28 aug 2013

KNIJNENBURG

wapen Huis Toll

Huis Tol te Koudekerk aan de Oude Rijn (Google Earth)

Claes TOL was aan het eind van de 15e eeuw baljuw van Benthuizen en behoorde tot de welgeborenen; "Omdat Claes een welgeboren man is, is het hoogst waarschijnlijk dat hij behoort tot het oude Koudekerkse geslacht Van Tol".
Deze oude familie VAN TOL zou zijn voortgekomen uit VAN TEIJLINGEN dat weer een zijtak zou zijn van het huis van de Graven van Holland. Zie fam. Van Tol.

Zoon van Claes was Dirck Claesz (SCHOUDT), * ± 1480, die vóór 1553 te Zegwaard overleed.
Zijn huis stond op het punt van de landscheiding van Schieland en Rijnland (nu is "Hoek van Schieland" een wijk aan de oostzijde van Zoetermeer) en zal CONIJNENBURGH hebben geheten, want zijn zonen Willem, Gerrit en Claes gebruikten dit rond 1550 voor het eerst als achternaam.
Dirck Claesz Schoudt, ovl. voor 1567 ("Fijtgen Dirck Schouten weduwe") trouwde met Fijtgen Casiusdr (Casius = Nicasius), ovl. voor 1582, zoon:

Gerrit Dircksz SCHOUTEN alias CONIJNENBURGH, bouwman, geb. ± 1520,
X Maritgen Hendriksdr.

Dirck Gerritsz SCHOUT alias CONIJNENBURGH, geb. ± 1560, ovl. na 1626; in 1587, 1607, 1615 en 1623 ambachtsbewaarde te Zegwaard,
X Pleuntje Cornelis
Kinderen (volgorde niet duidelijk):
 1. Gerrit
 2. Pieter
 3. Adriaen
 4. Maertje
 5. Claertje
 6. Fijtgen
 7. Pieter
 8. Mees, volgt
Mees (Bartholomeus) Dircksz CONIJNENBURGH, geb. ± 1600
X (1) Zoetermeer NH 14/28 mei 1623 Hillegontie Bartholomeus.
X (2) Zegwaart gerecht 23 apr 1636 Lijsbeth Lenaertsdr, hij weduwnaar, zij weduwe van Willem Cornelisz HOFLANT.
Alle kinderen RK gedoopt te Berkel:
 1. Jannetie, ~ 8 apr 1624, get. Jacob Bartholomeus, Maertie Dirrickx, Grietje Bartholomeus.
 2. Cornelis, ~ 17 mei 1726, get. Gerrit Dirrickxz, Lenert Corneliss, Claertie Dirrickx.
 3. Pleuntie, ~ 8 aug 1627, get. Willem Dirrickxz, Maertie Gerrits, Maertie Dirrickx.
 4. Pleuntie, ~ 14 mei 1628, get. Dirrick Gerritss, Haesjen Arents, Maertie Meesen.
 5. Jacob, ~ 27 jan 1630, get. Cornelis Dirrickxz, Cornelis Sijmenss, Arijaentie Jacobs.
 6. Neeltje, ~ 25 aug 1630, get. Louweris Corneliss, Jngetie Cornelis, Aeltie Dirrickx.
 7. Pleuntie ~ 19 jan 1633, get. Arij Dirrickxz, Claesje Dirrickx, Fijtie Dirrickx.
 8. Geertge, ~ 5 mrt 1635, get. Maertge Pieters, Dirck Gerritsz; ovl. Zoeterwoude.
 9. Dirck, ~ 24 jan 1638, get. Cornelis Arentsz Boertge, volgt.
 10. Leendert, ~ 12 feb 1640, get. Maertge Pieters.
 11. Hillegont, ~ 5 juli 1645, get. Abraham Pietersz.
 12. Hillegont, ~ 10 feb 1648, get. Abraham Pietersz, Neeltge Meesen.
Dirck Meesen CONIJNENBURGH, ged. Berkel RK 24 jan 1638
X Zoeterwoude, parochie Sint Jan(s Onthoofding, gesticht in 1658) 2 mei 1664
Lijsbeth Bastiaans van den BERGH, van de Weipoort, geb. Zoeterwoude.

  Zie Conijnenburg in Zoeterwoude op www.oudzoeterwoude.nl.
Kinderen RK gedoopt te Zoeterwoude:
 1. Bastiaan (Sebastianus), ~ 11 jan 1665, get. mgr. Leonardus Knijnenburg (won. Veur 1695) en Pleuntje Bastiaans,
  X (1) Maartje Jans van Tol
  X (2) Maertje Gerrits van den Bergh.
 2. Mees (Bartholomeus), ~ 26 okt 1666, get. Cornelis Meesen Conijnenburgh en Lijsbet Leenders.
 3. Arie (Adrianus), ~ 18 mrt 1670, volgt.
 4. Lijsbeth (Elisabeth), ~ 20 juli 1677, get. Maartje Dirckx.
 5. Jan, ~ 28 nov 1682, get. Aechie Jans.
De Wassenaarse tak begon toen Arie van Zoeterwoude naar Wassenaar kwam:

Arie (Adrianus) Dircksz CONIJNENBURGH, ged. Zoeterwoude (parochie Dorp, RK) 18 maart 1670 (getuigen Cornelis Bastiaansz en Digna Bastiaans), ovl. Wassenaar 2 apr 1723,
X Wassenaar 1 mei 1696
Agnes Ariensdr LAGERBERGH, ged. Wassenaar (RK) 22 sep 1675, ovl. Wassenaar, dochter van Arie Leenders LAGERBERGH en Lijsbeth Jacobs NOORDOVER (d.v. Jacob z.v. hovenier (bron) Christiaen Mailliaertsz van NOORTOVER ovl. Wassenaar 1636; Noortover nu in gem. Koekelare, West-Vlaanderen).

Dirck Ariensz CONIJNENBURGH, ged. (RK) Wassenaar 7 jan 1698,
tr. Maria Cornelisdr GOEMAN.
Hieruit o.a. (zie verder de links onderaan)

Arij Dircksz KNIJNENBURG, ged. Veur 14 juni 1730,
X 1e Wassenaar 12/28 april 1771
Petronella (Pieternelletje) Augustijns van der LUBBE, * Wassenaar. ged. 's-Gravenhage 8 okt 1743, † Wassenaar rond (d.w.z. begraven?) 21 dec 1782, d.v. Augustinus Philipsz van der LUBBE, † Wass.1764, en (tr. Den Haag 11 mei 1732) Ursula (Rusje) Cornelis van R(H)IJN, * Delft 1707?, † Wassenaar 1764.
Kinderen
 1. Theodorus
 2. Augustijn, volgt
 3. Maria
 4. Maria
 5. Elisabeth
 6. Anna
 7. Elisabeth
Augustijn KNIJNENBURG, bouwman, * 's-Gravenhage 1774, † Wassenaar 6 jan 1835 tr. Jacoba (Caatje of Coosje) van der VELDE, bouwvrouw.
Kinderen geboren te Wassenaar:
 1. Piet(ernellet)je, * 14 feb 1813, † 23 okt 1813
 2. Petronella, * 1814, † 29 dec 1905, X 1837 Wilhelmus VOGELS.
 3. Engelbertha * 1815/16, X 1841 Jacobus REMMERSWAAL.
 4. Adrianus, * 's-Gravenhage 1 feb 1817, volgt
 5. Alida, * 1817/18, † 20 nov 1862, X Petrus ZONNEVELD .
 6. Dirk, landbouwer, * 23 jan 1820,† 24 jan 1896, X 1851 Cornelia KOOT
 7. Gerard, * 4 mei 1821, † 19 nov 1824
 8. Gerrit, * 22 juli 1822
 9. Pieter, * 19 jan 1824, X 1860 Theodora RUIJGROK
 10. Maria, * 20 dec 1825, † 19 okt 1881, X 1855 Johannes POMPE
 11. Antje, * 8 mrt 1828
 12. Gerardus, * 25 nov 1829, † 29 dec 1887,
  X (1) 1861 Adriana WESTGEEST
  X (2) 1869 Wilhelmina KNIJNENBURG, d.v. Gerardus KNIJNENBURG en Alida van der HAM.
Adrianus KNIJNENBURG, * 's-Gravenhage 1 feb 1817,
X 20 feb 1852
Agatha (Aagje) van der MEER, * Wassenaar 27 feb 1830, d.v. Jacobus van der MEER en Anna (van) NOBLE.
[Aagjes grootouders: Gijsbert van der MEER, Aagje Jacobse ARXHOEK, Willem (van) NOBLE of NOBEL, X (ergens bollenstreek) 9 feb 1783 Geertje BOONENBURG].
Hieruit
 1. Jacoba Petronella 1852 - 1892, X 1873 Albertus Wilhelmus BEIJERSBERGEN
 2. Johanna 1854
 3. Elisabeth 1855 - 1928, X 1876 Petrus STRAATHOF
 4. Jacobus Willebrordus 1856
 5. Cornelia Agatha 1857, † 1858
 6. Cornelia 1859 X 1882
 7. Maria Johanna 1860 X 1888
 8. Adrianus Augustinus 1861
 9. Geertruida 1863
 10. Jacob 1864
 11. Gerardus 1865, † 1865
 12. Gerardus, * Wassenaar 14 dec 1866, volgt
 13. Agatha Petronella 1868
Gerardus KNIJNENBURG, † Veur 14 nov 1927
X Wassenaar 2 okt 1890
Allegonda Johanna VESTER, d.v. Pieter VESTER en Geertruida van der VELDE.
Hieruit:
 1. Agatha Maria 1891, † 1895
 2. Petrus Johannes Willebrordus 1892, X Deurne 1921 Joh. Maria BROUWERS
 3. Adrianus Albertus 1894, † 1926
 4. Gerardus Walterus 1895
 5. Jacobus Petrus, * Wassenaar 16 apr 1897, † Stompwijk?
 6. Johanna Jacoba 1898 X Veur 1925 Gerardus Casper BlEIJS
 7. Geertruida Cornelia 1900
 8. Johannes Gerardus 1903
 9. Jacobus Petrus, * Stompwijk 1905/06, volgt

Jacobus Petrus KNIJNENBURG, * Stompwijk 1905/06, † Voorburg 22 juli 1943
X Veur 10 mei 1927
Adriana van VLIET, * Veur 1901/02, d.v.Johannes Frederik van VLIET en Ermina Maria OOSTDAM.
Hieruit
 1. Johannes Gerardus, volgt
 2. etc.
Johannes Gerardus (Jan) KNIJNENBURG
X Baarn 1958
Ada BIBO, zie haar stamboom en kwartierstaat.
Kinderen
 1. George, X Manon, kinderen Renée, Lucas en Menno
 2. Erwin, X Ingrid, kinderen Koen, Tinka en Mark
 3. Maud, X Teele

konijnenburcht


stamboom Knijnenburg:
Genealogie Schoudt alias Conijnenburg, door mr. G. van Niekerken, in NL 1982.
De oudste generaties (van) Conijnenburgh uit Berkel en Rodenrijs, door Teun van der Vorm, in Ons Voorgeslacht 2011.
Oud Zoeterwoude
Kwartierstaat Bol
http://www.familieknijnenburg.nl, stamboom
http://jjw0.woelmuis.nl/db_tussen/37.htm
genealogieonline
Lagerbergh: Parenteel van Arie Lagerburgh.
Van der Lubbe: http://jjw0.woelmuis.nl.

WAPEN

wapen

Van de familie (Van) K(o)nijnenburg komt een aantal keren dit wapen voor, o.a. in de kerk van Berkel (-Rodenrijs), waar in 1611 Pouwels (=Paulus) Arentsz. van Conijnenburch werd begraven, schout van Berkel. De grafsteen is later ingemetseld in de buitenmuur.
Op een blauw schild zien we een zilveren tweekoppige adelaar. Deze adelaar was het symbool van de Duitse keizers. Hoe kwam die in deze Hollandse familie terecht?
Wel, Konijnenburg was dus hoogstwaarschijnlijk de naam van het huis dat later "Hoek van Schieland" was, op de hoek van Delfland en Schieland.
En die dubbele keizerlijke adelaar van Konijnenburg was ook te vinden in de wapens van de hoogheemraadschappen Schieland en Delfland, zie http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Delfland en http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Schieland.
"Na de afzwering van Filips II werd gekozen voor een nieuw wapen, namelijk het wapen van Hertog Albrecht van Beieren" (1336-1404, zoon van een Duitse keizer). Deze Albrecht werd kennelijk gezien als een grondlegger. Hij was graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland en heeft in Holland een aantal sporen nagelaten, de dubbele adelaar komt ook nog in een aantal gemeentewapens voor.

Delfland Delfland       Schieland SchielandHOME


Valid HTML 4.01 Transitional