriaan Blok komt voor in kwartierstaat van later Maria Agatha van Liere, later gehuwd met Andries Zandijk (zie IXf). 2e huwelijk in 1772 (of 1769) met Cornelis Geene (Rilland Bath).
 4. Cornelis Z(S)andijk, ged. 18-4-1734, overl. 18-2-1775, huwt met Anna Cornelisdr van Waarde, overl 21-11-1787 te Kruiningen. Geen kinderen.
 5. Jacomina Zandijk, ged. 4-12-1735 en 6-7-1738, overleden 1-7-1780 te Kruiningen, gehuwd met Jacob van Boven (overl. 1776), 2e huwelijk in 1780 met Nicolaas Smit. Twee kinderen uit eerste huwelijk.
 6. Elisabeth Zandijk, ged. 17-3-1737, overl. 29-7-1765 te Kruiningen, gehuwd met Anthony Soetewey.
 7. Catharina (Kaatje) Zandijk, geb. 1740, overl. 11-1-1792 te Kruiningen, gehuwd met Jacobus Jans Korthans, overleden 18-4-1789. 5 kinderen.
 8. Johanna Zandijk, geb. 1743
 9. Sara Zandijk, geb. 1750

 

IIIc (van IIb) Jacob Dignusz. Z(S)andijk, geboren in 1696 te Kruiningen, huwt op 9-5-1720 met Engel Marinusd. van Ankeren, j.d. van Colijnsplaat en op 4-3-1734 te Kruiningen met Forretje Foortsdr. Rijder, wonende te Yerseke. Woonplaatsen: Kruiningen en later Ierseke. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Zandijk, ged. 6-7-1721 Cornelis Jacobsz. Zandijk is getuige, huwt 23-2-1747 te Kruiningen met Hendrik Hendriksz. Westrate.
 2. Marinus Zandijk, ged. 30-8-1722 en 24-8-1727, Maria Dignus Zandijk is getuige.
 3. Dingenis Zandijk, ged. 3-10-1723; (volgt IVc)
 4. Jacomijntje Zandijk, ged. 18-2-1725; 25-7-1728, getuige is Adriana Smallegange; en 20-10-1729, getuige is Janna Dignusd. Zandijk.
 5. Jacoba Zandijk, ged. 3-6-1731;
 6. Cornelia Zandijk, gedoopt 24-7-735 en 1740;
 7. Foort J. Zandijk, gedoopt 2-9-1736 te Kruiningen; (volgt IVd)
 8. Cornelis Zandijk, gedoopt 27-7-1738, 1745; (volgt IVe)

IVa (van IIIa ) Cornelis Zandijk, geb. 29.09.1737 te Kruiningen, verhuist naar Tholen om daar een nieuw bestaan op te bouwen, overleden te Oud-Vossemeer op 16-01-1808 op 70-jarige leeftijd, huwt in 1767 Magchalina v.d. Bogert, dochter van Jan van den Bogaart Izaakz. en Jacoba Boeye, uit Oud-Vossemeer (?), overleden in polder "den Broek" te Oud-Vossemeer op 20-08-1793 (50 jaar oud). Zeer waarschijnlijk was Cornelis eerst gehuwd met Pieternella Akkermans d.d. 19-12-1760. Is hij ook degene die het veer van Oud-Vossemeer pacht? Uit dit huwelijk worden geboren:

 1. Adriana Zandijk, geb. 12 aug. 1768 en 1770; huwt in 1801 te Kruiningen Jan Joppe
 2. Jan Zandijk, geb. 1769, 1771 en 1777; (volgt Va)
 3. Jacoba Zandijk, geb. 1773 en 1774; huwt Laurens Quist
 4. Jacob Zandijk, geb. 1775 en 1776.

Is dit dezelfde als Jacob Zandijk, arbeider, overleden 6-3-1825 te Kruiningen, gehuwd met Adriana van Wamelen, met als kinderen: +/- 1801 Jacomyna Zandijk, gehuwd in 1819 met Joseph Oranje

 1. Johanna Zandijk, geb. 1780;
 2. ???, geb. 1781;
 3. Pieternella Zandijk, geb. 1783;

 

De meeste van deze kinderen overlijden spoedig. Zeer vaak komt de naam van Cornelis Zandijk als vader voor op de dodenlijst van Oud-Vossemeer.

In 1793 vindt er ten behoeve van de kinderen een boedelscheiding plaats. Er blijken geen contante penningen meer te zijn. Wel:

- huis, schuur en erf in Tholen

- 1 grijze koey

- dito

- 2 kalvers

- 1 varken

- eenden en hoenders

- huisklokje

- schotels en borden

- kabinet en kist

 

IVb (van IIIb) Jan Jansz. Zandijk, overleden 16-11-1793 te Kruiningen, huwt Elisabeth Abr. Mieras. In 1793 leven er nog drie kinderen:

 1. Pieternella Zandijk, geb. 1755; (overl. 22-11-1801 Rilland Bath en huwt zij Dignus Mieras?)
 2. Jan Zandijk, gedoopt 6-11-1757 en 1759;
 3. Elisabeth Zandijk, geb. 3-10-1760 te Kruiningen, overl. 31-1-1826, huwt Mattheus Blok
 4. Maatje Zandijk, geb. 29-7-1764; huwt 14-7-1785 Jan Korthans. Kruiningen.
 5. Abraham Zandijk, geb. 5-1-1766 in Kruiningen;

 

IVc (van IIIc) Dingenis Jacobse Zandijk, geb. in 1723, overl. 27-7-1777 te Kruiningen (nalatende zijn vrouw Magchilijntje, 2 kinderen uit eerste en 5 kinderen uit tweede huwelijk); huwt met Adriaantje Gommersd. Klap en op 18-8-1760 met Magchelijntje Abrahamsd. Griep, overleden 23-12-1804, nalatende 3 kinderen. Uit dit huwelijk:

 1. Paulina Zandijk, geb. 1755;
 2. Engeltje Zandijk, geb. 1756………en 17-7-1757;
 3. Jacob Zandijk, geb. 20-9-1761 en 3-10-1762 te Kruiningen;
 4. Cornelia Zandijk, geb. 1764;
 5. Abraham Zandijk, geb. 4-10-1767 Kruiningen; (volgt Vb)
 6. Isaak Zandijk, geb. 14-10-1770 Kruiningen; (volgt Vc)
 7. Johanna Zandijk, geb. 18-10-1772 en 6-2-1774 te Kruiningen;
 8. Maria Zandijk, geb. 29-3-1776 te Kruiningen;

 

IVd (van IIIc) Foort Jacobsz. Sandijk huwt in 1760 Maatje Hendriksd., van Capelle, in de Oost Enkele Polder. Woonplaats: Schore/Vlake. Kinderen:

 1. Forretje, gedoopt 22-2-1761 in Kruiningen, ged. 17-6-1764
 2. Hendrik, geb. 7-3-1762, 6-9-1767 en ged. 1-4-1770
 3. Jacob, geb. 20-3-1763; ongehuwd; overleden in 1835

 

IVe (van IIIc) Cornelis Zandijk geb. in 1745, particulier, overl. (75 jr.) 23-6-1820 te Kruiningen in het huis wijk A nr. 28, huwt Janna Meulpolder. Cornelis is als 73-jarige present bij het huwelijk van Neeltje. Met attestatie van Wolfhaarsdijk naar Heinkenszand op 21-12-1801. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Zandijk, geb. 5-8-1769; geb. 28-9-1775; geb. 3-5-1777
 2. Neeltje Zandijk, geb. 28-8-1770, landbouwster, overl. (57 jr) 28-10-1827 huwt 12-2-1818 met Joost Commé
 3. Forretje Zandijk, geb. 17-11-1771
 4. Pieternella Zandijk, geb. 30-4-1773
 5. Pieter Zandijk, geb. 29-3-1779
 6. Jacomijna, 21/24-2-1788

Va (van IVa) Jan (Jean) Zandijk, geb. 17 nov. 1777 te Oud-Vossemeer, van beroep kleermaker; huwt op 03-07-1811 Anna Adriana van Dijke, dochter van Adriaan van Dijke en Catharina Oostdijk. Woonplaats: Tholen; wijk B, nr. 179. Catharina was een nazaat van Floris V en gaf deze afstamming dus door aan haar nageslacht. In de Franse tijd duiken er regelmatig verfranste voornamen op. Jan wordt dan ook vaak aangeduid als Jean. Zijn zoon Cornelis heet vaak Corneille. Kinderen:

 1. Cornelis (Corneille) Zandijk, geb. 18-04-1812; (volgt VIa)
 2. Adriaan Zandijk, geb. 18-01-1814;
 3. Adriaan Zandijk, geb. 11-07-1815; (volgt VIb)
 4. Jacoba Zandijk, geb. 27-10-1816;
 5. Jacob Zandijk, geb. 1817; overl. 1842
 6. Machiel Zandijk, geb. 11-10-1818;
 7. Marinus Zandijk, geb. 14-05-1820; overl. 1820
 8. Machiel Zandijk, geb. 28-03-1821; overl. 1822
 9. Magelina Jacoba, geb. 21-07-1822; overl. 1824
 10. Catharina Francina Zandijk, geb. 03-02-1824; huwt op 4 mei 1844 te Poortvliet met Jac. van de Werff en op 3 aug. 1871 met Marinus Westrate.
 11. Maria Zandijk, geb. 12-10-1826;
 12. Michiel Zandijk, geb. 15-03-1831;

Vb (van IVc) Abraham Zandijk, geb. in 1767, wonende te Kruiningen, schippersknecht, in 1815 koopman, overleden 7-4-1818 te Krabbendijke, huwt 23-11-1795 te Ierseke met Maatje Albertsdr. Magnin, dienstbode. Uit dit huwelijk:

 1. Dignus, ged. 3-7-1796 te Yerseke
 2. Albert, ged. 28-7-1997, 5-9-1799, 21-9-1800, 27-5-1805 en 19-3-1815, overleden 1-6-1815 te Krabbendijke.
 3. Cornelia Zandijk, geb. 20-7-1798.
 4. Dingenis, ged. 16-9-1806; (volgt VIc)
 5. Macqelina Zandijk, ged. 30-2-1807; huwt 14-2-1824 in Krabbendijke Pieter van het Leven
 6. Cornelia Johanna, geb. 20-2-1813 te Valkenisse.

Vc (van IVc) Isaak Ding. Zandijk, geb. in 1770; arbeider, overl. 13-7-1804 nalatende zijn vrouw Adriana met 1 kind en nog bevrugt!, huwt in Kruiningen op 30-9-1791 Adriana Foortsd. de Vos, uit Wemeldinge. Woonplaats Kruiningen. In 1798, 1802 (2x) overlijden drie van zijn kinderen. Uit dit huwelijk:

 1. Machlijna, geb. 1792, 27-6-1794 en 15-10-1795
 2. Maatje, geb. 8-5-1793 te Kruiningen
 3. Dingenis, geb. 1798
 4. Maatje, geb. 1800 en 1803; huwt te Kruiningen 21-3-1822 Laurens van de Velde
 5. Isaak, geb. 1804

VIa (van Va) Cornelis Zandijk; geb. in 1812 te Oud-Vossemeer, arbeider, woont eerst te Tholen, later te Poortvliet. Omstreeks 1867 vertrekt hij naar Waarde, waar hij op 8-3-1888 overlijdt (75 jaar), van beroep boerenknecht. Cornelis huwt op 17-09-1834 te Tholen Maatje Pavias, dochter van Pieter Pavias en Anna Overbeeke. Cornelis had waarschijnlijk bruin haar en licht bruine ogen. Kinderen uit dit huwelijk geboren:

 1. Anna Zandijk, geb. 05-03-1835; huwt 28-3-1878 te Waarde met Jacob Leys.
 2. Pieter Zandijk, geb. 07-01-1837; (volgt VIIa)
 3. Jannetje Zandijk, geb. 03-08-1839; idem in 1850; Jannetje krijgt op 31-1-1870 een dochter Anna. Haar vader Cornelis doet aangifte terwijl haar broer Pieter getuige is. Op 19-3-1873 huwt zij in Waarde met Abraham Zuidweg.
 4. Louwerina Zandijk, geb. 02-04-1841;
 5. Catharina Zandijk, geb. 02-11-1844 te Poortvliet; huwt in Waarde in 1871 Marinus Westrate.
 6. Jacob Zandijk, geb. 02-10-1852; overl. in 1853

VIb (van Va) Adriaan Z(S)andijk geb. in 1815; huwt met Cornelia Bazan.

Woonplaats: Tholen en Poortvliet. Adriaan schrijft zijn achternaam afwisselend met een S en een Z. Kinderen:

 1. Jacobus Zandijk, geb. 1847; overleden in 1847
 2. Kornelis Zandijk, geb. 1837; (volgt VIIb)
 3. Iman Zandijk, geb. 1851; overlijdt snel.

VIc (van Vb) Dingenis Zandijk, geb. in 1806, herbergier te Oosterland, brievengaarder te Kappelle, huwt Lucretia Bruynzeel, op 17-1-1884 te Goes met Johanna Barbier. Uit eerste huwelijk:

 1. Maatje Magelina Zandijk, geb. 1836;
 2. Jan Filippus Zandijk, geb. 1840;
 3. Jannetje Zandijk, geb. 1641; overleden 3-3-1866 te Kappelle
 4. Cornelia Johanna Zandijk, geb. 11-10-1842 te Oosterland, overleden 11-10-1843
 5. Leena Zandijk, geb. 1-11-1844 Oosterland, overleden 1-11-1843
 6. Abraham Zandijk, geb. 26-3-1844 te Oosterland, overleden Kappelle (of Soerabaja) 9-11-1866, matroos der derde klasse

 

Guiljam.

Pieter Zandijk is de eerste boer uit de familie Zandijk, die op de boerderij aan de Lageweg 1 te Waarde heeft gewerkt. Hoe is dit bezit in de familie gekomen? Uit het onderstaande blijkt dat dit te danken is aan zijn vrouw Adriana. Leendert Guiljam, geboren 13 dec. 1801 te St. Maartensdijk, een 2de luitenant van de 7de afd. infanterie, is gelegerd in Hoorn. Vlakbij zijn legerplaats stond een landhuis, waar twee al wat oudere, maar schatrijke dames woonden. Hun rijkdom was afkomstig uit de Levanthandel (Midden Oosten). En -zo gaat het verhaal- de jonge officieren stookten elkaar op om te zien wie er bij een van de zusters een huwelijksaanzoek durfde te doen. Het lot valt op Leendert die nu besluit om Jacoba Maria van de Blocquerie, een schatrijke al wat oudere dame te Hoorn, ten huwelijk te vragen. Wellicht zeer tot zijn eigen verbazing komt het inderdaad tot een huwelijk met Jacoba. Na een verbintenis van slechts 15 maanden overlijdt echter Jacoba op 1 mei 1837. Als enige erfgenaam erft hij van haar en later van haar zuster een enorm kapitaal. Dit uiteraard tot groot misprijzen van een twintigtal neven en nichten.

 

 1. Leendert Guiljam; huwt Jacoba Maria van de Blocquerie.
 2. Aaltje Guiljam, huwt Leendert Goedegebure en na diens overlijden met Jacobus Overbeeke. Uit eerste huwelijk: Adriana Goedegebure (huwt Pieter Zandijk). Uit tweede huwelijk: Maria Janna Overbeeke.
 3. Adriaantje Guiljam; huwt Wilhelm Linthout

 

Na de dood van zijn vrouw neemt Leendert zijn zuster Aaltje Guiljam, haar tweede man Jacobus Overbeeke en dochter Maria Janna Overbeeke in huis. Hij wil echter ook iets doen voor Aaltjes kind uit het eerste huwelijk en daarom krijgt Pieter Zandijk (gehuwd met Adriana Goedegebure) een baantje als tuinman-huisknecht. Het betreft hier het statige pand "Havenoord" te Goes (digitale foto van `Havenoord’ in mijn bezit). Dit bevalt Pieter echter niet en vertrekt later naar Baarland.

Leendert heeft een duidelijke voorkeur voor Maria Janna Overbeeke, want zij is degene die na de dood van Leendert in 1879 weer alles erft.

Maria Janna had (evenals Adriaantje Goedegebure) eigenlijk maar recht op 1/24 deel van de erfenis van Leendert. Nu krijgt zij echter de leuke som van f 84027,90 in handen. Er wordt slechts f 10600 aan legaten uitgekeerd. Dit alles staat beschreven in het testament van Leendert, gemaakt in 1876 te Goes. Zelfs de notaris is verwonderd. Hij schrijft erbij: Maria Janna was gerechtigd tot f 3942,83; zij krijgt echter f 84027,90, en krijgt alzoo meer als dat zij toekomt f 80083,07.

Er wordt verteld dat Anthony Guiljam, een neef van Leendert, die ook op de begrafenis was geweest, op de terugreis in de trein tegen zijn medereizigers (geen familie) zei: "ik heb een steek in mijn buik gehad". De mensen in die coupe wisten natuurlijk niets van de ‘onterving' en hun ogen gingen naar zijn buik, of ze misschien ook bloed zagen. Toen heeft hij hun het hele verhaal verteld, tot grote hilariteit van de medereizigers.

Vanaf 1879 is Maria Janna Overbeeke dus de bezitster van een enorm groot kapitaal. Zij koopt o.a. de boerderij te Waarde (aan de Lageweg, gebouwd in 1866). De vorige eigenaar Francois (Cois) Kole was failliet gegaan. Haar halfzus Adriana Goedegebure, gehuwd met Pieter Zandijk, pacht de boerderij vanaf 1886.

VIIa (van VIa) Pieter Zandijk, geb. in 1837 te Tholen, van beroep landarbeider te Poortvliet, werkt dan als tuinman-huisknecht in Goes (febr. 1876), heeft daarna in Baarland een klein boerderijtje en komt in 1886 naar Waarde, overleden op 7 januari 1909 te Waarde, huwt op 21.03.1862 te Poortvliet met Adriana Goedegebure. geb. te St. Annaland in 1827,eerder gehuwd met Jan Boogart (overleden), dochter van Leendert Goedegebure en Aaltje Guiljam (zie Guiljam).

Pieter Zandijk is in febr. 1867 uit Poortvliet vertrokken. Hij laat echter in 1868 en 1870 kinderen dopen in Waarde. Hij moet hier dus even gewoond hebben, wellicht samen met hun vader, voordat hij naar Goes en Baarland vertrok. In 1886 komt hij op de boerderij (zie het verhaal van Leendert Guiljam en Maria Janna Overbeeke).

Pieter behoorde tot de hoogst aangeslagenen wat betreft de belastingen in Waarde. Toch heeft hij ook moeilijke jaren gekend. Hij had een arbeider, Hendrik van Koeveringe, die wel geld bezat. Deze had geld geleend aan Pieter, zodat hij zijn personeel weer kon betalen en zaaigoed kon aankopen enz. Na de oogst kon hij het geleende geld terugbetalen. Hendrik werd dus betaald met zijn eigen geld!

Kinderen:

 1. Maatje Zandijk, geb. 04-08-1863 te Poortvliet; overl. In 1863.
 2. Cornelis Zandijk, geb. 08-05-1866 te Poortvliet; (volgt VIIIa).
 3. Aaltje Zandijk, geb. 3-9-1868 te Waarde; overleden 1868 (7 weken oud).
 4. Maria Cornelia Zandijk, geb. 10-05-1870 te Waarde; huwt in 1892 met Adriaan Krijnsen. Maria Cornelia emigreert daarna naar Amerika.

Na het overlijden van Adriaantje Goedegebure was Maria Janna geen voorstander van een tweede huwelijk door Pieter. Haar kapitaal zou dan onder nog meer mensen verdeeld moeten worden.

Op 6 januari 1909 overlijdt Pieter Zandijk, ongeveer twee jaar voor de dood van Maria Janna Overbeeke. Hun zoon Cornelis neemt dan de pacht over. Omdat hij samen met zijn zus Maria Cornelia de bezittingen van zijn vader Pieter moet delen, vindt er een openbare verkoping plaats van alle roerende goederen van Pieter Zandijk.

Maria Janna Overbeeke wordt na haar dood in 1911 begraven in Kloetinge, in hetzelfde graf waar ook al Aaltje Guiljam en Leendert zijn begraven. Het graf wordt tot op de dag van vandaag door de gemeente Kloetinge onderhouden, zoals Leendert dat met de gemeente was overeengekomen.

VIIb (van VIb) Kornelis Sandijk, geboren in 1837; huwt Cornelia Johanna Praat. Woonplaatsen: Tholen en Poortvliet. Kinderen:

VIIIa (van VIIa) Cornelis Zandijk, geb. te Poortvliet in 1866, van beroep landbouwer, overleden 11-01-1935 te Waarde; huwt op 27-07-1893 met Lena Mol, geb. 27-06-1874 te Kruiningen, dochter van Machiel Mol en Jannetje Reyngoudt; overleden 06-11-1966 te Waarde. In zijn jeugd heeft Cornelis o.a. in Goes en Baarland gewoond.

Na een verhuizing werd er op school een nieuwere psalmberijming gebruikt. Toen Cornelis psalm 25 moest opzeggen zei hij: `Die psalmen zijn bij ons niet zo’ Tot grote verbazing van de meester kon hij daarna geheel psalm 25 volgens Datheen opzeggen.

Tijdens zijn verblijf in Goes werd hij ingeënt tegen de pokken, maar daar hadden zijn ouders (Pieter en Adriaantje) geen toestemming voor gegeven. Tante Maria Janna Overbeeke had Cornelis en zijn zus Maria met een briefje naar de dokter gestuurd met het verzoek ze in te enten!

Vanuit Baarland bezocht Cornelis Zandijk graag zijn grootouders die al in Waarde woonden. Het was vier uur lopen en daarom wilde hij natuurlijk vroeg weggaan, maar zijn vader vond dat helemaal niet nodig en plaagde hem door expres een lange psalm te lezen zodat hij lang aan tafel moest zitten. Dit logeren gebeurde uiteraard alleen in de winter.

In de periode Baarland heeft hij als knaap van nog geen 20 jaar drie dagen in gevangenis gezeten in verband met stroperij (ongeveer in 1884). Het is niet bekend of hijzelf de strikken had gezet, maar hij liep er in ieder geval eens langs om te kijken of er wat in zat, wat niet het geval was. Een ijverige veldwachter zag dit en getuigde voor de rechtbank dat Cornelis de strikken hersteld had, wat zeker niet het geval was geweest. Het vonnis luidde: drie dagen gevangenis of betalen. Zijn moeder Adriana Goedegebure wilde wel betalen, maar onze zuinige Zeeuwse voorvader wilde dat niet. Drie dagen gevangenis waren goedkoper. Volgens zijn zoon Dirk had hij er later wel spijt van. Cornelis was wel gekeurd voor de militaire dienst en goedgekeurd, maar kampte met een slechte gezondheid. Hij leeft in de herinnering van velen voort als een uitstekend verteller. In 1917 zit Cornelis in de belastingschaal van f 10.800 tot f11.000. De aanslag bedraagt f 158,05. In Waarde blijken er slechts nog drie inwoners te zijn met een hoger inkomen! (bron kohier van de hoofdelijke omslag; Waarde, 1917)

Lena Mol verloor op 9-jarige leeftijd haar moeder. Haar vader werd door een trein overreden toen ze 15 jaar oud was. Ze kwam als dienstbode bij haar zuster, die gehuwd was met de burgemeester van Waarde. Op haar 18e jaar werd zij inwonende dienstbode bij Pieter Zandijk. Op deze manier kwam ze in contact met Cornelis. Ze was zeer plichtsgetrouw, evenwichtig en bescheiden. Tot haar negende jaar zat ze op school, maar gaf later haar kinderen wel schoolonderricht in lezen, schrijven en rekenen! Vanwege principiële bezwaren tegen inenten, mochten enkele kinderen (Machiel, Pieter, Adriaan en gedeeltelijk Dirk), niet de lagere school bezoeken. Jannetje, Lin en Andries zijn later wel ingeënt en naar school gegaan. Lena bereikte de hoge ouderdom van 92 jaar. Gedurende haar hele leven droeg zij de karakteristieke Zuid-Bevelandse klederdracht. Kinderen:

 1. Pieter Zandijk, geb. 17-04-1894;
 2. Pieter Zandijk, geb. 19-06-1897; overl. 12 maart 1917
 3. Machiel Zandijk, geb. 19-12-1895; (volgt IXa)
 4. Adriaan Zandijk, geb. 26-07-1899; (volgt IXb)
 5. Adriana Zandijk, geb. 26-02-1902; overl. Krabbendijke 07-01-1998; begraven te Waarde.
 6. Jan Zandijk, geb. 19-02-1904; (volgt IXc)
 7. Dirk Zandijk, geb. 20-10-1905; (volgt IXd)
 8. Jannetje Zandijk, geb. 10-07-1909; overl. Krabbendijke 15-02-1999; begraven te Waarde.
 9. Leendert Zandijk, geb. 19-01-1911; (volgt IXe)
 10. Andries Zandijk, geb. 19-06-1913; (volgt IXf)

Het vruchtgebruik gaat jarenlang naar Marinus Adrianus Lindhout (de oudste zoon van Leenderts zuster Adriaantje, gehuwd met Wilhelm Lindhout). Pas op 1 februari 1930 volgt de uitvoering van het testament van Maria Janna Overbeeke. Haar bezittingen worden vermaakt aan alle neven en nichten.

"Aan Cornelis Zandijk Pietersz. aan te bedelen onroerende goederen:

Een hofstede, in de gemeente Waarde, met bouw- en weiland, kadaster sectie A, nummer 777, 735 enz., samen groot vijf en twintig hectaren negen en zestig aren zeven en vijftig centiaren. Sectie A nummer 43 dijk, groot twee hectaren 90 aren, 30 centiaren.

Sectie A nummer 507 weg, groot 78 aren, 40 centiaren met het houtgewas in totaal geschat op enz. enz."

Vanwege zijn slechte gezondheid, verpacht Cornelis al zijn land aan Jan, Dirk, Lin, Andries, Adriaantje en Jannetje. Hij wilde alles graag bij elkaar houden. Machiel en Adriaan gingen apart. De delen van Lin en Andries werden in het begin van de jaren 30 uitgekeerd en daarna gepacht door Dirk. In 1937 werd Jan’s deel uitgekeerd.

Het waren arme jaren. Niet voor niets spreken we van de crisistijd. In 1929 heeft Cornelis aan al zijn kinderen de pacht kwijtgescholden. Zonder verdiensten was er geen enkele mogelijkheid de pacht te betalen. Na het overlijden van Cornelis Zandijk in 1935 bleef Lena Mol nog wat land houden. Zij bleef zodoende ingeland en behield de mogelijkheid haar woordje te doen in de poldervergadering. In het voorjaar van 1937 verhuist Dirk naar de boerderij en Lena Mol met Arjaantje en Jannetje naar het huis dat Dirk voor zichzelf had laten bouwen.

IXa (van VIIIa) Machiel Zandijk, geb. in 1895 te Waarde, landbouwer te Waarde, overl. te Goes op 10-01-1994, huwt op 11 oktober 1923 met Adriana van Koeveringe, geb. 17-03-1900 te Waarde, dochter van Leendert van Koeveringe en Suzanna van Liere, overleden op 06.12.1966.

Machiel weigerde in de oorlog op het land palen te plaatsen. De Duitsers wilden verhinderen dat Geallieerde vliegtuigen zouden landen op de Zeeuwse akkers. Hij werd daarop gevangen gezet in de marechaussee-kazerne in Hansweert en kon nog maar net een transport naar Duitsland ontlopen. Ook op hoge leeftijd had Machiel een enorm goed geheugen. Aan hem kon je alles vragen over de boerderijen van vroeger, de paarden en wat alles in die tijd gekost heeft. Uit dit huwelijk:

 1. Lena Zandijk, geb. 21-01-1925; huwt William Thomas (Bill) Padget
 2. Suzanna (San) Zandijk, geb. 06-12-1936; huwt Adriaan van Weele

Kinderen van Lena en San:

 1. John Padget (Swindon Engeland), geb. ……..
 2. Michael Padget (idem Swindon), geb. ……..
 1. Klazina Adriana Helena (Ine) van Weele; geb. 28-08-1965 Waarde; overleden in 2005
 2. Adriana Pieternella Machelina (Rianne) van Weele; geb. 21-10-1966
 3. Pieter Machiel Ary (Piet) van Weele; geb. 04-02-1971

IXb (van VIIIa) Adriaan Zandijk, landbouwer te Waarde, geb. in 1899 te Waarde en aldaar overleden op 21.02.1947; huwt op 02.09.1920 Wilhelmina (Mientje) Sinke, geb. 02-12-1899, dochter van Johannes Sinke en Pieternella Maria Stevense, overleden te Waarde 16-06-1982. Adriaan heeft nooit op school gezeten (principiële bezwaren tegen inenten), maar kreeg thuis onderwijs van zijn moeder en later van meester Bril. Hij is o.a. begonnen met het kweken van fruitbomen. Uit dit huwelijk:

Kinderen van Nelly:

 1. Maatje Wilhelmina (Maja) van Burg; geb. 15-04-1958; Krabbendijke 
 2. Adriaan (Arjan) van Burg; geb. 09-08-1960
 3. Wilhelmina Maatje Pieternella (Wilma) van Burg; geb. 07-04-1963
 4. Adriana Pieternella (Ria) van Burg; geb. 14-10-1965
 5. Pieter van Burg; geb. 25-03-1967.
 6. Maatje Pieternella (Marnel) van Burg; geb. 27-12-1969
 7. Johannes (Hans) van Burg; geb. 22-05-1974

IXc (van VIIIa) Jan Zandijk, geb. in 1904 te Waarde, van beroep landbouwer, overleden op 01-11-1970 te Krabbendijke; huwt op 12-03-1937 Jacoba (Koosje) Nijssen, dochter van Jan Nijssen en Janna Butijn, overleden te Krabbendijke op 03-03-1975.

Jan was o.a. gezworene van het polderbestuur, bestuurslid van het bejaardentehuis, gemeenteraadslid voor de S.G.P. en bestuurslid van de Rabobank. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Zandijk, geb. 09-02-1938; (volgt Xd)
 2. Johanna (Jo) Zandijk, geb. 07-05-1939; huwt Johan Koster; tweede huwelijk met huwt Gijs Verwoert, Dodewaard
 3. Lena Zandijk, geb. 01-02-1942; huwt Adriaan J. Aarnoudse. Krabbendijke.

IXd (van VIIIa) Dirk Zandijk, geboren in 1905 te Waarde, van beroep landbouwer op de boerderij aan de Lageweg 1 te Waarde, huwt op 31-10-1929 Maatje Franje, geb. 25-02-1907, overleden te Krabbendijke 12-04-1983.

Dirk Zandijk is vernoemd naar oom Dirk Boogart die toen pas overleden was (55 à 56 jaar oud). Hij was vele jaren voorzanger en voorlezer in de kerk van de Geref. Gemeente te Waarde. Van 1939 tot 1941 was hij raadslid voor de S.G.P. en na de oorlog zat hij in de noodraad. Daarnaast was hij voor dezelfde partij bestuurslid van de kiesvereniging en lid van de Statenkring. Lange tijd was hij ook lid van het burgerlijk armbestuur, een noodzaak in een tijd zonder sociale wetten. Dirk heeft zijn gehele leven met paarden gewerkt. Vol trots liet hij aan zijn neefjes de verzameling paardengarelen zien of toonde hij zijn vaardigheid in het vlechten van touw. In het wagenhuis naast de boerderij was lange tijd nog wel het een en ander te vinden uit de tijd dat de mechanisatie nog maar nauwelijks zijn intrede had gedaan. Uit dit huwelijk:

Kinderen van Lenie, Corrie en Ria:

 1. Jakoline Laurine Boot; geb. 22-06-1957
 2. Dirk Peter Boot; geb. 10-02-1959
 3. Cornelis Bartel Boot; geb. 10-09-1961
 4. Peter Laurent Boot; geb. 05-09-1964
 5. Marcel Andre Boot; geb. 12-05-1972
 6. Adriaan Samuel Wisse, geb. 07-03-1957
 1. Dirk Peter Wisse; geb. 26-12-1961, Yerseke
 2. Laurent Louis Wisse, geb. 01-01-1964
 3. Mark Richard Wisse; geb. 06-01-1970
 4. Robbert Rene Wisse; geb. 25-10-1971
 1. Adrianus Dirk van der Sluijs; geb. 16-05-1975; Hendrik Ido Ambacht.

 

De Schelde ruist

Gebed in fruit en koren lag daar in zwart geteerd verstild de boerderij,

Waarin, goed Zeeuws goed rond, het jongsken werd geboren,

dat zou ontzwemmen gaan die zware Zeeuwse klei.

(A.G.Balke’s, bij afscheid van Leendert Zandijk (1984).

 

IXe (van VIIIa) Leendert (Lin) Zandijk, geboren in 1911 te Waarde, studeerde in Leiden geneeskunde , waarna hij werkte in het sanatorium ''Sonnevanck'' en in ziekenhuizen te Arnhem en Haarlem. In de oorlog moest Lin kuren in verband met besmetting met tubercelbacillen. Daarna was hij huisarts te Oldebroek en Dordrecht. Hij huwt (10.05.1944) Arietje Johanna (Rie) Kievit, geb. te Garderen op 05-12-1916; dochter van Izaac Kievit en Johanna Klootwijk, overleden te Dordrecht 24-04-2000. Naast het huisartsenwerk gaf Lin nog les op een H.T.S., was hij bestuurslid van een ziekenhuis, enkele jaren als narcotiseur, kerkvoogd in de Ned. Herv. Kerk en bestuurslid van een Scholengemeenschap. In september 1984 neemt hij afscheid als huisarts. Hij overlijdt op 17 april 2003 te Ermelo. Beide liggen begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Baarn. Uit dit huwelijk:

·         Geen gegevens vanwege privacy.

Kinderen van Hanneke:

 1. Wouter Johannes Huijnink; geb. 19-06-1975; Krimpen a.d. IJssel
 2. Arnout Maarten Huijnink; geb. 11-10-1977.

 

IXf (van VIIIa) Andries Zandijk, geboren te Waarde op donderdag 19-06-1913, studeerde na de H.B.S. eerst scheikunde, daarna met zijn broer Lin geneeskunde in Leiden, huisarts te Kesteren, overleden op 25-06-1969 te Bennekom (gem. Ede); op 23-05-1941 gehuwd met Maria Agatha (Mies) van Liere, geb. 27-10-1919 te Kapelle, dochter van Kornelis van Liere en Janna Wisse, overleden op 4 febr. 2000 te Goes. De huwelijksbevestiging werd verricht door ds. G.H. Kersten uit Rotterdam.

Naast allerlei beroepsgerichte activiteiten (voorzitter EHBO etc.) is hij enkele jaren ouderling geweest in de Nederlands Hervormde Kerk. In 1966 viert hij zijn 25-jarig jubileum als huisarts. Aan het einde van hetzelfde jaar openbaart zich reeds de ziekte waaraan bij overleden is. Andries Zandijk was nog een echte dorpsdokter, die nog tijd voor zijn patiënten had.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Maria Zandijk, geb. zondag 15-03-1942, huwt Albert Gerard Balke (Ede)
 2. Jeanne Agatha Zandijk, geb. zondag 14-02-1943, huwt Marius Samuel Wisse (Kapelle)
 3. Tiny Adriana Zandijk, geb. zaterdag 08-11-1947, huwt Evert Schimmel (Voorthuizen)
 4. Janneke Cornelia Zandijk, geb. zondag 21-11-1948, huwt Kornelis Frans de Blois (Ierseke)
 5. Cornelis Adriaan Samuel Zandijk, geb. dinsdag 15-04-1952; (volgt Xj)
 6. Pieter Jan André Zandijk, geb. maandag 23-03-1959; (volgt Xk)

Kinderen van Heleen, Jeannet, Tiny en Janneke Zandijk:

 1. Andreas Cornelis Christiaan (Anco) Balke; geb. 03-10-1968.
 2. Marnix Gerard Emanuel Balke; geb. 27-06-1972.

Xa (van IXb) Cornelis Zandijk, geb. in 1921 te Waarde, eigenaar van een landbouwbedrijf te Creil (N.O.P.); overleden te Emmeloord op 16 juli 1990; huwt op 21-12-1944 met Pieternella Francina (Nellie) Duinkerke, geb. te Ierseke 15-08-1922, overleden 5 maart 2010 te Emmeloord, dochter van Anthonie Duinkerke en Maatje van Sabben. Op zijn 16e jaar komt Kees als boerenknecht op de boerderij van zijn oom (Dirk). Hij ontmoet daar als meid zijn latere vrouw. Kees begon op zijn 13e jaar met werken. Op 16-jarige leeftijd verdiende hij 8 gulden per week; op 19-jarige leeftijd 12 gulden per week. In maart 1945 volgde Kees een opleiding in Frankrijk voor de militaire dienst. Na de oorlog werkte hij tot 1947 op de boerderij. Vanaf 1955 zit hij in de polder. Woonplaatsen: Creil en Emmeloord. Kinderen uit dit huwelijk geboren:

 1. Wilhelmina Adriana (Willy) Zandijk, geb. maandag 02-04-1945; huwt Hubrecht Johannes Zweemer (Kruiningen).
 2. Maatje Pieternella (Matty) Zandijk, geb. woensdag 20-04-1949; huwt Boudewijn Mol
 3. Adriana Cornelia (Ada) Zandijk, geb. maandag 12-02-1951; huwt Jan Simonse
 4. Maria Pieternella (Riet) Zandijk, geb. dinsdag 02-02-1954; huwt Adriaan Paulus Hanse
 5. Adriaan Anthonie (Adrie) Zandijk, geb. woensdag 10-07-1957; (volgt XIa)

Kinderen van Willy, Matty, Ada en Riet:

 1. Jan Cornelis (Jan) Zweemer; geb. 20-05-1967
 2. Cornelis Adriaan (Kees) Zweemer; geb. 14-08-1968.
 3. Elena Christina Zweemer; geb. 24-03-1970
 4. Pieternella Francina (Nelleke) Zweemer; geb. 24-03-1970.
 5. Jos Zweemer, geb.
 6. Adriaan Johannes Zweemer; geb. 20-06-1981
 7. Janneke Adriana Tannetje Zweemer; geb. 26-04-1985
 1. Johannes Marinus Boudewijn (Johan) Mol; geb. 17-03-1972 in Swifterbant; gehuwd op 29-3-1996 met Lize Marie van Beijnum, uit Oosterhout.
 2. Pieternella Francina (Petra) Mol, geb. 30-5-1974 in Swifterbant; huwt op 31-8-2001 met Henry van As, uit Apeldoorn.
 3. Cornelis Leendert (René) Mol; geb. 27-05-1978 in Swifterbant; huwt op 11-5-2001 met Pieternella Alice Roordink, uit Putten.
 4. Adriaan Anthony (Anthony) Mol; geb. 17-3-1981 in Swifterbant; huwt op 28-4-2005 met Anneke Gerdientje Aalten, uit Putten.
 1. Pieternella Francina (Nelleke) Simonse, geb. 29-4-1973; huwt Pieter Leendert de Wolf op 26-11-2004.
 2. Jacob (Jaap) Simonse, geb. 29-4-1973; huwt Evertje (Evelien) Bovendorp op 6-5-1999.
 3. Adriana (Rianne) Simonse, geb. 22-7-1974; huwt Reinder Cornelis Zetzema op 22-8-2003.
 4. Cornelis (Kees) Simonse, geb. 13-1-1977; huwt Jeanet Verhoeven op 24-6-2004.
 5. Adriaan Janis (Arjan) Simonse, geb. 17-3-1980; huwt Maria Hendrika Bakkeren op 3-7-2003.
 6. Cornelis Leunis (Leen) Simonse, geb. 14-2-1984.
 7. Wilhelmina Maatje Hendrika (Marijke) Simonse; geb. 06-12-1986.
 1. Catharina Pieternella (Carina) Hanse; geb. 25-02-1980 in Espel; huwt op 13 okt. 2005 met Andries Jannes (Andre) Peters. Op 28 september 2007 wordt uit dit huwelijk geboren: Maria Catharina Peters.
 2. Francina Abramina (Francien) Hanse, geb. 10 juli 1981, overleden 28 juli 1981.
 3. Abraham Cornelis (Bram) Hanse, geb. 28 juli 1982.
 4. Francina Maria (Francina) Hanse, geb. 8 augustus 1985.
 5.  

Xb (van IXb) Leen Zandijk, geb. in Waarde in 1930, van beroep fruitteler; huwt op 25.08.1978 met Johanna (Joke) van Vliet, geb. 10 nov. 1937, dochter van Wilhelmus van Vliet en Wilhelmina Hendrina van Oort. Leen heeft zich vele jaren verdienstelijk gemaakt als brandweerman. In 1983 werd hij zelfs gehuldigd met zijn 35-jarig jubileum als lid van de vrijwillige brandweer in zijn woonplaats Waarde. Uit dit huwelijk:

 

Xc (van IXb) Pieter Zandijk, geb. te Waarde in 1938, van beroep fruitteler; werkte o.a. bij zijn broer Kees in de polder; huwt op 16.12.1965 met Hendrika (Riek) Melis, geb. 28 okt. 1940, dochter van Jan Melis en Maria Hofman. In militaire dienst bracht Pieter het tot sergeant. Als agrariër en fruitteler werkte hij samen met zijn broer Leen. Woonplaats: Waarde. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Jan (Arjan) Zandijk, geb. 02-11-1966; (volgt XIb)
 2. Maria Wilhelmina (Marian) Zandijk, geb. 21-03-1968; huwt Christiaan van de Wege.
 3. Wilhelmina Hendrika (Els) Zandijk, geb. 14-04-1969; pedicure te Krabbendijke
 4. Jan Marinus Johannes (Jan) Zandijk, geb. 11-03-1972; (volgt XIc)

Kinderen van Marian en Christiaan:

 1. Robert-Jan van de Wege, geb.
 2. Gerard van de Wege, geb.
 3. Mart van de Wege, geb.
 4. Anneriek van de Wege, geb.
 5. Alice van de Wege, geb.
 6. Pieter-Bas van de Wege, geb.

 

Xd (van IXc) Cornelis Zandijk, geb. in 1938 te Krabbendijke, van beroep landbouwer, overl. te Krabbendijke op 22-08-1992; huwt op 21-06-1962 met Cornelia (Corrie) van de Sluis, geb. 06-04-1937 te Westmaas, dochter van Dingeman van de Sluis en Cornelia van Eck. Woonplaats: Krabbendijke. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba (Jacolien) Zandijk, geb. 02-8-1963;
 2. Jan Zandijk, geb. 20-06-1965;  Volgt XId                                                                           
 3. Dingeman Cornelis Zandijk, geb. 09-11-1969.   Volgt XIe
 4. Cornelia Dingena (Lianne) Zandijk, geb. 23-05-1972; huwt in 1994 Mark de Ridder
 5. Diederikus Cornelis Tony (Richard) Zandijk, geb. 11-01-1978.

 

Xe (van IXd) Pieter Zandijk, geb. in 1932 te Waarde, van beroep landbouwer te Westerschouwen en vanaf 1973 te Waarde (nadat zijn boerderij afbrandde neemt hij het volgende jaar de boerderij van zijn vader over), overleden te Waarde 25-02-1994, huwt Laurina (Laura) Boot, geb. 12-03-1934 te Westerschouwen, dochter van Cornelis Boot en Jacomina Vaane. Vanaf 1973 is de boerderij het eigendom van Pieter Zandijk. Kinderen:

 1. Dirk Cornelis (Dick) Zandijk, geb. maandag 23-02-1959; (volgt XIg)
 2. Jakeline Maatje (Jakelien) Zandijk, geb. donderdag 21-04-1960; huwt Jan Maarten de Goffau
 3. Maatje Helena (Marleen) Zandijk, geb. donderdag 25-01-1962; huwt Pieter Marinus Wagenaar
 4. Cornelis Barthel (Kees) Zandijk, geb. zondag 26-09-1965; (volgt XIh)
 5. Adriaan Johan (Adriaan) Zandijk, geb. donderdag 25-09-1969; (volgt XIi)
 6. Laurina Cornelia (Lauriet) Zandijk, geb. vrijdag 02-07-1971; huwt Arie de Jong
 7. Pieter Theodoor (Peter) Zandijk, geb. zaterdag 05-04-1975; (volgt XIj)
 8. Marnix Wilhelmus Zandijk, geb. woensdag 03-03-1976; (volgt XIk)

Kinderen van Jakelien, Marleen en Lauriet:

 1. Christien de Goffau, geb.
 2. Andrea de Goffau, geb.
 3. Maaike de Goffau, geb.
 4. Catharina Leuntje Christina (Alice) de Goffau: geb. 12-11-1989
 5. Paul de Goffau, geb.
 6. Cornelis Pieter Wagenaar; geb. 03-10-1988: Papendrecht
 1. Pieter Jacobus (Peter) Wagenaar, geb. 03-10-1991
 1. Willem Bernardus Dirk Cornelis (Wilco) de Jong, geb. 05-03-1994 te Sliedrecht
 2. Xander Pieter de Jong, geb. 11-12-1995
 3. Laurina Petronella (Lotte) de Jong, geb. 19-03-2000
 4. Boaz Matthe de Jong, geb. 01-10-2002

 

Xf (van IXe) Cornelis Izaak Leendert (Kees) Zandijk, geboren 12-03-1945 te Oldebroek; eigenaar van een landbouwmechanisatiebedrijf te Tholen; huwt Lena (Leny) Sluymer, geb. 06-06-1944 te Oud-Beyerland, dochter van Anne Sluymer en Elisabeth Maaike Plaisier. Uit dit huwelijk:

 

Xg   Geen gegevens vanwege privacy.


Xh (van IXe) Jan Gerard Zandijk, geboren in 1950, huwt op 25-09-1972 met Geertruida Petronella (Trudy) van Harten, geb. 31-12-1948 te 's-Gravenhage, dochter van Leendert van Harten en Cornelia Strijbos. Jan werkt in de sector zorg en welzijn als directeur, adviseur en opleider, o.a. bij Boddaert in Delft. Hij is tevens conflictbemiddelaar (mediator).
Uit dit huwelijk:

 1. Rogier Lennert Zandijk, geb. woensdag 6 juli 1977. (volgt XIp)
 2. Matthijs Cornelis Zandijk, geb. woensdag 5 maart 1980. (volgt XIpp)

 

Xi (van IXe) Herman Arnold Zandijk, advocaat, huwt op 16-09-1988 met Maria Woutera (Marieke) van Assenbergh, arts, dochter van Simon Petrus van Assenbergh en Jacoba van Rooyen. Uit dit huwelijk:

 1. Arietje Johanna Lena (Rianne) Zandijk, geb. 28-07-1998
 2. Willy Maria Simone (Willemijn) Zandijk, geb. 28-07-1998
 3. Eline Maria Herma (Eline) Zandijk, geb. 17-06-2003 te Ermelo.

 

Xj (van IXf) Cornelis Adriaan Samuel Zandijk, geb. in 1952 te Kesteren, leraar geschiedenis, huwt op 15-08-1974 met Geurtje Albertha (Guda) van Laar, geb. 24-06-1951 te Stroe (gem. Barneveld), dochter van Gerrit van Laar en Geertruida Jacoba Schimmel. Woonplaats: Scherpenzeel. Uit dit huwelijk:

 1. Gerben Jan André Zandijk, geb. 11-03-1983 te Utrecht.  (volgt XIr)
 2. Marie Jacquelien (Marieke) Zandijk, geb. 02-04-1986 te Amersfoort;

 

Xk (van IXf) Pieter Jan André Zandijk, geb. te Kesteren in 1959, informaticus, huwt op 29-11-1996 met Cornelia Jacobina (Corine) Poleij, dochter van Pieter Jan Poleij en Klazina Pieternella Markusse. Woonplaats: Nieuwerkerk aan den IJssel. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Nicolaas Andre (Niels) Zandijk, geb. 02-10-1999;
 2. Maria Klazina Helena (Marleen) Zandijk, geb. en overl. 23-10-2001.
 3. Pieternella Agatha Maria (Petra) Zandijk, geb. 08-07-2003.


XIa (van Xa) Adriaan Anthonie (Adrie) Zandijk, geb. in 1957 te Creil, lange tijd van beroep agrariër; huwt in 1977 Johanna Pieternella (Joke) Aarnoudse, geb. 07-06-1958 te Nieuw Vennep, dochter van Abraham Aarnoudse en Breela Katharina Schot. Woonplaats: Nagele; Emmeloord. Uit dit huwelijk:

 1. Breela Katharina (Ellen) Zandijk, geb. donderdag 22-12-1977;
 2. Cornelis (Kees) Zandijk, geb. vrijdag 31-08-1979;
 3. Abramina Maria (Arina) Zandijk, geb. donderdag 18-10-1984;
 4. Pieter Franciscus Zandijk, geb. vrijdag 07-06-1991;
 5. Johannes Adriaan (Joan) Zandijk, geb. 24-07-1998
 6. Willemina Katharina Maria (Irma) Zandijk, geb. maandag 03-01-2000;

 


XIb (van Xc) Adriaan Jan (Arjan) Zandijk, geb. 02-11-1966; gehuwd met Annet de Dreu, dochter van Jan de Dreu en Neeltje Witte. Arjan is werkzaam als fruitteler in Waarde. Kinderen:

 1. Pieter Adriaan Jan (Peter) Zandijk, geb. 9-8-1992
 2. Jan Adriaan (Arjan) Zandijk, geb. 11-9-1995
 3. Hendrika Maria (Marina) Zandijk, geb. 16-10-1996
 4. Nadine Maria (Annemarie) Zandijk, geb. 6-11-1999.

 


XIc (vanXc) Jan Marinus Johannes (Jan) Zandijk, geb. 11-03-1972; gehuwd met Ellen de Dreu, dochter van Janus Jan de Dreu en Wilhelmina Adriana Forra van den Berge. Jan is fruitteler in Waarde. Kinderen:

 1. Pieter Johannes (Patrick) Zandijk, geb. 14-11-1997
 2. Hendrika Wilhelmina (Lydia) Zandijk, geb. 8-8-2000
 3. Joost Johannes (Joost) Zandijk, geb. 24-10-2004

 


XId  (van Xd Jan Zandijk,  geb. 20-6-1965, huwt op 7-7-1989 met Willemijntje (Willeke) Kok, dochter van ................................ Krabbendijke. Kinderen:
    1. Janine Zandijk, geb.  ....................
    2. Corinda Zandijk, geb.  ........................


XIe  (van Xd)  Dingeman Cornelis Zandijk, geb. 09-11-1969, samenwonend met Tatsiana Polivoda (geb. in Wit Rusland), wonend in België

Kinderen:

    1. Corné Cornelis Zandijk, geb. 06-07-2010 te ..................

    2. Anna Louisa Zandijk, geb. 15-05-2013 te ..................


XIg (van Xe) Dirk Cornelis Zandijk, geboren in 1959, elektrotechnisch tekenaar bij de PZEM; huwt op 10-01-1980 met Elisabeth (Liesbeth) Joosse, geb. 23-04-1960 te Meliskerke, dochter van Leindert Joosse en Sara Janse. Woonplaats: Meliskerke. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Lein (Piet) Zandijk, geb. dinsdag 07-07-1981;
 2. Leindert Zandijk, geb. zaterdag 07-04-1983; (volgt XIIa).
 3. Willy Zandijk, geb. 1984?
 4. Laurina Jacomina Maatje (Marjolein) Zandijk, geb. zondag 06-01-1985; overl.1985.
 5. Sara Leintje Francina (Sara) Zandijk, geb. woensdag 16-04-1986
 6. Daniel Dirk (Daan) Zandijk, geb. donderdag 05-01-1989


XIh (van Xe) Cornelis Bartel (Kees) Zandijk, huwt op 19 mei 1995 te Zevenhuizen met Alinda Cornelia (Linda) van der Spek , dochter van Martinus Cornelis van der Spek en Trijntje van der Knijff. Moerkapelle. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Johan Zandijk, geb. 09-03-1996 te Waddinxveen
 2. Elianne Trijntje Zandijk, geb. 09-06-1997
 3. Martinus Cornelis (Marten) Zandijk, geb. 19-04-1999
 4. Laurina Lois (Laurine) Zandijk, geb. 09-09-2001 


XIi (van Xe) Adriaan Johan (Adriaan) Zandijk, geb. in 1969, huwt op 17 sept. 1999 met Kornelia Johanna (Konnie) de Wolf. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Dirk (Pieter) Zandijk, geb. 26-11-2001
 2. Lein Willem (Leonard) Zandijk, geb. 26-11-2001
 3. Tannie Francina (Emma) Zandijk, geb. 10-06-2006


XIj (van Xe) Pieter Theodoor (Peter) Zandijk, huwt Catolina Johanna (Jolanda) Visser op 15-07-1998. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Laurina (Corinne) Zandijk, geb. 05-07-1999
 2. Marije Matthea Zandijk, geb. 08-11-2001 te Dordrecht


XIk (van Xe) Marnix Wilhelmus Zandijk, geb. in 1976; huwt Jacomina Johanna Esmeralda (Miranda) Bosschaart op 10-01-1997. Uit dit huwelijk geboren:

 1. Heiltje Adriana Miranda (Mirthe) Zandijk, geb. 3 juli 2005 te Goes.


XIm (van Xf) Arjen Cornelis Zandijk, geb. in 1979; huwt op 1 maart 2003 met Rachel Abrahamse. Uit dit huwelijk geboren:

 1. Tijmen Cornelis Zandijk, geb. zaterdag 14 mei 2005 te Tholen.
 2. Natan Adriaan Zandijk, geb. vrijdag 6 juli 2007 te Tholen.
 3. Maria Lena Zandijk, geb. 31 december 2009 in Roosendaal 


XIp (van Xh) Rogier Lennert Zandijk, geb. in 1977, huwt op 17 juni 2006 met Saskia Antoinette Slotboom. Uit dit huwelijk geboren:

1.      Tom Theodoor Zandijk, geb.10 februari 2008.

2.      Juul  Geertruida Engelina Zandijk, geb. 29 maart 2010.               


XIpp (van Xh)  Matthijs Cornelis Zandijk, geb. in 1980, huwt op 5 mei 2012 met Karin Maria Elizabeth Bunnik, dochter van Jan Bunnik en Marian van Adrichem. Uit dit huwelijk geboren:

1.      Lieke Anna Geertruida Zandijk, geb. 29 maart 2013 in Rotterdam.

2.  Mirte Elizabeth Zandijk, geb. 19 juli 2016  in Rotterdam.


XIr (van Xj)  Gerben Jan André Zandijk, geb. 11-03-1983 te Utrecht. Huwt op 27 mei 2011 te Amsterdam met Eva Elise de Kroon, geb. 1 dec. 1983 te Naarden. Huisartsen te Apeldoorn. Uit dit huwelijk zijn geboren:

1.  Eline Lieke Zandijk, geb. woensdag 4 januari 2012 te Amsterdam

2. Jurre Mees Zandijk, geb. woensdag 12 maart 2014 te Amersfoort.


XIIa (van XIg) Leindert Zandijk, geb. in 1983, huwt Willemina (Willy) Jacobse op 21 nov. 2003. Uit dit huwelijk:

 1. Ruben Diederick Pieter (Patrick) Zandijk, geb. 16 augustus 2004.

 


 

Terug naar het begin