Verbodstekens

 

 

  In-,uit-of doorvaren verboden (algemeen teken)

 

het gebruik van twee boven elkaar geplaatste borden, lichten of vlagen duidt en verbod van langere duur aan.

 

 

  Buiten gebruik gesteld gedeelte van de vaarweg:

verboden, niet geldend voor een klein schip dat geen  motorschip is

 

         Voorbijlopen verboden

 

   Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar het bord is  geplaatst

 

  Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) binnen de in meters aangegeven breedte te rekenen

vanaf het bord

 

 Verboden te ankeren en ankers,kabels en kettingen  te laten slepen aan de zijde van de vaarweg waar het bord 

is geplaatst

 

  Verboden te meren aan de zijde van de vaarweg waar  het bord is geplaatst

 

   Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken

 Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen

 Verboden voor motorschepen

 Verboden voor kleine schepen

 Verboden te waterskiën

 Verboden voor zeilschepen

Verboden voor door spierkracht voortbewogen schepen

 Verboden voor zeilplanken

 Einde van het vaarweggedeelte waar door snelle motorboten zonder beperking van de snelheid mag worden gevaren

 Verboden voor waterscooters

 

   Verplichting te varen in de richting  aangegeven door de pijl

 

 Verplichting de stuurboordzijde van het vaarwater  te houden

 

   Verplichting vóór het bord stil te houden onder  bepaalde omstandigheden

 

    Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals is aangegeven (in km/h)

 

    Verplichting een geluidssein te geven

 

  Verplichting bijzonder op te letten

 

a

b

  Verplichting niet het hoofdvaarwater op te varen of over te steken, indien daardoor schepen op het 

hoofdvaarwaterzouden worden genoodzaakt hun koers  of snelheid te wijzigen

 

    Verplichting zonodig koers en snelheid te wijzigen ten behoeve van uitvarende schepen; synchroon brandende 

flikkerlichten

 

   Verplichting gebruik te maken van marifoon overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften, dan 

wel zich te melden op het aangegeven marifoonkanaal

 

                          

  Beperkte waterdiepte; eventueel beschikbare  diepte aangegeven in centimeters

 

   Beperkte doorvaarthoogte; eventueel de  beschikbare doorvaarthoogte aangegeven in meters*

  *Bij een vaste brug met slechts één doorvaartopening  kan een geel licht boven die doorvaartopening zijn   aangebracht als oriënteringslicht. (zie G.1)

 

    Beperkte breedte van doorvaart of vaarwater;  eventueel de beschikbare breedte aangegeven in meters

 

   Het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de  oever; het op het bord voorkomende getal geeft in meters 

de afstand aan die de schepen uit de oever dienen te blijven, gerekend vanaf het bord

 

 

   Aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen

 

 

   Aanbeveling te varen in de richting aangegeven door; a:    een horizontale pijl (licks/rechts)

b:    een verticale pijl (rechtdoor)

c:    isofase licht

 

 

 

of

   In-, uit- of doorvaren toegestaan (algemeen teken)

 

    Hoogspanningslijn

 

    Stuw

 

Niet-vrijvarende veerpont

 

   Vrijvarende veerpont

 

 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren)    aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

 

   Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren)  tot ten hoogste de aangegeven breedte, in meters gerekend  vanaf het bord

 

   Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren)  uitsluitend voor duwvaart die geen blauw kegels of lichten

 behoeft te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het  bord is geplaatst

 

   Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren)  uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die één blauwe 

kegel of één blauw licht moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

 

 Toestemming te ankeren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

  Toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

 Plaats om te keren

  Het gevolgde vaarwater geldt als hoofdvaarwater ten opzichte van het vaatwater dat daarin uitmondt

  Het gevolgde vaarwater geldt als nevenvaarwater ten opzichte van het vaarwater waarin het uitmondt

  Einde van een verbod of een gebod geldend voor één richting of einde van een beperking

  Waarschuwing voor uitvarende of langsvarende schepen (flikkerlicht)

  Drinkwater voor schepen

  Motorschepen toegestaan

  Kleine schepen toegestaan

  Waterskiën toegestaan

  Zeilschepen toegestaan

  Door spierkracht voortbewogen schepen toegestaan

  Zeilplanken toegestaan

  Snel varen voor kleine motorschepen toegestaan

  Marifoonkanaal voor nautische informatie. bijvoorbeeld:kanaal 18

  Waterscooters toegestaan