voorouders van Wilhelmus Bartholdus van de Kasteele, geb. 1724
Ned. Patriciaat 29, 1943, start met:
Pieter (Jansz.?) Post, geseijt van de Casteele, * ± 1585 Moortzele in 't land van Aalst,
tr. Cadzand 10 aug 1608
Josijntje van Roode, * Baveghem, begr. Sluis 24 okt 1649, dr. v. Jan van Roode en Grijtken Schepens
wapen Cool
2016. Jan
Post van de Casteele
~ IJzendijke 24
apr
1622
Sluis <16
feb
1696

2017
Maria
      Maertens      

*    
 
 
  <26
okt
1674

2018
Huybert
Leendertsz
van Halverhout
*
celbreed
2019
Maria
Gijzelingh

*
celbreed
wapen Cool
2020. Willem Claesz
(van der) Cool/Kool

begr. Delft OK 6 sep 1656

Willems zoon Claes was net als Jacob plateelbakker
2021
Magdaleentje Jacobs
van der Linde


weduwe van Jan Jansz Marckvelt
wapen Bommelaer
2022. Jacob
Adriaensz
Bommelaer

boedelscheiding: 1661

z.v. Aert Willem Aerden Bommelaer en Hubertha Lenaerts Petersen Rutten.
Fam. wsch. uit de zuidelijke Nederl., dan 's-Gravenmoer/ Waspik,
hooischippers.
2023
Lijnken
Laureijs
Rutten

boedelscheiding: 1661
tr. Sluis 7 feb 1652 tr. tr. Delft 15/30 aug 1643 tr.
1008. Pieter van de Kasteele
~ Sluis 18 mrt 1654
's-Graven-
hage
23 nov 1702

lakenfabrikant te 's-Gravenhage
1009. Helena van Halverhout
* 's-Graven-
hage
21 juni 1654
's-Graven-
hage
17 nov 1700

1010. Jacob(us) (van der) Cool
~ Delft18 juni 1645
1700?

mr. plateelbakker, kocht in 1675 de Delftse fabriek "De drye Porceleyne Flessies" (daarna naar zoon Willem Jacobsz van der Cool;
zoon Jacob Jacobsz kocht platteelbakkerij De Griekse A)
tr. 1e 15/30 apr 1673
Cornelia Pieters Hofland, † 1676
1011. Catharina Bommelaar
* 's-Gravenmoer 1648/9
begr. Delft
24 apr 1697

tr. 's-Gravenhage 29 mrt 1676 tr. Delft 15/30 okt 1678
504. Leonard van de Kasteele
* 's-Gravenhage 5 dec 1683
begr. 's-Gravenhage
22 nov 1756

welgesteld lakenfabrikant te 's-Gravenhage
505. Clara van der Cool
ged. Delft     9 apr 1686
's-Gravenhage

tr. Delft 17 feb 1709
ds. W.B. vd Kasteele
252. ds. Wilhelmus Bartholomeus van de Kasteele
's-Gravenhage 24 december 1724
 †  Leiden     23 maart 1812
predikant te Vuursche, Oud-Beijerland, Dordrecht en Leiden

tr. Amsterdam 3 apr 1753 Wilhelmina van der Meer    echtgenote

               verder nakomelingen                                 index