index    

De voorouders van Suzanna le Clercq

Het Huis Warmond

WARMOND was een heerlijkheid, vóór de Franse tijd was PIETER CORNELIS Baron VAN LEYDEN (die het HUIS WARMOND, zie de afbeelding hierboven, zijn huidige vorm heeft gegeven) daar de Heer. Het was een "hoge heerlijkheid", d.w.z. dat de Heer niet alleen een schout mocht benoemen, maar ook een baljuw, die zwaardere vonnissen kon vellen.
Mijn voorvader LEONARD VAN DE KASTEELE was er schout/baljuw, terwijl CORNELIS LE CLERCQ, mijn voorvader langs een andere weg, secretaris was. Zij waren zwagers, gehuwd met twee dochters van CORNELIS BOER.
Het leger van de Prins van Oranje bestond uit huursoldaten. Op aandringen van zijn tegnstanders, de Patriotten, werd overal de oude schutterij weer nieuw leven ingeblazen. Toen in 1785 ook PC Baron van Leyden vanuit Den Haag het verzoek kreeg om dat in Warmond te doen, gaf hij de opdracht daartoe aan Leonard van de Kasteele. Die pakte dat zo laks aan, dat hij ontslagen werd en vervangen als schout en baljuw door zijn zwager secretaris Cornelis le Clercq. Hij vond een nieuwe betrekking in Buren, als baljuw van Buren en rentmeester van dat graafschap, waarvan de graaf de Prins van Oranje was. In 1794 kwamen hij en zijn vrouw AGATHA BOER nog eens terug om peetouders te zijn bij de doop van een dochter Agatha van Cornelis le Clercq en ANNA BOER.

In rood mijn voorouders:


wapen Le Clercq
LE CLERCQ,   zie ook site Klein Haneveld/le Clercq, stambomen van Jouke, kwst Van Schothorst en site Houben.

In Leiden alles in de Waalse Kerk, in Warmond Ger.

Gille LE CLERCQ, van "Rangrokoere" (volgens mij Grand Rocourt, oude naam van Grand-Rullecourt bij Arras), greinwerker (grein is een stof van kamelen- of geitenhaar met schapenwol)
otr. Leiden 13 mei 1695
Marguerite KEUCKELAER/CEUCLER, * Doornik, d.v. Roeland KEUCKELAER

zoon:

Gille LE CLERCQ, wolkammersbaas, won. (nu Stille/Lange) Mare bij de Haarlemmerstraat,
     (Met de wolkam of kaarde worden de vezels van de wol ontward en evenwijdig gelegd, zodat die gesponnen kan worden)

  * 1 mrt, ged. Leiden 2 mrt 1696 (get. Roland Ceucler en Catherine Ferré)
otr. Leiden 20 apr 1726 (beiden op de Mare,
      hij met vader, zij met 'moeij' Catherine de Roucheaux

Catherine Reijniersdr DE LA MAAT of DELEMAAT

zoon:

Ant(h)oine (Antony) LE CLERCQ, wolkammer, sajetreder, * 20 sep, ged. Leiden 22 sep 1728
tr.
Suzanna VAN DEN IJSSEL

zoon:

Cornelis LE CLERCQ, * 9 feb, ged. Leiden 12 feb 1755, † Leiden (Cecilia Gasthuis) 7 dec 1807, begr. Leiderdorp 11 dec 1807,
crimineel secretaris (1776), baljuw en schout (1785) van de Vrije en Hoge Heerlijkheid Warmond. Op 3 sep 1799 werd hij bij besluit van het uitvoerend bewind der Republiek ontslagen, "daar hij zich continueel te buyten gaat aan het onmaatig gebruik van sterke drank, waardoor hij zich zeer ongeschikt en onbekwaam maakt om naar behoren zijn officie waar te nemen".
tr. Anna BOER, ged. Warmond 20 okt 1754,
dochter van Cornelis Pieterszoon BOER en Geertje VAN DER HARP.
Anna's zuster Aagtje BOER trouwde met mr. Leonard VAN DE KASTEELE, die toen schout en baljuw van Warmond was.
De broer van Anna en Aagtje, Pieter BOER, bezat turfschepen en werkte zakelijk samen met Cornelis le Clercq. Hij zat als "welgeborene" in het bestuur van de heerlijkheid en leidde de schutterij, toen die eenmaal was heropgericht.

Vele kinderen, onder wie:

 1. Pieter LE CLERCQ, ged. Warmond 1 juli 1787, resident van Semarang, deed zaken met zijn zwager Johannes LINGEMAN (zie hieronder), aan wie hij koffie zond, zie de brieven van Pieter le Clercq aan Lingeman op site Houben;
  tr. Caroline Henriette BOUSQUET, d.v. Isaac BOUSQUET en Jeanne Françoise Marianna MONOD de FROIDEVILLE, zoon:
  Charles Eugène LE CLERCQ, geb. Semarang 19 aug 1830
  tr. 1e Louise Françoise Marianne DE GRAVE
  tr. 2e Augusta Marie Thérèse VAN BOURBON, geb. Dresden 16 mei 1835, † Apeldoorn 26 november 1908, dr. v. Carl NAUNDORF die beweerde LODEWIJK XVII VAN BOURBON te zijn, de zoon van de onthoofde Lodewijk XVI en Marie-Antoinette.
  Helaas heeft inmiddels DNA-onderzoek aangetoond, dat hij een bedrieger was ...
 2. Suzanna LE CLERCQ, * Warmond 28 jan, ged. 6 feb 1791
  tr.
  Johannes LINGEMAN, ged. Amsterdam 13 jan 1790, makelaar in koffie en thee op de Keizersgracht in Amsterdam.

KEUCKELAER, ook CEUCLER, QUEUCLER etc.
(Waalse Kerk)

Roeland KEUCKELAER, van Doornik, doopget. 1692, won. 1695 Scheijstraat (nu Lange Scheistraat bij mus. de Lakenhal),
tr.
FLORENCE GOIS (moeder NN RAUSSOU)

Roeland kwam naar Leiden met dochter:

Margareta KEUCKELAER, * Doornik
otr. 2e Leiden 13 mei 1695
Gille
LE CLERCQ uit "Rangrokoere".


BOER

Pieter Jansz BOER, * Noord-Waddinxveen,
  diaken remonstrantse gemeente Zevenhuizen (1710, 1712),
tr. Zevenhuizen, impost 6, gaarder 20 aug 1702
Marijtje Jans JONGSTE, * Zevenhuizen, † aang. 20 apr 1740

zoon:

Cornelis Pietersz BOER, ~ Rem. Zevenhuizen 7 nov 1717, begr. Warmond 31 okt 1760
tr. Warmond 17 jan 1745
Geertje
VAN DER HARP

kinderen o.a.:

• Pieter BOER, ged. Warmond 20 apr 1753,
   lid raad van welgeborenen, secr. schutterij, had een turfschipbedrijf
Anna BOER, ged. Warmond 20 okt 1754,
   tr. Warmond 12 april 1778 Cornelis LE CLERCQ, * Leiden 9 feb 1755, , zie inleiding
Agatha (Aagje) BOER, ged. Warmond 27 apr 1760,
   tr. Warmond 16 mrt 1783 Leonard VAN DE KASTEELE, * 1653, zie inleiding


VAN DER HARP

Cornelis VAN DER HARP
Waarschijnlijk degene over wie
warmelda.nl zegt: Kleermaker Cornelis Hermansz. van der Harp stond ook bekend als Cornelis Harmenss Schaep. Hij bezat naast Dorpsstraat 44 ook grond op Herengracht 8-10. Vóór 1672 tot na 1692.

zoon:

Harmen VAN DER HARP
tr. Warmond 4/18 jan 1688
Geertje Jans VAN RHIJN, van Oegstgeest,
  misschien gelijk aan Grietje, ged. Oegstgeest 1662, d.v. Jan Cornelisz van RIJN en Baertje Jans.

zoon:

Cornelis VAN DER HARP, ged. Warmond 19 mrt 1690
in 1724 aangesteld als rooimeester van het Huis te Warmond
tr. Warmond 13/27 okt 1720
Hillegond VAN EGMOND, ged. Warmond 14 aug 1695

dochter:

Geertje VAN DER HARP
tr. Warmond 17 jan 1745
Cornelis BOER uit Zevenhuizen


VAN EGMOND

Jan VAN EGMOND

zoon:

Cornelis Jansz VAN EGMOND
tr. Warmond 26aug, att. naar de Kaag 9 sep 1691
Annetje Abrahams GROEN, * De Kaag,
misschien dr. v. Abraham Pietersz Groen in 't Wout, armmeester Leimuiden 1659, kleermaker Oude Wetering 1674.

dochter:

Hillegond VAN EGMOND, ged. Warmond 5 okt 1692
tr. Warmond 13/27 okt 1720
Cornelis
VAN DER HARP, ged. Warmond 19 mrt 1690


VAN DEN IJSSEL

Cornelis Jansz VAN DEN IJSSEL, bakker, wedr. v. ,
otr. (1) Leiden 6 jan 1627 Magdaleentgen Eeuwoutsdr. otr. (2) Leiden 1 april 1636 Aeffgen Pieters (weduwe, zij hertr. weer 1651)

zoon:

JACOBUS VAN DEN IJSSEL, meester timmerman,
tr. 1e otr Leiden 1 feb 1675 Josina VAN HOECKE,
         d.v. Gillis van HOECKE, metselaar, en Elisabeth SOMBAER
          (Elisabeth ~ Waals 11 aug 1619, d.v. Aaron CHOMBAR en Jaquemine de le GRANGE).
tr. 2e otr Leiden 17 mei 1709 Elisabeth BEQUET, wed. Andries de LEYNE

uit het 1e huwelijk:

Cornelis VAN DEN IJSSEL,
tr.
Maria KRUIJS, d.v. Lambert Pietersz KRUIJS, lakenwerker, en Susanna METERSIJS/ METERC(H)IJS.
Zie
http://www.mijnstambomen.nl/leiden/kruijs.htm.
Kinderen 1717 Josijntje; 1720 Jakobus, get. Jakob van den YSSEL en Elisabeth 'BEUHET'; 1718 Lambertus van den IJSSEL tr. Marthe le CLERCQ (→1761 Cornelis, get. Gillis le CLERCQ en Cath. DELEMAAT); 1724 Susanna:

dochter

Suzanna VAN DEN IJSSEL, ged. Leiden 26 okt. 1724, get. Christiaan KRUIJS en Sara HONAS,
otr. Leiden 17 aug 1752 (zij met haar zuster Josina, beiden won. Heerengracht)
Antonie LE CLERCQ , * Leiden 20 sep 1728


 

            verder nakomelingen    en     verder Von Söhsten nakomelingen                                 index