voorouders van Wilhelmus Bartholdus van de Kasteele, geb. 1724
Ned. Patriciaat 29, 1943, start met:
Pieter (Jansz.?) Post, geseijt van de Casteele, * ± 1585 Moortzele in 't land van Aalst,
tr. Cadzand 10 aug 1608
Josijntje van Roode, * Baveghem, begr. Sluis 24 okt 1649, dr. v. Jan van Roode en Grijtken Schepens
wapen Cool
2016. Jan
Post van de Casteele
~ IJzendijke 24
apr
1622
Sluis <16
feb
1696

2017
Maria
      Maertens      

*    
 
 
  <26
okt
1674

2018
Huybert
Leendertsz
van Halverhout
*
celbreed
2019
Maria
Gijzelingh

*
celbreed
wapen Cool
2020. Willem Claesz
(van der) Cool/Kool

begr. Delft OK 6 sep 1655

Willem was kleermaker, zijn andere zoon Claes was net als Jacob plateelbakker
2021
Magdaleentje Jacobs
van der Lindebegr. Delft 22 sep 1655

weduwe van Jan Jansz (van) Marcksvelt
wapen Bommelaer
2022. Jacob
Adriaensz
Bommelaer

boedelscheiding: 1661

z.v. Aert Willem Aerden Bommelaer en Hubertha Lenaerts Petersen Rutten.
Fam. wsch. uit de zuidelijke Nederl., dan 's-Gravenmoer/ Waspik,
hooischippers.
2023
Lijnken
Laureijs
Rutten

boedelscheiding: 1661
tr. Sluis 7 feb 1652 tr. tr. Delft 15/30 aug 1643 tr.
1008. Pieter van de Kasteele
~ Sluis 18 mrt 1654
's-Graven-
hage
23 nov 1702

lakenfabrikant te 's-Gravenhage
1009. Helena van Halverhout
* 's-Graven-
hage
21 juni 1654
's-Graven-
hage
17 nov 1700

1010. Jacob(us) (van der) Cool
~ Delft18 juni 1645
1700?

mr. plateelbakker, kocht in 1675 de Delftse fabriek "De drye Porceleyne Flessies" (daarna naar zoon Willem Jacobsz van der Cool;
zoon Jacob Jacobsz kocht platteelbakkerij De Griekse A)
tr. 1e 15/30 apr 1673
Cornelia Pieters Hofland, † 1676
1011. Catharina Bommelaar
* 's-Gravenmoer 1648/9
begr. Delft
24 apr 1697

tr. 's-Gravenhage 29 mrt 1676 tr. Delft 15/30 okt 1678
504. Leonard van de Kasteele
* 's-Gravenhage 5 dec 1683
begr. 's-Gravenhage
22 nov 1756

welgesteld lakenfabrikant te 's-Gravenhage
505. Clara van der Cool
ged. Delft     9 apr 1686
's-Gravenhage

tr. Delft 17 feb 1709
ds. W.B. vd Kasteele
252. ds. Wilhelmus Bartholomeus van de Kasteele
's-Gravenhage 24 december 1724
 †  Leiden     23 maart 1812
predikant te Vuursche, Oud-Beijerland, Dordrecht en Leiden

tr. Amsterdam 3 apr 1753 Wilhelmina van der Meer    echtgenote

               verder nakomelingen                                 index